ÅTTONDE HUSET

 

”Det lilla fröet vet… för att kunna växa behövde det...
tappas i smuts, täckas av mörker och kämpa för att nå ljuset.”
 
~ Åttonde huset

 
 

Makt, kontroll, sexuell förening, intimitet, avundsjuka, begär, osäkerhet, misslyckande, dold dynamik, psykologiska begränsningar, rädslor, skam, fobier, tabun, hemligheter, transformation - död och pånyttfödelse.

Relationer är inte alltid glamour och rosa skimmer utan kan också leda till tvister och svårigheter. Medföra skiljaktigheter, allt från att uppleva tvång eller svartsjuka till ouppnåeliga begär.
Åttonde huset belyser reaktioner på motgångar, men också hur traumatiska och svårare händelser från tidigare i livet upplevs och hanteras.
Åttonde huset är området för lidanden och djupare sår, men också huset som främjar själslig styrka efter mötet med allt det svåra. Åttonde husets visar lidande, vilka rädslor som behöver bearbetas och transformeras.

Att öppna upp för det åttonde huset kan vara skrämmande, men också nödvändigt för att släppa taget om det gamla. I åttonde huset finns ansvaret att bearbeta och transformera oläkta sår så att det inte ger mer lidande, för dig själva, för andra och i världen.

Åttonde-huset-processerna som vi alla, mer eller mindre, behöver möta kan liknas vid en metamorfos.
En förvandlingsprocess som kan bli smärtsam och utmattande, men som samtidigt kommer med nya möjlighet. Som skapar utrymme för andlig utveckling och spirituell läkning.

Metaforen för åttonde huset är, som du beter dig nu, precis i stunden, kommer också att spelas ut i framtiden, såvida det inte sker transformation eller förändring här, i det åttonde huset…...förvandlingarnas hus!

 
Gå till ⇒ 9:e huset eller tillbaka till ASTROLOGISKA HUSEN