ÅTTONDE HUSET

 

”Det lilla fröet vet… för att kunna växa behövde det...
tappas i smuts, täckas av mörker och kämpa för att nå ljuset.”
 
~ Åttonde huset

 
 

Makt, kontroll, sexuell förening, intimitet, avundsjuka, begär, osäkerhet, misslyckande, dold dynamik, psykologiska begränsningar, rädslor, skam, fobier, tabun, hemligheter, transformation - död och pånyttfödelse.

Relationer är inte alltid glamour och rosa skimmer utan kan också leda till tvister och svårigheter. Medföra skiljaktigheter, allt från tvång och svartsjuka till ouppnåeliga begär.
Åttonde huset belyser reaktioner på motgångar, men också hur traumatiska och svårare händelser från tidigare i livet upplevs och hanteras.
Åttonde huset är området för lidanden och djupare sår, men också huset som främjar själslig styrka efter mötet med det svåra. Åttonde husets är smärta och rädslor som bearbetas och transformeras.

Att öppna upp för det åttonde huset kan vara skrämmande, men också nödvändigt för att släppa taget om det som behöver släppas. I åttonde huset finns ansvaret att bearbeta och transformera oläkta sår så att det inte ger mer lidande för dig själv, för andra och i världen.

Åttonde-huset-processerna som vi alla, mer eller mindre, behöver möta och som kan liknas vid en metamorfos.
En förvandlingsprocess som kan komma med smärta , men samtidigt med nya möjlighet. Huset som skapar utrymme för tillit, andlig utveckling och spirituell läkning.

Metaforen för åttonde huset är, som du beter dig nu, precis i stunden, kommer också att spelas ut i framtiden, såvida det inte sker transformation eller förändring här, i det åttonde huset…...åttonde huset är förvandlingens hus!

 
Gå till ⇒ 9:e huset eller tillbaka till ASTROLOGISKA HUSEN