2024 ~ Välkommen till det nya året Kräftan


KRÄFTAN (ascendent)

Men först, innan Vädurens årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan!

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, där du inte riktigt vet vart den nya vägen bär.

I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med.
Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila).

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad.
I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.
Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!


RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024.

Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.

För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall. Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).

Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.
Saturnus  är gränser(gränssättning), när det är behövligt.
Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig. 

Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.
Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.

Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!
Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom.

Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!

Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop. (Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:)

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor. Det är vad plutos långa process handlar om!

Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!


Tillbaka till årshoroskopet för Kräftan……..

Ett år när du seriöst utvecklar och utformar din karriär, finner nya arbetssätt eller helt byter arbetsuppgifter. Den första delen av året bär support för att utveckla och vidga stöd från dina kontaktnät. En bra tid för gott samarbete!

Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden) visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år. Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt tionde hus och Ketu transiterar ditt fjärde hus, där noderna kommer att stanna året ut. 
I huset som Ketu transiterar kan det upplevas spänningar och stress, vilket beror på att du inte upplever dig riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt fjärde hus) Fokusera på Rahu och du vidgar perspektivet hos Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar). Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!    

Nu transiterar Rahu ditt tionde hus vilket ger mycket handlingsutrymme. Rahu hjälper dig att utveckla och expandera livsområdet för karriär. Rahu utvidgar ditt inflytande i världen (det ansvar som du ges utifrån). Hur andra ser dig och hur du bär ansvar förknippas med det tionde huset. 
För de flesta människor handlar tionde huset om karriär, men om du inte har ett sedvanligt arbete är tionde huset också det som du gör varje dag. Oavsett vad du gör finns det alltid något ansvarsområde som är kopplat till dig.
När Rahu transiterar tionde huset bär det fram nya upplevelser förbundna med arbete och karriär. Möjligt är att du får chans att klättra på karriärstegen, ändrar arbetsuppgifter, får en ny chef eller vänder dig till någon helt annan arbetsuppgift. Oavsett vad det handlar om, är det en tid när du seriöst utvecklar och utforma din karriärstatus.
När Rahu lämnat ditt tionde hus blir det sannolikt ett stort, WOW – ”jag hoppade verkligen detta år”! Inte steg för steg, utan tog ett rejäla kliv på en och samma gång!

Rahu kan också komma med utmaning. Nya problem som behöver lösas, men som samtidigt hjälper dig att växa, att bli bättre på det du gör, blir det som tar dig närmare det som du länge önskat.
En tid då du kan få mer uppskattning utifrån, men som kanske inte riktigt överensstämmer med det som du hade förväntat dig få uppskattning för (Rahu kommer alltid med överraskningar:).

Ketu befinner sig nu i ditt fjärde hus, vilket är känslor och därmed också platsen där du stoppar undan de känslor som du helst inte vill uppleva eller känna. Därmed kan Ketu:s transit genom fjärde huset komma med oro, och kanske upplevelsen av "explosion" från känslor som burits på insidan. En upplevelse som kan förstärka kritiken riktat mot dig själv, om vad du bör känna, eller inte känna eller uppleva.
Det eftersom det finns en längtan för perfektion där Ketu befinner sig(transiterar). Menat att det finns önskan om att hålla vissa känslor i styr, men som, nu och plötsligt, kommer upp till ytan, undangömda känslor som sjuder upp.
För att lugna möjliga känslostormar vänder du dig till Rahu i tionde huset (det som är beskrivit ovan), vänder dig till det motsatta huset (hus 10). Där finns hjälpen att hämta eftersom Rahu i tionde huset ger dig nya perspektiv. Hjälper dig att se saker och ting ur ett sakligare perspektiv, ger mer förståelse för känslolivet. När du vänder dig mot, fokuserar på din karriär (ditt ansvarsområde) för att göra bra val där, vänder också upplevelsen av oro som finns i fjärde huset. Genom att aktivt agera, aktivt göra val kring karriären kommer också känslomässig tillfredställelse. Du får perspektiv på vad känslorna vill säga dig.
En transit som även kan medföra oförnöjsamhet kopplat till stället och platsen där bor. Där det kan dyka upp meningsskiljaktigheter om något du inte är helt nöjd med i förhållandet till din nuvarande familj eller ursprungsfamilj. Om de är så kan Rahu i tionde huset också bära svaret på  det!

Och vidare till Saturnus transit genom ditt nionde hus…..

Saturnus transiterar nu ditt nionde hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024. Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att ge lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som det slösas onödig tid och energi på, ser till att du gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som du inte längre behöver, det som inte är du. Det som sedan finns kvar kommer att stanna länge i ditt liv. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt nionde hus (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken).

I nionde huset sätter saturnus fokus på förändring rörande den spirituella vägen, utbildning, lärare eller mentorer. En transitering som kommer med förändring förknippat med din tro eller andra övertygelser. En transit som kan komma att ändra tidigare föreställningar, som nu ses som föråldrade eller ogrundade. Saturnus transit genom ditt nionde hus visar också vad som är värt att fokusera på beträffande utbildning och lärande. Visar vad som är värt att behålla, men också det som inte längre är du.

Möjligt är att en lärare eller mentorer nu faller bort, att du avslutar andra relationer för att du känner att det är tid att gå vidare. Kanske väljer du i stället att lära ut själv, ta hand om det som läraren gav dig för att destillera ner till det som du själv anser som viktigast. Eller vänder du dig till en annan lärare, till andra läror.
En saturnus transit som kan medföra problematik runt föräldrar, alt. vårdnadshavare som du vuxit upp med, det för att ditt förändrade synsättet (trossystemet) skapar friktion i förhållande till föräldrarnas åskådning. 
Saturnus transit genom nionde huset kan komma med separation från det som du fått med dig från uppväxten. Såsom ett specifikt trossystem, utbildning- eller en yrkesriktning, en separation från det som föräldrarna önskat för dig. 


Och glädjeplaneten Jupiter……

Befinner sig just nu i oxens tecken, vilket är ditt elfte hus.  Den 25 maj 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt tolfte hus, in i tvillingens tecken. 

Elfte huset handlar om sociala nätverk och dina kontaktnätverk. Elfte huset är ditt sociala liv som en helhet, och den uppmärksamhet som du får från utsidan. Är också ett hus knutet till uppmärksamhet från föräldrar, syskon och vänner.

Jupiters transit genom elfte huset kommer med vinster och belöning för det jobb som du lagt ner de sista 12 åren (vad som helst, från arbete till sportslig prestation). Jupiter kommer med vinster och utdelning som förknippas med din skaparkraft.
Jupiters transit genom elfte huset hjälper dig att utveckla och vidga ditt kontaktnät. En transit som ger nya möjligheter för att befästa önskningar som du länge kan burit på, och berikar med engagemang och support från sociala cirklar: familj, vänner och kollegor. 
En bra tid för gott samarbete!

Från slutet av maj 2024 och året ut befinner sig jupiter i ditt tolfte hus…
Jupiters transit genom tolfte huset är att släppa ansvar, släppa det allvarsamma, släppa på det som tynger. Som att åka på en lång semester, lägga dig på stranden och andas ut, att bara vara. Eller åka till en öde stuga i fjällen, delta i retreat eller besöka ett ashram. Transiter genom tolfte huset kan också bära en sista önskan som går i uppfyllelse för att du ska släppa taget, gå vidare, så att nya önskningar kan ta plats:)

Jupiters transit genom tolfte huset kan också handla om att spendera pengar, eller att ta hand om andra. Att spendera tid och energi för att finnas där för andra. Spendera pengar eller tid på det som du tycker är extra värdefullt och som du har stor glädje av. Likväl, som det kan handla om utgifter eller lån från tidigare spenderande som nu ges möjlighet att betalas av. Det eftersom Jupiter hjälper dig att göra dig av med gamla bördor och tyngd.
Jupiters transit genom tolfte huset kommer med mer förståelse om vad som hålls fast och vad som oroar, vilket du nu har extra support för att släppa taget om.
Ett annat scenario är att du bättre förstår värdet och betydelsen av något som du tidigare inte riktigt uppskattat fullt ut. Något som du tidigare inte riktigt insett hela betydelsen av, men som nu öppnas för nya insikter och förståelse.

En tid när din intuition förstärks, även en bra tid för att ta fram dagboken för att fånga nattliga drömmar. En jupiter transit för andlig tillväxt, att söka stillhet, kontemplation och att finna meditations tekniker som passar dig.
Jupiters transit genom tolfte huset hjälper dig till avslappning och avkoppling, att släppa taget om det jordiska!

Och till sist Pluto…..

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.
Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor.

Pluto har nu bearbetat ditt sjunde hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt åttonde hus, in i vattumannens tecken……
En långvarig transit genom ditt åttonde hus som ger gradvis, men djup förändring kommande 20 åren rörande: djupa psykologiska processer, klienter, relationer, intimitet, mystik, det ockulta, tabubelagda, pengar, makt och kontroll.

Åttonde huset är djupa processer, psykologi, det esoteriska, astrologi, tarot och mysterium, huset där det omedvetna blir medvetet!
Pluto kommer med ny upplevelser, kopplade till ovannämnda områden, vilket i grunden handlar om tillit.
Har du partners(affärspartners)/maka/make kommer någon eller några av ovanstående frågor också att relatera och förknippas med den/dessa personer.

RAHU kopiapng