2024 ~ Välkommen till det nya året Lejonet

LEJONET (ascendent)

Men först, innan Lejonets årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).


Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan!

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, där du inte riktigt vet vart den nya vägen bär.

I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med. Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila).

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad. I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.
Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!


RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora, djupa och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024. Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.

För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall. Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för att ge lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.

Saturnus är gränser(gränssättning), när det är behövligt.
Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig. 


Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.
Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!

Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom.
Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!


Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.  

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
(Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:)   

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädsla. Det är vad plutos långa process handlar om! Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!


Tillbaka till årshoroskopet för Lejonet……..

Glädje och tillförsikt, ett år som verkligen uppmuntrar, att på riktigt, följa din inspiration!
Möjligt för en eller flera resor där du involveras med andra kulturer och människor. Ett år för möten med nya människor, nya platser, lära nytt som radikalt kan förändra tankar och livsfilosofi.

Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden) visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år. Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt nionde hus och Ketu transiterar ditt tredje hus, där noderna kommer att stanna året ut. I huset som Ketu transiterar kan spänningar och stress upplevas, vilket beror på att du inte upplever dig riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt tredje hus), där lösning och förbättring finns att hämta hos Rahu i nionde huset. Fokusera på Rahu och du vidgar perspektivet hos Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar). 
Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!    

Rahu transiterar alltså ditt nionde hus, vilket är det området som bär störst potential för utveckling i år. Rahu sätter fokus på nya saker rörande den spirituella vägen, trossystem, utbildning, lärare eller mentorer. Sätter fokus på din livsfilosofi och meningen med livet.Nionde huset är livsområdet för stora frågor! Är det som du söker dig mot, det som inspirerar din resa genom livet, är tillit till att det finns något större än det ögat ser.
Rahu:s transit genom nionde huset ger nya erfarenheter, kommer med nya situationer, beträffande  ovannämnda. Vanligtvis är Rahu:s transiter utmanande och oförväntade (ibland chockande), men kommer samtidigt med det lukrativa som expanderar ovanstående område.
Där det först kan finnas en motvillighet att öppna och ta emot det som Rahu presenterar, det eftersom det är något som du tidigare inte tänkt på. Nya möjligheter som först upplevs som skrämmande och olustigt, men där du, allteftersom, vänjer dig vid tanken, och som du vartefter ser som en bra omställning och förändring.

Det nionde huset handlar om tur, att få tur med något. Menat att det nu öppnas möjligheter som kan komma med framgångar på ditt livs alla områden. Det kan vara finansiella framgångar, men kan även handla om andra framgångar på tidigare nämnda områdena. Rahu:s transit genom nionde huset lyfter glädje och optimism. Uppmuntrar dig att lyssna på egen kreativ förmåga, att följa din inspiration, oavsett vad andra har för tankar.
En tid att lita på att existensen bär dig, och det speciellt när du är i din kreativitet. Sannolikt är även att du nu får mer uppmärksamhet för det som du gör, uppmärksamhet för dina kunskaper.

Möjligt är att du finner lärare eller mentorer med en inriktning som du inte riktigt tänkt på tidigare, och därmed tar ditt studerande en annan kurs än den som var tänkt från början.
Med andra ord finner du nu inspiration av saker och ting som du kanske inte riktigt tänkt på tidigare.
Möjligt är också att du gör en eller flera resor där du involveras med människor från andra kulturer. Träffar nya människor, besöker nya platser, lära dig nya saker(studier) som radikalt förändrar dina tankar och livsfilosofi.

Och Ketu som nu befinner sig i ditt tredje hus. Ett livsområde där du känner dig trygg och erfaren, men där du samtidigt ändå inte känner dig helt nöjd. Där dina förväntningar inte helt infriats, där du upplever vissa begränsningar. Tredje huset är huset för kommunikation, information som du behöver och informationskanaler som du använder. Är också huset som håller färdigheter och talanger (språk, art, skriva, kommunikation, musik, astrologi, sjunga, dansa, företagsekonomi osv). I detta hus finns även grannar, syskon, kollegor och kurskamrater. Tredje huset är experimentlusta, testa och utforska, men är också huset som håller konkurrens, tävling och mod.
Ovannämnda områden i tredje huset är områden där det kan finnas en/flera fixerad- eller begränsad idé om hur du vill sköta saker och ting, fixerade idéer som kommer att ruskas om i år.

Genom att koncentrera dig på ditt nionde hus, där Rahu befinner sig (det som nämnts ovan, livsfilosofi, optimism, utbildning etc.), när du omfamnar och fokuserar på det som Rahu strävar mot skapar det möjligheter och öppna begränsningar som kan upplevas i tredje huset (kommunikation, färdigheter etc.)
Under denna Rahu och Ketu transit rör du dig fram och tillbaka mellan dessa poler, mellan det som finns i ditt nionde hus (hopp, filosofi och optimism) och ditt tredje hus (färdigheter och experiment). Genom växelverkan byggs förrådet av kunskap, talanger och färdigheter. Utvecklar och förbättrar det som du tidigare inte upplevde dig helt nöjd med.
Ett år där du också, ännu mer, kan komma att använda dina talanger för att nå ut till- och för att inspirera andra, men också ett år där kontakten med grannar, syskon, kollegor och kurskamrater kan komma att vidgas och förbättras. 


Och vidare till Saturnus transit genom ditt åttonde hus....

Saturnus transiterar nu ditt åttonde hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024.
Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att ge lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som det slösas onödig tid och energi på, ser till att du gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som du inte längre behöver, det som inte är du. Det som sedan finns kvar kommer att stanna länge i ditt liv. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt åttonde hus (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken).

I åttonde huset fokuserar saturnus på: djupa psykologiska processer, klienter, arv, relationer, sex, delade resurser, gemensamma tillgångar, intimitet, beroende, skatter, tvister, delad ekonomi, skulder, kontroll, mystik, bidrag, det ockulta, tabubelagda, pengar, makt och kontroll.
Har du partners(affärspartners)/maka/make kan någon, eller några, av ovanstående frågor och förändringar relatera och förknippas med den/dessa personer. Är också en transit som kan medföra större förändringar förknippade med ditt arbete och/eller ursprungsfamilj.  
Saturnus transit genom ditt åttonde hus kan komma med stora förändringar gällande ovannämnda. 
Åttonde huset är djupa processer, där det omedvetna blir medvetet!  Möjligt är att du först motsätter dig de förändringarna som saturnus åberopar, inte vill släppa taget, men som du ändå, efterhand, blir tvingad att göra, saturnus är envis!

En transit som också handlar om ansvar som förknippas med arbete, klienter, men också med din familj. En transit som kan komma att förändra relationen med medarbetare (om du har anställda), förändringar som kan sammankopplas med vem som helst som du köper service av, eller som köper tjänster av dig.
Åttonde huset uppmärksammar och avslutar: gamla tankesätt, känslomässiga och psykologiska vanor och beteendemönster som håller rädslor. Åttonde huset visar vad som behöver frigöras ifrån, vanor och tankesätt som är tillbakahållande. Är det astrologiska hus som uppmanar att söka ditt sanna jag, att eliminera rotade vanor och gamla beteendemönster.
En transit som tillför ny kraft (det tar energi att försöka kontrollera saker vi varken kan eller bör  kontrollera) En transit som, i mångt och mycket, handlar om tillit!

Och glädjeplaneten Jupiter…… 

Befinner sig just nu i oxens tecken, vilket är ditt tionde hus som står för karriär, om du inte har ett sedvanligt arbete, är tionde huset också det som du gör varje dag, exempelvis studerar. Oavsett vad du gör finns det alltid något ansvarsområde som är kopplat till dig till. Det ansvaret finns i tionde huset.
Den 25 maj 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt elfte hus, in i tvillingens tecken.

Jupiters transit genom tionde huset ökar ditt handlingsutrymme, vidareutveckla och expandera området för karriär(arbete), öppnar för nya karriärmöjligheter.
Jupiter utvidgar ditt inflytande i världen (ansvaret som du ges utifrån), hur andra ser dig och hur du bär ansvar. Om du letar efter ett nytt jobb är från nu fram till den 25 maj en bra tid för att undersöka och leta efter ett arbete som passar dig, vilket är ett bra sammanträffande med saturnus transit genom ditt åttonde hus, vilket också relaterar till arbete. Dessutom är det ett år för att planera in resor, både längre och kortare(om du vill ut och resa). Resor som inkluderar personlighetsutveckling, utbildning eller arbete, men som du ändå tycker är kul!
Jupiter även komma att förstärka ditt goda rykte, förstärka det positiva om hur andra ser dig.
I tionde huset är jupiter kraftfull!

Från slutet av maj 2024 och året ut, transiterar jupiter vidare in i ditt elfte hus som handlar om sociala nätverk och dina kontaktnätverk. Elfte huset är ditt sociala liv som en helhet och den uppmärksamhet som du ges från utsidan, från föräldrar, syskon och vänner.
Jupiters transit genom elfte huset kan komma med vinster och belöning för det jobb som du lagt ner de sista 12 åren (på vad som helst från arbete till sportslig prestation), vinster och utdelning som förknippas med din skaparkraft.
Jupiters transit genom elfte huset hjälper dig att utveckla och vidga kontaktnätet. En transit som ger nya möjligheter att befästa det som du länge önskat. Berikar också med engagemang och support från sociala cirklar: familj, vänner och kollegor. En bra tid för att finna gott samarbete! 

Och till sist Pluto……

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.
Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor.

Pluto har nu bearbetat ditt sjätte hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt sjunde hus, in i vattumannens tecken……
En långvarig transit som ger gradvis, men djup förändring kommande 20 åren rörande: närrelationer, partnerskap (affärspartnerskap, samboskap och äktenskap)

Det behöver inte betyda att människor försvinner ur ditt liv, mer att något förändras inom dig som gör att du ser dina relationer i ett nytt ljus, förhållningssättet till andra förändras.
Plutos transit genom sjunde huset är en katalysator för djupare och transformerande interaktioner med andra. Obalanser, rädslor och maktkamper ges chans att läkas, där Pluto ger möjlighet att upptäcka egen kraft genom spegling i andra.
År då du lär dig mycket om dig själv, inklusive, djupare önskningar förbundna med relationer.

RAHU kopiapng