2024 ~ Välkommen till det nya året Skorpionen

SKORPIONEN (ascendent)

Men först, innan Skorpionens årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan! Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, dit du inte riktigt vet vart den nya vägen bär. I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med.
Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila).

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad.

I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.
Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!


RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora, djupa och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024. Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall.
Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för att ge lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.
Saturnus är gränser(gränssättning), när det är behövligt.
Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig. 

Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.
Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.

Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!
Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom.

Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!

Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
(Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:)

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor. Det är vad plutos långa process handlar om!

Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!


Tillbaka till årshoroskopet för Skorpionen……..


Ett år med utmaning att finna balansen mellan arbete och vila. Samtidigt som det ges mer tydlighet om vad som är värt att investera i, och det som inte är värt att investera i. Lär dig nya positiva saker om företagande (om du inne på det).


Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden) visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år.
Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt sjätte hus och Ketu transiterar ditt tolfte hus, där noderna kommer att stanna året ut.
I huset som Ketu transiterar kan spänningar och stress upplevas, vilket beror på att du inte upplever dig riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt tolfte hus), där lösning och förbättring finns att hämta hos Rahu i sjätte huset. Rahu hjälper Ketu att hitta lösningar för mer tillfredställelse. Fokusera på Rahu och du vidgar ditt perspektiv i Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar). Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!  

Rahu är på besök i ditt sjätte hus, huset för: din hälsa, dagliga rutiner, vanor och jobb, huset för problemlösning. Man kan också säga att sjätte huset är ett huset för tillväxt eftersom det är där du finner bättre lösningar, allt det som förbättrar och förenklar livet: korrigerar dagliga rutiner, erhåller gynnsammare dieter och träningsprogram som hjälper dig till bättre mående. Ett bättre mående som sedan visas på de alla de andra områdena i ditt liv.
Sjätte huset hjälper dig att hålla dig mentalt stark och fysiskt robust för att hantera problemen som kommer med jordelivet.
Något som i sin tur också ger mer konkurrenskraft att ta med ut i världen (kraft och styrka för att möta utmaningar utifrån).
Rahu ger dig följaktligen energi för att hitta ny och bättre rutiner för en förbättrad hälsa, hjälper dig att effektivare lösa vardagliga problem. 

Möjligt är att du nu upplever dig själv lite mer aggressiv än vanligt, som om du vill ”slåss”, eller ”anfalla” snabbare än vad du tidigare gjort. Om det är så, är det något som kommer att hålla i sig hela år 2024. Det är din konkurrenskraft som visar sig (kraft och styrka för att möta utmaningar utifrån). Sjätte huset är inte endast huset för problemlösning, utan är också huset för konkurrens och konflikthantering.
Med Rahu, i eldtecknet väduren, kan saker och ting kring sjätte huset hettas upp. Med andra ord ge dig mer energi för att ta tag i allt det som ditt sjätte hus står för, vilket involverar att ta strid för, att stå upp för dig själv! Försvar och gränssättning! Något som hjälper dig att utveckla en ännu starkare självkänsla för vem du verkligen är!
Så möjligt är att du i stunden upplever dig, mer än tidigare, befinna dig i situationer där andra trampar över dina gränser, att du testas utifrån. Där nu Rahu hjälper dig att sätta sunda gränser där det behövs!
En transit du fokusera mer på detaljer, mer noga ser över alla små detaljer. Följa varje steg, menat att inte hoppa över något steg, nu är det steg 1 till 10 som gäller. När du följer steg för steg kommer du också att nå dina mål. Sjätte huset handlar om att göra saker och ting grundligt för att ta dig dit du är på väg.
Sjätte huset är det astrologiska huset som ger mest utdelning, det vill säga, om du jobbar för det, fokuserar på en specifik uppgift, gör lite varje dag.

Mittemot Rahu befinner sig Ketu, i ditt tolfte hus, vilket kan medföra många tankar kring hur du ska komma in i 
ro och avslappning. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.  
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) på stället som Ketu befinner sig fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
Tolfte huset är följaktligen livsområdet som du i år vill göra perfekt, vill nå det absoluta (ett litet tillägg är att det är en ketu - upplevelse, det finns inget som är perfekt).
Där det nu kan finnas tankar om att bara få komma bort från allt, slappna av och vila. Eller en längtan att vara mer för dig själv, eller finna den perfekta meditationstekniken. Lite som en önskan om att sitta i en precis lagom varm bubbelpool hela dagen lång, slippa oroa dig för något alls!

Det medan Rahu befinner i motsatt hus (hus 6), som tvärtom är huset för arbete, och där du nu kanske inte riktigt förstår hur du ska hitta balansen mellan vila och arbete.
Då vänder du dig mot Rahu i ditt sjätte hus för att komma till rätta med balansen. Genom att följa Rahu tar du hand om problemen, jobbar på och betar av allt det som upplevs komma mot dig.
Emellertid kan upplevelsen av ”bubbelpoolen”, längtan för avslappning, vara så stark, att du för eller senare, kommer att befinna dig i den, men först när du avslutat arbetet som Rahu hänvisar dig till.
Man kan också vända det till: när du gör jobbet kommer avslappningen av sig självt. Menat, att du nödvändigtvis inte behöver retreat, långresa eller meditationstekniker för att hitta in avslappning, den kommer per automatik när du avslutat arbetsuppgifterna.

Oavsett problem som kan uppstå under året är det problem som du hittar bra lösningar för. Rahu befinner sig nu i huset för förbättring. När problem visas har du stor hjälp för att hitta bra bot för det mesta som kommer din väg.
 

Och vidare till Saturnus transit genom ditt femte hus…..

Saturnus transiterar nu ditt femte hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024.
Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att ge lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som slösas onödig tid och energi på, vill gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som du inte längre behöver, det som inte är du. Det som sedan finns kvar kommer att stanna länge i ditt liv. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt femte hus (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken).     

I femte huset fokuserar saturnus på barn, självuttryck, romanser, kreativitet, fritid, projekt, finansiella investeringar och hobbys. Femte huset är entusiasm. Allt det som du finner glädjefyllt i livet!

Saturnus vill att du fokuserar på det som är viktigast och kommer därmed att koncentrera dig på det ovannämnda, fokuserar dig på det som är mest betydelsefull för dig inom femte huset.
Vilket kan betyda att du gör dig av med ett projekt, eller att något annat som tar onödig tid från dig får ett avslut. Med andra ord gör du dig nu av med det som inte ger dig någon glädje tillbaka. Saturnus visar vad som är värt att investera i, men också det som inte är värt att investera i.
Det som blir kvar kommer att finnas kvar under lång tid och ge goda resultat. Något som du gillar att lägga energi på som inte är eller blir en börda. Det är vad som kommer att finnas kvar efter denna saturnus transit!     

En transit som kan förändra relationen till dina barn (om du har några). En period där du kanske upplever hur tufft, men viktigt föräldraskapet kan vara. Det kan även handla om separation från barn, exempelvis en flytt hemifrån (om den åldern är inne). En separation som inte på något sätt behöver vara negativt, men som ändå kan upplevas som besvärlig eftersom det finns en vana att ha barnen hemma, men som senare kan upplevas som en lättnad, ge mer utrymme för nya projekt som skänker glädje.

En saturnus transit som stödjer lärandet av olika meditativa tekniker (om du är inne på det). Mantran eller andra tekniker som sätter igång rörelse-energin i kroppen.
Om du lär dig meditativa tekniker kommer saturnus att hjälpa dig att både finna och stanna kvar med den teknik som fungerar bäst för dig, den teknik som ger dig de bästa och långsiktigaste resultaten.


Och glädjeplaneten Jupiter……

Befinner sig just nu i oxens tecken, vilket är ditt sjunde hus som står för relationer och partnerskap, egentligen alla slags relationer, men i synnerhet kärleksrelation och affärskompanjonskap.
Den 25 maj, 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt åttonde hus, in i tvillingens tecken.    

Jupiter är alltså på besök i ditt sjunde hus. Är du singel är det möjligt att en ny relation står vid dörren. En annan möjlighet är att kontakten med människor från andra länder och kulturer tilltar. Om du redan befinner dig i en relation sätter jupiter fokus på relationen. En fin tid för att förbättra, få in mer förståelse i förhållandet. En tid som kommer med glädjefulla ämnen kopplat till relationen.
Sjunde huset handlar också om företagande, i synnerhet då affärskompanjonskap. Du lär dig nya positiva saker om ditt företagande, och kanske kommer du i kontakt med människor från andra länder, från andra kulturer knutet till ditt företag. Även en bra tid för att starta i gång en verksamhet. Mer glädje och lust för att samarbete, en tid då lusten att dela din kreativitet med andra tilltar.
Och har du har tankarna på en långresa, eller att flytta till ett annat land är det en bra tid för det. 
Kort och gott kommer jupiter med möjligheter för glädjefulla relationer och att finna bra affärspartners(affärsrelationer). En bra tid för att relatera med andra, vilket kommer att bäras över till ditt åttonde hus när jupiter flyttar in i tvillingens tecken den 25 maj 2024.     

Från slutet av maj 2024 och året ut befinner sig jupiter i ditt åttonde hus, som står för djupa psykologiska processer, klienter, relationer, intimitet, mystik, det ockulta, tabubelagda, pengar, makt och kontroll. Åttonde huset är psykologi, det esoteriska, astrologi, tarot och mysterium, huset där det omedvetna blir medvetet!
Jupiters transit in i ditt åttonde hus kan komma med stora och positiva förändringar gällande det ovannämnda. Jupiter hjälper dig att uppleva tillit, visar vad tillit verkligen handlar om, stödjer mötet med dig själv och världen på ett djupt plan. Ökar tilliten för att släppa taget, släppa kontrollen för att bli bättre på att koppla av.  
Jupiters transit genom åttonde huset kan även komma ge dig fördelar och hjälp rörande andras tillgångar: från partnern, kunder, klienter, arv, försäkringsbolag, lån från banken eller statligt stöd av något slag.  Också visa utdelning ur tidigare investeringar.

Jupiter hjälper dig nu, extra mycket, att öppna upp psykologiska fasthållanden och att läka tidiga sår, frigöra från tankemönster och dynamiker som du växt ifrån. Jupiter klargör, belyser, och transformerar för ditt bästa. Åttonde huset är där vi psykologiskt läker (sjätte huset är var vi fysiskt läker, lite förenklat uttryckt).
Med det nämnt har du nu mycket stöd för att finna läkning genom psykologi, terapi, astrologi, meditation, eller genom någon annan esoterisk kunskap. Även den psykiska förmågan och intuitionen kan komma att förstärkas och utvecklas under denna transit. Ge upplevelser som hjälper dig att släppa taget, finner mer tillit i dig själv och till existensen!  

Och till sist Pluto…….

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.
Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor.

Pluto har nu bearbetat ditt tredje hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt fjärde hus, in i vattumannens tecken……
En långvarig transit genom fjärde huset som ger gradvis djupa, förändring kommande 20 åren rörande: ditt hem, din rötter och uppväxt, familjen (ny familjen och ursprungsfamiljen).
Pluto handlar i grunden om att möta rädslor. Menat att, för att förstå dem, behöver vi vanligtvis röra oss igenom dem. Det är plutos uppgift att guida genom dessa rädslor!

Plutos långsamma transit kommer med förändring förenat med hem, familjeliv och ditt djupaste känsloliv. Där kontakten med familjemedlemmar utvecklas och förändras, i synnerhet när det gäller trygghet, ansvar och stöd. Möjligt att du periodvis behöver dra dig undan för att utforska dig själv på djupare djup, det för att finna mer inre stöd för att friare uttrycka ditt autentiska jag!

RAHU kopiapng