2024 ~ Välkommen till det nya året Stenbocken

STENBOCKEN (ascendent)

Men först, innan Stenbockens årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).


Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan! Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, dit du inte riktigt vet vart den nya vägen bär. I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med.
Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila). 

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad.
I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. 

Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.
Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!


RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora, djupa och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024. Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall.
Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för att ge lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.
Saturnus är gränser(gränssättning), när det är behövligt.
Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig. 

Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.

Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!

Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom. Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!


Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044. Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
(Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:) 

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade
tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor. Det är vad plutos långa process handlar om! 

Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!


Tillbaka till årshoroskopet för Stenbocken……..

Ett bra år för att experimentera och undersöka nytt. Möjligt att du även lär dig nya spännande meditationstekniker och finner effektiva lösningar som förenklar vardagen och ditt arbete.


Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden) visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år.
Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt fjärde hus och Ketu transiterar ditt tionde hus, där noderna kommer att stanna året ut.
I huset som Ketu transiterar kan spänningar och stress upplevas, vilket beror på att du inte upplever dig riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt tionde hus), där lösning och förbättring finns att hämta hos Rahu i fjärde huset. Rahu hjälper Ketu att hitta lösningar för mer tillfredställelse. Fokusera på Rahu och du vidgar ditt perspektiv i Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar). Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!     

I fjärde huset fokuserar Rahu på ditt hem (gäller både ditt nuvarande hem och ursprungshemmet), dina rötter, det förflutna, (nuvarande familj och ursprungsfamilj) och föräldrar. Fjärde huset är hur du relaterar till det förflutna och hur det påverkar dig nu. Fjärde huset förknippas även med fordon som finns i ditt liv. Följaktligen lyfter Rahu nu saker och ting som associeras med det ovannämnda. Rahu kan ge upplevelse av oro, tillochmed kaos inombords, också omändring eller förändring inom den nuvarande familjen, eller i ursprungsfamiljen. Känslor som du inte upplevt på länge kan återuppstå. Känslor som förknippas med det förflutna. Möjligt är att känslorna relaterar till din mamma, eller till någon annan eller annat runt din uppväxt.
Ännu en möjligheter är att du nu väljer att gör något nytt och annorlunda, i eller runt ditt hem, eller köper ett nytt fordon (bil, cykel, häst eller båt etc). Ett åkdon som tidigare bara fanns i vildaste fantasier.

Och Ketu befinner sig nu i ditt tionde hus. Ett livsområde där du känner dig trygg och erfaren, men där du samtidigt inte känner dig helt nöjd. Där dina förväntningar inte helt infriats och du upplever en viss begränsning. Ketu fokuserar nu på din karriär (ditt arbete). 
För de flesta människor handlar tionde huset om karriär, men om du inte har ett sedvanligt arbete är tionde huset också det som du gör varje dag, exempelvis studerar. Oavsett vad du gör finns det alltid något ansvarsområde som är kopplas till dig.
Ett området där du brukar känna dig trygg och säker (det vill säga om du har ett arbete som du gillar och agerat ansvarsfullt), men där du ändå inte känner dig helt nöjd i stunden. För att finna mer tillfredställelse runt ditt arbete vänder du dig mot Rahu i ditt fjärde hus. Rahu och Ketu jobbar som ett par, när du fokuserar på Rahu (vägen framåt) hittas också, med automatik, mer tillfredställelse i huset där Ketu befinner sig.
När du fokuserar på Rahu (hemmet, familjen, rötterna) upplever du dig parallellt tryggare och säkrare i det offentliga livet (på arbetsplatsen). Rahu hjälper dig att öppna begränsningar kopplade till ditt tionde hus (karriären).
 

För dig, stenbocken, handlar detta år om att gå djupare med något associerat med dina rötter och ditt hem. Det som ökar känslan för emotionellt lugn, vilket i sin tur kommer med mer trygghet, glädje och tillfredställelse runt din karriär. Ett stort tema för dig hela året! 

Och vidare till Saturnus transit genom ditt tredje hus…..

Saturnus transiterar nu ditt tredje hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024.
Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att ge lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som det slösas onödig tid och energi på, ser till att du gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som inte längre behövs, det som inte är du. Det som sedan finns kvar kommer att stanna länge i ditt liv. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt tredje hus (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken).     

I tredje huset fokuserar saturnus på: kommunikation, information du behöver, kurser och informationskanaler som du använder. Är också huset som håller färdigheter och talanger (
språk, art, skriva, kommunikation, musik, astrologi, sjunga, dansa, företagsekonomi osv). I detta hus finns även grannar, syskon, kollegor och kurskamrater. Tredje huset är experimentlusta, testa och utforska, men är också huset som håller konkurrens, tävling och mod.
Planeten saturnus är en viktig planet för stenbocken ascendenten eftersom saturnus styr stenbockens tecken. Och saturnus gillar tredje huset eftersom han där får tillfälle att förkovra och förbättra dig i något (saturnus gillar fördjupning). Och gillar, som sagts, att göra oss av med det som inte längre behöves, vilket det kan finnas gott om i tredje huset, huset för information:)

Saturnus vill inte att du slösar med din tid, vill således att du gör dig av med allt det som tar din tid i onödan, rensar allt det överflödiga. Hjälper dig att släppa saker, situationer och personer som inte länge tillhör ditt liv. Saturnus vill att du släpper allt det som inte längre är en del av vem du är! Saturnus transit genom ditt tredje hus stärker konkurrenskraften (kraft och styrka för att möta utmaningar utifrån). Är samtidigt en bra tid för att experimentera och undersöka nya saker, för se om det är något som du vill behålla långsiktigt i ditt liv.
Det mesta som kommer vår väg, som vi undersöker avvisar vi. Om vi försöker ta in allt som kommer vår väg blir vi överbelastade, därför behöver vi dessa saturnus avslut. Vi lämnar det som inte passar oss för att röra oss vidare mot något som passar bättre. 

I tredje huset blir saturnus tålamod för fördjupning av kunskap! Att praktisera och fördjupa kan vara tålamodsprövande. Saturnus förstärker din uthållighet för att ta in ny kunskap och för att praktisera den.

Nu kan det även uppstå konfliktsituationer där du behöver sätta bättre gränser. Det kan handla om syskon, vänner, grannar eller kollegor. Saturnus visar var du behöver sätta gränser, men också det omvända kan ske, upplevelsen av att andra är mer bestämda med sina gränser i förhållandet till dig.


Och glädjeplaneten Jupiter……

Befinner sig just nu i oxens tecken vilket är ditt femte hus som står för: barn, självuttryck, romanser, kreativitet, fritid, projekt, finansiella investeringar och hobbys. Femte huset är entusiasm. Allt det som du finner glädjefyllt i livet!  
Den 25 maj, 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt sjätte hus, in i tvillingens tecken.
 

Femte huset är barn, men också ett projekt som blir som ditt barn. I femte huset finns det som du vill tillföra och dela i världen. Med andra ord är femte huset den största källan för glädje i livet, menat att den största glädjen finns i din kreativitet (inräknat barn).

Jupiter lägger nu fokus runt ditt kreativa självuttryck, öppnar för nya möjligheter att nå ut med ett projekt(om du önskar det). Jupiter hjälper dig att befinna dig på rätt ställe, vid rätt tidpunkt.
Jupiter är tur, och som nu befinner sig i glädjens hus. Något som också kan ge extra tur med triss, att vinna på spel eller ge god aktieutdelning. Jupiter tillför positiv synkronisering i ditt liv.

Möjligt är att du nu hittar en ny hobby, eller påbörjar ett projekt som känns extra kul, men också att dina barn når framgångar (om du har några). Eller att du investerar i något, kanske köper ett semesterhus i ett annat land. Femte huset är också spirituella tekniker: sjunga, böner, chanting och mantran. Femte huset är att på ett eller annat sätt, röra energin i kroppen. Femte huset är alla de tekniker som för in mer medvetenhet och som skänker avslappning. Så tänkbart är att du nu lär du dig nya meditationstekniker, lär dig nya tekniker som ger avslappning.

Från slutet av maj 2024 och året ut, befinner sig jupiter i ditt sjätte hus som står för: din hälsa, dagliga rutiner, vanor och jobb, huset för problemlösning. Är också huset för tillväxt eftersom det är här du hittar bättre lösningar som förbättrar och förenklar tillvaron.  
Nu får du stöd av jupiter för att korrigera dagliga rutiner, finna gynnsammare dieter och träningsprogram som hjälper dig att förbättrat ditt mående. Ett bättre mående som sedan visas på alla de andra områdena i ditt liv. Jupiters transit genom sjätte huset hjälper dig att förbli stark och fysiskt robust för att hantera problemen som kommer med jordelivet. Ger extra kraft och energi för att hitta ny och bättre rutiner som underlättar och förenklar din vardag och ditt arbete.
Även en bra tid för att hitta vänner, healers eller hantverkare som på ett eller annat sätt förenklar och förbättrar ditt liv, gör din vardag lite lättare! 
Följaktligen en bra tid för att ta hand om hälsan, hitta nya och hjälpsamma verktyg och tekniker som förebygger positivt och som bringar vitalitet.
Nu hjälper jupiter dig att ”ta tag i” det som tidigare upplevts som tungt och tråkigt. Jupiter gör det tunga jobbet lättare och kanske lite roligare!


Och till sist Pluto…….

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.
Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor.

Pluto har nu bearbetat ditt första hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt andra hus, in i vattumannens tecken……
En långvarig transit genom ditt första hus som ger successiv, men djup förändring kommande 20 åren rörande: finanser, jobb, materiella tillgångar och självvärde.  
Omstrukturering och förändringar, kring och runt resurser. En tid där du kan behöva släppa taget om vissa ägodelar och den sentimentalt som kan komma med det. Rädslor förknippade med att inte ha tillräckligt kan komma att förstärkas, rädsla för att hamna i brist eller fattigdom (vilket långt ifrån betyder att du kommer att hamna där, mer att rädslan runt det hela förstärks, kommer upp till ytan). En transit där du mer kommer att förstå vad som är värdefullt för dig, och tvärtom vad du håller fast, men nu släpper taget om!

RAHU kopiapng