2024 ~ Välkommen till det nya året Tvillingen

TVILLINGEN (ascendent)

Men först, innan Tvillingens årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan!

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, där du inte riktigt vet vart den nya vägen bär.

I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med.
Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila).

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad.
I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.
Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!


RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora, djupa och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024.

Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.

För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall. Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).

Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.
Saturnus är gränser(gränssättning), när det är behövligt.
Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig. 

Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.
Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.

Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!
Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom.

Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!

Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
(Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:)

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor. Det är vad plutos långa process handlar om!

Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!

Tillbaka till årshoroskopet för Tvillingen……..

Ett år med mer kraft för att ta dig över och förbi tidigare upplevda hinder. Också en tid för att släppa på det allvarsamma, kanske ta en långsemester, lägga dig på stranden och andas ut, bara vara. Ett år för andlig tillväxt och kontemplation!


Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden) visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år. Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt elfte hus och Ketu transiterar ditt femte hus, där noderna kommer att stanna året ut.
I huset som Ketu transiterar kan spänningar och stress upplevas, vilket beror på att du inte upplever dig riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt femte hus). Fokusera på Rahu och du vidgar perspektivet hos Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar). Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!    

Elfte huset handlar om sociala nätverk. Är också huset för uppmärksamhet från föräldrar, syskon och vänner. Rahu:s transit hjälper dig att utveckla ditt elfte hus, det vill säga korrigera och ombilda dina sociala nätverk. Förändra och förbättra gemenskapen med andra. Rahu söker det som är positivt för din personliga tillväxt kopplat till nätverk, hjälper dig att klargöra långsiktiga mål, att förtydliga önskningar om framtiden.

Och Ketu befinner sig nu i ditt femte hus, i vågens tecken. Ett livsområde där du känner dig trygg och erfaren, men där du samtidigt ändå inte känner dig helt nöjd, där dina förväntningar inte helt infriats.
Femte huset är livsområdet som förknippas med barn, där det kan finnas en fixerad eller begränsad idé i relationen till barn. En idé om vad barnen/barnet bör göra, eller bör bete sig, men där verkligheten ser lite annorlunda ut än den du kanske önskat.
Femte huset är också förknippat med skaparkraft och kreativitet: projekt eller hobbys som du gillar. Femte huset är ambitioner och självuttryck. Möjligt är att det finns en upplevelse av att inte riktigt nå fram, eller att nå ut med det som du önskar berika världen med. Då hittas antidoten, hjälpen, hos Rahu i ditt elfte hus.
När du fokusera på Rahu balanseras det som du inte upplever helt nöjd med i ditt femte hus: ditt självuttryck, projekt eller något runt barn.
När du fokusera på dina sociala nätverk, klargör långsiktiga mål och önskningar om framtiden, tar du in mer förståelse in i ditt femte hus (hur du löser knutar som kan finnas där).

Och vidare till Saturnus transit genom ditt tionde hus…..

Saturnus transiterar nu genom ditt tionde hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024. Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att ge lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som det slösas onödig tid och energi på, ser till att du gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som du inte längre behöver, det som inte är du. Det som sedan finns kvar kommer att stanna länge i ditt liv. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt tionde hus (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken).

Tionde huset är en särskild bra transit för saturnus (saturnus ges mycket kraft i tionde huset, förenklat uttryckt befinner sig saturnus i sitt eget hus). I tionde huset blir planetens energier till stor hjälp, speciellt om du har fokus på karriären. Då hjälper saturnus dig att ta dig vidare, ger styrka och konkurrenskraft (kraft för att ta dig över och förbi hinder). Saturnus visar vad du behöver fokusera på och vad som behöves väljas bort för att ta dig vidare mot ambitioner och mål. Saturnus transit genom tionde huset ger bränsle för att ta tag i det tråkiga. Det som är tidsödande, det ”nödvändigt onda”, det som du inte riktigt känner för att göra, men som samtidigt är nödvändigt för att komma vidare för att lyckas på sikt.
Saturnus är det grundliga, planeten för tålamod som nu sätter dig på prov i förhållande till ditt arbete.

Saturnus är ensamvargen på zodiaken, är inte en social planet, utan fokuserar på att utföra jobbet så bra som mjöligt. Med andra ord, hjälper nu saturnus dig med att fokusera på det som är viktigast runt din karriär (kan gälla vad som helst som du har fokus på, behöver nödvändigtvis inte handla om karriär). Oavsett vad det än handlar om stödjer Saturnus dig att bygga det solida och hållbara för framgång, steg för steg, hela året. Möjligt är upplevelsen av att det går långsamt, vilket beror på att saturnus vill göra jobbet grundligt, vill bygga dig en fast och solid grund för dig att stå på.

Ett år det också kan uppstå meningsskiljaktigheter mellan dig och chefen(auktoriteter). Eller att någon utökar ditt ansvarsområde, ger dig arbetsuppgifter som du helst inte vill utföra, men som du tar dig an i alla fall, som visar dina framfötter, och som senare kommer med fördelar.
En saturnus transit som håller tålamod, styrka och kraft, som hjälper dig i ditt arbete, eller med något annat som har din uppmärksamhet.

Och glädjeplaneten Jupiter……

Befinner sig just nu i oxens tecken, vilket är ditt tolfte hus. Den 25 maj 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt första hus/ascendenten, in i tvillingens tecken.

Jupiters transit genom tolfte huset är att släppa ansvar, släppa det allvarsamma, släppa på det som tynger. Som att åka på en lång semester, lägga dig på stranden och andas ut, att bara vara. Eller åka till en öde stuga i fjällen, delta i retreat eller besöka ett ashram.
Transiter genom tolfte huset kan också bära en sista önskan som går i uppfyllelse för att du ska  släppa taget, gå vidare, så att nya önskningar kan ta plats:)
Jupiters transit genom tolfte huset kan även handla om att spendera pengar, eller att ta hand om andra. Att spendera tid och energi för att finnas där för andra. Spendera pengar eller tid på det som du anser som extra värdefullt och som du har stor glädje av. Likväl, som det kan vara utgifter eller lån från tidigare spenderande som nu ges möjlighet att betala av. Det eftersom Jupiter hjälper dig att göra dig av med gamla bördor och tyngd. Jupiters transit genom tolfte huset kommer med mer förståelse om vad som hålls fast och vad som oroar, vilket du nu har extra support för att släppa taget om.
Ett annat scenario är att du bättre förstår värdet och betydelsen av något som du tidigare inte riktigt uppskattat fullt ut. Något som du tidigare inte riktigt insett hela betydelsen av, men som nu öppnas upp för nya insikter och förståelse.
Också en tid när din intuition förstärks, en bra tid för att ta fram dagboken och fånga nattliga drömmar. En jupiter transit som bär andlig tillväxt, som söka stillhet, kontemplation och som visar meditations tekniker som passar dig.

Jupiters transit genom tolfte huset hjälper dig till avslappning och avkoppling, att släppa taget om det jordiska!

Den 25 maj transiterar jupiter in i ditt första hus/ascendenten. Jupiters transit genom första huset ger extra styrka till planeten, samtidigt jupiter påbörjar en ny cykel på sin 12 åriga resa genom ditt horoskop (genom zodiaken).
Jupiter i första huset är spridning och tillgänglighet för stor skaparkraft. Kreativa projekt som du nu har i gång, och även nya projekt som startas fram till den 25 maj blir sannolikt vad du kommer att hålla igång 12 år framöver. Med andra ord, är det nu, med jupiter i ditt första hus, som du lägger grunden för ditt kreativa skapande, grunden för allt det som du vill se växa de kommande åren.
Varje gång en planet transiterar första huset, oavsett planet, är det en nystart för det som planeten står för. Jupiter är särskilt bra för nystart av alla tänkbara kreativa projekt, men också för att påbörja studier, för allt som rör barn, eller för att ta dig in på en ny spirituell väg. Möjligt är att det nu kommer in en ny lärare eller mentorer som ger bra support för din resa framåt.

Jupiter är inspiration, en transit som väcker framtida hopp och som kommer med insikt om hur du skapar mer av det som du önskar i ditt liv.
Kort och gott en transit som ökar välmående, en tid då skaparkraften visar sig på alla områden i ditt liv!

Och till sist Pluto…….

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.
Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor.

Pluto har nu bearbetat ditt åttonde hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt nionde hus, in i vattumannens tecken……
En långvarig transit genom nionde huset som ger gradvis, men djup förändring kommande 20 åren rörande: din spirituella väg, utbildning, lärare eller mentorer.

En transitering som ger djupa förändringar förknippat med din tro. En transit som kan komma att visa att de föreställningar som du tidigare burit, mer och mer, upplevas som föråldrade eller ogrundade.
Plutos transit genom vattumannen utmanar dig till nya perspektiv, idéer och visioner. Möjligt är att du träffa nya människor, besöker nya platser, lär dig nya saker(studier) som radikalt förändrar hur du ser på saker och ting! År där du önskar uppleva mer frihet, vill röra dig friare i tanke och handling. En ny världsbild som öppnas för dig!

RAHU kopiapng