2024 ~ Välkommen till det nya året Väduren


VÄDUREN (ascendent)

Men först, innan Vädurens årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan!

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, där du inte riktigt vet vart den nya vägen bär.

I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med. 
Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila).

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad.
I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.
Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!


RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024.

Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.

För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall. Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).

Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.
Saturnus är personliga gränser(gränssättning), när det är behövligt.

Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig. 

Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.

Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.

Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga i grunden, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!
Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom.

Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!

Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år  i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop. (Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:)

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor. Det är vad plutos långa process handlar om!

Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!

Tillbaka till årshoroskopet för Väduren……..

Där andra hälften av 2023 sannolikt bjöd på många nya insikter och möjligheter, med behov att uttrycka självständighet. Kvaliteter som du nu tar med dig in i 2024, där dörren till förnyelse står mer vidöppen än på bara lite på glänt!


Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden) visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år. Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt första hus/ascendenten, och Ketu transiterar ditt sjunde hus, där noderna kommer att stanna året ut.
I huset som Ketu transiterar kan spänningar och stress upplevas, vilket beror på att du inte upplever dig riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt sjunde hus), där lösning och förbättring finns att hämta hos Rahu i första huset. Fokusera på Rahu och du vidgar ditt perspektiv i Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar). Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!

Eftersom sjunde huset (Ketu huset) står för relationer, i synnerhet för kärleksrelation och affärskompanjonskap visar transiten viss otillfredsställelse kring partnerskap. Följaktligen en tid för omvärdering av relationer, vilket inte behöver betyda att relationer kommer att avslutas. Snarare visar Ketu:s transit genom sjunde huset att det finns behov av att förbättra eller förändra något i  relationer. Något som först kan upplevas som obekvämt eftersom det vanligtvis upplevs som tryggast att stanna kvar i det som är.
Det samtidigt som det finns ett ännu starkare behov av, väduren har alltid stort behov av det, att  uttrycka egen individualitet (det självständiga), att följa egna impulser. Genom att följa impulser (som kan vara starkare än vanligt), oberoende av vad omgivningen tycker och tänker, leder det till mer självständighet som bär vägen för din största utvecklingspotential i år.

En självständighet som tar med ny förståelse in i relationer. En ny medvetenhet som hjälper dig att ta bort de begränsningar som kan upplevas i relationer. När du uttrycker mer av ditt sanna jag, oroar dig mindre för vad andra tycker och tänker, öppnas ny insikter som bär in mer självförtroende och säkerhet in i ditt relationshus (ditt sjunde hus).
Är du inte i en relation, men har en önskan om det, kan Ketu:s transit genom sjunde huset komma att föra in ny bekantskap i ditt liv, eller att gamla relationer återuppstår.
Det som ett resultat av att du uttrycker och visar mer av dig, tar fram mer av ditt sanna jag, och ger därmed andra chans att stödja dig för den du verkligen är.
Möjlighet är att det dyker upp någon som du känner djup- och själslig kontakt med, någon som du upplever dig känt från tidigare liv (Ketu förknippas med tidigare liv och tidigare i livet).

Eftersom Ketu förknippas med det familjära, det som känns självklart, kan Ketu:s transit genom sjunde huset också/eller bringa en affärskompanjon (om du söker det). En kompanjon som är stödjande och som besitter liknande ambitioner som dig.
Följaktligen en transit som kan komma att förbättra förutsättningarna för ditt företagande. Som hjälper dig att finna nya samarbetspartners, nya kontakter och klienter när du fokuserar på Rahu (din första impuls).
Vilket är något som du förmodligen redan gör (följer dina impulser) eftersom du är en eldig Vädur:), men 2024 vill du verkligen försäkra dig om att du gör det hela vägen och fullt ut!

Och vidare till Saturnus transit genom ditt tolfte hus…..

Saturnus transiterar i ditt tolfte hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024.
Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att ge lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som det slösas onödig tid och energi på. Saturnus ser till att du gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som du inte längre behöver, det som inte längre är du.
Det som sedan finns kvar kommer att stanna länge. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt tolfte hus igen (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken).

Transiter genom tolfte huset kan komma med en ”sista önskan” som går i uppfyllelse som du därmed kan släppa taget om för att gå vidare. Ett annat alternativ är att universum sänder dig en sista prövning för att visa dig vad du nu verkligen är redo att lämna bakom dig.
En transit som kan handla om att betala av skulder (praktiska eller materiella), eller att vara till service för andra, ge support till andra…. tid för ”Pay it forward”.

Saturnus transit genom tolfte huset kan också visa behov av ändrad kosthållning, behov av rening och rensning. Tolfte huset är huset för avslut, precis som saturnus själv, därmed, finns i stunden, extra mycket energi för att göra dig av med det som inte längre behöver finnas i ditt liv.
Saturnus blir mycket effektiv i tolfte huset eftersom han förbereda inför sin nya 28 åriga fas då han transiterar in i ditt första hus nästa år. 
Följaktligen kan saturnus nu, mer än någonsin, förverkliga upplevelse av en årslång vårstädning…..

En transit som samtidigt kan komma med tilldragelsen av att vilja vara mer för dig själv (frivilligt eller ofrivilligt), en starkare önskan om att få mer tid med dig själv, hemma eller någon annanstans, kanske väljer du därför en längre resa eller retreat i år!

Och glädjeplaneten Jupiter……

Befinner sig just nu i oxens tecken, vilket är ditt andra hus som står för finanser, jobb och materiella tillgångar. Den 25 maj, 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt tredje hus, in i tvillingens tecken.

Jupiters transit in i andra huset ger goda utsikter kopplade till resurser. Ger möjlighet för mer ekonomisk trygghet, såsom fördelaktiga investeringar med långsiktig lönsamhet (fastigheter, konst, smycken etc.) Jupiter är nya idéer och kreativa lösningar för hur du långsiktigt förbättrar kassaflödet och inkomstkällor.
Jupiter kan även bära ekonomiskt uppsving som lön för den skaparkraft som du delat i världen de sista tolv åren. Jupiter kan komma med intressanta möjligheter och tillfredställelse som finns i ett nytt jobb. Befordran och mer ansvar, eller något annat positivt som kopplas till eget företagande, något som förbättrar din ekonomiska situation. 
Jupiter visar vad du är värd att omge med dig med i ditt liv. Visar vad livskvalitet är!

Från slutet av maj 2024 och året ut, befinner sig jupiter i ditt tredje hus, vilket är huset för kommunikation, men är också huset som håller dina färdigheter och talang.
Jupiter öppnar för att ta in mer och ny kunskap, att lära nytt: språk, art, musik, astrologi, sjunga, dansa, företagsekonomi eller vad som helst som du finner intressant och som du vill pröva. Tredje huset är experimentlusta, testa och utforska för att se om det passar dig. Jupiter ger dig nu många chanser och möjligheter att testa, många och nya saker, för att hitta det som passar dig för fördjupning.
I tredje huset kommer Jupiter också med support för förkovran och förbättring av de kunskaper och färdigheter som du redan besitter. Ett jupiter-år där du ännu mer kan komma att använda dina talanger för att nå ut till- och att inspirera andra.

Under andra delen av året kan även kontakten med grannar, syskon, kollegor, kurskamrater komma att vidgas och förbättras, möjligt är du upplever mer och starkare support från dessa håll.

Och till sist Pluto…….

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.
Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor.

Pluto har nu bearbetat ditt tionde hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt elfte hus, in i vattumannens tecken.
Plutos transit in i elfte huset, in i vattumannen, påverkar och förändrar, din hållning till sociala nätverk: klubbar, föreningar eller/och vänkretsen och gruppengagemang.
Möjligt är att du under denna tid ansluter dig till den grupp som mer obetvingat stödjer dina idéer och ideal, söker dig till nätverk som upplevs mer som du.

Känslan och önskan om att verkligen gör skillnad kan komma att stärkas och intensifieras, att du blir mer hängiven en viss sak.
Plutos passage genom elfte huset visar djupgående förändringar i synen på kollektivet. Parallellt med stora, men successiva förändringar gällande egna långsiktiga mål.


RAHU kopiapng