2024 ~ Välkommen till det nya året Vattumannen


VATTUMANNEN (ascendent)

Men först, innan Vattumannens årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).


Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan!

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, där du inte riktigt vet vart den nya vägen bär.

I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med.
Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila).

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad.
I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.
Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!


RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora, djupa och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024.

Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.

För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall.
Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).

Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för att ge lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.
Saturnus är gränser(gränssättning), när det är behövligt.
Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig. 

Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.
Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.

Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!
Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom.

Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!

Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
(Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:)

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade
tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor. Det är vad plutos långa process handlar om!

Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!


Tillbaka till årshoroskopet för Vattumannen……..

Ett år för det praktiska och konkreta! En tid för att släppa taget om det som inte fungerar. Också ett år för synkronisering, där du befinner dig på precis rätt ställe, vid rätt tidpunkt!


Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden) visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år.
Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt tredje hus och Ketu transiterar ditt nionde hus, där noderna kommer att stanna året ut. I huset som Ketu transiterar kan spänningar och stress upplevas, vilket beror på att du inte upplever dig riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt nionde hus), där lösning och förbättring finns att hämta hos Rahu i tredje huset. Fokusera på Rahu och du vidgar perspektivet hos Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar). Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!         

Rahu är alltså på besök i ditt tredje hus, huset för: kommunikation, men är också huset som håller färdigheter och talanger. Rahu öppnar för att ta in mer och ny kunskap, att lära något nytt: språk, art, musik, astrologi, sjunga, dansa, företagsekonomi eller vad som helst som du finner intressant och vill pröva.
Tredje huset är experimentlusta, testa och utforska för att se om det passar dig.
Rahu är den nya  resan som du ger dig ut på. En resa där du att lära dig nya saker, där nya teman presenteras.

Ett år där du utveckla saker och ting som finns i ditt tredje hus (se ovan saker som tillhör tredje huset). Huset där du lägger viljekraft på det som du tycker är kul eller/och intressant. Huset för att praktisera och öva för att bli riktigt bra på en speciell sak. Exempelvis lära dig ett nytt instrument eller varför inte astrologi:) Övning ger färdighet oavsett område du väljer! Denna ”övning” finns i ditt tredje hus. Huset där du blir bättre och bättre, huset där du upplever dig mer och mer kunnig, tar in mer och mer kunskap.
Rahu kan även komma med nya erfarenheter gällande syskon, grannar, kurskamrater, kollegor och vänner. Hjälpa dig att finna nya lösningar som förbättrar dina relationer.  

Och Ketu befinner sig nu i ditt nionde hus. Ett livsområde där du känner dig trygg och erfaren, men där du samtidigt ändå inte känner dig helt nöjd. Där dina förväntningar inte helt infriats och där du upplever viss begränsning.
Nionde huset är: din spirituella väg, trossystem, resor, utbildning, lärare eller mentorer. Huset som sätter fokus på din livsfilosofi, upplevelse av meningen med livet.
Nionde huset är det som du söker dig mot, allt det som inspirerar resan genom livet.

Inom detta livsområdet söker du nu mer tillfredställelse, men vet kanske inte riktigt vad det är som fattas. Då är Antidoten att fokusera på Rahu. Fokusera på det som finns i ditt tredje hus (det som beskrivs ovan). 

I nionde huset finns spiritualitet, förståelsen för stora koncept, men nu vill Rahu att du experimenterar mer med ditt tredje hus, söker nya saker för förkovran. Det för att få in ännu mer förståelse och glädje in i ditt nionde hus. När du gör det kommer det med automatik mer tillfredställelse in i ditt liv.
Med andra ord, kommer du då att se saker och ting ur och från ett annat perspektiv, i ett nytt ljus, även om vägen dit kanske inte blir riktigt så som du hade tänkt från början (Rahu kommer alltid med överraskningar).


Ett år för att fokusera på det mer praktiska och konkreta, mer än luta dig mot din tro: att ödet eller existensen fixar det hela!. En tid för att fokusera på inre viljekraft för att finna mer tillfredställelse i ditt spirituella hus.


Och vidare till Saturnus transit genom ditt andra hus…..

Saturnus transiterar nu ditt andra hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024.
Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att ge lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som det slösas onödig tid och energi på, ser till att du gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som du inte längre behöver, det som inte är du. Det som sedan finns kvar kommer att stanna länge i ditt liv. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt andra hus (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken).     

Saturnus befinner sig i ditt andra hus som är finanser, jobb, materiella tillgångar, familjeansvar, besparingar, grundvärderingar och självvärde. Saturnus är en viktig planet för alla med vattumannens ascendent eftersom saturnus styr vattumannens tecken, din ascendent. Därmed blir också saturnus transiter extra viktiga för alla vattumän.
Saturnus koncentrerar dig på det som är viktigast, avlägsna det som distraherar för att bättre fokusera på det viktigaste. Och just nu är planetens fokus inställt på ditt andra hus, livsområdet för det ovannämnda.  
Saturnus avlägsnar följaktligen det som du slösar onödig tid, energi och pengar på.
Saturnus säger att nu är tiden kommen för att släppa om det som inte längre fungerar i ditt liv. Vilket, för dig, kan betyda ett ansvarsområde som faller bort, att du får möjlighet att släppa taget om den delen som tillhörde ditt ansvar. Eller tvärtom komma med nytt ansvar, ansvar som handlar om familjen, familjetillgångar eller något som förknippas med vänner, eller mer ansvar beträffande arbete eller egenföretagande.
 
Ett annat scenario är att du säljer saker och ting som du upplever dränera på kraft och energi. Kanske säljer du ett större hus för att köpa dig ett mindre, släpper taget om något som du inte längre vill lägga tid och energi på.
Med det sagt handlar saturnus transit genom andra huset inte om att bli av med, eller minska på tillgångar (såvida du inte stulit av någon annan, vilket jag inte tror jag inte att du har gjort). I stället kan saturnus nu komma att öka dina tillgångar på sikt eftersom du gör dig av med annat som tar din tid och energi (det som dränerar och tar kraft). Och därmed får du mer utrymme att fokusera och koncentrera dig på det som är viktigast. Det som som är kvar är det som du verkligen vill rikta din uppmärksamhet mot (blir det som växer), det du verkligen tar god hand om. Med andra ord kan saturnus öka tillgångarna när han passerar genom ditt andra hus, och speciellt om du har andra aspekter i ditt horoskop som visar den riktningen.

Saturnus är också planeten som styr över tiden, kronos. Planeten saturnus låter oss förstå att vi endast har en viss tid i detta liv, och att vi därför bör använder den klokt. Och av samma anledningen visar saturnus oss vad som inte längre är värt att fokusera på, men också vad vi ska behålla. Med andra ord, ökar du självvärdet genom att ta väl hand om dig. Genom att ta bort det som inte längre ger tillfredställelse eller glädje kommer också ett bättre liv!


Och glädjeplaneten Jupiter……

Befinner sig just nu i oxens tecken, vilket är ditt fjärde hus som är: ditt hem, språngbrädan och tryggheten ut i livet (ditt nuvarande hem och där du är uppväxt), din rötter, det förflutna, nuvarande familjen (och ursprungsfamiljen) och föräldrar. Fjärde huset är hur du relaterar till det förflutna, och hur det påverkar dig nu. Fjärde huset förknippas även med fordon, värdesaker och fastigheter som finns i ditt liv.  
Den 25 maj, 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt femte hus, in i tvillingens tecken. 

Möjligt är att du nu bygger om eller bygger ut ditt hus, gör något som gör ditt hus mer värdefullt, eller flyttar till ett större hus. En annan möjlighet är att det flyttar in en värdefull person till dig.
Ett annat scenario är att du anskaffar ett nytt fordon, en båt, häst, en bil eller något annat som känns glädjefullt som förknippas med ett åkdon. Eller gör goda investeringar kopplade till fastigheter eller mark.

 Kort och gott, nu får du in mer glädje i ditt liv, in i ditt hem!


Från slutet av maj 2024 och året ut befinner sig jupiter i ditt femte hus
som står för: barn, självuttryck, romanser, kreativitet, fritid, projekt, finansiella investeringar och hobbys.
Femte huset är entusiasm. Allt det som du finner glädjefyllt!

Femte huset är barn, men också ett projekt som blir som ditt barn. I femte huset finns det som du vill visa och dela i världen. Med andra ord är femte huset källan för den största glädjen, menat att den största glädjen finns i din kreativitet (inräknat barn).
Jupiter fokuser nu på ditt kreativa självuttryck, öppnar för nya möjligheter att nå ut med ett projekt(om du önskar det).
Jupiter hjälper dig att befinna dig på rätt ställe, vid rätt tidpunkt. Jupiter är tur som nu befinner sig i glädjens hus. Något som kan ge extra tur med triss, att vinna på spel eller att få god aktieutdelning. Jupiter tillför positiv synkronisering i ditt liv.

Möjligt är att du hittar en ny hobby, eller påbörjar ett projekt som känns kul, men också att dina barn kan nå framgång (om du har några). Eller att du investerar i något, kanske köper ett semesterhus i ett annat land.
Femte huset är även spirituella tekniker: sjunga, böner, chanting och mantran. Femte huset är att, på ett eller annat, sätt röra energin i kroppen. I femte huset finns alla tekniker som tar in mer medvetenhet och som ger avslappning. Så tänkbart är att du nu lär du dig nya meditationstekniker, lär dig nya tekniker för avslappning!


Och till sist Pluto……..

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.
Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor.

Pluto har nu bearbetat ditt tolfte hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt första hus, in i vattumannens tecken……
En långvarig transit genom ditt första hus som ger stegvis djup förändring kommande 20 åren förknippat med självbild och självförtroende, allt det som är du: din personlighet, din karaktär, din hälsa och ditt utseende.
En lång pluto process som kan komma med ett helt nytt sätt att presentera dig i världen.
År då du återtar din personliga kraft. Upplevelsen av inget eller ingen längre kan hålla dig tillbaka.
Under denna långa transit förstå du att det inte, fullt ut, går att kontrollera ditt liv, att du inte kan kontrollera andra, hur andra känner och upplever, men att du kan stanna i egen inre kraft. Möjligt är att du denna transit kämpar mer med dina rädslor där du känner dig övermannad, avvisad eller minimerad. Möjligt är också att andra, mer än tidigare, upplever din närvaro som mer intensiv. Att första intrycket av dig är starkt och kraftfullt! En tid att vänja dig vid att besitta mer kraft. För det är vad pluto gör, fyller dig med mer kraft och mod!

En period av självförvandling och självförstärkning - en lång process där ett "nytt" du växer fram!


RAHU kopiapng