Eklipssäsongen, Kvällens Månförmörkelse (5 maj 2023) & Plutos stationerad retrograd…

Hur har ni det mitt i eklipssäsongen?

Då var vi ännu en gång där, en förmörkelse i skorpionen som vill att vi utforskar våra skuggor och som öppnar upp för transformativa processer - Pluto och Skorpionen teman.  Det, samtidigt med allt annat som just nu tar plats.. …. Intensitet som i alla fall jag själv känner och upplever ….gissar att detsamma också gäller för många av er andra….?
Tänkte att en sammanställning för alla tecken kanske kan vara hjälpsamt för att ge lite mer förståelse för vad som påverkar dig, och var du kan rikta ditt fokus ……

Längst ner finns därför en sammanställning med Eklipsutsikter för kommande Månförmörkelse den 5 maj 2023, en sammanställning som också innefattar Jupiters flytt in i oxens tecken den 16 maj. En sammanställning för alla 12 tecknen, det vill säga de 12 ascendenterna….. Vad Månförmörkelsen och Jupiters flytt från väduren till oxen betyder för dig…

Men först en liten generell beskrivning om eklipssäsongen, i vilken vi alltså i stunden befinner oss….Och en kortare uppdatering kring Plutos tillbakagång in i Stenbockens tecken….

 

·     Solförmörkelse, 20:e april 2023, 29° Väduren

·     Månförmörkelse 5: e maj 2023, 14° Skorpionen

·     Solförmörkelse 14:e oktober 2023, 21° Vågen

·     Månförmörkelse 28 oktober 2023, 5° Oxen


Fyra förmörkelser år 2023 där vi återigen arbetar med Mars/Pluto (som styr väduren & skorpionens tecken) och Venus (som styr Vågen & Oxens tecken) energi: det maskulina & det feminina, yin & yang……..
Emellertid handlar alla förmörkelser om att hitta balans, integrering av det feminina och maskulina. Det eftersom alla förmörkelse är ett intimt möte mellan månens feminina energi och solens maskulina energi.


Kyss 1jpg

Eklipser påskyndar, och vill avlägsna det som inte längre har resonans. Kan komma med plötsliga skiften och omställningar som leder tillbaka in på den ”rätta” vägen. Eklipser är ögonöppnare, ny förståelsepunkt, en uppgraderingsprocess som tar dig till nästa nivå. En kosmisk vägvisare som vill rensa bort energiblockeringar.

I vilka mönster upplever du dig sitta fast? Vilka vanor håller dig tillbaka? Var och hur tappar du din kraft?
Eklipser talar alltså om att det är tid för förändring, talar om att det är tid att gå lite djupare för att regenerera kraft!


☆☆☆

 

Kvällens förmörkelse i skorpionen förknippas med våra djupaste behov. En eklips som kan ta fram sårbarhet, men där också viktiga och djupa insikter kopplade till det förflutna kan komma att visa sig. En månförmörkelse som vänder blicken inåt för läkning. En förmörkelser som vill balansera maktobalanser - personliga obalanser, men också kollektiva.

Kvällens månförmörkelse, tillsammans med Plutos tillbakagång in i Stenbocken efterfrågar inre arbete för att förändring ska kunna äga rum. lite …. Pluto och Skorpionen ÄR övergångar……är viktig Transformation för alla!


RAHU 1png

Pluto vänder alltså retrograd i Vattumannen för första gången! Vänder tillbaka in i Stenbocken. Intensiva psykologiska- och yttre förändringarna sker vanligtvis under retrograda perioder, eftersom planetens energi då blir extra påtaglig, blir mer internaliserad. Med andra ord så intensifierar den retrograda rörelsen Pluto-upplevelsen!

Detta är den första av 20 retrograder som pluto kommer att göra de kommande 20 åren........

☆☆☆

Förmörkelser är något som vi alla, men mer eller mindre, blir påverkade av. Ibland passerar det nästan obemärkt, och andra gånger kommer de med större utmaning. Beroende på vilka planeter, hus (livsområden) och punkter som förmörkelsen involverar i ditt personliga horoskop.
Ditt astrologiska hus, men också personliga planeter och punkter i ditt horoskop som är knutna till förmörkelsen berättar alltså vilka områden i ditt liv som påverkas och utvecklas mer av eklipsen - detsamma gäller för planeter och aspekter som är kopplade till planeten Pluto i ditt horoskop.

☆☆☆

 

Kanske har stora förändring redan ägt rum för dig de sista tre åren, och så kommer eklipserna och plutos retrograd med ännu mer omstruktureringsprocesser och förändring för att förflytta oss ännu en nivå …… där släppa taget är en stor sak för, mer eller mindre, alla just nu. Upplevelsen av personligutveckling på flera plan, på en och samma gång. 
Kännas det överväldigande, glöm inte det djupa andetaget, stilla dig, lyssna vad hjärtat har att säga! ♥︎♥︎♥︎

 

☆☆☆

 

I stunden bärs vi över tröskeln från vår till sommar där vi omfamnas av och flyttas in i naturens snabbt tilltagande färger, ljud, temperatur och ljus. Vi må alla vara i en förvandlingsprocess, där vi rör oss längs stigar vi tidigare inte vandrat, och som ännu vi inte sätt slutet på…. men som samtidigt är en stig där vi kan välja att vara helt närvarande i Moder jord och Faders sols sommarfamn, där vi kan visualisera och drömma om den vackraste slutdestinationen…..

Okända vägar fungerar som en prövoplats för styrka, intuition, mod, tro och hopp. Prövningar som gör oss starkare och klokare, som blir det ljus som kanske inte riktigt uppfattas i stunden, men som ändå finns där…..för framtiden!

Spendera tid i naturen, djupandas, städa och rensa bort det som du inte längre behöver. Ta en utrensningsresa eller göra en faste kur…

Och kanske det viktigaste av allt, förbli trogen dig själv….. …..för du kom hit som andliga krigare, en magisk och modig pionjärer….det är DU som bestämmer hur du vill att den nya värld ska se ut….och framför allt hur du vill att den ska kännas!

 

 

☆☆☆


Nu följer en sammanställning med Eklipsutsikter för kvällens Månförmörkelse (5 maj) …….

En sammanställning för alla 12 tecknen, det vill säga de 12 ascendenterna…..
Och för dig som inte vet din ascendent, men som vill ta reda på den. Finns tips på horoskopskalkylator på hemsidan. Gå till sidan STÄLL DITT HOROSKOP, där hittar du kalkylatorn…….


VVVVVVVADURpng

Månförmörkelse i 8:e huset ger dubbel intensitet En kraftfull transformationsprocess för att utforska livets djupaste djup, och som därmed också inviterar större genombrott. En känslofull- och sårbar transformation, men som du kanske längtat efter och väntat på.

Förmörkelsen ger stöd för att avlägsna det som tar kraft, stöd för att rensa bort det som du inte längre behöver eller är hjälpt av - en tid att mer aktivt och medvetet justera obalanser som finns i ditt liv…
Förmörkelsen stödjer justering och förändra kring din budget – alltså en tid att för reglera eller avsluta gamla skulder om det finns behov av det. En tid som befriar dig från gamla bojor som kan hängt kvar rörande ekonomi, och delade tillgångar.

Därtill har du haft glädjen att ha besök av Jupiter i ditt tecken sedan slutet på förra året. Något som bidragit till att du lättare kan ha fångat din kreativitet. Hittat nya vägar som förstärkt tilliten på dig själv, men också vidgat synen på omgivningen.

Snart tar jupiter ett nytt kliv över till oxens tecken, vilket, såsom förmörkelsen, också bidrar med mer hjälp att lösa saker och ting kring ekonomin, om det är aktuellt. Kanske hittar du ett nytt jobb som ger ekonomiska fördelar, eller om du är egen företagare kan ditt företag komma att blomstra under Jupiters resa genom oxen.

Du kan se framemot upplevelsen av större och mer frihet. Särskilt, ekonomisk frihet, men också glädjas av sättet som du förvärvar din inkomst……… Jupiter ger dig mer tid för lust och njutning!

 

OOOOXEpng

Månförmörkelse i 7:e huset skapar utrymme för nya och kreativa lösningar relaterade till affärsverksamhet eller partnerskap. En tid som kan komma kantas med förändringar knutna till partnerskap (äktenskap- och affärspartners). Månförmörkelsen ger möjlighet att justera maktobalanser, vilket kan medföra kriser knutna till dina relationer. Nu kan du bli mer uppmärksam på om du kompromissar bort dig själv, eller kanske det finns andra som vill att du tar ett steg tillbaka. Kanske väljer du och din partner att gå skilda vägar….

Oavsett avslut eller fördjupning av relationer är det viktigast att du förblir sann mot dig själv, och så även mot den andra.

Inte långt efter måneklipsen passerar Jupiter genom ditt tecken. Närmare bestämt den 16 maj är det din tur att få in lyckoplaneten i ditt första hus. En tid som ger expansionsmöjligheter på alla områden i ditt liv –mål och drömmar som lättare nu kan komma att förverkligas….

Jupiters passage stödjer en förbättrad hälsa och välmående i största allmänhet. Mer glädje och en tilltagande tro på dig själv. Och om du önskar efterrätten först är det precis det som nu kommer att erbjudas…:)

Frihet, självförverkligande och överflöd är ledord när Jupiter är på i ditt första hus…… 

TVVVVVVILINGpng

Månförmörkelse i 6:e huset, visar att det behövs avsättas mer tid för förändring gällande egenvård, kost, hälsofrågor, rutiner och arbete – tid för hur du tar hand om kropp och hälsa.

Månförmörkelsen ger en hint om vilka nya val som behöver göras i din vardag. Kan visa behovet av att hitta nya sätt att ta hand om kroppen: ändra kostvanor, träna, hitta alternativa sätt för kroppslig läkning för att hitta mer balans. En tid då tidigare hälsoproblem återigen kan göra sig hörda, komma tillbaka som en påminnelse om vilka vanor som behöver förändras, eller påminnelse om att kroppen kan behöva en större utrensning…

Känns det svår att göra förändringar, kan det vara hjälpsamt att  
ställa dig frågan vad som håller dig fast? Vilka själsliga sår som behöver läkning för att du ska ta steget i riktning mot det som är mest gynnsamt och hälsosamt för dig. Fråga dig var i kroppen de finnas energiblockeringar som kan behövas lösas upp….
Var öppen för alternativa terapier; holistiska mediciner och dieter som nu kan komma att visa sig under den närmsta tiden, nya alternativ som kan hjälpa dig att hitta mer balans och stärka din vitalitet och hälsa.
Och har du kanske pressat dig själv för hårt, överansträngt dig kan även det komma upp i form av hälsoproblem eller utbrändhet. Kanske behöver du mer vila, eller ta en längre semester för att hitta tillbaka till din kraft…

Förmörkelsen kan även komma med energi för att förändra eller förbättra arbetsförhållanden som du inte riktigt upplever dig tillfreds, eller helt nöjd med.

Månförmörkelsen utmanar dig på områdena ovan. En bra tid för att bygga upp dig själv, ta hand om det som du kanske inte gett dig tid att tidigare reflektera över.

Efter förmörkelseturbulensen vandrar Jupiter (den 16 maj) vidare in i oxens tecken, vilket ger dig tid för reflektion och återhämtning efter förmörkelsen. Jupiter hjälper dig att hålla kvar de förändringarna som månförmörkelsen förberedde dig på.  
Nu ställer jupiter dörren på glänt för nya insikter, men också för att få in mer andlig klarhet i ditt liv, om du tillåter dig själv att stillas. Jupiters är på besök i ditt andliga hus, något som kan vidareutveckla kontakten med dina guider och änglar, men också att förstärka egen läkning. Tar fram läknings kraften inom dig, som också kan bli en viktig hjälp för andra – en tid då du kan återupptäcka kraften i naturens helande förmåga…..! 


KRAAAAAFTApngMånförmörkelse i 5:e huset, gömda rädslor och sårbarhet kan nu komma upp till ytan för att påminna dig om egen inre styrka och mod. En påminnelse om att uttrycka ditt mest autentiska jag – bli kvar i din kraft för att visa vem du från botten av ditt hjärta är.

Relationer, romantiska relationer (det gäller speciellt för er kräftor som inte är i en etablerad relation) kan nu komma att utmanas. Förmörkelsen kan lyfta känslomässig intensiteten. Där svartsjuka eller andra maktspel kan komma upp till ytan. Ger indikationer om att bryta med relationer som inte längre ger dig känslomässig tillfredställelse. Alternativ utmaning som fördjupar relationen.
Andra möjligheter är att det kommer upp en önskan om att bryta med ett jobb som inte längre ger glädje eller tillfredställelse. Eller att dina barn genomgår större förändringar. Kanske behöver mer uppmärksamhet, eller vill inte ha något stöd alls, vilket kan väcka upplevelsen av att vara avisad, eller inte behövd. Något som kanske väcker rädslor och tvivel, men som också kan vara en uppmuntran att gå djupare i relation med dig själv, men också i relationen till dina barn.

Jupiters rörelse in i oxens tecken den 16 maj ger möjligheter för att expandera ditt personliga nätverk, att hitta likasinnade att dela tankar och idéer med. Jupiter hjälper dig att finna andra som stödjer dina drömmar och mål, där din kreativitet och passion får komma till högsta uttryck – så gör dig redo för att uttrycka ditt mest autentiska jag!  


LEEEEJONpngMånförmörkelse i 4:e huset, kan komma med emotionella och psykologiska genombrott gällande förståelsen för egna känslor, men också önskan om att läka tidigare sår.

Det kan nu komma upp frågor och minnen som rör föräldrar, förfäder och tidiga rötter.

Månförmörkelsen ger möjligheter för förändring, men kan också komma med större utmaningar förknippade med den känslomässiga komfortzonen. Lyfta känslomässigt tillbakahållande, vad som idag inte riktigt återspeglar ditt sanna jag.
Månförmörkelsen kommer att utmana dig på ovanstående område, kan komma att intensifiera det nämnda för att du ska titta lite närmare på det som behöver förändras för att du ska komma närmare din sanna natur.

Förmörkelsen kan även komma med frågor som rör fastigheter. Kanske gäller det fastigheter som du äger, eller som du funderar att investera i. En annan möjligt är att det dyker upp idéer om att göra förändringar i hemmet, eller önskan om flytt till en plats som känns mer lämpad.

Jupiters flytt in i oxens tecken den 16 maj, styr fokus mot din karriär, eller mot det som du vill och önskar ta med dig ut i världen. Jupiter kan komma med nya karriärmöjligheter, men också ge dig en mer avslappnad attityd till ditt arbete, där saker och ting nu kan upplevas få bättre flyt och falla mer på plats..


JUNGFRUUUUUUNpng

Månförmörkelse i 3:e huset, en tid då du kan komma att utmanas i din kommunikationen med omgivningen. Blir mer eller mindre tvungen konfrontera rädslor kring detta.

Månförmörkelsen kan bli en tid för att reflektera över hur du bättre bli förstådd, hur du mer effektivt når ut till andra, det som behöver förändras för att det ska bli enklare att bygga och främja kommunikationsbroarna med andra.
Under förmörkelseperioden kan det uppstå något slags kris runt kommunikation, media, internet, transport, kortare resor, din utbildning, grannar eller syskon. 

Kanske behöver du släppa på kontrollen runt ovanstående område för att uppleva mer lugn och harmoni i ditt liv.

Förmörkelsen kan visa behovet av att se saker och ting ur ett nytt perspektiv, att hitta alternativa vägar att kommunicera på.
Bli extra uppmärksam på dina tankar, åt vilket håll drar de? Finns det rädslor, tvivel eller inre föreställningar som försvårar kommunikationen med andra? Kommunicerar du med andra utifrån ditt autentiska och genuina jag?

Jupiters rörelse in i oxen kan ge dig en extra skjuts, bli början på en uppgående spiral för att hitta till det som ger dig mer mening i livet, men också ge stöd och mod att göra de förändringar som förmörkelseturbulensen påbjöd.

Jupiter hjälper dig att släppa in mer positivitet. Släppa taget om saker och ting som tidigare gnagt och oroat. Denna nyfunna positiva attityd öppnar dörrar som du kanske missat tidigare.
Även längre resor, studier och undervisning kan komma hjälpa dig att få in mer glädje i ditt liv. Därtill ökar Jupiters transit i oxen förmågan att vägleda och inspirera andra….om du önskar mer av det!

En Jupiter transit som kan komma förbättra dit liv på flera livsområden!  

VAGGGGGGENpng
Månförmörkelse i 2: a huset, där det kan uppstå utmaningar förknippade med resurser och ägodelar. Där frågor runt det materiella och ekonomiska kan komma till sin spets. Tankar kring din ekonomi och hur du tjänar dina pengar. Möjligt är att det dags för en ekonomisk inventering, vad behöver du och vad behöver du inte?

Förmörkelsen kan även väcka tvivel kring självvärdet, hur du ser på dig själv – din kropp och utseende.
Osäkerhet och förluster kring nämnda områden kan göra att det känns det lite skakig nu. Förmörkelsen kan komma med upplevelsen att din trygghet utmanas, speciellt gällande din materiella och ekonomiska framtid…

Möjlig är att det funnit en lite förstorad tilltro på att pengar och ägodelar är vägen till lycka, och att du nu behöver omprioritera tidigare värderingar, strukturera ditt liv efter det som verkligen har betydelse för dig.

Jupiters flytt in i oxen den 16 maj stödjer dig att fortsätta den väg som förmörkelsen utmanade dig att ta. Jupiter hjälper dig inte bara att dyka djupare in i dina känslor, utan hjälper dig att justera och förändra kring din budget. Där du lättare reglerar eller avslutar gamla skulder, om det finns behov av det.
Jupiters transit i oxen är en tid att befria dig från gamla bojor, gällande din ekonomi, och delade tillgångar. En fördelaktig tid för att se över gemensamma tillgångar, för att få i gång ett gemensamt flöde om du befinner dig i ett partnerskap. Det kan även vara en period där det dyker upp extra resurser som gåvor eller arv….

Med Jupiters hjälp får du förnyad energi och kraft att göra nödvändiga förändringar, oavsett var du landat efter förmörkelsen! 

SKOOORPIONENpngMånförmörkelse i 1: a huset, ger en stark och direkt upplevelse av förmörkelsen eftersom den sker i ditt första hus. Möjligt är att du behöver ändra planer, tänka om, eller göra avslut. Vad behöver du släppa taget om för att komma vidare in på den tidslinje som du önskar?

Kanske funderar du extra mycket just nu på vad som är viktigaste i ditt liv. Ta vara på det som kommer upp. Sök i dig själv, gå tillbaka till magin och längtan som finns i ditt hjärta.

Det kan också vara bra att se över din hälsa lite extra de närmsta veckorna. Eventuellt ta en lite längre semester, eller en renande retreat som stöd och support för de närmsta veckorna.

Jupiters flytt in i oxen den 16 maj kommer att ge ett större fokus på din relation, men också ge stöd för att hitta goda, jobbrelaterande, samarbetspartners. Är du redan engagerad i något kommer Jupiter att ge dig en extra skjuts i rätt riktning för att; hitta fördelaktiga samarbetspartners, stärka relationsband och skapa goda förutsättningar för kompanjonskap. Kan vara en bra tid för att signera de kontrakt som du länge väntat på…  

SKYYYYTENpngMånförmörkelse i 12:e huset, kan komma med ett större behov och längtan efter vila. Inte bara fysisk vila, utan även en själslig vila. Längtan att finna det som kan stilla tankar och oro. Kanske i form av terapi eller meditation…

Möjligt att din energi upplevs som extra låg under tiden för förmörkelsen.
En fråga till dig kan vara vad som tömmer dig på energi? Vilka avslut behöver göras, eller vilka nya beslut behöver tas? Vad behöver omprioriteras och förändras?.
Kanske har du varit strikt upptagen med alla vardagsaktiviteter, ditt arbete och rutiner. Då kan förmörkelsen komma med tecken som talar om att du behöver varva ner för att hitta tillbaka till dig själv.
Möjligt är att du försöker du hålla och bära allt för dig själv. Emellertid kan förmörkelsen vara en signal som säger att det är dags att dela känslor och upplevelse med andra för att bryta den loop av isolering som kan finnas. Lägga korten på bordet och söka stöd hos andra

Jupiters rörelse från väduren till oxens den 16 maj, ger dig extra kraft att göra de förändringar som förmörkelsen kom med. Stödjer dig att hitta nya rutiner, förändra och hitta nya arbetssätt. Du kan med andra ord uppleva mer flyt i din vardag, få nya uppslag och idéer hur du hittar rutiner som ger avlastning. Jupiter ger support att genomföra de planer gällande; kosten, träning eller arbetet. Och Jupiter öppnar för nya och bättre samarbete på arbetsplatsen, att hitta mer glädje i samarbetet med kollegor…

 


STENNNNNNBOCKENpng
Månförmörkelse i 11:e huset, kan visa drömmar och mål som du jobbar hårt för att uppnå, men inte riktigt fått till det resultat som du önskat. Vänskap kan komma att sättas på prov. Förmörkelsen kan visa maktobalanser som funnits i relationer, i gruppsammanhang där du befunnit dig, men kan också ta fram de obalanser som finns inom dig själv. Möjligt att dina idealistiska syn på vänskap nu sätts på prov. Elfte huset handlar om vänner, gemenskap, sociala nätverk, men också om förhoppningar och ambitioner. Kanske känner du nu att det är viktigare att vara sann mot dig själv än att vara en del av en gemenskap som står för något som inte riktigt känns rätt och sant för dig längre. Möjligt är att du nu överväger att lämna gruppen och vännerna som inte längre speglar dina värderingar eller idéer om vad frihet är.

Utmaningar inom ovanstående område kan nu komma att intensifieras, och ultimatum kan komma i din väg. Vilka förhoppningar och mål har du för framtiden? Var finns gemenskapen och vännerna som mer speglar ditt sanna jag?

Den 16 maj byter Jupiter tecken från väduren till oxen, ett energiskifte som kan hjälpa dig att tippa dig från det gamla till det nya. Jupiters transit genom oxen förstärker din förmåga att hitta och uttrycka ditt sannaste jag. Ger dig mod att följa din kreativitet och ditt hjärtas längtan. Även relationen med andras eller egna barn kan upplevas särskilt uppfyllande under denna period….  


VATTTTTTUMANNENpngMånförmörkelse i 10:e huset, en förmörkelse som riktas mot din karriär och kan medföra utmaning balansera arbete och familj.

Eklipsen kan komma med prövningar som förknippas med auktoritetspersoner eller arbetsgivare.
Möjligt är att du upplever att något i din karriär behöver förändras för att kunna var mer i ditt sanna jag.
Arbetsrelaterade maktobalanser kommer upp till ytan, där du kanske känner att du behöver lita mer på dig själv, hellre än att följa andras önskemål. En tid då du kan stå inför ett vägval i din karriär! Du är kapabel att arbeta hårt för att uppnå dina ambitioner, men dina mål måste stämma överens med den du verkligen är…..

Jupiters rörelse från väduren in i oxens tecken den 16 maj kommer att sätta fokus på, och med stor sannolikhet bidra till mer tillfredställelse inom hemmets fyra väggar. Möjligt att närheten till familjemedlemmar tilltar, och kanske du välkomnar nya familjemedlem. Ett tillfälle att utöka eller utvidga ditt hem. Kanske en flytt till ett större hem, eller till något som känns som mer du. Jupiter ger dig nu extra stöd och energi göra de förändringar som du längtat efter….. 


FIIIIISKENpng

Månförmörkelse i 9:e huset, nu kan personliga övertygelser komma att testas, vilka inkluderar religion, filosofi, resor, högre utbildning, men också undervisning och publicering. Möjligt är att en tänkt utbildning eller en längre resa blir inställd. Kanske behöver du därför ompröva din tidigare planer…
Möjligt är att svaren du efterfrågar hittas inom ämnen eller vetenskap som du inte riktigt varit övertygad om, eller som du inte riktigt trott på tidigare. Månförmörkelsen kan alltså komma utmana genom att testa dina tidigare övertygelser. Kan finnas någon form av kris hur du ser på världen och varför du är här. Upplevelser som omkullkastar tidigare åsikter och uppfattningar, något som först kan upplevas som utmanande, men också befriande.

 

Den 16 maj fortsätter Jupiter sin resa genom zodiaken och går vidare in i oxens tecken. Något som kan bli början på en period då du presenteras för nya utbildningsmöjligheter, antingen som elev eller som lärare av något slag. Eller kanske du påbörjar du nu skrivandet av en bok. Jupiters rörelse in i oxen ger en boost för att förstärka dina kommunikationsfärdigheter, också att nå ut till andra. Jupiters transit i oxen din förmåga att vägleda och inspirera andra….om du önskar mer av det!


Jupiter hjälper dig att släppa in mer positivitet, vilket medför att du mer och mer släpper taget om saker och ting som tidigare gnagt och oroat. Saker som nu kan upplevas som triviala och onödiga att oroas för. Din nyfunna positiva attityd kan öppna många nya dörrar i ditt liv…

 

 

☆☆☆ SIST kopiapng