Fullmåne 4° Skorpionen den 24 april – integrering och release!

En fullmåne med fullbordan av måncykeln som öppnades med solförmörkelsen i väduren den 8:e april, och som håller plutoniskt tema (månen kvadratur pluto) - integrera och släppa taget!
En måne som bär det känslofyllda, förknippat med relationer(alla slags förhållanden)samt teman kopplade till pengar, egendom och resor. Och intill allt det befinner vi oss fortfarande i påverkan efter jupiter och uranus kraftfulla möte i lördags(genombrott, intensitet och överraskningar). Läs mer om det mötet Här…

☆☆☆

Många har kännedom om månens faser, fullmåne och nymåne, vad de har för betydelse, men vill ändå väva in lite av det i texten för er som inte riktigt vet, eller som en liten uppdatering …..i slutet finns också en nyckel för de tema som månen fullbordar och aktiverar för dig baserad på din (Ascendent), vilken alla som varit på mina kurser, eller som jag ställt horoskop för känner till:) ….nu först lite om fullmånen i sin helhet, om vad fullmånen aktiverar för oss alla personligen och i kollektivet.

Vad försiggick för dig runt solförmörkelsen den 8 april?
Fullmåne är en kulmination, höjdpunkten på den cykel som startade med nymånen, det som nu var solförmörkelsen i väduren den 8: april (solförmörkelse är alltid nymåne, en extra potential nymåne).
Alla nymånar bär strömningar av olika teman: lärdomar och skiftningar till jorden. Allteftersom månen växer sig större och större(från nymånefasen) integreras och kanaliseras dessa teman för att förstås och förkroppsligas och som når sin medvetenhetskulmen vid fullmånen för att mötas och bearbetas fram till nästa nymåne.
Med andra ord, som individer och kollektiv bär och begrundar vi skilda teman(återkommande eller nya) som sattes i gång eller aktiverades vid nymånen, dessa når sedan kulmination vid fullmånen som tydliggör det som vill integreras och manifesteras kommande två veckor fram till nästa nymåne där nya teman tar vid.
På personliga planet fullbordar följaktligen dagens fullmåne temat som igångsattes för dig vid solförmörkelsen 8 april(nymånen). Det vill säga att denna fullmåne slutför nymånens (solförmörkelsens) tema i det hus/livsområde som fullmånen nu transiterar i ditt personliga horoskop.

Dagens fullmåne ger inte endast svar på vad som försiggick för dig runt solförmörkelsen den 8 april, utan efterfrågar även integrering, bearbetning och transformation av det som inträffade runt solförmörkelsen(visar vad det är tid för att släppa taget om, plutoniskt skorpions tema, de kommande två veckorna).
Menat att allt det du lärt dig, allt det som spirat ur nymånen(solförmörkelsen), nu begynner att integreras, förkroppsligas och bearbetas.
Och som allteftersom (kommande två veckor)ger mer mening och förståelse för händelserna runt solförmörkelsen och vad de ville säga dig. Intill det vilar dimensionen av förståelse och graden integrering på hur väl månens energier mottages i och av dig.

☆☆☆

Solförmörkelsen i vädurens tecken den 8: april skedde tillsammans med venus och retrograd merkurius, vilket betyder att venus och merkurius var med och satte temat för solförmörkelsen – tema runt relationer av alla dess slag(kollektivt och enskilt), betalningsmedel, affärsverksamhet, samt teman runt diplomati och lagliga riktlinjer. Därtill kan de närmsta veckorna även inkludera problematik och utmaning runt resor och färdmedel.

Det som försiggick runt solförmörkelsen kring ovannämnda kommer följaktligen, parallellt med fullmånen, med möjlighet för integrering, bearbetning och transformation (kollektivt och enskilt).
Vilket inbegriper ett tidsfönster för att finna främjande lösningar..... diplomatiska lösningar, men där det först kan inträda mer kaos, svårigheter och tvister innan nya lösningar införlivas. Det eftersom både ”krigar” tecknet väduren och intensiva pluto är inblandad i denna måncykel.
Intill det kan tongången som visade sig vid solförmörkelsen, på ett eller annat sätt, blivit till något akut som behövts, eller som behöver hanteras de två närmsta veckorna.

☆☆☆

Följaktligen är dagens fullmåne laddad med energi för transformation, vilket kan komma att bli känslosamt om det involverar något som länge hållits tillbaka, involverar det som är svårt att släppa taget om. Plutos engagemang i fullmånen står för det befriande och kommer således att driva på, pusha, för att släppa taget om det som slösats onödig tid och energi på.
De närmsta två veckorna fram till nymånen handlar i första hand om att släppa taget, möta känslor, transformera gamla vanor, integrera det som skedde vid solförmörkelsen den 8 april.
Fullmånar med pluto/skorpionen tema handlar om självreflektion, att lösa problem på insidan, föra bort det som inte tillhör dig, byta strategier för att bättre hantera de utmaningar som livet bjuder på.

☆☆☆

Trots all den plutoniska energin bär dagens fullmåne en särskild kraft för grundning... 

En fullmåne som åskådliggör villfarelser och illusioner, som hjälper oss att se det som är på riktigt och vad som inte är. En fullmåne som bistår att upptäcka det som är gömt eller dolt - pluto är hemligheternas revoltör! Med andra ord ett tidsfönster när du ser mer nyktert på saker och ting och därmed upplever dig som mer grundad.
Intill det är fullmånens plutoniska tema och skorpionens transformativa energi i kombination med fullmånens intuitiva och feminina styrka en särskild kraft och möjlighet för att koppla dig djupare ner i jorden, komma samman med vilsamma moder jord.

En fullmåne som nödgar oss att utforska inre landskap. En befriande fullmåne som vägleder till förståelse och självupptäckter. En kraftfull fullmåne fylld med stor potential för nya insikter och genombrott om du väljer det!
Namnlos design-18png

☆☆☆


• För alla med Ascendent Väduren aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 8
• För alla med Ascendent Oxen aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 7
• För alla med Ascendent Tvillingen aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 6
• För alla med Ascendent Kräftan aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 5
• För alla med Ascendent Lejonet aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 4
För alla med Ascendent Jungfrun aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 3
• För alla med Ascendent Vågen aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 2
• För alla med Ascendent Skorpionen aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 1
För alla med Ascendent Skytten aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 12
• För alla med Ascendent Stenbocken aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 11
• För alla med Ascendent Vattumannen aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 10
• För alla med Ascendent Fisken aktiverar/fullbordar fullmånen saker och ting kopplat till hus: 9

Se horoskop-nyckel nedan…….

Och för er som vill dyka ändå lite djupare in i eget horoskop så påverkar även de planeter som är involverade i ditt personliga horoskop. Det vill säga, om du har personliga planeter på graderna 17–21 i vädurens tecken eller på graderna 2–6 i skorpionens tecken finns också dessa planet energier med och påverkar fullmånens känslofyllda tema.Ascendentpng


Copyright-2 kopia 3png