Merkurius Retrograd i morgon 24/8..................... hur Merkurius retrograd tolkas i den Vedisk traditionen & en sammanfattning för alla olika tecken.......

Men först lite kort om vad retrograda planeter är eftersom fler och fler börjar uppmärksamma retrograda planeter, men där alla kanske inte riktigt vet vad en retrograd planet innebär, har för betydelse eller syfte. 
Till det kommer att de flesta planeterna är retrograda varje år, med undantag för Venus och Mars, som är retrograda ungefär vart annat år, och Solen och Månen som aldrig är retrograda. 

I korthet, kan alltså alla planeter, förutom Solen och Månen, förflytta sig bakåt längs med zodiaken (eller rättare sagt, från jorden sett ser det ut som planeterna backar, trots att de egentligen inte gör det).

☆☆☆

I vedisk astrologi har retrograda planeter mer kraft, mer Shakti, eftersom de befinner sig närmare jorden.
Med det sagt, har det funnits och finns delvis fortfarande en viss skillnad i synen på retrograda planeter i den traditionell astrologin och i den österländsk traditionen. Där den västerländska, traditionella, astrologin fokuserats mer på problem som retrograda planeter ger, medan vedisk astrologi fokuserats mer mot det motsatta. Det vill säga, fokuserar på det som retrograda planeter ger oss - att retrograda planeter (både i transit och i ditt personliga horoskop) är support  för att manifestera planetens energi på jorden, i våra liv. 
Vedisk astrologi ser retrograda planeter som en gåva (både i transit och de som finns i ditt personliga horoskop) eftersom de retrograda planeterna ger större potential för att gå inåt, gå djupare inom dig själv för att finna det som är mest meningsfullt för dig och i ditt liv.

Retrograda planeter i transit är perioder som ger stöd för inre reflektion, drar in och tillbaka energin, för att du ska få tid att göra positiva justeringar i livet. Ger dig tid att sakta ner, hämta andan, för att lite närmare titt på de saker som tidigare missat. Retrograda planeter hjälper dig att bli klarare över det som är mest betydelsefullt. Retrograda planeter ger om och om igen möjlighet att  sakta ner för återhämtning och för att komma närmare ditt eget djupaste jag. 

Vad betyder då Merkurius retrograda period?

Visst kan Merkurius retrograda period medföra förseningar och dylikt, men det är för att justera så att saker och ting hamnar i ett bättre och gynnsammare utgångsläge.
Den västerländska traditionen har rätt, retrograda perioder kan skapa trångmål och förseningar, men den vediska traditionen tar det ett steg längre……. det vill säga, att problemen visar sig för att ge dig möjlighet att rätta till det som inte längre är dig till gagn, ändra riktning för att komma närmare ditt hjärtas sanning.

Vilka områden styr Merkurius då?

Merkurius är den snabbaste himlakroppen (endast månen är snabbare) och planeten som associeras med dina dagliga tankar. Hur du tänker och kommunicerar, din dagliga kommunikation med omgivningen, också dina dagliga resor. Merkurius associeras även med syskon, vänner, kurser och skola, planering, problemlösning, vara på internet, möten, läsa och skriva etc. Kort och gott, planeten Merkurius associeras med mycket av det som du gör varje dag.
Och parallellt med det, i vedisk astrologi, är Merkurius kungens (din själ, ditt hjärtas) rådgivare som hjälper solen (kungen). Merkurius verkställer din sols önskan (det vill säga om du har en medgörlig Merkurius:).

☆☆☆

Det är också genom Merkurius som dina spirituella guider talar till dig eftersom Merkurius är bryggan eller kommunikationskanalen mellan det spirituella, jorden och dig. Ytterligare, i vedisk tradition förknippas Merkurius med Buddha, betraktaren inom dig. Det som sammanbinder dig med universum, eller om du hellre vill kalla det Gud.

 

☆☆☆

I morgon, den 24:e augusti, går Merkurius in i en av sina retrograd perioder och stannar där i ca 3 veckor. En tid då Merkurius frågar dig vad du behöver se annorlunda? På vilket område i ditt liv behöver du sakta ner? Vad behöver återöppnas, vad behöver tittas närmare på?

 

☆☆☆

Nedan har jag gjort en sammanfattning för alla Ascendenter som kanske kan vara hjälpsam att ta del av de närmsta veckorna. Det vill säga, i vilket av dina hus, i ditt horoskop som Merkurius just nu är på besök. Och för dig som inte vet din ascendent, men som vill ta reda på den går du till STÄLL DITT HOROSKOP, där hittar du en kalkylator på astro.com……. Har du inte din exakta födelsetid, men vill ha den kontaktar du det BB som du är född så hjälper de dig att ta fram din födelsetid.


Sammanställning för alla 12 ascendenterna……..håll till godo:)


Vaduren kopia 3png

För alla med Ascendenten i Väduren är Merkurius retrograd i 6:e huset. Merkurius retrograda besök i ditt 6:e hus är en utmärkt tid för att reda ut frågetecken och uppgifter som du tidigare inte hunnit ta tag i. Merkurius ger dig energi för att ta hand om det som skjutits på framtiden. Oavsett om det gäller (kroppen och/eller hemmet). Allt det som behöver ordnas eller justeras i ditt liv (eller på din arbetsplats). Merkurius retrograd visar också vad som är värt att behålla eller släppa taget om. Nu finns även extra stöd för att hitta vänner, healers eller hantverkare som på ett eller annat sätt förenklar eller förbättrar ditt liv, din vardag.


Vaduren-2png

För alla med Ascendenten i Oxen är Merkurius retrograd i 5:e huset. När Merkurius passerar femte huset läggs fokus på ditt kreativa självuttryck, på det som du vill dela i och med världen. Merkurius retrograda period hjälper dig att lösa problem, om de finns, runt dina barn. Samtidigt som Merkurius har en hjälpsam aspekt från Jupiter, en aspekt som ger extra mycket stöd för att hitta rörelsen i den riktning som du kanske länge önskat.

Vaduren-3png

För alla med Ascendenten i Tvillingen är Merkurius retrograd i 4:e huset. I vedisk tradition är Merkurius som mest gynnsam när ”han” transiterar genom det fjärde huset, och speciellt gynnsam när rörelsen är retrograd. Det beror på att planeten Merkurius är, i vedisk astrologi, planeten som besitter stor manifestationskraft. Det vill säga, att framtida önskningar och planer som finns i det hus som planeten är på besök lättare tar form. Merkurius retrograda period är följaktligen en gynnsam period för att omsätta tankar till verklighet. En period som ökar din koncentrationsförmåga, men som också hjälper dig komma närmare rötter och familj. Merkurius retrograd kan hjälpa dig med fördelaktiga investeringar beträffande bostad eller andra investeringar gällande fastigheter och marker, ge fördelar genom investering av landområden. Kort och gott, nu hjälper Merkurius dig med att trygga din framtid.

Vaduren-4png


För alla med Ascendenten i Kräftan är Merkurius retrograd i 3:e huset. Merkurius gillar det 3:e huset, ett livsområde där planeten känner sig hemma. Huset för resor (merkurius gillar rörelse), kommunikation och vänner. Retrograda Merkurius hjälper dig att gå över information igen: renskriva, rensa och upptäcka saker som du tidigare kanske missat. Hjälper dig att sortera i den informationsbelastning som möjligen har hopats hos dig sista tiden. Merkurius retrograda period ger tid, att lite djupare, fundera på hur du vill att din kommunikation med andra ska se ut, utvecklas och formuleras. Möjligt är också att du under perioden lär dig ett nytt program, hittar nya kommunikationsvägar för att nå ut till andra. En bra period för att finna nya sätt att hantera den vardagliga stressen och att trycka på bromsknappen för att hinna i kapp.

Vaduren-5png

För alla med Ascendenten i Lejonet är Merkurius retrograd i 2:e huset. Med Merkurius retrograd kan det falla ut belöning när planeten är på retrograd besök i andra huset. Kanske skulle man kunna säga, lön för mödan som du lagt ner tidigare under året. Därtill är Merkurius retrograd i andra huset generellt en bra tid att göra de investeringar som du tidigare kanske funderat på: köpa aktier, konst, guld eller något annat som finns i dina tankar. Göra de investeringar som ger lönsamhet på långsikt. En bra tid för att analysera ditt kassaflöde och se över dina inkomstkällor för att hitta fördelaktiga justeringar kring just dessa områden. Kort och gott, Retrograda Merkurius ger dig nya idéer och kreativa lösningar för hur du långsiktigt kan förbättra din ekonomiska situation.

Vaduren-6png


För alla med Ascendenten i Jungfrun är Merkurius retrograd i 1: a huset. I vedisk tradition är Merkurius speciellt gynnsam när han befinner sig i det första huset. Och speciellt när planeten är retrograd. Det beror på att planeten Merkurius är, i vedisk astrologi, planeten med stor manifestationskraft. Det vill säga, att dina framtida önskningar och planer nu lättare tar form. Merkurius retrograda period är följaktligen en gynnsam period för att omsätta tankar till verklighet. En bra tid för att stärka egna färdigheter och förmågor, finslipa talanger, men också för att utveckla din kommunikationsteknik. Vare sig det gäller att förbättra din kommunikation generellt, eller för något jobbrelaterat. En givande tid för att hantera ord, förmedla, att förstå ordens kraft, förnya idéer, ta ut och hitta relevant fakta. En tid då också relationen med omgivningen: syskon, grannar, klasskamrater, kollegor och vänner kan komma att förbättras eller förnyas.

Vaduren-7 kopiapng

För alla med Ascendenten i Vågen är Merkurius retrograd i 12:e huset. Något som kan hjälpa dig få din ”sista” önskan uppfyllt för att sedan släppa taget om den, det kommer ju alltid nya:). Med andra ord, kan Merkurius nu ge dig det som du länge önskat och efterfrågat. Ett annat scenario är att du verkligen förstår värdet och betydelsen på något som du inte tidigare helt förstått. Något som du inte riktigt insett hela betydelsen av, men som du nu kommer till insikt med. Ytterligare en möjlighet är att du nu väljer att släppa taget om något som inte längre känns värt att spendera tid eller pengar på. Högre förståelse för vad du vill behålla i ditt liv eller vad du är redo att släppa taget om. Även en bra tid för att ta fram dagboken för att fånga dina nattliga drömmar, en bra tid att finna stillhet, kontemplation och meditation.


Vaduren-9 kopiapng

För alla med Ascendenten i Skorpionen är Merkurius retrograd i 11:e huset. Ger möjlighet att hitta nya positiva sätt och vägar för att föra gruppen framåt. Hitta det som är värt att fokusera på, men också se vad som inte är värt att föra framåt. En bra tid för samarbete, hitta nya nätverk. Merkurius retrograd kommer med möjligheter som stödjer långsiktiga mål, berikar med engagemang och support från sociala cirklar eller kollegor.

Vaduren-10 kopiapng


För alla med Ascendenten i Skytten är Merkurius retrograd i 10:e huset stärker och stödjer kommunikationen mellan kollegor och dig, kanske ser du kollegorna på ett nytt sätt eller ur en ny synvinkel. Kommunikationen på din arbetsplats höjs, och du finner nya sätt att kommunicera eller använda dina inneboende talanger och förmågor på jobbet. Och kanske känner du lite extra styrka i ditt ord när du vill framföra vad du har i hjärtat.  Merkurius retrograda period ger dig tid att fundera på hur du vill ha din kommunikation med andra, utveckla och formulera den, att hitta nya kommunikationsvägar för att nå ut till andra. Merkurius retrograd är också en bra period att hitta nya sätt att hantera den vardagliga stressen och för att trycka på bromsknappen, hinna i kapp och hitta nya lösningar med fokus på din arbetsplats.

Vaduren-11 kopiapng

För alla med Ascendenten i Stenbocken är Merkurius retrograd i 9:e huset. Här ger Merkurius retrograd extra stöd för att lösa lagliga trångmål, att hitta en bra lärare eller utbildning som ger den grund och information som du söker. Ett annat scenario kan bli att du förstår din lärare eller mentor bättre, att du nu lättare relatera till det som verkade mer främmande tidigare. En retrograd transit som främjar kontakten med nya vänner eller grupper där det ges möjlighet att uppleva positiv samhörighet.

Vaduren-12 kopiapng

För alla med Ascendenten i Vattumannen är Merkurius retrograd i 8:e huset. En tid då ditt sensoriska sinne förstärks, en tid där du kanske upplever du dig mer intuitiv än vanligt, där du lättare plockar upp dolda signaler från omvärlden, lättare läser mellan raderna. En tid för att går djupare inom dig själv, en tid där du samlar upp det som är viktigt att fokusera på. Speciell gällande att stärka och stödja relationer (partner eller klient relation).
Ett annat scenario är att du bättre förstår värdet av något, att du nu kommer till insikt om något som är betydelsefullt för dig. Ytterligare en annan möjlighet är att du släpper taget om något som inte längre är värt att spendera tid eller pengar på - förståelsen vad du behåller i ditt liv och vad du är redo att släppa taget om. Kanske avslutar, eller fördjupar du dina nuvarande relationer. Även en god tid för att hitta ekonomiska lösningar, alt. söka statliga bidrag. Merkurius retrograd kan också hjälpa dig med att hitta förmånliga lån, att finna nya fördelaktiga ekonomiska lösningar i ditt liv.

Vaduren-13 kopiapng

För alla med Ascendenten i Fisken är Merkurius retrograd i 7:e huset. Merkurius retrograda besök i sjunde huset stödjer all slags affärsverksamhet, men också kommunikationen i partnerskap (även kärlekspartnerskap). En bra tid för att hitta lösningar som är till fördelar för alla involverade. En lukrativ tid att skapa grunden för, eller lösa problem för en ny eller påbörjad affärsidéer. Hitta nya och bättre lösningar för PR, kontrakt eller för att hitta nya fördelaktiga samarbetspartners.


AVSLUT 2png