Nu hittar ditt hjärta nya sätt att samskapa med universum….

1: a augusti 2022 sker en historisk konjunktion. Mars, Uranus, Rahu möts i oxens tecken. Uranus har inte befunnit sig i oxens tecken på över 80 år. Konjunktionen, mötet för planeterna, sker 18 grader i oxens tecken, en ovanlig kombination som tidigare lett till större förändring. En kombination som får saker och ting att snabbt röra sig framåt.
Energi som har pågått ett tag, men som accelererar i juli och i början av augusti, som kommer att hålla i sig resten av året.

Astrologin hjälper oss att förbereda för planet-transiter, planeternas förflyttning på himlen - just nu förbereder astrologin oss på en dynamisk och kraftfull resa framåt. En energi som åskådliggör det som du behöver lösgöras ifrån, området i livet som behöver förändring. Finns det planeter, punkter eller aspekter i det personliga horoskop som är knutna till 15–21 grader i oxens tecken kommer du sannolikt att uppleva konjunktionen starkare och mer intensivt……Inleder med att nämna påverkan som den världsomfattande konjunktionen kan ha, går sedan närmare in på det mer personliga området…Globalt intensifierar sammankomsten av Uranus och Rahu (nord noden) stormar och extremt väder. Och precis i dagarna, ansluter sig krigarplaneten planeten Mars sig till Uranus och Rahus fest i oxens tecken, och tillför mer bränsle till redan pågående världsomspännande oenigheter. Vi kan förvänta oss större, men temporär ökning av osäkerhet i världen – sammankomsten ger potential för chock och större oförutsägbarhet inom områdena: finansmarknaden, livsmedel och jordbruk, fastighetsmarknaden, leveranskedjor och energidistribution - mer avbrott i försörjningskedjor, livsmedelsbrist och prisökningar.   Läs mer om Mars här, - läs mer om Saturnus här, och mer om Uranus här…

Det är dock inte bara dåliga nyheter som planetsammankomsten kommer med, utan en energi som i första hand vill röra runt och ruska liv i det stagnerade. Vill öka medvetenhet kring problemen som världen står inför. Planeterna kommer med nys idéer för positiva åtgärder och förändring av tidigare felbeslut, och konsekvenser som de medfört – vill leda framåt för mer rättvis- och naturlig fördelning av resurser. Konjunktionen kommer sannolikt att föra med sig ännu mer kaos och kollapsade system, som en uppmuntran att snabbt förändra nuvarande synsätt kring tillgångar och monetära system.

För att summera ovanstående bjuder himlavalvet på en dubbelhet - Uranus, Rahu och Mars är det explosiva och snabba som ger energi - kommer med det som vill förändra, bryta dig loss och ur, frigörelse från personliga låsningar och kollektiv prägling. 
Samtidigt med planeternas önskning om omedelbar påverkan, på både det kollektiva och personliga planet, skickar planeten Saturnus en hälsning till snabba Mars, explosiva Uranus och rebelliska Rahu (norra noden). En hälsning som säger NEJ, inte ännu!
Som en stor hård och klumpig stenbumling ställer sig planeten Saturnus på tvären för att sakta ner de andra planeternas tempo, första veckorna i augusti. Saturnus kommer med långsamhet och frustration, som under en tid blir en motvikt till de andra planeternas plötsliga och snabba energi. Stoppar en efterlängtad rörelse framåt, kanske något inom dig eller något utanför ännu inte är riktigt redo för ett kliv i önskad riktning.

Hur påverkar konjunktionen dig personligen…

Planeterna Mars, Uranus och Rahus sammankomst för fram hög energi, positiv potential som tydligt visar i vilken riktning som du bäst vänder din kraft, men ger samtidigt en tydlig signal vad du inte längre är synkroniserad med, vad du behöver avsluta eller skiljas ifrån.
En aktuell personlig fråga till dig själv, eller ut till universum skulle kunna vara om du känner dig synkroniserad med det som du gör, eller om du har en starkare längtan till eller för något annat? Om du av gammal vana och rutin kör på i samma hjulspår trots att du kanske skulle prova något nytt för att komma närmare dig?

Kosmos öppnar nu upp för en ny kraft, en kraft som underlättar riktningsbyte - möjligtvis mot något oväntat, något som du tidigare inte trodde var möjligt. Med andra ord, gör dig förberedd på överraskningar – positiva sådana! Förbered dig på att släppa taget om det som inte längre fungerar i ditt liv, men som trots det kan upplevas som något oförutsägbart eller otryggt tar sig in i ditt liv.

Det som tidigare upplevts meningsfullt kan följaktligen skifta eftersom universum nu lägger mycket resurser och energier på att höja ditt självvärde.
Var och hur du vill leva, hur du vill att din försörjning ska se ut, allt för att komma närmare din egen sanning. En övergång som kan upplevs som en besvärlig omställning, men som samtidigt leder dig i en bestämd och positiv riktning – öppna nya dörrar för oprövad och positiv potential. En tid som uppmuntrar dig att bli mer självsäker, lyssna på dig själv i alla de situationer som efterfrågar att du är mer sann mot dig själv - möjligt är att det kommer plötsliga insikter och idéer som öppnar nya vägar för att uppnå personlig trygghet, eller för annat värdefullt.


Konjunktionen, mötet för planeterna, sker alltså 18 grader i oxens tecken. Personer med planeter i oxens tecken, speciell de som har personliga planeter mellan 15 – 21 grader i oxens tecken kommer du att uppleva konjunktionen starkare och intensivare.
Husplaceringen av Mars, Uranus och Rahus möte ger indikation på området i ditt liv som öppnas upp för att ta emot stundande energin. Sker mötet i ditt 7:e hus kommer det beröra relationsområdet, om konjunktionen sker i 10:e huset är det troligast att din karriär kommer att ta en ny riktning eller förändras. Påverkas gör även planeterna som befinner sig i hus/livsområden som är i kontakt med planetkonjunktionen. Om du exempelvis har månen 15–21 grader i Jungfrun, eller solen 15–21 grader i vattumannen påverkas även dessa områden.

Fasta tecknen såsom: oxen, lejonet, skorpionen och vattumannen kan få utmaningar. Mer av det oväntade, men som trots det är ”right on time” för att komma in i livet. En ny riktning som du är redo för. Som baseras på de jobb som du tidigare gjort, men som du, till trots, kanske ändå inte känner dig helt redo eller klar för.
Jordtecknen: Jungfrun och stenbocken kan uppleva sig mer ”förberedda på det oförberedda”, är mer redo när det ”hettar till”. Som har lättare och snabbare att följa, eller hoppa på den nydanande energin som konjunktionen för med sig. En vändning mot något som du nästan inte trodde kunde hända, något som du nästan höll på att ge upp hoppet om, och trött på att vänta på - något som upplevts tungt men som nu tar en gynnsam vändning.
Här hittar du i vilka grader som du har dina planeter eller Ascendenten i ditt födelsehoroskop, och i vilket Hus/Livsområde som konjunktionen äger rum. - Eller beställa en personlig rapport av mig här, på svenska där det framgår grader och husplaceringar som dina personliga planeter har. Och här kan du läsa vad de olika husområdena betyder.

Sammanfattning och avslut…
Oavsett personliga planetplaceringar kan nu saker och ting blåsa sig vidöppna, skaka om, för att du ska kunna förstå dig själv bättre och komma närmare det som verkligen ger tillfredställelse och mening. Konjunktionen kommer med en frihetsenergi, visar var du vill bryta dig fri från, gamla vanor och mönster. Kommer med upplysning om vad det du behöver mer eller mindre av i ditt liv. Planetkonjunktionen kommer med stort lass energi för att hjälpa dig utvecklas, och sätta dina önskningar i rullning. Önskningar som senare resulterar i det mer konkreta och praktiska eftersom oxens tecken, i vilken planetmötet sker, står för det solida och pålitliga.
Chansen att uppleva det positiva snabbare är att arbeta medvetet - det vill säga, inte blockera eller motsätta dig nödvändig förändring på det område konjunktionen påverkar dig. Vara så sann som möjligt mot dig själv, ta tillfället att bryta dig loss från det som håller dig tillbaka, fast eller instängd - en tid för en större rörelse framåt. Trampa på gasen, släpp bromsen för saker och ting är NU!

Konjunktionen triggar nervsystemet, öppnar och tar med sig osäkerhet och rädslor till ytan, samtidigt som intellektet kanske snurrar och stimulerar oro, ger spänningar och ängslan. Är det så, försök att bli mer medveten, släpp taget, släpp tankar som eventuellt gör dig yr eller förvirrad eftersom allt är vältajmat och precis rätt för dig!

Nu hittar hjärtat nya sätt att samskapa med universum. Lita på de gudomliga energierna - ty universum och hjärtat vet precis vad du vill ha och behöver i stunden.

 

Ta hand om dig ♥︎
 
 Maria Mudita Fjellborn