STYRKAN ATT LEVA SOM DIG SJÄLV......... För några veckor sedan passerade vi Vårdagjämningspunkten som tillsammans med Nymånen på 0° Väduren (21/3) inledde början på ett nytt astrologiskt år.......................

Hej alla Modiga, 

i den kraftfulla astrologiska tid som är här och nu, och som ligger framför oss. En tid där solen stiger högre och högre över horisonten för att nå sitt starkaste ljus (även om det svävat ett och annat moln framför :)

För några veckor sedan passerade vi Vårdagjämningspunkten som tillsammans med Nymånen på 0° Väduren (21/3) inledde början på ett nytt astrologiskt år. Och den 20/4 har vi ännu en Nymåne(solförmörkelse) i Vädurens tecken.

Och den 7/3 vandrade Saturnus vidare in i Fiskarna, och Pluto som den 23/3 rörde sig in i Vattumannens tecken. Saturnus och Pluto, två astrologiska tungviktare, som med sin flytt markerar helt nya epoker.

Allt detta samtidigt som Mars, efter lång tid, lämnat lufttecknet Tvillingen och som nu landat i vattentecknet Kräftan. Ett teckenskifte som kan bli som en lugn, varm och trygg famn med extra mod och inre styrka att utforska känslor på djupet.


☆☆☆


Först, innan väduren och Mars, lite uppdatering kring Saturnus flytt in i Fiskarna, en återkoppling till det jag skrev om Saturnus i mitt förra inlägg….. Läser du HÄR....


Mer om Plutos flytt in i Vattumannen hittas HÄR…. Plutos flytt in i Vattumannen som är en engångs energi i livet (sker endast en gång i våra liv) som öppnar en ny cykel både på den personliga och kollektiva nivån.

                              1 BLOMMORjpg

Den 7 mars gick Saturnus in i Fiskarna, något som markerar en helt ny period…..

År 2020, när Saturnus gick in i Vattumannen, var det avstannanden, social distansering, masker… etc ……. Zoom och andra mötes-appar online ökade för att vi skulle kunna fortsätta kontakten med varandra. Det som skedde var på Saturnus i Vattumannens opersonliga nivå, och där Saturnus tog fram utmaningar och blockeringar för alla…..

Saturnus har nu vandrat vidare in i helt andra domäner, in i fiskarnas tecken. Något som, liksom alla andra planet-transiter, kan ge olika scenario; utmaningar och möjligheter.
Vet att jag upprepar mig från tidigare inlägg när jag säger att….. (alla planet transiter ger många olika, många möjliga, senarior och energier, beroende på var du själv befinner dig i förhållandet till just den energin, eller beroende på vad kollektivet som helhet befinner sig i förhållandet till just den energin) …… men säger det igen eftersom det är en viktig aspekt att ha med sig in i astrologin…….

Trots att alla planeter, på sitt sätt, kommer med samma grundenergi, för oss alla, kan grundenergin ändå upplevas olika. Hur planetenergin upplevs skiljer sig alltså från individ till individ. Hur Saturnus energi är för just dig, hur just du upplever saturnus energi i ditt liv beror på samarbetet som du har med just den specifika planet energin, vilka saturnus aspekter som finns i ditt personliga horoskop. Med det sagt finns det alltså många och varierande möjligheter hur Saturnus tid i fiskarna kommer att upplevas…….. 
Dock, och likväl, finns det två huvudsakliga energierna som Saturnus i fiskarna kommer med. Det ena är; upplösning av gränser och upplösning av det stagnerande. Befrielse från det förflutna(karma), frigörande och förskonande.
Den andra möjligheten är upplevelsen av tappad kontroll. Något som kan upplevas som en skrämmande tidpunkt, men som vid senare tillfälle leder till mer - och efterlängtad frihet.
Saturnus i fiskarna kan förstärka upplevelsen av att lita mer på det kreativa, meditativa och fantasifulla flödet, att vila och följa det fria flödet.....….....Eller på andra sidan skalan, meddela att det är dags att rulla upp armarna, finna produktiva rutiner och införa mer struktur i livet – att ha mer tillit på egen inre kapacitet för att uppnå, skapa och manifestera det solida och hållbara som finns i drömmarna - alltså två olika möjligheter beroende på var du, sedan tidigare, befinner dig i förhållande till din saturnus energi.

Som nämnts i tidigare inlägg.. läser du HÄR ger saturnus i fiskarna stöd för manifest av drömmar. Det samtidigt som saturnus grundenergi är lärdomar, därför kan det först komma utmaningar, innan saker och ting vänder.
Eftersom det är precis det som är planeten saturnus jobb, att guida oss alla in i mognad och visdom, men också att bygga det solida och hållbara (vilket tar tid) ….
Med andra ord…..Saturnus (liksom planeterna Mars & Pluto) är förståelsen att också utmaningar har ett viktigt syfte i våra liv…..


☆☆☆


Nu till Vårdagjämningspunkten, Vädurs-nymånarna, Solen i Vädurens tecken och planeten Mars…….En kraftfull energi som funnits i mars månad, som finns denna månad, hela året och i återstoden av ditt liv…:)

En tid där nya dörrar står på glänt för ännu mer kraft och liv till den heliga eld som omger hjärtat.

Väduren och planeten Mars relaterar till; vitalitet, primalenergi…är Urkraft…..

Vädurens tecken och Planeten Mars ger styrka och mod att leva som dig själv:


·     Att ta initiativ

·     Att starta något nytt

·     Att omvandla rädsla till mod

·     Att medvetet välja att lämna komfortzonen

·     Att finna ett nytt ”jag”


För att förstå vårdagjämning och vädurens tecken är det hjälpsamt att först förstå vad planeten Mars är och har för betydelse i ditt liv. Det eftersom planeten Mars styr väduren. Planeten Mars är, så att säga, motorn för vädurens tecken. Och inte bara det, planeten Mars är också drivkraften för vårdagjämningen, är drivkraften bakom skiftet in i våren.TIGERNpng

Den kraftfulla planeten Mars minimeras inte sällan till den ”Argsinta Krigarplaneten”……..men Mars är så otroligt mycket mer än så! Mars är den primära livskraften inom oss alla! Och inte bara det, mars är elden som omsluter hjärtat! I den allra högsta form är Mars, Dharma – livselden – som ger mening till livet. Mars är den andliga krigaren som tar medvetna beslut, elden som tror på en högre andlig makt.
Ja, Mars kan absolut vara destruktiv, brutalt och våldsam…., men idag vill jag prata om planeten i sin renaste form. Om de högsta, de mest genuina egenskaper som planeten Mars har i horoskopet, i ditt liv.
Planeten Mars är värd att hyllas! Ära de egenskaper och energi som planeten i grund och botten ansvarar för. Mars energin, som astrologiskt, bär dig ut genom födelsekanalen ut till livet (i praktiken och symboliskt)….. Mars är RAW livsenergi!

Så här kommer lite mer Mars-talk:)………..

Destruktiv Mars energi ger brutalitet, dogm och hänsynslöshet. En naturlig och oförstörd Mars energi för den goda kampen - är den heliga ilska som Jesus visade när han drev ut månglarna (de med oärliga vinstintressen) ur templet.
Men också ”ren” mars energi kan vara farlig….. då syftar jag inte på den destruktivt våldsamma energin. Syftar på när rättvisa vill skipas, när gränser behöver sättas och avslut göras, då fordras det mod(mars). Modet som krävs för att anta utmaning, modet att vara beredd på att verkligheten kan förändras när valet att stå kvar i egen kraft och sanning väljs (hösta oktaven av Mars handlar om mod, våga vara i egen sanning utan att fastna i konsekvenstänkande).
Såsom Jesus-mars-energi inte bara förde bort månglarna ur templet, utan blev också det som lade grunden för anklagelserna mot honom som upprorsstiftare.. …och resten av historien vet vi…..
Historiskt skedde en helig transformation när Solen stod i vädurens tecken (påsken). En symbolik som visar hur kraftfull Mars och Vädurens tecken verkligen är, visar den viktiga betydelsen som planeten Mars har i vår historia, men också i våra liv. 
Det är inte i ett Venus tecken, eller i ett Jupiter-, eller i Merkurius tecken som Jesus sägs uppstå…utan det är i ett planeten Mars tecken. Det är i Vädurens tecken som Jesus transformation, återfödelse ägde rum ….påsken…symbolen, högtiden för död och pånyttfödelse…. är planeten Mars tid!
Mars är drivkraften, elden, som vid vårdagjämningspunkten talar om, att nu är det tid för nytt liv……… är elden som avlägsnar, förstör och bränner bort det kalla och ogästvänliga så att nytt liv får plats och kan börja gro!
Mars är första gnistan och fröet för liv. Är fröet som sätter träden i blom. Är magin som bringar kvittrande fågelholkar, små kaniner och söta rådjurskid. Mars är säden som skapar liv….. …. Är elden, drivkraften, som sprakar i gång de första processerna… Det är Mars energin som väcker liv i allt!


☆☆☆


Mars energin väcker inte bara nytt liv eller ger mod att bekämpa det oönskade utanför, utan är också drivkraften, modet att gå inåt. Modet att processa inre psykologiska konflikter, modet att stanna kvar på insidan för att inre transformation ska äga rum, bryta med allt som inte är du!
Mars är inre- och yttre frihet. Mars är impulsen bortom intellektet. Mars är rak och direkt. Mars är entusiasmen och inspirationen inför den gryende dagen ……….Mars är livselden……rå, pure, livsenergi!

Mars är Jesus rena, klara eld och heliga vrede. Mars är Kali som vill göra sig av med grunden till det onda. Mars är lejonguden Narasimha som vill förstöra det onda inom- och utanför oss. Mars är den modiga grekiska krigsguden Ares. Mars är Mangala (den gynnsamma på Sanskrit) ……..HAKApng


Mars behövs! Mars energi är precis lika GUDOMLIG och viktig som all annan planet-energi! Mars tar dig tillbaka till dig - är kraften att leva som den du är! Mars är guden som ger styrkan att leva som dig själv, modet att leva i egen sanning!


☆☆☆

Så vad innebär Vädurs-nymånarna, nuvarande planeter i Vädurens tecken och Vårdagjämningen…… stora delar av svaret hittas i texten ovan…men för att bli lite mer specifik får vädurens tecken lite mer utrymme…..

Vädursenergin är en frisk och vital energi som bär; entusiasm, drivkraft, glöd och inspiration…… hearts on fire…. öppnar nya dimensioner där saker och ting kan ses ur och från nya perspektiv. 
Väduren är nya idéer, fröet som sätter saker i rullning, är att byta blad, börja på nytt! Vädurs-nymånarna tillsammans med vårdagsjämningen bär den bästa energin för att starta det nya astrologiska året, en nyskapande energi. En energi som öppnar dörrar för nya möjligheter, öppnar dörrar för det nya!!!

 

LAGANjpg

Så en fråga för vädurs energin är; vilka begränsande tankar har du om dig själv?........

Ge dig själv en stor kram, innan eller om, du ställer dig frågan ovan …. Om du gör, vilka känslor kommer upp, skrämmer de eller skrämmer de inte? Om ja, var finns modet att stanna kvar med det som kommer upp, modet att stanna kvar med Mars transformerande energi?
Vad säger ditt inre, var behöver du omvandla rädsla till mod? Finns det någon komfortzon som behöver lämnas för att ge utrymme för annat?
Mars/Väduren är break free planeten och tecknet….....…är ELDEN som transformerar, är brytpunkten med det som inte längre behövs, brytningen som skapar plats och utrymme för att något nytt ska kunna ta plats i ditt liv!

Styrkan att leva som dig själv är vad Vädurens energi i grund och botten handlar om, att våga leva efter egen inre kompass. Det trots om den yttre världen inte välkomnar den valda riktningen….i stunden.
Mars energi ger även paradoxen; agera eller inte agera, gå inåt eller agera utåt. Menat att det inte finns one way som passar alla. Att olika tillfällen kräver olika agerande beroende på var just du befinner dig med energin ….! Huvudsaken är att följa den egna impulsen, lita på magkänslan och agera därefter!
Det är, med andra ord, bara du som vet vad som fodras för att du ska stanna i din kraft. Vad som krävs för att du ska förbli sann mot dig själv. Mars energin handlar om att leda dig själv. Att bara du, längst där inne, vet vad du behöver här och nu, men också acceptans att detsamma gäller för andra.
Mars/Vädurens energi är att minnas, modet att ta reda på vem DU är….. lita på egen i
ntuition och agera därefter. Mars högsta och renaste energi stärker de val som är rätt för dig! Valen är viktiga!


☆☆☆


Väduren ÄR nyskapande energi! Och vi är välsignade med två vädursnymånar 2023, där den första nymånen var den 21/3, och den andra kommer i form av en solförmörkelsen den 20 april….som blir ännu en vändpunkt, inifrån och ut - ännu mer möjlighet för transformation, förnyelse och återfödelse.

Väduren är det första av zodiakens stjärntecken, är barnets levnadsstarka energi - JAG ÄR HÄR & JAG ÄR REDO!


Önskar er alla en fortsatt glädjefylld påsk (inre frid, inspiration och triumf) i pånyttfödelsens tid.....

MITT NAMNpngHASTARJPG

Och ett sista… Powerful message from “Mars”

https://www.tiktok.com/@kristyh818/video/7206050942410575146?lang=en