The moon, the queen of the stars…. Superfullmåne i Stenbockens tecken....

Ikväll har hon kontakt med Pluto vilket ger en lite besvärligare fullmånepassage, men som samtidigt kan hjälpa att flytta det som tidigare hindrat om blicken tillåts att vändas inåt. Inom hinduismen förknippas pluto med Lord Yama som står för återfödelse och transformation, och stenbockens tecken förbinds med ansvar, tålamod och mognad.

Fullmånen kan bära med sig obearbetad sorg men även ilska som behöver komma fram, men också frågor kring vad som sker i dig när livet, eller saker och ting inte riktigt blev som det var tänkt. Och möjlig är att du i stunden upplever att du åter behöver kavla upp armarna, byta strategi, ta nya tag med ny kraft för att åter finna din tidigare beslutsamhet.

Stenbockens kosmiska energier vill ha svar på frågan om du har stöd, eller om du kan stötta dig själv? Det eftersom stenbocken fordrar stabilitet och egenansvar vilket kan vara att söka stöd utifrån när det krävs. Allt detta utan att slå på dig själv om du upplever dig sitta fast eller inte riktigt lyckas ända fram.

 

Lev din sanning, lita på din intuition och förlåt det förflutna!

Din Kraft är här och nu!

 

Ta hand om dig ♥︎


Maria Mudita Fjellborn