UTFORSKA DIN INRE ZODIAK – kvällens Fullmåne (7 mars) och det astrologiska som sker på himlen i Mars 2023….

Astrologiskt är mars den mest betydelsefulla månaden i år - Saturnus flyttar in i Fiskarna den 7 mars, och avslutar därmed sin tre års långa vandring genom Vattumannen som började i mars 2020. Pluto tar sig in i vattumannen den 23 mars, vilket ger en förhandstitt på hur de följande 20 åren kommer att se ut (Om Pluto i vattumannen läser du HÄR). Parallellt med att planeten Mars äntligen avslutar sin långa retrogradperiod i Tvillingarna som påbörjades i augusti förra året och som i slutet på månaden flyttar in i Kräftan.
Dessutom har vi ikväll en Fullmåne i Jungfrun, samtidigt som Venus och Jupiter, sista tiden, lyst med all sin kraft på himlen, hjälpt oss navigera i stora astrologiska skiften.....

Mycket är på gång, astrologiskt, och i världen som kan upplevas överväldigande….. då kan det vara hjälpsamt att ta del av metoder som lugnar och som balanserar så att energierna inte sätter sig djupare i systemet.
Som stöd kan ett arbete med chakran, vara ett, bland andra, metoder som hjälper till att transformera känslomässig intensitet, men också ett sätt att komma närmare och att utforska den egna planet-energin. Om du önskar det......

I texten nedan väver jag ihop det som, i stunden, sker på den astrologiska himlen och hur planeterna och zodiaken relaterar till chakrasystemet i vår kropp. 


MÅNADENS STORA PLANETARISKA ENERGI

☼ Fullmånen är en kulmination- eller en krispunkt (eller lite av båda) beroende på var du själv befinner dig. Hur än kvällens fullmåne upplevs är det en tidpunkt för att se dig själv i  ett tydligare ljus!
Kvällens jordbundna jungfrufullmånen hjälper dig att finna balans. Jungfrun är kroppsliga förnimmelser som nu kan komma att förstärkas, det eftersom jungfrun efterfrågar omsorgsfulla och eftertänksamma val gällande rutiner, hälsa och läkning. Jungfrufullmånen uppmanar dig att lyssna inåt för att ta de hälsosammaste besluten för ditt bäst, här och nu, och för framtiden!

Och planeten Mars som i slutet på månaden gör förflyttning in i kräftan, från en lång retrograd period i Tvillingarna. Mars stannar i Kräftan till 20 maj 2023, en tid då saker och ting kommer att upplevas som lite lugnare. Iallafall på mars fronten.....
Mars i Tvillingarna har, sista åren, kämpat för en idé på morgonen och en annan på kvällen. Två svärd redo för duell, skydda territoriet med snabb tunga och kvick hand. Försvarat idéer och ideal som emellanåt mynnat ut i mer brutala ordväxlingar, i alla fall om du befunnit dig i mediebruset. Inte helt oväntat eftersom Mars förknippas med tredje chakrat som tillhör det röda eld elementet; viljestyrka, tävlingsinstinkt och idealism. Och Tvillingen är det talade och skrivna ordet!
Liksom alla transiter och placeringar ger olika möjligheter kan Mars placering i känslosamma kräftan frambringa humörsvängningar och vacklande, men också ge extra mod att utforska egna känslorna på det djupaste djup - förse med inre styrka och varmt beskydd. 

☼ Pluto på sin sista grad, på väg från stenbocken mot vattumannen, ger jag ingen närmare presentation:) Eftersom Pluto i vattumannen, nästan, fått ett helt eget blogg-inlägg i mitt föregående artikel som du läser HÄR…

Idag, den 7 mars, korsar Saturnus Fiskarnas gräns och förblir där tills 14 februari 2026. I nästan tre år totalt kommer alltså energin finnas i luften...... 

Men vad betyda det? Det är egentligen inte upp till Saturnus, utan upp till dig! Med andra ord finns det sätt att vara i harmoni med energin, men också sätt att hamna i trubbel med den ...............


KROKODILjpeg


Och vem är Saturnus? Saturnus ÄR mycket, och förutom den presentation som Saturnus/Stenbocken fick i mitt förra inlägg…som du läser HÄR… citerar jag Steven Forrest; saturnus är planeten som ger förmågan att göra det som vi inte känner för att göra….
När var du exempelvis senast på humör för ett besök hos tandläkaren eller rensa avloppen? Saturnus är nödvändigheter som du inte riktigt har lust med, men som du, oftast, ändå gör för du vet vad som händer om du inte gör det. Saturnus, i sin högsta oktav är; självdisciplin (liksom jungfrun), men också integritet och mognad - tillämpar du det är du alltså god vän med Saturnus. Man kan säga att Saturnus är arketypen av den strävsamma och vise gubben, eller den tålmodiga och kloka gumman.

Saturnus i fiskarnas tecken representerar många möjligheter, skuggor och ljus - en andlig mognadsprocess som vi alla inbjuds att ta del av. Fast som många av oss  erfarit är vägen till det ljusa, inte sällan, att först brottas med det lägre energierna. Saturnus förknippas nämligen med det första chakrat som tillhör det tunga jord elementet; utmaningar, rädslor, personliga blockeringar och kollektivprägling. 
Saturnus är också kopplad till karma; orsak och verkan - “som man sår får man skörda”. Saturnus är, med andra ord, konsekvenserna av våra handlingar…..… vars förflyttning in i fiskarnas tecken lyfter på illusioner där verkligheten kommer närmare, (fiskarnas tecken är illusion och saturnus är den hårda verkligheten). 
Fokuserad ansträngning och personligt ansvar är vad Saturnus efterfrågar från oss alla…..

Vad är då fiskarnas tecken? Fiskarna i sin högsta oktav är det transparenta. Den andliga sfären, kreativitet och det fantasifulla. Tvärtemot Saturnus bergfasta energi, är fiskarna det gränslösa och fria flödet. Fiskarna förknippas med andra chakrat; det känslosamma och kreativa vatten elementet. 
Saturnus placering i fiskarna ger stöd för att materialisera drömmar. Det eftersom fiskarna är drömmar (kreativitet) som saturnus ger tillfället att materialisera, om du väljer att fokusera ditåt (saturnus är manifestation, men inte utan ansträngning). Kan också vara mödor som tidigare gjorts, som nu visas och tar form, eller ett mer fokuserat arbete som nu väljs att påbörja.....som lite senare bär frukt. 
Kort och gott, saturnus vill att du gör verklighet av dina drömmar, men sätter först önskningarna på prov!

Kanske visar saturnus behov av större självdisciplin eller att hitta nya rutiner. Att avsätta mer tid för det nämnda, men också avsätta tid att; varje dag, göra något som hjälper dig att närma dig dina drömmars mål – Saturnus är planeten som lovprisar uthållighet, engagemang och regelbundenhet.
Lutar din personlighet åt det markbundna (jord elementet), mer än åt fiskarnas fria flöde kanske energin talar om att kliva ut under kvällshimlen… försvinna upp bland stjärnor och planeter en stund. Öppna upp för den inspiration som kan hämtas där. Söka inspiration ur det tempel som passar dig, naturen eller en etablerad kyrka, finna den andlighet som känns rätt för just dig!

Vilket hus i ditt horoskop passerar Saturnus in i Fiskarna? Vilka aspekter kommer det att finnas?  Svaret på mer specifik informationen gällande din personliga väg genom Saturnus transit hittas i det personliga horoskopet.

 

VIS GUBBEpng

UTFORSKA DIN INRE ZODIAK

Om vi vill förbättra vår livskvalitet här på planeten jorden behöver vi gradera upp oss, höja egen och kollektivets frekvens …skrev jag i mitt förra inlägg. Vill därför dela med mig lite om egna tankar och kunskap om chakran, och den inre zodiaken….. hur vi kan meditera, känna och reflektera med den….

Chakras-Chart kopia 5png

Först lite kortfattad bakgrund kring planeterna, chakran och zodiaken. Varje år passerar solen genom zodiaken…mer om solens väg kan du läsa HÄR ….det vill säga genom alla de olika stjärntecknen….från vädurens tecken till fiskarnas tecken. En resa från sydpolen till nordpolen. Enligt vedisk astrologi aktiveras det chakra som solen passerar, något som sker år efter år, varv efter varv. Om du lever tills du är 92 år kommer du följaktligen leva igenom 92 sol cirkulationer som ger väldigt många möjligheter för integrering och läkning.
Chakran och karma aktiveras även av andra transiterade planeter (än solen), eller aktiveras när vi är i en specifik dasa-perioder (vedisk teknik, en specifik tidsperiod i livet). Men viktigast är Solen, eftersom solen är kungen i det planetariska kabinettet. Solen representerar vårt innersta jag – själen.
Enligt vedisk tradition är de planetära cyklerna anledningen till återkommande mönster som vi har i livet….. depression varje februari... pengabekymmer i januari eller bråk med partnern varje april....etc. Vad som helst som är återkommande (både det positiva och det negativa).
Varje år när solenergin cirkulerar, eller andra transiterande planeter återkommer till samma chakra, ges alltså nya möjligheter för integrering och bearbetning, att släppa taget om specifika karman. Av denna anledning är kunskapen om chakran en viktig del i den vediska traditionen och i den vedisk astrologin.FORSTA BILDEN kopia 3jpg


Vår kropp och sinne håller information. I vår genetiska struktur, DNA, finns lagrade upplevelser. Positiva sådana, men också det svåra som nedärvts generationer bakåt. Allt det visar horoskopet. Horoskopet visar var du energimässigt befann dig i samma ögonblick som du föddes – i vedisk astrologi är horoskopet en återspegling av vårt tidigare karma. Vill tillägga att karma INTE behöver betyda något negativt, utan kan likväl betyda något positivt, men att det brukar vara den karma som blockerar som vi vill försöka lösa upp för att få mer och större flöde.
Karma är tankar, händelser och vanor som nedärvts från de som kom före oss i släktledet. Viss karma kan sitta mer ”löst”, medan annan karma är mer ”fixerat”. Somliga mönster och vanor sitter djupare än andra och är därför svårare bryta eller förändra. Något som jag är tämligen säker på att de flesta av oss känner igen.
Annat karma som är fixerat och fast är exempelvis; hårfärg, ögonfärg, kroppsbyggnad, fingeravtryck …..etc. Det är svårt, på naturlig väg, ändra ögonfärg (även om små bebisar göra det).

För att gradera upp oss behöver vi först släppa det som håller oss tillbaka (vilket heller inte är någon nyhet för de flesta) – att släppa betingelser, känslor och tankar som lagrats i kroppen för att komma ur karma-hjulet. Ordet chakra betyder bokstavligen hjul eller cykel på sanskrit, och syftar på det som reflekteras i våra chakran, i vår kropp, i vårt inre energisystem.
Grundteorin för karma är ……att vara fast i ett återkommande mönster, personligt och kollektivt. Vi vill således bryta återkommande och destruktiva mönstret för att skapa nya mönster och vanor som ger mer support för ett harmoniskt liv på jorden.

Planeten Saturnus förknippas med karma eftersom Saturnus förbinds med vår fysiska kropp som bär karma. Saturnus förknippas med allt som är jordbundet, alltså också med den fysiska kroppen. Saturnus inträde i fiskarna kan nu hjälpa oss att lyfta karma eftersom saturnus blir lite lättare och friare i fiskarnas tecken.
Samtidigt, så som i alla fall jag ser på det, handlar de yttre planeterna (de andra planeterna hör till de traditionella); Uranus, Neptunus och Pluto (som inte är med i chakra schemat), om att gradera upp oss. Att nå de energier som finns utanför de traditionella planeterna för att transformation ska kunna äga rum.
Vad menar jag med det? Jo, innan Uranus, Neptunus och Pluto upptäcktes, runt 1800–1900 talet, var medellivslängden ungefär 35 år (under tidiga medeltiden fanns ingen tid för personlighetsutveckling, det handlade mest om överlevnad). Då var Saturnus sista utposten, sista anhalten…..det fanns inget bortom Saturnus, inget mer att sträva efter. Saturnus karma var det absoluta, ingen fri vilja eller personlig utveckling. Idag vet vi bättre….det finns många planeter och högre energier efter Saturnus. Kruxet är bara att vi energimässigt, till viss del, är kvar i det kollektiva karma som håller oss kvar innanför saturnus yttre gräns. Med andra ord behöver vi ta oss förbi Saturnus, planeten för karma, för att nå de yttre planeternas energi…..vilket såklart många redan gjort och gör, av och till, och på vissa områden i livet. Men för att skynda på karma-processen kan ett arbete med chakran vara hjälpsamt, bland många andra tekniker……


DE 7 CHAKRANA

Det finns hur mycket som helst att prata om när det kommer till chakran; färger, musik, kristaller, dieter, dofter, olika meditationstekniker, olika påverkan som de har på kroppen, vad de egentligen har för betyder och egentligen är etc.…
Nedan kommer jag beskriva var chakrana är belägna och påverkan som de kan ha på kroppen, hur man finner var och ett av dem. 

För att hitta obalanser i ett specifikt chakra kan du ställa frågor som; var i kroppen du har återkommande smärta eller kroniska problem, frågor gällande självkänslan, men också vad egna rädslor förknippas med. Men också frågor var du hittar stöd och support. Chakrana är inte isolerade utan samarbetar med varandra (liksom planeterna också samarbetar). Exempelvis rädslor kring relationer kan relateras till flera chakran, och också till flera olika planeter.

Tillsammans är var och ett av de 7 chakrana i linje med en specifik punkt.

☼ Första chakrat; Rotchakrat (Muladhara). Förknippas med färgen röd, med planeten Saturnus och  Stenbockens och Vattumannens tecken. Elementet är jord...
Basen av ryggraden, bäckenbotten, svanskotan. Stöder grundning och självförsörjning (förknippas med pengar). I balans ger chackrat trygghet, självkänsla och upplevelsen av samhörighet med djuren, naturen och andra människor (familj, tillhörandet av en grupp), stöd och lojalitet.
Rotchakrat är bärare av minnen från förfäderna, inklusive historier om krig, svält och naturkatastrofer. Obalans kan ge låg självkänsla, rädslor för att bli övergiven, depression och panikattacker. Balanserat rotchakra skapar den grund som stödjer de högre chakrana. Ger stabilitet och stadighet genom hela kroppen som också stödjer kontakten med omgivningen och med jorden.

☼ Andra chakrat; Sakral Chakra (Swadisthana). Förknippas med färgen orange, med planeten Jupiter och med Fiskarna och Skyttens tecken. Elementet är vatten...
Chakraplatsen är ländryggen och under naveln. Representerar sexualitet och kreativitet. Förknippas med njutning, kreativitet, sexualitet, relationer och glädje. Balanserat stödjer chakrat sunda relationer. Obalans ger problem med intimitet, känsloöverväldigad, emotionell instabilitet, och brist på kreativitet. Problem med höftområdet, ländrygg, urinvägarna, njurar och urinblåsa.
En fråga för andra chackrat är om du följer dina kreativa idéer?

☼ Tredje chakrat; Solar Plexus Chakra (Manipura). Förknippas med färgen gul, med planeten Mars, och med Väduren och Skorpionens tecken. Elementet är eld....
Centret för automatiska funktioner, såsom matsmältning och andning, är sätet för fight-or-flight. Aktiveras vid stress, höjd hjärtfrekvensen och blodtryck. Förknippas med makt, vilja, självkontroll, vitalitet, syfte och livsriktning.
Ger i obalans överdriven kontroll, aggressiv, spridd - eller ständigt aktivitet. Obalans kan resultera i låg självkänsla, känslighet för kritik, kritisk mot andra, osäkerhet, rädslor, ovilja, och trötthet. Problem med bukspottkörteln, gallblåsan, matsmältningsproblem och magmuskler. Ytlig andning som medför blockerad energi. I balans är chakrat att upplevd trygghet och kontroll. Förknippas med personliga kraft, självkänsla och mod - upplevelsen av att vara kapabel att uppnå uppsatta mål, manifestera önskningar.

☼ Fjärde chakrat; Hjärtchakra (Anahata). Förknippas med färgen grön, med planeten Venus och  Oxen och vågens tecken. Elementet är Luft....
Är kraftpaketet i det mänskliga energisystemet. Plats bröstbenet, hjärta, bröst, övre rygg, axlar, cirkulationssystemet, lungor, händer, revben/bröst och diafragma. Är platsen för självkärlek och kärlek till andra. Stödjer empati och förlåtelse. I balans ger fjärde chakrat medkänsla, självacceptans, förlåtelse, hälsa, styrka, balans, hopp, tillit, förmåga att hela sig själv och andra samt goda relationer. I obalans sorg, förbittring, svartsjuka, sårade känslor, oförmåga att förlåta, självcentrering, rädsla för ensamhet, dålig cirkulation, hjärtklappning och tung i bröstkorgen.
En fråga för fjärde chackrat är vilka känslominnen som behöver läkas?

☼ Femte chakrat; Halschakrat (Vishuddha. Förknippas med färgen blå, med planeten Merkurius, med Jungfrun och Tvillingens tecken. Elementet är Ether....
Basen för halsområdet, nacke och axlar, luftstrupe, nackkotor, mun, tänder, tandkött, käke, och matstrupe. Förknippas med självuttryck, kommunikation, hitta egen rösten, att tala sin sanning,  lyssna och resonera, att känna sig hörd och lyssnad på. Obalanser kan frambringa lögner, skvaller och osanningar. Kronisk halsont, problem i sköldkörteln, rädsla för att uttala personlig sanning, oro för att kommunicera och prata. Svårighet med att uttrycka tankar. Balans ger autenticitet, förmåga att hitta positiva tankemönster, ger kreativitet och ord som uttrycks med lätthet och glädje.

☼ Sjätte chakrat; Tredje ögat Chakrat (Ajna). Förknippas med färgen indigo, med Solen och Månen,  med Lejonets tecken (Solen) och med Kräftans tecken (Månen). Element är Rent Ljus (alltså inget element).
Tredje ögats chakra representerar perception, intuition, andlig kommunikation och högre medvetenhet. Panna, hjärna, nervsystem, ögon, öron, näsa, tallkottkörtel och hypofysen som reglerar serotonin. Ger i obalans huvudvärk, synproblem, brist på syfte med livet och självbegränsande övertygelser.
I balans, fördjupad andlig förbindelse som ger visdom, kunskap och insikter. Öppnar sjätte sinnet och stark intuition som stödjer den inre rösten. Öppenhet för andras idéer, förmågan att lära av erfarenheter, emotionell intelligens och att "leva i nuet".
Är påminnelsen om att allt som sker är en gudomlig plan för livets lärande!

☼ Sjunde chakrat Kronchakra (Sahasrara). Förknippas med färgen violett, men inte med någon planet. Är ren energi, det inre ljuset, existensen, gudomligheten.
Förbindelsen med det andliga, tillåtelsen att andlighet är en integrerad del av det fysiska livet. Leva i nuet, släpp taget om det förflutna, lev i det gudomligas närvaro. Förmågan att lita på livet, mod, humanitärism, osjälviskhet, förmåga att se den stora bilden, tro, inspiration, andlighet och hängivenhet.
Att se alla de positiva saker som du investerat i under dagen, tacksamhet!


CHAKRA MEDITATIONER

Det finns många olika chakra-meditationer och tekniker att hitta på nätet om du vill. Jag går inte närmare in på det här, mer än delar en länk till den Osho chakra meditation som jag brukar använda mig av och som jag gillar.
Att andas djupt, eller avslappnat och samtidigt placera händerna på ett specifikt chakra är också en möjlighet. Ett tips är att börja med det första chakrat om du väljer att gå igenom alla.
Vissa chakran ger support, andra behöver uppmärksamhet. Värt att tänka på är alltså att det finns chakran som ger dig vila och stöd, något som nödvändigtvis inte behöver vara hjärtchakrat eller tredje ögat, det kan vara vilket chakra som helst där det känns lugnt och fridfullt.

Experimentera och pröva dig fram om du är nyfiken på chakran, planeter och astrologi. Att närma dig chakrana är alltså ett sätt att också utforska din inre planet-energi:)

Länken till Osho chakra meditation;

https://www.youtube.com/watch?v=F-E865b5mys ABSOLUT SISTApng