VÄLKOMMEN TILL ÅR 2023 - Pluto i vattumannens tecken, budbäraren om frihet, sändebudet om en bättre framtid…..men….….som Morpheus säger till Neo i ”The Matrix” ....

2023

Lever du det liv som du vill? Är du redo att kliva ur komfortzonen? Städa bort allt det som inte längre är tillfredställande?

Välkommen till år 2023, året då Pluto gör sina sista grader i Stenbocken - som snart beger sig vidare in i Vattumannens tecken.
Ett nytt år där många, troligtvis alla, längtar efter vila, där det ena avlöst det andra under flera år, likväl har dammet långt ifrån lagt sig….
Plutos transit i vattumannen (2023 - 2044), en lång, men ändå skyndsam omstruktureringsprocess som redan påbörjats. Där pluto vill göra ”rent hus”, städa upp och avsluta det som finns kvar i stenbocken innan entrén in i vattumannens tecken….

Pluto i vattumannen accelererar tiden, vattumannen är ett lufttecken där energin är snabbare än i jordtecknet stenbocken. Och trots att pluto, generellt, är långsamma processer kommer planeten simultant med ”vulkanisk”-, omvälvande energi!
Planeten Pluto och Vattumannens tecken är progressiv energi som vill spränga barriärer! När pluto placerar sig i snabba vattumannen kan saker och ting förändras snabbt.
Vattumannen bär revolution, uppvaknande och frigörelse. Pluto bär den djupaste metamorfosen – är avslut och nystart!

År 2023; utrensning, kris, abrupt uppvaknande, vilsenhet, isolering, splittring, kaos, förfall av samhällsstrukturer - omstrukturering och omorganisation. Likväl ett år som synkroniserat ger möjligheter, transformation, gemenskap, suveränitet, styrka, utveckling och förbättring….. enskilt och kollektivt!


TA DET RÖDA PILLRET……

Som Morpheus säger till Neo i ”The Matrix” (en film som var långt före sin tid, men som är mer passande än någonsin, i alla fall om du frågar mig).

"Om du tar det blå pillret, slutar historien. Du vaknar i din säng och tror det som du vill tro. Du tar det röda pillret, du stannar i den undre världen och jag visar dig hur djupt the rabbit hole goes.”

Att ta det röda pillret innebär att öppna ögonen för verkligheten bortom stigma och illusion; att se vad som verkligen finns där, se hur djupt kaninhålet i själva verket är. Jag tror att vi måste ta det röda pillret (många av dem) om vi vill förbättra vår livskvalitet här på planeten jorden.

Resan som involverar en jordisk version av det röda pillret (Pluto) kan se ut ungefär så här:

-  Odla SJÄLVMEDVETENHET (inte ensidig kärlek, utan också ta hand om det svåra). Det vill säga, inte bara ljus 24/7. Integrera skuggor. Tillåtelse att vara i förändringsprocess.

- Väcka BIOLOGISKA instinkter, att vara människa - ett biologiskt förkroppsligade där hela spektrumet av känslor och förnimmelser har tillåtelse att finnas – stärka kontakten med dig själv. Ta hand om hälsan, äta rätt, vila och motionera, en kropp i balans.

-  Empati för ALLA varelser, stora som små, kontakt med djuren och naturen. Kontakt med träden och växter. Att (inte fastna vid en horoskopsförklaring på nätet), utan också skapa egen kontakt med stjärnor och planeter etc., att på riktigt känna och vara med den kosmiska energi som omsluter.

-  Bearbeta EGEN toxicitet; lagrat trauma (som indirekt eller direkt, beroende på hur du ser på det, bidrar med toxicitet till världen och vår miljö). Bearbeta toxicitet för att integrera de osynkroniserade delarna inombords. Reglera och balansera nervsystemet för att avlägsna energiblockeringar! Som medverkar till att inte leva i full kapacitet och potential.  


Ta det röda pillret. Vår värld behöver det som den ser ut nu!


 

Morpheusjpg

https://www.youtube.com/watch?v=zE7PKRjrid4


ENERGI FÖR MÖJLIGHETER….

Astrologin ser möjligheter, potential och tillgångar, men inte vägen som väljs vid vägskälet. Astrologin ser det som finns i stunden, inte utgången, inte hur saker och ting spelas ut i framtiden. Att fortsätta i samma hjulspår, att inte agera på den energi som finns tillgänglig skapar heller inte förbättring eller förändring i framtiden.
Horoskopet visar potential, hur du sedan väljer att agera på möjligheterna som planeterna erbjuder avgör bara du!
Med andra ord avgörs kollektivets väg framåt på, vart vindarna vänder, hur var och en väljer att spela sin personliga melodi. 

Med det sagt, kan vi förbli i ett beständigt hjul av; krig, fattigdom, antidepressiva medel, maktmissbruk, beroenden, egoism och förstörelse, om vi inte väljer att gradera upp oss.
Alla planeter erbjuder energi för tillväxt, är katalysatorer. Planetenergin är en reflektion av det som redan finns inom dig, planeterna gör inte något emot dig! Det omvända, de frågar dig - vad du gör med energin som finns tillgänglig?
Om du inte tänker så blir du ett offer för planeterna, ja offer för alla himlakroppar, ”drabbad” av alla möjliga kosmiska energier. Ett offer för något som inte ens försätter dig i den positionen. Ger du din kraft till planeterna, till något annat, eller någon annan kommer egen kraft aldrig att upplevas!
Det allra viktigaste är att du förstår planeternas energi så att de kan hjälpa dig att komma in mer i din fullaste livskraft.
Astrologiska transiter fungerar som en väderlekskoll. Det vill säga, hur du som bäst navigerar de förhållanden som finns i stunden.

Planeterna är redskap för att lyfta dig, de är inte där för att ta din kraft eller för att stjälpa dig! Planeterna visar det som behöver bearbetas och processas, hur enkel eller svår processen blir visar graden av motstånd för förändring. Med det sagt erbjuder planeterna alltid, och samtidigt ett lättare och friare flöde. Det är du som väljer vilka av de tillgängliga energierna som du vänder dig emot, som du väljer att agera på. Valet är helt upp till dig, såsom valen och konsekvenserna av eget agerande också är!


DET SOM GRUMLATS

Pluto är, liksom, alla de andra planeterna, alltid betydelsefull, men som i stunden har extra kraft och styrka för påverkan. Det eftersom planeten befinner sig på sin ”anaretiska grad” (den sista graden av varje tecken). Det vill säga, att pluto nu befinner sig på 29 grader i stenbockens tecken. En position som förknippas med allt det som tidigare inte borstats av eller tagits hand om, det som inte valts att bearbetats eller som gömts.

Pluto på 29 grader kan jämföras med den grumliga ansamlingen på botten av juicen. Eller värre, som ett stillastående igengrott vatten kärr, där lite av både det ena och det andra har lagrats. Den ”anaretiska graden”, 29:e graden är ansamling av det som tidigare inte kommit upp till ytan - ju mer som dricks desto tydligare blir ansamlingen på botten.
Pluto i sin sista grad, på väg från stenbocken mot vattumannen, påskyndar processen att ta hand om det som lagrats på botten. Vill göra rent hus, ta hand om det som lagrats, avsluta den samtida eran för att påbörja en ny. En process där pluto gradvis lyft fram det som ackumulerats i stenbockens tecken de sista 14 åren - allt det som behöver komposteras, förändras, rivas och omstruktureras inom stenbockens-teckens-egenskaper innan planeten beger sig vidare in i vattumannen.


STENBOCKEN VS VATTUMANNEN…..


Vattumannen VS Stenbockenpng
Bilden visar hur vattumannen öppet öser ur sitt kärl. Jämfört med stenbockens knut på svansen som symboliserar ett avstängt flöde och kontroll. Stenbocken förknippas med ledande positioner som kan kapa tillförsel nedåt. Stenbockens tecken förknippas med makt, politiker, oligarker, filantroper, myndighet, staten och kontroll - därmed kan stenbocken också klippa av självbestämmandet för andra. Stenbocken förbinds med makt som inte släppa så lätt, som inte släpps i första taget. Stenbockens tecken är bevarade strukturer, rädslan för att tappa kontrollen………

Att pluto i stenbocken har kommit med restriktioner, censur och kontroll, att friheten har begränsats under plutos tid i stenbocken är väl ganska rättvist att säga. Och att plutos sista grader i stenbockens tecken öppnat porten för att se korruption och maktmissbruk som finns i systemen kan vi förmodligen också enas om. Att det finns en tilltagande misstro på de gamla systemen där pluto lyfter på locket för att omstrukturering ska bli möjlig - trycket på stenbocken är på…. geten är på väg ner från toppen (se bild och bildtext ovan).
Stenbocken pa toppenpng

Vattumannen har ett helt annat syfte och struktur än stenbocken. Stenbocken är det toppstyrda, vattumannen är decentralisering!
Därmed gör Pluto 29 grader i stenbockens oss redo för maktskifte. Inget som sker över natten, en process och skifte där det toppstyrda (makten), omdirigeras från uppifrån och ner, till nerifrån och upp – Power back to the people!
Ett skifte, som de närmsta åren, ger en mer påtaglig och intensiv pendulering mellan kontroll och flöde.

Pluto börjar sin 20 åriga resa in vattumannen i mars (2023), kommer att förflytta sig fram och tillbaka(retrograd) mellan stenbocken och vattumannen fram till november 2024, för att därefter helt avsluta sitt jobb i stenbocken, bege sig vidare till vattumannen och stanna där i 20 år fram till 2044, något som kan ses som den verkliga starten för pluto i vattumannen eran.

 

RESAN GENOM VATTUMANNEN…..

Det bästa uttrycket för vattumannens energi är gemenskap, samarbete och det visionära. Mötas i mänsklighet, det inkluderande, dela och stötta varandra. Vattumannen är det unika som varje individ bidrar med till helheten. Vattumannen är ett paradoxalt tecken (liksom alla de andra tecken på zodiaken). Å ena sidan står vattumannen för det individuella, för suveränitet, och å andra sidan är vattumannen samverkan och gemenskaper. På ena planet ger tecknet en stark känsla för individualitet, men som på samma gång förstärker längtan för gemenskap. Med andra ord är vattumannen varje enskild individs unika bidrag till kollektivet.

Därtill har vattumannens tecken en framsida och en baksida, en lägre och en högre oktav, liksom de andra tecknen också har… Mer om vattumannen kan du läsa HÄR…  
Vattumannens baksida är att komma längre och längre bort från det mänskliga, det avhumaniserade; datorer som styr, maskiner som sammanvävs med mänskligheten, mer fokus på intellektet bortom hjärtat.

Självfallet är inte all teknologi dålig, det finns mycket potential i den tekniska utvecklingen, men med det sagt bör vi heller inte vara naiva gällande tekniken som snabbt utvecklas. Det eftersom teknik också, och med lätthet, styr människor in i ett önskat, (eller oönskat beteende). Teknologi är nödvändigtvis inte av ondo, den blir farlig när den nyttjas på fel sätt. Det ena behöver inte utesluta det andra – menat att teknik är användbar när den jobbar för harmoni och läkning.

 

TEKNOLOGIpng

PLUTO FÖRSTÄRKER…..

Pluto förstärker tecknet som besöks, lyfter det som behöver förändras, men förhöjer också vattumannens baksida; total kontroll och styrning utifrån teknologi, samtidigt som pluto på andra sidan skalan lyfter hur kollektivet kan stärkas. Visar det som behöver tas itu med för att det ska ske en förbättring, tillika bättre samarbete i främjande gemenskaper. Plutos placering i vattumannen ger följaktligen två möjliga utgångar, två olika val!

Där den en vägen leder till mer mänsklighet och läkning, och den andra till avhumanisering. Blir transhumanism där teknologin totalt dominerar; det totalitära bevakningssamhället med integritets-intrång, ansiktsigenkännande skannrar, övervakande drönare, påskyndad ”syntetisk energi” (WiFi), smartphones och virtuella verkligheter. Ett avhumaniserat system som vaggar in i upplevelsen av trygghet…. Ett samhälle där friheten blir minimal, men som ändå ger illusion om frihet, ett system där friheten som en gång fanns glömts bort!


PLUTOS TRANSIT I VATTUMANNEN 2023,
VÄNDPUNKT I VÅR HISTORIA….

År, 2023, där det blir fler och fler som höjer sin röst för att få tillbaka friheten, där strejker och uppror fortsätter världen över…. murar och gamla strukturer som faller…

Ett år av förändring, ett år där gamla system, sociala- och samhällsstrukturer omstruktureras. Ett kaosartat år, där alltmer korruption förs fram i ljuset. Ett år där ropen blir högre och högre för att avslöja och avsluta maktmissbruk för att korrigera destruktiva maktförhållanden.
Det dolda i mörkret förs fram i ljuset! Något som kan komma som en chock, som ett abrupta uppvaknade för vissa, för andra inte. Vi kan, de närmsta åren, vänta oss revolution, uppgörelser och upplösning, men också välkomna avslut som ger nya möjligheter, förbättring och tilltagande självständighet.

Vill återkoppla till stenbockens tecken, eftersom jag vet att negativa egenskaper kring ett tecken inte sällan tas personligt. Med det sagt behövs alla teckens energier.  För att ALLA människor har ALLA energier och tecken någonstans i det personliga horoskopet. Trots att stenbockens tecken förknippas med kontroll så ger samtidigt tecknet struktur, är kapacitet för; att vara kapabel och ansvarstagande. Stenbockens tecken är grundning, stabilitet, fokus och god moral….etc, etc.
Stenbockens tecken förknippas också med gränssättning, vi behöver sätta hälsosamma gränser vi olika tillfällen, av en eller annan anledning. Tvärtom, finns fiskens tecken på andra sidan skalan. Är tecknet utan begränsningar. En energi som kan bli känslo-överväldigande, ge svårighet med att materialisera (stenbockens tecken) önskningar. Fiskarnas tecken är fritt flöde, kreativitet, medan stenbocken är det konkreta och bergfasta, när dessa tecken är i balans och harmoniseras materialiseras det kreativa flödet. Det är när energierna används destruktivt eller överdrivs som problem uppstår. Såsom fiskarnas tecken kan ge; spirituell bypassing, illusion eller känslomässigt överväldigande. Och stenbockens längtan för att materialisera kan leda till överdrifter gällande det materiella eftersom stenbocken vill bevara status quo, som överdrivet kan leda till destruktiv kontroll och maktmissbruk. Alla tecken kan svänga åt det ena eller andra hållet, vi söker följaktligen balans mellan alla tecken, och inom var och ett av det enskilda tecknet.

Med det sagt byter även saturnus tecken i början på mars, går vidare från vattumannens tecken till fiskarnas tecken. Det efter att saturnus befunnit sig, i ca fem år, i sina egna tecken, stenbocken och vattumannen, vilket betyder att saturnus varit allierad med pluto de sista åren. Här har vi alltså två astrologiska ”tungviktare”, två planeter med stor auktoritet, som släpper alliering med varandra - en delning som amplifierar upplösandet av tidigare strukturer.
Saturnus förflyttning in i fiskarnas tecken lyfter simultant illusioner varpå verkligheten kommer närmare, (fiskarnas tecken är illusion och saturnus är den hårda verkligheten). Tvärtom, ger saturnus placering i fiskarna stöd för att materialisera drömmar, eftersom fiskarna är drömmar (kreativitet) som saturnus ges tillfälle att materialisera.
Allt detta samtidigt som månen, de närmsta åren, periodvis kommer att befinna sig ”out of bound”. Ett tillstånd där månen antar egenskaper som påminner om vattumannens tecken. Ett fenomen som sker ungefär var artonde år (men mer om det i en egen artikel). Som sagts, planeter och tecken har många betydelser, dvs. varierande egenskaper och energier inom samma ram.

Och dessutom mellan nu och år 2026 byter de yttre planeterna, uranus, neptunus och pluto, tecken från jord- och vattentecken till luft- och eldtecken. Ett betydande skifte, en period av mänsklig evolution. Ett skifte som snabbar på tiden, som om den inte redan vore snabb nog:)….


HISTORISKT I SVERIGE –
när pluto senast befann sig i vattumannen….

Historiskt övergick Frankrike från Monarki till Republik när pluto senast befann sig i övergången stenbocken-/vattumannens tecken. Men vad hände i Sverige vid tidpunkten?

Nedan följer en liten resumé kring Sveriges läge vid tiden;

-  1765, landets första tryckfrihetsförordning antas. Mössorna återtar makten – hattar och mössor var en benämning på Sveriges två första riksdagspartier som uppkom under frihetstiden på 1700-talet. Partierna företrädde, lite förenklat, olika samhällsgrupper. Hattarna var främst adelns parti, medan mössorna i första hand representerade de lägre stånden. Samarbete mellan de lägre och högre samhällsklasserna upprättades.

1778, upplysningsrörelsens tar form, där nyhetstidningen Stockholms Posten blir offentlig läsning. Första tankarna kring religionsfrihet tas upp i Sveriges riksdag.

-  1781, första religionsfrihetslagen.

-  1786, bönderna börjar visa sitt missnöje med kungamakten.

- 1787, sällskapet för avskaffandet av slavhandel bildas, och den första skolan i Sverige med seriös utbildning för flickor öppnas i Göteborg.

- 1788, Gustav III:s ryska krig (svensk-ryska kriget) utspelades 1788–1790. Svenskt anfall på Ryssland.

- 1792, krig bröt ut i Frankrike, ett hårdnat politiskt klimat i Europa. Kungafamiljer fängslas, mängder av kungatrogna dödades. Makten åt folket – frihet, jämlikhet och broderskap!

-  1796, Sveriges första reguljära telegraflinje inrättas, mellan Grisslehamn och Åland.

- 1800, förändrade Sverige snabbt. Kungamakten och riksdagen gick inte i takt med det nya samhället som växte fram. Revolutioner, frihetskrig och tal om alla människors lika värde spred sig över världen. Folket krävde större frihet och ökat politiskt inflytande.

Källa; wikipedia

 

FORANDRING VATTUMANNENpng

ALLT HANDLAR OM CYKLER

Plutos 248-åriga resa runt solen definierar olika kapitel i världshistorien. Gränsen mellan 1700/1800-talet förändrade och kantade Sverige med stora politiska, ekonomiska, lagenliga och sociala förändringar - stor social oro och decentralisering av traditionella maktsystem! Något som åter är i process, och som vi kommer att återuppleva de närmaste 20 åren. Det allteftersom pluto fullföljer sin rörelse genom vattumannens tecken, i strävan efter frihet, transparens, lika lagar och rättigheter för alla!
Arbetar våra nuvarande ledare åt detta håll? Står mainstream media och politikerna för integritet? Eller har fabulerande blivit ett normaliserat och utbrett språk? Är det i samklang med plutos rörelse i vattumannens tecken där transparens och integritet är uppdraget?

Astrologi handlar om cykler, alla planeter har en egen cykel (tiden de tar för planeten att göra ett varv genom zodiaken), där liknande händelser tenderar att äga rum och att upprepas när planeten är tillbaka på samma plats som senast gång. Det gäller främst de långsamma yttre planeterna; Uranus, Neptunus och Pluto, men också Saturnus och Jupiter. Cykler och energier som influerar kollektivet genom att, i första hand, påverka varje enskild individ, som i sin tur, i samhörighet för vindarna åt ett och samma håll, eller i skilda riktningar. Bli något som splittrar, som ger ett grupptänkande med olika riktningar. Krafter som resulterar i än mer oenighet och söndring av kollektivet – så förbli alert och vaken!


HJÄRTATS ELD TRANSFORMERAR…

Förändring är på väg, även om ingen vet det exakta uttrycket. Det eftersom resultatet vilar på hur varje unik individ väljer att spela sin personliga melodi…
Däremot vet vi, med säkert, att det behövs större och mer medvetenhet, behövs mer tillit på egen förmåga. Mer tillit att vi tillsammans kan skapa rörelsen för en fredligare, mer balanserad och human värld, där varje enskild individ bär fröet, är början på en större rörelse…… du kommer i kontakt med andra med liknande idéer och tankar, så är bollen i rullning…. Likväl som personliga obalanser leder till relationsproblem, leder till svårigheter som sprids i kollektivet, därpå globalt och vidare ut över världen….

Balans, fred och harmoni börjar inom varje enskild människa. För att hitta källan för förändring behöver vi, i första hand, vända oss inåt….. Men också agera för den förändring som önskas; uttrycka och dela tankar och idéer! Sprida och dela det som engagerar och berör dig, bli den förändring som du önskar att se. Hur vill du att nästa år ska se ut, vilka energier behöver du mer medvetet stiga in i för att det ska bli verklighet…?
Använd din inre eld, din mars-energi. Använd elden för att dela tankar och idéer med andra, eller för att gå djupare inom dig själv. Stanna upp (stäng av bruset utanför), reflektera, upplev och lyssna på djupet av dig själv - hitta tillbaka till dig!

Jung sa att den förtryckta delen inom människan leder till självsabotage (depression, oro och ilska). Om du känner igen dig?…….Var i ditt liv saboterar du för dig själv? Vad har du svårt att släppa taget om, släppa kontrollen? Hur eller var förtrycker du dig själv? Vad fodras för att hämta tillbaka din egen kraft?
Om den inre elden falnar leder det till rädsla, uppgivenhet, förtvivlan, frustration och projiceringar. På samma sätt som ett allt för stort kompromissande med egen sanning lämnar bitterhet och inre kaos.
Pluto gör dig redo för att möta obekväm förändring, men åskådliggör samtidigt allt det inom dig som behöver mer förståelse, kärlek och medkänsla. Ge det till dig själv!

I upplevelsen av att säkerheten utmanas blir den naturliga ansträngningen att försöka hålla fast vid vad allt som fortfarande går att hålla fast, men kan det någonsin ske förbättring utan att saker förändras, raseras eller fragmentiseras?
Likt våren som snart är här, står också vi inför förändring. En annorlunda och ny era, en tid där nästa uttryck för mänskligheten väntas.

Pluto i vattumannen, budbäraren om frihet, sändebudet om en bättre framtid, om vi väljer det…….


Soulflowastrologpng
Pluto i vattumannen 2023png
LANKARpng

LÄNKAR FÖR ANDRA PERSPEKTIV

–     elefanten i rummet


Elefanten i rummetjpeg


TIDNINGSARTIKLAR

Göteborgsposten: ”Digitala plattformar ska inte censurera fritt åsiktsutbyte….Utvecklingen av den digitala informationsteknologin har revolutionerat människors möjligheter att söka och dela värdefull information. Men vi har de senaste åren noterat en tendens mot ökad central kontroll över vad du och jag kan se, läsa och diskutera. Ett exempel är de digitala plattformarnas problematiska åtgärder för att hålla tillbaka kritiska perspektiv på coronarestriktioner. Vetenskap förutsätter fri diskussion i ett öppet debattklimat där oliktänkande och nya perspektiv uppmuntras snarare än undertrycks, skriver Axel Berglund och Johan Eddebo”

Länk till artikel; https://www.gp.se/debatt/digitala-plattformar-ska-inte-censurera-fritt-%C3%A5siktsutbyte-1.91761593

Världen idag; ”Självklart har vi som media ett stort ansvar för vad vi publicerar. Men en mörkläggning av stora rörelser och rön i frågor som kan beröra liv och död har inget med ett fritt samhälle att göra. Sådant hör hemma i auktoritära samhällssystem”, skriver Jonas Adolfsson, ledarsidan, världen idag.

Länk till artikel; https://www.varldenidag.se/ledare/serios-vaccinkritik-maste-kunna-belysas-och-bemotas-i-media/repwad!k3XTl5RJTL0uPXcQGgIsA/

”mRNA-vaccinet mot covid inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i USA och därmed blir läkemedelsbolagen skadeslösa om biverkningar uppstår.

Är detta ren ondska? Inga barn dör av covid-19 och sannolikt inte några andra barn heller (möjligtvis dör enstaka barn MED covid), vaccinen är experimentella då de har ett nödgodkännande och ska därför inte inkluderas i ett allmänt vaccinationsprogram och de har med råge slagit alla rekord avseende biverkningar, risken att drabbas av en allvarlig biverkning inklusive död är sannolikt extremt hög, i storleksordningen 1,7-3,4 % eller drabbar 1 av 29-59 (ca 12 612 personer har enl Läkemedelsverkets handlagda rapporter t o m 2 feb 2023 minst en misstänkt allvarlig biverkning, i Sverige hade då 7,365 miljoner fått minst 1 vaccindos, rapporteringsgraden för biverkningar i Sverige normalt 1-2 %, om vi räknar högt dvs en rapporteringsgrad på 5-10 % för covidvaccinen, så blir det 1 på 29-59 eller 1,7-3,4 % som får allvarliga biverkningar)”.

Länk från Läkaruppropet; https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/official-cdc-adds-covid-19-vaccine-routine-immunization-schedule-children-adolescents/

 

LÄKARUPPROPET & LÄKARKONFERENS

En stor Internationell läkarkonferens, gällande covid strategier, som genomfördes 21–22 januari, 2023, i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress Center. Här samlades 1000 deltagare och 15 ledande läkare, forskare och advokater från flera delar av världen; US, Canada, Tyskland, Norge, Sverige m.fl.

Ingen från Mainstream media valde att bevaka eventet som valts bort av både tidningar och TV, och därmed undanhållits för allmänheten att ta ta del av.

En av föreläsarna var bland andra Dr Robert Malone, en internationellt erkänd virolog och immunolog, läkare, författare, bioetiker och den ursprungliga uppfinnaren av mRNA- teknologi (mRNA-vaccination). Han har nästan hundra akademiska referentgranskade publikationer och har varit konsult för Världshälsoorganisationen, såväl som den amerikanska regeringen. Länk till Dr Malones föredrag finns längre ner på sidan, tillsammans med föreläsning från flera av de andra läkarna och forskarna som deltog på eventet.

Läs mer om grundarna till Läkaruppropet, Bio-Medico Legala Nätverket, som består av 51 läkare m.fl.; https://lakaruppropet.se/om-bio-medico-legala-natverket/

Läkaruppropets websida; https://lakaruppropet.se

Länk till konferensens alla föreläsningar; https://lakaruppropet.se/international-conference-pandemic-strategies/

LÄNKAR TILL ENSKILDA FÖRELÄSNINGARNA PÅ STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTER 21–22 JANUARI 2023

Dr Robert Malone, en internationellt erkänd virolog och immunolog, läkare, författare, bioetiker och den ursprungliga uppfinnaren av mRNA- teknologi (mRNA-vaccination). Han har nästan hundra akademiska referentgranskade publikationer och har varit konsult för Världshälsoorganisationen, såväl som den amerikanska regeringen.

 https://rumble.com/v287h3n-fifth-generation-warfare-and-sovereignty.html

Och en annan intervju med Dr Malone; https://www.youtube.com/watch?v=XT0S2mpHjcA

 Aseem Malhotra är kardiolog (Hjärtläkare), ordförande för The Public Health Collaboration och expert på förebyggande, diagnos och hantering av hjärtsjukdomar. Aseem har etablerat och samordnat ett flertal initiativ för att förbättra folkhälsan. https://rumble.com/v287fpd-tackling-the-health-misinformation-mess-through-real-evidence-based-medicin.html

–     Alexandra Henrion-Caude PhD är en genetiker vars forskning har fokuserat i 30 år på hur miljön påverkar våra gener, inklusive vårt RNA, vid barnsjukdomar. Efter att ha tagit sin doktorsexamen i Paris utbildade hon sig vid Harvard Medical School och blev sedan anställd vid det franska National Institute of Health (Inserm) 1998, där hon utsågs till forskningschef fram till 2019. Hon flyttade senare till Afrika och grundade SimplissimA Forskningsinstitut i Mauritius, med målet att identifiera enkla, hållbara lågkostnads- och etiska hälsolösningar. Hon har uttalat sig offentligt mot den hälsopolicy som införts för att hantera krisen kopplad till covid-19-pandemin. Alexandra har spelat en nyckelroll i lanseringen av den senaste medicinska krisdeklarationen om vaccinskador. https://rumble.com/v28rm1o-hands-off-my-genetic-heritage-full.html

En annan svensktextad intervju med Alexandra Henrion-Caude PhD; https://swebbtv.se/w/4c6K4ZqEgtY86xkoRyLXjj

 Sven Román MD är en svensk överläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Han har bred erfarenhet av att arbeta på såväl sluten- som öppenvårdsmottagningar i hela Sverige. Under det senaste decenniet har Sven ofta gett sig in på den offentliga debatten om psykiatri och i synnerhet om barn- och ungdomspsykiatri. https://rumble.com/v28eu6y-misinformation-in-the-reporting-of-data-challenges-the-integrity-of-swedish.html

–  Föredrag med den före detta chefen på Pfizer och J&J, Sacha Latypova; https://rumble.com/v288sjf-covid-19-countermeasures-evidence-for-an-intent-to-harm-full.html

Fler föredrag med Sacha Latypova;

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-124-Alexandra-Latypova-Odysee:c

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-140-Alexandra-Sasha-Latypova-Odysee:2

-       Föredrag med Jessica Rose PhD, hennes föredrag handlar om mRNA-teknik: Lärdomar och konsekvenser.  Jessica Rose är en kanadensisk forskare som är kvalificerad i matematik, immunologi, beräkningsbiologi, molekylärbiologi och biokemi. Sedan covid-19-eran har Jessica använt sin forskningsförmåga för att administrera vetenskaplig information i form av litteraturöversikter, vetenskapliga publikationer och pågående beskrivande analyser av säkerhetsövervakningsdata som VAERS, för att göra denna data tillgänglig för allmänheten för att främja transparens och för att möjliggöra verkligt informerat samtycke i den medicinska beslutsprocessen;

https://rumble.com/v29r5r4-mrna-technology-lessons-and-consequences-full.html

-   Per Shapiro har en kandidatexamen i språk, filosofi och journalistik. Har under många år arbetat som undersökande reporter och dokumentärfilmare, främst i Sveriges radio men även i Sveriges tv och som skribent. Han driver den oberoende journalistiska radiopodden; Folkets Radio – Något stämmer inte – om tystnadskulturen inom journalistik och sjukvård. https://rumble.com/v28imae-something-does-not-add-up-the-culture-of-silence-in-journalism-and-healthca.html

Fler länkar till Shapiros kanaler, allt på svenska;

https://odysee.com/@FolketsRadio:0

 

På svenska; https://www.youtube.com/watch?v=ZTyS6TL_a18 

Namn en prouduktpng

WORLD ECONOMIC FORUM – var ligger makten?

 

World Economic Forums har stort inflytande på global, europeisk och svensk politik och ekonomi.

World Economic Forums ’Young Global Leaders’-program har under lång tid valt ut många ledare som sitter och har suttit vid makten – och idag sitter de vid makten nationellt (svenska), såväl som internationellt; Tony Blair, Putin och Angela Merkel. Här är en länk där WEF:s ordförande Klaus Schwab berättar om dessa ledare; https://m.youtube.com/watch?v=Vq6YaQNG05c

WEF, ett forum där alltså flera av våra nuvarande svenska politiker är utbildade, men också en organisation där många EU- politiker har förankring och en stark koppling till. I WEF sker saker och ting partiellt bakom lyckta dörrar.
Nedan följer länkar om WEF ordförande, Klaus Schwab, men också länkar till några av de svenska politiker som är utbildade i WEF.

Om Klaus Schwab; https://www.weforum.org/about/interview-professor-schwab, https://www.weforum.org/about/klaus-schwab

MAGDALENA ANDERSSON; https://www.weforum.org/people/magdalena-andersson

STEFAN LÖFVEN; https://www.weforum.org/people/stefan-lofven

ULF KRISTERSSON; https://www.weforum.org/people/ulf-kristersson

MIKAEL DAMBERG; https://www.weforum.org/people/mikael-damberg

ANDERS BORG; https://www.weforum.org/agenda/authors/anders-borg

CARL BILDT; https://www.weforum.org/agenda/authors/carl-bildt

Hela listan med Young Global Leaders utbildade inom WEF;

https://www.younggloballeaders.org/community?class_year=&q=&region=a0Tb00000000DCLEA2&sector=&status=&_gl=1*17fn058*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIztnHjdTx-wIVEoFQBh2F4gufEAAYASAAEgLGKvD_BwE

WEF:s ordförande Klaus Schwab


WEF-s ordforande Klaus Schwabjpg

BILDERBERGGRUPPEN

Bilderberggruppen där många av våra svenska politiker deltar liksom många EU- Politiker. Här sker i stort sett allt bakom lyckta dörrar. Följer du länken finns en lista på svenska politiker som deltar, och som deltagit i Bilderberggruppens hemliga möten;

 https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

Toppstyrning på hög nivå – Den globala finanseliten påverkar samhället genom plattformar som World Economic Forum och Bilderberggruppen.

Makthavarna du aldrig valde, en svensk film; https://youtu.be/NNV2tEgPb9I

 


Transparanspng

ÖVRIGA LÄNKAR

 

https://video.icic-net.com/w/anbQMw7WCqKpcVikedsEvM?start=0s

https://stopworldcontrol.com/unevent/

https://corona-investigative-committee.com

https://sjukskoterskeuppropet.se

Nancy Mace, kongressledamot i USA, ställer Twitters f.d. chefer till svars för medverkan till massiv censur och därigenom för undanhållande av viktig medicinsk information. Hon avslöjar hur även specialiserade läkare vid de bästa universiteten i världen censurerades på sociala medier för att de var kritiska till covid-policyn. Hon berättar även öppet om både egna och andras skador av Covid-injektionerna, injektioner som hon skulle avstått om hon haft tillgång till korrekt information.
”USA:s egen regering och deras skattefinansierade myndigheter gav Twitter och andra digitala plattformar order om att censurera alla som kritiserade den officiella covidlinjen. Detta hände i USA. Inte i Nordkorea”.

https://twitter.com/Rob_Roos/status/1623462663547232257?t=f3e6L4xFBsiC7sgSN89FxQ&s=07


the endpng