Vem är Lord Jupiter? Och vad innebär det för varje ascendent när jupiter lämnar Oxen den 25:e maj och fortsätter in i Tvillingens tecken?

Det gamla ordspråket säger att kärt barn har många namn och där detsamma kan sägas om Jupiter…..
I vedisk mytologi associeras planeten med ljusets världsherrar(eld-gudar) Indra och Brihaspati, samt med Deva Guru (visdom, ljusets lärare) och Lord Ganesh (överflöd och visdom).
I österländsk tradition förenas jupiter även med Jiva, vilket betyder livsgivande, något som jämställas med livskraften Prana.
Och i det gamla Grekland förknippades Jupiter med rättfärdighetens och rättvisans gud Zeus, och där den nordiska varianten är den temperamentsfulla asaguden och hjälten Thor.
Både Zeus och Thor anses som världsalltets härskare. Gudar som råder över regn och åska, och som sänder blixtar på fiender (som skydd och för att avlägsna barriär).
Jupiter sammankopplas således med gudarna för rättskipande (helig vrede och med eld elementet), kraftfull intuition, skydd, inspiration och visdom. Gudar som avlägsnar problem och hinder. Följaktligen finns det rikligt med gudomligheter som förbinds med allt det som planeten Jupiter representerar i ditt horoskop!


Och om någon undrar vad den lilla råttan gör vid Ganesh fötter så förknippas råttor, i hinduisk tradition, med överflöd och intelligens (råttor förökar sig snabbt, och är intelligenta överlevare). Vilket är sant, oavsett känslor som dessa små varelser tenderar att framkalla:)


☆☆☆

Det tar tolv år för Jupiter att ta sig runt zodiaken, och där varje tecken/husområde under ett år får sin egen välsignelse av planeten.
Längst ner hittar du sammanställning för alla Ascendenter, hur jupiters förflyttning in i tvillingens tecken signar dig, öppnar nya vyer och ger lisa!


Dagens Nymåne (8/5) i Oxens tecken.....


jjjjbpng

En ny månad där det sannolikt, för de flesta, finnas önskan om vila och att hämta andan! De senaste månaderna har vi bearbetat förmörkelser, merkurius retrograd och upplevt sällsynta jupiter/uranus konjunktionens kraft, och där vi dessutom kan lägga till plutos senaste retrograd in i brygden……

Därtill har vi, idag, en nymåne i oxens tecken som fortsätter på temat jupiter/uranus konjunktion som ägde rum den 20:e april. En nymåne som återväcker möjligheter för positiv förändring, men som samtidigt kan utmana. Intensitet som återväcks och där vi återigen får ställa in oss på det oväntade, dagar med överrumplande push för att komma ur komfortzonen. Fast som, och likväl, kommer med det synkroniserade, med positiv inspiration för att ta språngbrädan ut i det självständiga och nya!
Läs mer om jupiter/uranus mötet här…
En nymåne som förstärker det som sjudits på de sista veckorna, och som blir något som bryggs en måncykel till för att sedan manifesteras, fullbordas, bära frukt, vid fullmånen i Skyttens tecken
( 23/5)….

Följaktligen en nymåne som tillför inspiration och klarhet, och är samtidigt ett tidsfönster för reflektion över vad du fortsättningsvis vill lägga tid och energi på. En tidpunkt för att ta en djupare funderare på vad du verkligen värdesätter (jordiga saturnus sextil månen, och oxen är långsiktigt jord tecken - jord är långsiktiga resultat).

☆☆☆

Ytterligare har gudarnas rapportör(merkurius)just tagit sig ur sin retrograd och därifrån planeten nu tar med sig upplysning. Meddelanden som efterhand, in i maj, presenterar mer och mer klarhet.
Dessutom gör kommunikationsplaneten sällskap med solen, venus, jupiter och uranus i oxens tecken från den 16/5. Vilket kan komma med än större behov av att sakta ner, önskan om att ta uppehåll från sociala medier, koppla bort yttre stimuli. En bra tidpunkt för att finna en god bok (möjligtvis en romantisk sådan:) att ta med ut till hängmattan…..ett tidsfönster som säger Paus!

☆☆☆

Allt ovanstående samtidigt som pluto vände retrograd den 2/5, som blir ännu ett tidsfönster för att gräva djupare hos skuggorna. Och där svaret på, hur det omedvetna blivit medvetet (nya aspekter som klivits in i för att stå starkare i personliga kraft) visas i oktober när pluto går framåt igen. Läsa mer om Pluto i Vattumannen här.

☆☆☆

Under maj månad möts vi av djupare klarhet, visioner och vidgade perspektiv, ….likväl som vårmånaden bjuder oss alla på återhämtning och vila!


jkpng

Jupiter går in i Tvillingarnas tecken.....


Nedan en sammanställning för alla Ascendenter, vad det kan betyda för dig när jupiter lämnar Oxen den 25:e maj för att fortsätta in i Tvillingens tecken och stanna i där till nästa sommar…..
Men först en liten uppdatering av jupiter(förutom den gudomliga aspekten ovan), en generell beskrivning om vad jupiter i tvillingens tecken signar oss alla med….

Följaktligen rör sig jupiter vidare ut ur stadiga och långsamma jordtecknet Oxen in i Tvillingarnas lufttecken vilket blir elementet som färgar jupiter för kommande året.
Från den 26/5 ger jupiter i tvillingarna support för kreativitet och expansion på områden gällande: kommunikation, resor och media.
Ett år för att igångsätta och verkställa projekt, också påbörja ny utbildning eftersom jupiter i tvillingen inspirerar och aktiverar allas nyfikna sinne. Ett år där jupiter(planeten för kunskap och visdom) kommer med mycket energi för att utforska, lära nytt och mer.

Möjligt är att du under året upplever dig upplyft för att skriva, undervisa, att dela egna berättelser med omvärlden. Där du kanske vill införskaffa en dagbok, påbörja skrivandet av den roman som länge funnits med i tankarna, eller producerar podden som tidigare drömts om.


Jupiter i Tvillingarna hjälper allas röst att höras, och kommer således också med inspiration och energi för skapandet av nya plattformar vilka kan bli ett utsprång där fler positiva budskap ges möjlighet att nås ut till världen - jupiter är vår allas inspiration och livskraft med önskan om att förändra världen till det bättre!

Ett kommande år där Jupiter, extra mycket, uppmärksammar och vägleder oss gällande egen kommunikation, hur vi uttrycker oss när vi är med andra. Jupiter säkerställer att det som delas är från den sannaste och mest autentiska källan inom dig (jupiter är läraren som också kan utmana, komma med läxor och konfrontera. Det vill säga, när vi inte stannar med egen sanning, det som i stunden upplevs som det mest ärliga och sanna för dig).

☆☆☆


Och som jag brukar nämna finns det alltid en fram och baksida med all planet energi, menat att alla planeter kan manifesteras som sin lägsta till sin högsta form, beroende på hur planeten används.
Jupiters framsida är möjligheter och positiv expansion, allt det som förknippats med lycka och medgång. Är himmels guden som öppnar och vidgar det hus/livsområde i horoskopet som planeten är på besök. 
Med det sagt förstorar och vidgar jupiter allt det goda, men kan även blåsa upp saker och ting så att de går för långt, vända saker och ting till det extrema, där tilltro och optimism omvandlas till övermod, fartblindhet och utbrändhet( jupiter associeras med de vildaste gudarna:).
Placerad i tvillingarnas snabba lufttecken blir eldiga jupiter rastlös och kan uppvisa otillfredsställelse, vilket i sin tur kan resultera i förhastade beslut.

Jupiter är energi för stora kliv, bränslet för att agera på första impulsen gällande nya idéer och inspiration, men där det ändå kan vara klokt att räkna till tio, ta ett djup andetag för att medvetet behålla, åtminstone, en fot kvar i verkligheten. Det vill säga, säkerställa att du inte landar i fallgrop, råkar in i problem som senare behöver omjusteras och tas itu med.


☆☆☆

Sammanställning för varje enskild Ascendent…….

En jupiter transit där resumén genom de olika husen också influeras och påverkas av andra planeter i det personliga horoskop, vilket inte är med i sammanställningen…..

Om du vet din ascendent vet du också i vilket hus som Jupiter transiterar i ditt personliga horoskop. Och för dig som inte vet din ascendent, men som vill ta reda på den, går du till STÄLL DITT HOROSKOP, där hittar du en kalkylator på astro.com. Missa inte att ställa in kalkylator på ("Whole sign house" – hussystemet som jag använder).
Och har du inte din exakta födelsetid, men vill ha den, kontaktar du det BB som du är född så hjälper de dig att ta fram din födelsetid.
3jj VADURENpng

I stunden befinner sig jupiter i ditt andra hus, huset kopplat till självvärde, finanser, jobb och materiella tillgångar. Möjligt är att det gångna året gagnat dig med fördelaktiga investeringar, förbättrat ditt kassaflöde och inkomstkälla. Att det funnits något som, på ett eller annat sätt, stärkt din känsla om självvärde.
Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt tredje hus för att stanna där i ett år. Tredje huset står för kommunikation, är tillika huset som håller dina färdigheter och talanger.

I tredje huset öppnar Jupiter för att ta in mer och ny spännande kunskap, leder dig till goda 
utbildningsmöjligheter: språk, art, musik, astrologi, sjunga, dansa, företagsekonomi eller vad som helst som verkar intressant och som är värt att pröva.
Tredje huset är experimentlusta, testa och utforska för att upptäcka vad som om passar dig. Jupiter ger dig följaktligen många chanser och möjligheter att testa nya saker, ett tidsfönster som hjälper dig att hitta ämnet som passar just dig att fördjupa.
I tredje huset är Jupiter också support för förkovran och förbättring av de kunskaper och färdigheter som du redan besitter. Följaktligen ett jupiter år för medvind när du använder dina talanger för att nå ut, och inspirera andra.
Och ännu en möjligt är att du nu upplever dig extra upplyft för att skriva, undervisa, eller på ett eller annat sätt, dela dina berättelser och kunskaper med omvärlden.

Ett år där även kontakten med grannar, syskon, kollegor, kurskamrater kan komma att vidgas och förbättras och där du upplever stärkande support från dessa håll.
2jj OXENpng

I stunden befinner sig jupiter i ditt första hus, vilket gett extra stor skaparkraft det gångna året. De kreativa projekt som nu sats igång, och de nya projekt som startas fram till den 25 maj kommer att växa och expandera kommande tolv åren. Med andra ord, är det nu, med jupiter i första huset, som du lagt grunden för dina kreativa projekt. Varje gång en planet transiterar första huset, oavsett planet, är det en nystart för det som planeten står för.
Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt andra hus för att stanna där i ett år. Andra huset står för självvärde, finanser, jobb och materiella tillgångar.
Jupiters transit genom andra huset ger goda utsikter kopplade till förnyade resurser. Ger möjlighet för ekonomiskt uppsving och mer materiell trygghet. Som att göra goda investeringar med långsiktig lönsamhet (fastigheter, konst, smycken etc.) Jupiter i andra huset är kloka och nya idéer, kreativa lösningar för hur du långsiktigt förbättrar kassaflöde och inkomstkälla.
Jupiter visar också möjligheter som kan finns i ett nytt jobb, befordran, utökat ansvar etc. Och/eller understödja annat som kopplas till eget företagande, visa dig det som på sikt förbättrar din ekonomiska utgångspunkt.
Jupiters transit genom andra huset kommer med möjligheter för att öka känslan om självvärde(andra huset handlar i grunden om självvärde, vilket nödvändigtvis inte behöver handla om pengar, utan kan likväl vara något annat som stödjer självvärdet: eget projekt som går i mål, finna nya främjande gemenskaper, förbättrade relationer, byte av jobb eller att få mer tid för en  hobby).1jj TVILLINGENpng

I stunden befinner sig jupiter i ditt tolfte hus, huset kopplat till vila, släppa taget, långresor, meditation, egen tid och välgörenhet.
Möjligt är att det gångna året hjälpt dig att lossa på ansvar, släppa det allvarsamma, att komma ifrån det som tidigare belastat dig. Kanske är det ett år när önskningar gått i uppfyllelse, och där du nu fyller på med nya spännande drömmar och visioner. Ett annat scenario är att du nu bättre förstår värdet av något som du tidigare inte riktigt uppskattat fullt ut. Något som du inte riktigt insett hela betydelsen av, men som nu öppnat för ny insikt och förståelse.
Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt första hus för att stanna där i ett år. I första huset blir
Jupiter spridning och tillgänglighet för extra stor skaparkraft. Varje gång en planet transiterar första huset, oavsett planet, är det en nystart för det som planeten står för, och där jupiter är en särskilt bra planet för nystart av alla tänkbara kreativa projekt. Även en utmärkt tid för att påbörja nya studier, för allt som rör barn, eller för att finna en ny spännande spirituell väg, finna nya lärare och mentorer som ger dig stöd och support.
Och det är nu, med jupiter i ditt första hus, som du lägger grunden för det kreativa skapandet som du vill se växa kommande tolv åren.

När Jupiter passerar genom första huset ger det inte bara stöd för kreativt skapande, utan planeten understödjer också förbättrad hälsa, stödjer och höjer välmående på alla dina livsområden.
I första huset bjuder jupiter på tillfredsställelse och tilltagande självförtroende, ökar förmåga att uppnå dina önskningar, mål och visioner.

Jupiters närvaro i första huset är en stor boost för att väcka, att hitta de mest glädjefyllda utloppet för inneboende kreativitet. Jupiter ger nu full support för att du ska stanna med din inre sanning, stanna med det som berikar dig med störst glädje.

Ett tidsfönster där du säger hej till livet med ny attityd, där du blickar framåt hellre än bakåt, en ny frihetskänsla som inbjuder välbefinnande som håller i sig länge!


12 jj KRAFTANpng

I stunden befinner sig jupiter i ditt elfte hus, huset kopplat till kontaktnät: familj, vänner och kollegor. Ett år där kontaktnät vidgats, ett gånget år som berikat med engagemang och support från sociala cirklar, och där du kan befäst många mål och visioner under året. 
Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt tolfte hus för att stanna där i ett år. I tolfte huset kommer Jupiter med öppning för ny kreativitet och välsignande insikter.
En transit som illuminerar delar av dig som kan ha förlorats eller begravds i det omedvetna, en transit som öppnar för stor andlig tillväxt. 
Ett tidsfönster som bär in lättnad, ett år där det ges  möjligheter att lossa dig från ansvar, att släppa allt det allvarsamma som överbelastar. Ett år för att ladda inre batterier!

Jupiter i tolfte huset är lite som att vara på långsemester, som om du lägger dig på stranden, andas ut, att bara vara. Eller som att åka till en öde stuga i fjällen, delta i retreat eller besöka ashram - allt det symboliskt eller verkligt!

Jupiters transit genom tolfte huset kan även bära ”en sista önskan” som går i uppfyllelse, en önskan som du nu kan släppa taget om för att ta dig vidare så att nya önskningar ska kunna ta plats.
Jupiters transit genom tolfte huset kan samtidigt handla om önskan att spendera pengar. Att du nu spenderar tid och pengar på något som du anser som extra värdefullt, på något som du känner dig ha stor glädje av. Detsamma kan gälla en önskan om att spendera tid och resurser för att hjälpa andra (i tolfte huset tar jupiter, lite extra på sig rollen som välgöraren, önskan om att vara till service för andra).
Likväl, som tolfte huset kan handla om utgifter eller lån från tidigare spenderande som du nu ges möjlighet att betala av. Det eftersom Jupiter nu är extra medvind för att göra dig av med gamla bördor och belastningar.

Ett annat scenario är att du bättre förstår värdet och betydelsen av något som du tidigare inte riktigt uppskattat fullt ut, något som du inte fullt ut insett betydelsen av, men som nu öppnas för nya insikter och större förståelse.
Detta är ett tidsfönster när din intuition förstärks, där du, oavsett vad som sker under året upplever dig mer och mer omhändertagen av universum.

Också en bra tid för att ta fram dagboken för att fånga nattliga drömmar, en tid för att fånga och sätta ord på inre fantasi och inspiration. Ett tidsfönster som stödjer stillhet, meditation och kontemplation. Ett tidsfönster för att arbeta med olika terapier - allt från dröm- och hypnos terapi, shamansk healing, till psykoterapi. 
Ett år när Jupiter öppnar den stora dörren för ny insikt och större klarhet (men förbli i lyhörd för Jupiters insikter kommer inte sällan som en tyst viskning när planeten är på besök i det gömda andliga huset).11jj LEJONETpng

I stunden befinner sig jupiter i ditt tionde hus, huset kopplat till karriär, och har du inte ett sedvanligt arbete är tionde huset det som du gör varje dag, exempelvis studerar. Oavsett hur ditt liv ser ut finns alltid något ansvarsområde som är kopplat till dig, vilket visas från det tionde huset.
Möjligt är att du under gångna året upplevt mer tillfredställelse förknippat med karriären. Att du nu upplever mer avslappning och uppskattning på jobbet, och att du under gångna året givits fler möjligheter att visa mer av ditt autentiska du.

Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt elfte hus för att stanna där i ett år. På besöket i elfte huset öppnar jupiter för nya insikter och idéer kopplade till sociala cirklar, nätverk och gruppengagemang.

I år ger jupiter dig extra boost för att formulera långsiktiga mål och visioner. Och där ännu en möjlighet är att strävan för det som länge drömts nu blir till verklighet, där Jupiter kommer med vinster och belöning för allt jobb som du lagt ner de sista 12 åren (på vad som helst från arbete till sportslig prestation), vinster och utdelning som förknippas med din inre skaparkraft.


Ett lyckosam år för att finna och engagera dig i nya spännande grupper, befinna dig på intressanta workshops eller seminarier. Ett tidsfönster som bjuder på medgång för att finna stödjande bekantskaper som hjälper dig att katalysera dina framtida mål, som främjar ditt inre autentiska uttryck. Jupiters rörelse genom elfte huset är möjlighet för att expandera personliga nätverk, hitta samhörighet med likasinnade som brinner för samma sak som du!
10jj JUNGFRUNpng

I stunden befinner sig jupiter i ditt nionde hus, huset som står för din spirituella väg, samt för resor, trossystem, utbildning, lärare eller mentorer. Huset som sätter fokus på livsfilosofi, allt det som du söker dig mot, det som mest inspirerar din personliga resa genom livet.
Möjligt är att det gångna året kommit med visheten om att du är på rätt väg, eller att det har öppnats en ny väg som upplevs mer som du, är ett år där du tagit stora kliv framåt på din spirituella väg.
Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt tionde hus för att stanna där i ett år. Tionde huset kopplas till karriär, och om du inte har ett sedvanligt arbete är tionde huset det som du gör varje dag, exempelvis studerar. Oavsett hur ditt liv ser ut finns det alltid något ansvarsområde som är kopplat till dig, vilket visas från det tionde huset.

Jupiter är kreativitet, positivitet, det klok, visa och varma som nu flödar genom ditt tionde hus och där nu planeten kommer med stora möjligheter kopplade till karriär. Kommer med mer frihet kopplat till arbete och karriär, bjuder på mer möjligheter för att uppleva tillfredställelse med allt det som det som förknippas med dina ambitioner.
Medvind för att finna mer avslappning och uppskattning på jobbet, belyser möjligheter för att du ska kunna visa mer av ditt autentiska jag. Ett tidsfönster med positiv förändring om hur du uppfattas av andra, där i, nya karriärdörrar kan komma att öppnas.


Är också en lyckosam tid för att forma och visualisera nya affärsplaner, ändra livsriktning eller karriärmål. Ett tidsfönster för att byta arbetsområde(om du önskar det) där dina talanger och skills kommer mer till sin rätt. Jupiter lyfter nu dina möjligheter för en nystart, vänder dig mot det som upplevs som mer sant för dig.

Dessutom är det ett bra år för att planera in resor, både längre och kortare. Glädjefyllda resor som inkluderar personlighetsutveckling, utbildning eller arbete.

Jupiter är glädje och inspiration som nu ger dig extra mycket vitalitet och kraft för att inspirera din visdom ut till världen!


9 jj VAGENpng

I stunden befinner sig jupiter i ditt åttonde hus, huset som står för djupa psykologiska processer, klienter, relationer, intimitet, det ockulta och för gemensamma tillgångar. Åttonde huset är psykologi, det esoteriska, astrologi, tarot och mysterium, huset där det omedvetna blir medvetet.
Möjligt att det gångna året gagnat dig med positiva förändringar förknippade med stöd och support från andra och att du funnit mer tillit till universum. Ett år som ökat tilliten för att släppa taget(släppa kontrollen), där du nu blivit bättre på att koppla av, att du efter det gångna året upplever dig stå starkare i din personliga kraft.
Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt nionde hus för att stanna där i ett år. Det nionde huset står för din personliga spirituella väg samt för resor, trossystem, utbildning, lärare eller mentorer. Huset som sätter fokus på livsfilosofi, allt det som du söker dig mot, det som allra mest inspirerar din personliga resa genom livet. Nionde huset är livsområdet för de stora livsfrågorna!

Jupiter är glädje och inspiration som nu bärs in i ditt nionde hus, ett astrologiskt hus som står för välgång och välmående på alla områden i ditt liv. Vilket kan betyda goda investeringar och ökade tillgångar, men också att mer och ny visdom och kunskap förs in i dit liv. Ett tidsfönster när du utvecklar och tydligare kristalliserar ut din spirituell väg, ett år när dina livsmål blir tydligare. Ett positivt tidsfönster som främjar sociala kontaktnät, kreativa projekt, samt att finna stödjande mentorer och lärare(om du söker det).
En tid där det samtidigt finns medvind för spännande resor, medvind för att åka till ett annat land för utbildning, eller tillochmed flytta till ett annat land.

Också ett år som visar hur du släpper gamla koncept och tankar som stjäl onödig tid och energi.
I nionde huset välsignar jupiter med ny visdom som öppnar nya dörrar till platser, inom och utom dig, som du tidigare kan ha missat. 
Ett tidsfönster för nya insikter och idéer vilka uppmuntrar och inspirerar dig att söka djupare efter livets mening, men kan även vara ett tidsfönster som  utmanar och testar dina gamla idéer genom att leda dig in i nya övertygelser.

Därtill är det ett år för mer och större uppmärksamhet och tillkännagivande för det som du gör, där du nu ges mer utrymme för att vägleda och inspirera andra. Ett tidsfönster där känner dig mer tillåten att uttrycka det autentiska, ett år där vi får se mer av dig!


8jj SKORPIONENpng

I stunden befinner sig jupiter i ditt sjunde hus, huset som är kopplat till relationer och partnerskap, till alla slags relationer, men i synnerhet till kärleksrelation och affärskompanjonskap.
Om du tidigare var singel är det möjligt att en ny relation stått vid dörren det gångna året. Eller att det blivit ett år som förbättrat, bringat mer förståelse in i befintlig relation. Möjligt är att du under året lärt dig nya saker om företagande, och där du kanske kommit i gång med en ny verksamhet. Ett gånget år som tillfört dig mer glädje och lust för samarbete, ett tidsfönster där du delat mer av din tid och kreativitet med andra.

Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt åttonde hus för att stanna där i ett år. Åttonde huset som står för djupa psykologiska processer, klienter, relationer, intimitet, det ockulta och för gemensamma tillgångar. Åttonde huset är psykologi, det esoteriska, astrologi, tarot och mysterium, huset där det omedvetna blir medvetet.

Jupiters rörelse genom åttonde huset är medgång förknippade med gemensamma tillgångar. Mer stöd och support från andra, oavsett om det berör företag, klienter eller partnerskap. Ett utmärkt tidsfönster för ekonomisk planering, för att sätta ekonomiska strategier för framtiden(det kan dock vara bra att stanna med en fot grundad för att inte göra allt för stora, eller vågade investeringar på en och samma gång, det vill säga om du tenderar att dra åt det hållet :)

Ett år där du upplever mer tillit och förstärkt intuition. En jupiter transit som stödjer djupa möten med dig själv, men också djupa möten med andra. Ett år som ökar tilliten för att kunna släppa taget(släppa kontrollen). Det vill säga, ett år där du blir bättre på att koppla av, bättre på att frigör dig från gamla tankemönster och dynamiker som gör att du i slutet på året står mer stärkt i din personliga kraft7jj SKYTTENpng

I stunden befinner sig jupiter i ditt sjätte hus, huset som kopplas till hälsa, dagliga rutiner, vanor och jobb, är huset för problemlösning, tillika huset för tillväxt och där du finner lösningar som förbättrar och förenklar i tillvaron.
Möjligt är att du gångna året korrigerat dagliga rutiner(på jobbet och/eller i hemmet), funnit  nya sätt för att förbättra din hälsa, ditt allmänna välmående. Och att du nu upplever dig bättre rustad för alla vardagsproblem som kommer din väg.
Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt sjunde hus för att stanna där i ett år. Sjunde huset är kopplat till relationer och partnerskap, till alla slags relationer, men i synnerhet till kärleksrelation och affärskompanjonskap.
Är du singel och önskar en relation, är det möjligt att en ny relation dyker upp kommande året. Och om du redan befinner dig i en relation är det en fin tid för att förbättra relationen. Ett tidsfönster för att få in mer förståelse i alla slags relationer, en god tid för att stärka alla  vänskapsband(vänner, partnerskap såsom kollegor).

Ett år där du lär dig nya positiva saker om företagande, även en bra tid för att starta i gång en verksamhet(om du är inne på det). Och ännu en möjligt är att du under året kommer i kontakt med människor från andra länder, från andra kulturer, eller, som annat scenario, kommer i kontakt med personer som inbjuder till nya och spännande ämnen som involveras i ditt företagande, vilket blir något som skapar positiv rörelse framåt.
Och om du har tankar på en långresa, eller att flytta till ett annat land, är detta även god tid för att göra verklighet av det.

Ett år som fyller på med glädjefyllda i relationer, värme och samhörighet!


6jj STENBOCKENpng

I stunden befinner sig jupiter i ditt femte hus, huset kopplat till barn, självuttryck, romanser, kreativitet, personliga projekt, finansiella investeringar och hobbys. Femte huset är entusiasm, allt som ger glädje i livet!
Möjligt är att gångna året gett dig medvind inom ett eller flera av ovanstående områden. Ett år som öppnat mer möjlighet att nå ut med önskade projekt eller påbörja nytt projekt.
Att du under gångna året funnit en ny och spännande hobby, eller att dina barn nått nya framgångar.

En annan möjlighet är att du synkroniserats med nya spirituella tekniker som fört in mer avslappning. Oavsett vad jupiter välsignat dig med under gångna året, har förhoppningsvis, året berikat dig med många glädjefulla stunder.
Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt sjätte hus för att stanna där i ett år. Sjätte huset kopplas  till hälsa, dagliga rutiner, vanor och jobb, är huset för problemlösning, tillika huset för tillväxt och där du finner lösningar som förbättrar och förenklar i tillvaron.

Jupiters rörelse genom sjätte huset är därmed medgångar och medvind förknippat med arbete, dagliga rutiner och fysisk hälsa. Du kan se jupiters transit som en vändpunkt där ditt första frö växer sig starkare och större genom året. Menat att förbättringar är på gång, men att resultat kan ta lite längre tid att skörda, samt att det kan behövas ansträngning från din sida innan de positiva resultaten visar sig (sjätte huset är tålamodets hus).
Hursomhelst ger jupiter mycket stöd för att korrigera dagliga rutiner, är extra kraft och energi för att hitta nya och bättre vanor som underlättar och förenklar i din vardag och på ditt arbete.
Är ett ypperligt tidsfönster för att hitta vänner, healers eller hantverkare som på, ett eller annat sätt, förenklar och förbättrar för dig, som hjälper dig att göra vardagslivet lite lättare!


Ett år som ger extra skjuts för välmående som stärker dig på alla plan. En positiv transit genom ditt sjätte hus som vill öppna och föra in mer frihet i ditt dagliga liv, ett tidsfönster som vill säkerställa att ditt liv inte är automatiskt eller livlöst, en energi som tryggar att föråldrade rutiner lämnas bakom dig!5jj VATTUMANNENpng

I stunden befinner sig jupiter i ditt fjärde hus, huset kopplat till ditt hem, språngbrädan och tryggheten ut i livet (ditt nuvarande hem och där du är uppväxt). Fjärde huset är även hur du relaterar till det förflutna, och hur det påverkar dig idag. Fjärde huset förknippas därtill med fordon, värdesaker och fastigheter som finns i ditt liv.
Möjligt är att gångna året medfört medvind kopplat till ditt hem, att du kanske byggt om eller byggt ut. Att du tillfört något som gjort ditt hus mer värdefullt, eller att du flyttat till ett större hus, eller till en annan plats som du upplever ger mer frihet.
En annan möjlighet är att du välkomnat nya familjemedlemmar: ett barn, en sambo eller vänner. Att det gångna året, på ett eller annat sätt, fört in mer glädje i ditt liv, in i ditt hem!

Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt femte hus för att stanna där i ett år.Det femte huset står för barn, självuttryck, romanser, kreativitet, fritid, personliga projekt, finansiella investeringar och hobbys. Femte huset är entusiasm, allt som ger glädje i livet!

Med andra ord är femte huset källan för kreativitet(läs glädje), menat att den största glädjen finns i din kreativitet (inräknat barn).

Ett spännande nytt jupiter år där du ges mer och större möjligheter för att uttrycka och dela  kreativiteten som finns inom dig. Ett tidsfönster där din framtidstro förstärks och där du finner nya vägar för att dela din kreativitet med världen, och där oprövade och nya idéer tar dina projekt till en ny och högre nivå.
Också ett tidsfönster som bär positiva och glädjefyllda överraskningar relaterat till barn och/eller romantik. 
Därtill är femte huset spirituella tekniker, alla de tekniker som för in mer medvetenhet och som kommer med avslappning. Tänkbart är att du kommande år lär dig nya meditationstekniker som stödjer och förbättrar din livskvalité på flera plan.

Till allt det är det ett tidsfönster som gör dig redo för att uttrycka ditt mest autentiska jag, som gör dig redo för att lysa och synas i världen!


4jj FISKARNApng

I stunden befinner sig jupiter i ditt tredje hus, huset kopplat till kommunikation, och är tillika huset som håller dina färdigheter och talanger. Möjligt är att gångna året ökat experimentlustan, gett dig medvind för nya möjligheter att testa och utforska. Ett år som kommit med många chanser för att finna det som passar dig för fördjupning och förkovran. Alternativ att det gångna året hjälpt dig att förbättra de kunskaper och färdigheter som redan fanns inom dig. 
Och den 26 maj befinner sig jupiter i ditt fjärde hus för att stanna där i ett år. Fjärde huset är kopplat till ditt hem, språngbrädan och tryggheten ut i livet (ditt nuvarande hem och där du är uppväxt). Fjärde huset är även hur du relaterar till det förflutna, och hur det påverkar dig idag. Fjärde huset förknippas därtill med fordon, värdesaker och fastigheter som finns i ditt liv.

Ett nytt tidsfönster som ger fart och energi kopplat till ditt hem, kanske väljer du att bygga om eller att bygga ut. 
Ett år där du, på ett eller annat sätt, tillfört något som gör ditt hem mer värdefullt.
Ett annat scenario är en flytt till ett större hus, alternativ till en annan plats som skänker dig mer och större frihet. Ytterligare ett scenario är att du anskaffar dig ett nytt fordon, en båt, en häst, en bil eller något annat som känns glädjefullt och som förknippas med åkdon.
Ytterligare välsignar och synkroniserar jupiter dig med lyckade investeringar gällande fastigheter eller mark, sälja eller köpa.

Ännu en möjlighet att du under året välkomnar nya familjemedlemmar: ett barn, en sambo eller nya vänner.
Följaktligen ett år som kommer med
 glädjefyllda ämnen in i ditt liv, mer glädje in i ditt hem!
MARIApng