DE FEM ELEMENTEN

De fem elementen är byggstenar i astrologi. Elementen är också fundamentala och grundläggande för att förstå obalanser och förändringar i ett horoskop. På samma sätt som naturen är uppbyggd av elementens beståndsdelar är astrologin detsamma.

Ether (Rymd), Luft, Eld, Vatten och Jord är den "sanna essens” i allt

eftersom det är vad hela universum är uppbyggd av.
 
- Ur Surya Siddhanta (äldre astrologisk vedisk skriftbok)Nedan följer en kortare beskrivning av varje element. Mer om elementet hittar du i slutet på varje avsnitt. • Passiv energi
 • Eterisk (osynlig) energi
 • Högre medvetenhet
 • Expansion av medvetandet
 • Stillhet
 • Insikt
 • Förståelse
 • Separation från det kroppsliga och materiella
 • Intuition
 • ”Spirituell Bypassing”
 • ETHER(RYMD) - ELEMENTET är kopplat till planeterna Jupiter och Neptunus.
  Ether är som ett ”paraply” som ger "skaparutrymme" för de fyra andra elementen -  utrymme för Prana ( livskraften).
  Ether elementet är medvetenheten som inte identifieras med den fysiska kroppen, eller med mentala tankeprocesser såsom de andra elementen gör. 
  Ether är energi som inte går att vidröra, ether är ej  synlig för ögat. 
  Med andra ord är ether medvetenheten som rör sig bortom de andra fyra fysiska elementen. Ether är osynlig energi som finns över allt; mellan organen, i blodkärlen, i lungorna och i cellerna etc.
  Ju mer ether, desto mer expansion av medvetandet. Likväl kan ett förstorat fokus på ether-elementet resultera i avsaknad av grundning. 

  Balans hittas genom att harmonisera de olika elementen, lägga till eller ta bort, balans hittas i växelverkan mellan ALLA  elementen.


  Läs mer om Ether-elementet ⇒ HÄR

 • Analyser
 • Anpassningsförmåga
 • Utåtriktad energi
 • Nyfikenhet
 • Uppfinningsrikedom
 • Intellektuell skärpa
 • Stimulering
 • Mental stress
 • LUFT-ELEMENTET är kopplat till planeterna Merkurius, Venus, Saturnus och Uranus. 
  Lufttecknen är Tvillingarna, Vågen och Vattumannen. Luft-elementet sammanbinds med intellektet, kommunikation, nöjen, gemenskap och förströelse. Luft är drivande och har därför Maskulin energi som ger fysiska rörelser. Armar och händer i rörelse, men också intellektuell rörelse; resonemang, analyser, tankar och idéer.
  Luft associeras också med rörelsen in- och ut andning och är anpassningsförmåga, nyfikenhet och uppfinningsrikedom som kommer med möjligheter och lösningar. Luft - elementet är intellektuell skärpa och kommunikationsförmågan. 

  Luft i obalans kan leda till överstimulering och stress.


  Läs mer om Luft elementet ⇒ HÄR

 • Kreativitet
 • Mod
 • Inspiration
 • Passion
 • Handlingskraft
 • Moraliska och religiösa ideal
 • Utåtriktad energi
 • Transformation
 • Ledarskap
 • Själviskhet
 • ELD-ELEMENTET är kopplat till planeterna Mars, Solen och Jupiter.
  Eldtecknen är Väduren, Lejonet och Skytten. Eld-elementet hjälper dig att förverkliga din inre längtan, skapar mål och mening till livet.
  När du upplever att du ”brinner” för något är det eld-elementet som har aktiverats, entusiasm är eld.
  Eld är Maskulin energi, är rörelse framåt, det instinktiva och det direkta!
  Eftersom elden förknippas med ditt högre syfte sammankopplas elden med hjärtat; längtan, värmen och glöden som finns i där. Elden är passion, beslutsamhet och hungern för livet.  
  Kärlek börjar i eld. Du träffar någon, en gnista tänds i sinne och kropp, känslorna snurra runt. Eld är igångsättare!

  Obevakad eld kan brinna utom kontroll, trots att elden är transformerande kan för mycket eld leda till förgörelse och förstörelse. Det vill säga, om elden inte hålls under uppsikt.   Läs mer om Eld elementet  ⇒ HÄR


 • Intimitet
 • Läkning
 • Befrielse
 • Medkänsla
 • Förståelse
 • Känslor
 • Transformation
 • Mottaglighet
 • Inåtriktad energi
 • Rädslor
 • Beroenden
 • VATTEN-ELEMENTET är kopplat till planeterna Venus, Månen, Mars, Jupiter, Pluto och Neptunus. Vatten-tecken är Kräftan, Skorpionen och Fiskarna. Vatten är emotionell guidning och Feminin energi. Följaktligen är det genom vattnet som kontakten med känslorna finns( de känslomässiga behoven). Vatten är mjuk och flexibel energi, är reflektion, och källan för självmedvetenhet.
  Vatten är intuition, men är också det irrationella eftersom vatten är känslor som inte alltid ses som logiska eller begripliga. Därmed förknippas vatten med tankar och känslor som finns i det undermedvetna. Vatten i balans skänker tillfredställelse och harmoni. Vatten i balans är den känslomässiga tryggheten inom dig, oavsett vad som händer och sker utanför. 

  Vatten i obalans kan tvärtom medföra känslodrama, förstorat trygghetsbehov eller leda till stagnerade känslor.


  Läs mer om Vatten elementet ⇒ HÄR

 • Det monotona
 • Det jordnära
 • Plikt
 • Ansvar
 • Försiktighet
 • Konservatism
 • Det praktiska
 • Det pålitliga
 • Det materialistiska
 • Det vanebildande
 • Ritualer
 • Girighet
 • JORD-ELEMENTET är kopplat till planeterna Venus, Merkurius och Saturnus. Jord-tecken är Oxen, Jungfrun och Stenbocken. Jord-elementet representerar det tätaste elementet och har det tyngst fysiska och psykologiska inflytandet av alla element. Jord-elementet tynger ner, men som samtidigt ger dig stadga och grundning. Jord-elementet är den solida byggsten i livet. Jord är Feminin energi som associeras med moder jord, grödor och rikedomar. Positivt materialiserar jord, efter hårt arbete, drömmar och visioner, och förknippas därför med framgång. Med andra ord, är det jord som ger dig potential för att producera bestående rikedomar, som är  det praktiska och pålitliga. 
  Jord är upplevelsen av att stå stadigt med båda fötterna på "jorden". 

  Obalanserad jord kan leda till fasthållning och fixering av idéer och associeras då med envishet, långsamhet, tunnelseende och oföretagsamhet.


  Läs mer om Jord elementet ⇒ HÄR

  Sammanfattning i
  n

  Nedan följer en kortfattad förklaring över förhållandet mellan elementen, och elementen i olika traditioner........  FÖRHÅLLANDET MELLAN ELEMENTEN

  Huvudprincipen är att varje element ger födsel till ett annat, tyglar eller hjälper varandra, för att skapa balans.
  Om förhållandena är goda förblir du fysiskt frisk, stannar i känslomässig och mental balans.
  Element återfinns inte endast i naturen utan finns också i sinnet och i den fysiska kroppen. Där de representerar olika egenskaper som visar när balansen blivit till obalans; när det är för kallt eller för varmt, för fuktigt eller för torrt, för stilla eller för aktivt.
  Elementen arbetar i samverkan, styr och kontrollerar varandra, ökar eller minskar förhållandet till varandra för att skapa bästa förutsättningen för harmoni och balans i naturen, och i kroppen. När förhållandet mellan elementen är i harmoni förblir du hälsosam och frisk.  

  Elementen, tecken och planeter….

  Tecken och planeter med samma element är i samklang med varandra. När en planet befinner sig i ett tecken som tillhör ett annat element skapas friktion. Det behöver nödvändigtvis inte betyda något negativt, men kommer alltid med  utmaning.
  Om exempelvis månen(vatten) befinner sig i stenbockens tecken skapas friktion eftersom månen är flexibel och mjuk. 
  Månen är en känslosam planet som vill ha rörelseutrymme, där Stenbockens tecken (Jord) är ett statiskt, fast och oflexibelt tecken som inte ger så mycket rörelseutrymme för vattnet (månen). Månen blir således mer låst i stenbockens tecken, får svårare för känslouttryck och anpassning, tillskillnad från månen exempelvis placerad i kräftans tecken som ger mer flexibilitet. (Därtill kan det finnas personliga aspekter till månen som förändrar förutsättningen för månen. Samt att både stenbocksmånen och kräftmånen är feminina(stenbocken och kräftan är feminina tecken, inkännande. Skillnaden är att kräftan tenderar att vara mer öppen i sina känslosvägningar, medan stenbocken mer benägen att behålla känslor på insidan.  Vilket också det varierar beroende på aspekter som finns i det personliga horoskopet).  

  Med det sagt, vill livet i sig självt skapa utveckling och växande, är ett eller flera av elementen, mer eller mindre alltid i obalans. Med andra ord, om det inte fanns några obalanser skulle det inte heller finnas någon tillväxt. Då skulle livet bli statiskt, ingen förmåga till förändring och förbättring skulle finnas. 


  Vi behöver en viss obalans, under en viss tid,

  för att något nytt ska födas.

  Med andra ord,

  behöver vi uppleva det obekväma

  för att en förändring ska bli till.......


  ELEMENTEN I OLIKA TRADITIONER

  Elementen har stor betydelse inom många traditioner och kulturer, men upplägget kan se lite olika ut. Det hinduiska systemet är snarlikt det kinesiska systemet, trots att namnen skiljer sig. I hinduistiska traditionen benämns elementen som: Ether, Luft, Eld, Vatten och Jord. Och i  den kinesiska traditionen som: Trä, Metall, Eld, Vatten och Jord.
  Elementen återfinns även i andra traditioner. I  grekiska och islamsk kultur, men också inom judendomen, taoismen och buddhismen, men presenteras lite olika inom de skilda kulturerna.

  Ether-elementet har haft lite upp och ner gångar under historien med att vara ett accepterat element. Förklaring på det kan vara att ether-elementet tidigare förnekats av kyrkan som inte ville ha någon konkurrens kring det andliga (läs mer om det i avsnittet om astrologins historia ⇒ HÄR). Ytterligare förklaring är omöjligheten att bevisa ether-elementet , det eftersom Ether endast existerar på det energimässiga planet, och som därmed blivit svårare att accepteras av etablissemanget.


  GÅ TILLBAKA TILL  LÄR DIG ASTROLOGI