ETHER
(RYMD)

 

Ether (Rymd) elementet kopplas till planeterna Jupiter och Neptunus. 
Ether är som ett
”paraply”  vilket ger "skaparutrymme" åt de fyra andra elementen. Ether är livskraft, Prana, som också associeras med planeten Jupiter - även nämnd som Jiva i vedisk astrologi.  Där Jiva betyder det livsgivande. 
Ether- elementet sammankopplas också med Rymd och med Tattvas som är potentialen för allt växande, den absoluta sanningen. 

Ännu ett exempel på ether är att den ”sanna”magin inte kan läras ut. Det eftersom den djupaste och högsta medvetenheten saknar ord.
Ett exempel på det är när Jesus ritade symboler i sanden, då han förkunnade visdom, och kort därefter raderade ut symbolerna igen innan lärjungarna hunnit skriva ner dem. När lärjungarna opponerade sig, ville ha kvar symbolerna i sanden, upprepade Jesus:
”det jag förkunnat finns registrerat i Akasha och kommer att stanna där, det kommer tillbaka till dig när du  är redo eller när du behöver det ” (Akasha är ett annat namn för Ether). 
Vad Jesus syftade på var att det är först när lärjungarna har tillräckligt med medvetenhet för att förstå budskapet som de får tillgång till Akasha eller Ether. Därmed kan man kanske säga att ether är upplevelsen som nås genom mognaden in i förståelse!

Ether förknippas inte alltid med ett element, men i vedisk astrologi associeras ändå elementet med Jupiter, och ibland också med Neptunus. Därför skulle man kunna säga att Skyttens- och Fiskarnas tecken ligger närmast elementet (tecken som jupiter och neptunus  styr).
Tveksamheten beror på att de andra fyra elementen (och stjärntecknen) är fysiskt konkreta. Du kan känna värme (eldtecken), se vinden virvla (lufttecken), rena kroppen i vatten (vattentecken) och sitta på marken (jordtecken), men ether-elementet är osynligt. Ether är högre medvetenhet som inte uppfattas med de fysiska sinnena, som inte kan vidröras fysiskt som de andra elementen.

 


"Ether ger tillgång till de andra elementen,
och omvänt får vi tillgång till Ether genom sinnena,
det vill säga, genom de fyra andra elementen."


Ether är den avslappning, flow, som kan infinna sig vid tillfällen när du använder något av de andra elementen; skriva(luft), gråta(vatten), vistas i naturen(jord) eller uppfyllas av passion(eld), vilka alla är ingångar till ether-elementet. Ett positivt samspel med de andra elementen ökar ether-elementets gynnsamma flöde, samtidigt som de andra elementen öppnar porten för ether-elementets visdom. 


GÅ TILL DE ANDRA ELEMENTEN LUFT, ELD, VATTEN, JORD