JORD

 

Jord-elementet kopplas till planeterna Venus, Merkurius och Saturnus.
Jord-tecken är
Oxen, Jungfrun och Stenbocken
I vedisk astrologi förknippas jord-elementet med Artha som representerar materiell komfort.
Jord-elementet är det tätaste elementet och har därför det tyngsta fysiska inflytandet av alla element. Jord är långsamhet och  tynger ner, men ger också stadga och grundning. Jord-elementet är Feminin energi som associeras med moder jord, är bäraren av alla grödor och jordliga rikedomar.
Positivt materialiserar jord drömmar och visioner efter hårt arbete (är uthållighet), förknippas med framgång och tillgångar i livet.

Jord i obalans leder till fasthållning och fixering av idéer. Är envishet, långsamhet och oföretagsamhet, svårighet att ändra riktning när det behövs.
Det är jorden som upplevs när klockan ringer tidigt på morgonen, då du känner dig trött och trög att komma i gång, men ändå behöver stiga upp för din försörjning. Det eftersom jord är den fysiska kroppen som du bär det ”tunga” ansvaret för: kroppen behöver husrum, motion och hälsosam näringsriktig mat för att hållas frisk. Ett ansvar som emellanåt kan upplevas synnerligen mödosamt och besvärligt:)
Jord är allt det primitiva, konsekvensberäkningar, det jordnära och praktiska, men är också överlevnad och grundläggande behov. Jord-elementet är alla fysiska- och mentala restriktioner, utmaningar och svagheter som upplevs i livet.

Jord-elementet kan verka besvärligt, men behöver finnas i ditt liv eftersom elementet ger stabilitet och varaktighet. Jord är grunden för det realistiska, är det sunda förnuftet.

När vi pratar om att ”grunda oss” eller att "komma ner och in i kroppen" syftar vi på jord-elementet.JORD MEDITATION


Ett sätt att hitta grundning vid oro eller stress, eller för att komma ner i, och att hitta vila kroppen....

.......Ge dig själv några minuter, sätta dig bekvämt. Känn tyngden på underlaget. Behåll båda fötterna på golvet eller marken, titta dig runt i rummet eller på platsen där du är och hitta;


·      Tre saker som du kan höra, lyssna på (Ether eller Luft)
·      Fyra saker som du kan beröra (Luft)
·      Fem saker som du ser (Eld)
·      En sak som du kan förnimma eller uppleva smaken av (Vatten)
·      Två saker som du kan känna doften av (Jord)

Är ett omedelbart och enkelt sätt att hitta tillbaka ner i och  in i kroppen.
Att stabilisera och landa de andra elementen i jord-elementet är att hitta grundning.

Såsom moderjord håller de andra elementen, luft, eld och vatten, kan vi också använda jorden (den fysiska kroppen) som en bägare eller skål som tryggar och lugnar de andra elementen.


GÅ TILL DE ANDRA ELEMENTEN RYMD, LUFT, ELD, VATTEN