MERKURIUS I TECKEN


Merkurius i väduren är snabbtänkt och litar mer på egen intuition än andras idéer. Kan vara lite väl kvick med att dra egna slutsatser i väntan på att andra ska hinna i kapp. Nya projekt och idéer som snabbt och bestämt vänder riktning .  Förmåga att fatta direkta beslut, inget velande hit eller dit! 


Merkurius i oxen är en praktisk och noggrann tänkare som tar god tid på sig innan beslut fattas, men som i gengäld blir välgrundade. Merkurius i oxen kan ha sats på prov under utbildningstiden, men när väl saker och ting är på plats glöms det sällan bort.


Merkurius i tvillingen är flexibilitet, nyfiken och besitter anpassningsförmåga. En rastlöshet som behöver hitta rätt forum för att inte omvandlas till stress. Kommunicerar väl med de flesta och anpassar sig lätt till nya miljöer och människor.


Merkurius i kräftan har fokus på familjen, omtanke och omsorg för nära och kära. Söker lugn och trygg kommunikation med andra. Kommunicerar utifrån känslor snarare än från intellektet vilket medför större känslighet i kontakten med omgivningen.


Merkurius i lejonet, en livlig och skicklig kommunikatör med smittsam entusiasm.
En goda marknadsförare som levererar budskap med logik, humor och värme. Lejonets är en behaglig och positiv hemvist för merkurius.


Merkurius i jungfrun sorterar snabbt ut viktig information, välutvecklad förmåga för att förmedla och redogöra  saker och ting. Koncentration- och pressionsförmåga, men också färdigheter för att hantera diverse hantverk. En god organisatör och problemlösare.


Merkurius i vågen är en god och lyhörd kommunikatör med förmåga att få andra att må bra med ord. En god diplomatiförmåga som skapar balans och harmoni i omgivningen.


Merkurius i skorpionen har stark och en fininställd intuition som tenderar att hamna precis rätt. Är inte rädd för att möta människor på djupare plan. Ärlig och uppriktig kommunikation är elementärt.


Merkurius i skytten är nyfikenhet och kunskapstörst, hoppar gärna direkt från steg 1 till steg 10, tenderar att göra små ”skippning steps” i ivern att lära mer. Besitter stort kunskapsförråd som gärna delas med andra.


Merkurius i stenbocken, en klok, metodisk och noggrann tänkare som länge överväger innan beslut tas. Väljer noga sina ord, talar och skriver med eftertänksamhet.
En konservativ läggning, men också en realist med stor koncentrationsförmåga.


Merkurius i vattumannen är originella idéer och insiktsfullt tankar som gärna delas med andra. Och ett särskilt intresse för det globala; miljöfrågor, vetenskap, forskning och politik, som blandas med en stor portion humor.


Merkurius i fisken ger livfull fantasi, där sinnet lätt vandrar in i den imaginära världen, där logik, siffror och bokstäver spelar en mindre roll. En andlig placering för merkurius. Kanske inte den enklaste placeringen, men i särklass den fantasirikaste.