NEPTUNUS I HUS

 

Nedan följer beskrivning av Neptunus i husplacering. Neptunus tillbringar ca 14 år i varje tecken därför gäller tolkningen av neptunus i tecken för en hel generation. För en mer individuell tolkning tittar du på Neptunus husposition.

NEPTUNUS PERIODER I TECKEN

Jungfrun (1929 - 1943)
Vågen (1942 - 1957)
Skorpionen (1956 - 1970)
Skytten (1970 - 1984)
Stenbocken (1984-1998)
Vattumannen (1998-2012)
Fiskarna (2012 - 2026)
Väduren (2025-2039)

Neptunus i 1: a huset är medkännande och kärleksfull. Neptunus placerad i första huset höjer känsligheten för omgivningen, vilket kan medföra tveksamheter om vilket ben att stå på. Kameleontliknade egenskaper i försöken att passa in, något som senare kan leda till vankelmod och påtagliga tankar som; vem är jag? Och vad vill jag? I första huset öppnar Neptunus porten till det andliga riket, något som även kan bringa ovanlig transcendent förmåga.


Neptunus i 2: a huset kan medföra problem eller förvirring gällande den personliga ekonomin, där ägodelar tenderar att ”försvinna”. Många frågor och tankar kring hur framtiden tryggas. Positivt finns stor tillit att det kosmiska flödet hjälper när det ekonomiska behovet är som störst.


Neptunus i 3:e huset ger kreativa idéer och som kan utmärka sig konstnärliga eller andliga kretsar. Stor kapacitet för att sätta ord på känslor genom poesi eller musik.


Neptunus i 4:e huset kan komma med familjehemligheter som hållits bakom stängda dörrar. Ett annat scenario är en illusion målats upp om hur verkligheten faktiskt sett ut. En förhöjd känslighet som kan lett till en önskan om att dra sig undan världen, medföra isolering, men som också kan komma med ett större andligt uppvaknande.


Neptunus i 5:e huset kan egna barn kan även vara exceptionellt kreativa, andliga och konstnärliga med emotionell och fysisk känslighet. Också ge rosafärgade glasögon när det gäller romantik. Många drömmar om hur den perfekta romantiska partnern ska vara, något som senare kan leda till besvikelser när verkligheten kommer i kapp.


Neptunus i 6:e huset kan antyda problem runt hälsan. Det behöver nödvändigtvis inte handla om akuta eller livshotande sjukdomar, utan kan vara kroniska sjukdomar eller allergier som funnits med sedan barnsben. Omvänt ger placeringen ett ytterst välutvecklat sinne för vad som är bra eller dåligt för kroppen. Med andra ord är neptunus i sjätte huset den bästa måttstocken för vad som är hälsosamt eller inte.


 

Neptunus i 7:e huset ger stora romantiska drömbilder och ideal gällande partners. Trots att andra livsområden närmas med förnuft kan placeringen ändå medföra många fantasier kring kärleken, något som i sin tur kan leda till en del besvikelser när vardagen kommer i kapp.


Neptunus i 8:e huset är välutvecklad intuition och djup andlighet. En stor längtan att finna själsfränden, men också att knyta djupare och själsliga band med vänner, släkt eller klienter.


Neptunus i 9:e huset är engagemang i trossystem, i andliga filosofier som kan leda till främmande länder. Skuggsidan kan dock vara en ”blind tro”, att förledas av olika koncept eller av andliga ledare som senare visar sig vara en illusion.


Neptunus i 10:e huset visar tillgivenhet för det humanitära, ser hjälpande som en viktig dela av livet. Pekar åt en vårdande eller kreativ karriär. Kan dock försena livsriktning och val av karriär på grund av osäkerhet.


Neptunus i 11:e huset attraheras av andliga, konstnärliga och humanitära vänner och grupper. Omvänt kan det finnas upplevelse av att vännerna inte alltid lever upp till det som hoppats på. Här byggs vänskapsband utifrån det intuitiva, snarare än utifrån det intellektuella eller praktiska.


Neptunus i 12:e huset är neptunus egna hus, en fördelaktig placering, men som ändå kan medföra ett känslomässigt överväldigande. Ger en välutvecklad intuition, empati och mottaglighet.