NEPTUNUS I HUS

 

Nedan följer beskrivning av Neptunus i husplacering. Neptunus tillbringar ca 14 år i varje tecken därför gäller tolkningen av neptunus i tecken för en hel generation. För en mer individuell tolkning tittar du på Neptunus husposition.

NEPTUNUS PERIODER I TECKEN

Jungfrun (1929 - 1943)
Vågen (1942 - 1957)
Skorpionen (1956 - 1970)
Skytten (1970 - 1984)
Stenbocken (1984-1998)
Vattumannen (1998-2012)
Fiskarna (2012 - 2026)
Väduren (2025-2039)

Neptunus i 1: a huset
är medkännande och kärleksfull. Neptunus placerad i första huset höjer känsligheten för omgivningen, vilket kan medföra tveksamheter om vilket ben att stå på. Kameleontliknade egenskaper i försöken att passa in, något som senare kan leda till vankelmod och påtagliga tankar som; vem är jag? Och vad vill jag?
I första huset öppnar Neptunus porten till det andliga riket, något som även kan bringa ovanlig transcendent förmåga.

 

Neptunus i 2: a huset kan medföra problem eller förvirring gällande den personliga ekonomin, där ägodelar tenderar att ”försvinna”. Många frågor och tankar kring hur framtiden tryggas, likväl som det finns stor tillit att det kosmiska flödet hjälper när det ekonomiska behovet är som störst.


Neptunus i 3:e huset ger kreativa idéer är konstnärlig och söker andliga kretsar. Stor kapacitet för att sätta ord på känslor genom poesi eller musik.


Neptunus i 4:e huset kan bära familjehemligheter eller illusion om hur verkligheten ett ut. Förhöjd känslighet med önskan om att dra sig undan världen, men samtidigt bringa ett andligt uppvaknande.


Neptunus i 5:e huset kan medföra exceptionellt kreativa barn, andliga och konstnärliga, med emotionell och fysisk känslighet. Ge rosafärgade glasögon när det gäller romantik. Många drömmar om hur den perfekta romantiska partnern ska vara eller bör vara, något som senare kan leda till besvikelser när verkligheten kommer i kapp.


Neptunus i 6:e huset kan antyda problem runt hälsan. Det behöver nödvändigtvis inte handla om akuta eller livshotande sjukdomar, närmare kroniska sjukdomar eller allergier som funnits med sedan barnsben. Omvänt är placeringen ett ytterst välutvecklat sinne för vad som är bra eller dåligt för kroppen. Med andra ord är neptunus i sjätte huset den bästa måttstock för vad som är hälsosamt eller inte.


 

Neptunus i 7:e huset är romantiska drömbilder och ideal gällande partners. Trots att andra livsområden närmas med förnuft kan placeringen ändå medföra många fantasier kring kärlek, något som i sin tur kan leda till en del besvikelser när vardagen kommer i kapp. Är en kärleksfull och empatisk placering.....


Neptunus i 8:e huset är välutvecklad intuition och djup andlighet. Stor längtan att finna själsfränden, men också att knyta djupare och själsliga band med vänner, släkt eller klienter.


Neptunus i 9:e huset bär engagemang in i andliga filosofier och till främmande länder. Skuggsidan kan bli  ”blind tro”, att förledas av olika koncept eller av andliga ledare som senare kan visa sig vara illusion. Likväl som placeringen kan ge stort andligt uppvaknade.


Neptunus i 10:e huset är tillgivenhet för det humanitära, ser hjälpande som en stor och viktig dela av livet. Pekar åt en vårdande eller kreativ karriär. Kan emellertid försena livsriktning och val av karriär genom osäkerhet.


Neptunus i 11:e huset attraheras av andliga, konstnärliga och humanitära vänner och grupper. Omvänt kan bringa upplevelsen av att vännerna inte lever upp till det som hoppats på. Här byggs vänskapsband utifrån det intuitiva, snarare än utifrån det intellektuella eller praktiska.


Neptunus i 12:e huset är neptunus egna hus, en fördelaktig placering, men som ändå kan medföra ett känslomässigt överväldigande. Är välutvecklad intuition, empati och kosmisk mottaglighet.