OPHIUCHUS

"SANNINGEN" OM DET 13:e
TECKNET

Ophiuchus eller ormbäraren som det 13:e tecknet kallas på svenska är en riktig stjärnkonstellation på himlen, men Ophiuchus är däremot inget stjärntecken på zodiaken, och kommer aldrig att bli ett stjärntecken på zodiaken........


Varför är det så?
 
Jo, för att det finns miljarder av stjärnor, i olika konstellationer, som inte ingår i zodiaken. Det eftersom den astrologiska zodiaken är avgränsat till ett specifikt område, avgränsat till ett specifikt område eller en väg, där solen och planeterna rör sig sett från jorden. Med andra ord finns det oändligt många stjärnformateringar som planeterna inte rör sig igenom, där Ophiuchus är en av dessa stjärnformateringar.
Såsom en forskare behöver begränsa  sin undersökning när det finns miljontals med olika variabler och möjligheter inom ett forskningsområde, gäller samma sak för astrologin. Om forskaren använder miljoner med variabler blir det överväldigande eftersom det ger för mycket information på en och samma gång. 
Om exempelvis en skog behöver undersökas tas det inte prov på alla tusentals träd som finns i skogen, och framför allt inte på träden som finns i skogen bredvid den skog som undersöks.
Forskaren väljer i stället ut några av träden i den skog som ska undersökas, detsamma gäller för astrologin. 

Ovanstående är en av anledningarna att Ophiuchus inte ingår som en del av astrologin. En annan anledning är att västerländsk astrologi inte baseras på stjärnorna som du ser på himlen, västerländsk astrologi grundas på solens väg, ekliptikan (som du  läsa mer om ⇒ här).
Tropisk zodiak (västerländsk astrologi) baseras alltså inte på stjärnorna (stjärn-konstellationerna) som lyser på himlen, utan är baserad på solens förändringsbara väg. Det vill säga på årstidsväxlingarna; vårdagjämning, höstdagjämning, sommarsolståndet och vintersolståndet, som i sin tur är indelade i tolv tecken med samma namn som de fasta stjärnkonstellationerna; väduren-, oxen-, tvillingen-, kräftan-, lejonet-, jungfrun-, vågen-, skorpionen-, skytten-, stenbocken-, vattumannen- fiskarnas tecken.
Med andra ord är astrologin byggd på ett system av tolv, och har som de flesta andra system, en struktur och avgränsning.
Såsom enneagram som innehåller 9 olika delar, eller som en tarotkortlek vilken innehåller 78 kort med olika bilder, siffror, arketyper och symboler som representerar olika saker. Enneagram, tarot eller personlighetstester är  liksom astrologin uppbyggda av en fast struktur där varje del har sin unika betydelse, system som har utvecklats genom iakttagelser under lång tid.

För att summera ovanstående kan du absolut utforska
Ophiuchus och de andra fasta stjärnkonstellationerna, de som inte ingår västerländsk astrologisk tradition, eller som inte ingår i våra planeters bana över himla valvet - men då blir det ett nytt system, ett nytt system som inte ingår eller tillhör traditionell astrologi.
Med andra ord kan du inte vara en, Ophiucus eller det 13:e tecknet, om du önskar att hålla dig inom ramen för traditionell astrologi.