SATURNUS

 

Är den sista planeten i solsystemet som kan ses med blotta ögat. Planeten med den långsammaste rörelsen av alla de traditionella planeterna.
Saturnus är skydd, tålamod, mognad och visdom. Är det stabila och trygga, men är också gränssättning, självkontroll och grundning.
Saturnus åskådliggör begränsningar, rädslor och osäkerhet, men är också förmågan att hantera dessa.

Saturnus är personlig- och kollektiv prägling. Saturnus är betingade beteendemönster. Saturnus är det villkorade, alla fysiska- och mentala restriktioner som upplevs i ditt liv. Saturnus är markbundenhet; utmaning, krämpor och svagheter i den fysiska kroppen. Saturnus påminner dig när du hoppat över sömnen eller inte tagit väl hand om din kropp. 

Är planeten som kopplas till  karma; orsak och verkan!


Saturnus är realisten: planeten som vänder blicken mot det svåra, mörka, eländiga, men vänder också blicken mot det verkliga och jordnära.
Saturnus sanskritnamn (vediska namn) är "Shani", vilket betyder "fred”.
Menat att inre frid är direktkopplat till förmågan att möta det mörka (saturnus). Att möta inre rädslor, men också att släppa taget om dem för att vandra vidare mot ljuset!