SOLEN

 

Eftersom solen är den värmande stjärnan i vårt planetsystem har solen en stor och viktig roll för allt liv på jorden, därmed har solen astrologiskt också en central och betydelsefull roll. 
Och eftersom dina livsmål är kopplade till solen har dess placering i horoskopet också en signifikant betydelse i ditt liv.

Solens placering i horoskopet visar var du lyser som starkast, följaktligen känner du dig som mest levande när du lever efter de egenskaper som solen indikerar. Att förstå solenergin är därför en viktig utgångspunkt för att förstå dig själv och ditt syfte i livet. Att vara ett med solenergin är att vara ett med glädjen i hjärtat, vara ett med det som ger tillfredställelse, lust och mening.
 


Solenergi är vitalitet, kraftfull energi, men är inte dominant - solen skiner för att bringa liv! 
Solens energi handlar om att vara autentisk och sann, att hedra egen innersta önskan, men också värna andras personliga livsväg. 
Solen är stadig och konstant energi, ger målmedvetenhet och självförtroende som visar vägen framåt.
Solen ger aldrig upp, solen finns alltid där bakom molnen. Trots att det är grått och regnigt ena dagen strålar solen lika klart nästa.
När du är i kontakt med solenergin tänker du;


 
” Jag nådde inte fram igår, men jag kan absolut lyckas idag”.


Att följa solen ger förankring och grundning. Upplevelsen av att veta vart du är på väg - Här är jag! 
Följa solen är att ta ansvar för det som din själ och ditt hjärta brinner för oavsett vad som möts i det yttre ..........
Att v
ara ett med solenergin handlar om att finna glädjen i hjärtat, att följa det som ger tillfredställelse och mening för dig!