SOLEN  I TECKEN

SOLENS (UNGEFÄRLIGA) PERIODER I TECKEN

Väduren 21 mars - 19 april
Oxen 20 april - 20 maj
Tvillingarna 21 maj - 20 juni
Kräftan 21 juni - 22 juli
Lejonet 23 juli - 22 aug.
Jungfrun 23 aug. - 22 sep.
Vågen 23 sep - 22 okt.
Skorpionen 23 okt. 21 nov.
Skytten 22 nov - 21 dec.
Stenbocken 22 dec - 19 jan.
Vattumannen 20 jan. - 19 feb.
Fiskarna 20 feb. - 20 mars


Solen i ett stjärntecken gäller för alla födda inom samma månad tillskillnad från  ascendenten som är mer exakt på klockslaget.

Solen i väduren är entusiasm, självständighet och spontanitet för att initiera nya projekt och aktiviteter. En iver som inte slösar med tid, full av nya idéer och lösningar. Solen i väduren vill att saker och ting ska hända nu och fort, förväntan om omedelbara resultat är hög. Behov av att hävda och framhålla egna rättigheter, vilket samtidigt ger mod att strida för egna åsikter och behov - solen placerad i väduren ger mycket vitalitet och kraft för att möta livets utmaningar.


Solen i oxen är pålitlig och resursstark, med strävan om det trygga och ekonomiskstabilitet. Där mycket tid spenderas på att planera långsiktigt för framtiden. En ansvarsfull läggning som står stadigt med fötterna på jorden. Förkärlek för det bekväma, vill njuta av livets goda i lugn och ro. Tålmodig och omtänksam. Överväger noggrant förändringar där de mer välbeprövade vägarna föredras. Oxen tar ogärna risker – " vet vad jag har, men vet inte vad jag får".


Solen i tvillingen är en nyfiken, livlig och söker intellektuell stimulans. Tvillingen är mångsidighet med förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt. Är sällskaplig, vetgirig och snabbtänkt med förmåga att snabbt växla fokus. Med fallenhet för att se saker och ting ur, och från, ett sakligt perspektiv.


Solen i kräftan är omtänksam och vårdande, med fokus på familj och hemtrevnad. Söker trygghet och tryggar andra. Månen som är kräftans styrande planet gör kräftan till ett av det mest intuitiva tecknet på zodiaken.


Solen i lejonet är en solig, karismatisk och sällskaplig. Gillar att vara i centrum, såtillvida det inte finns andra aspekter i horoskopet som pekar på en mer tillbakahållen personlighet. Lejonet är det generösa och lekfulla som blandas med frikostighet. Besitter handlingskraft och beskyddarinstinkt. 
När lejonet använder sina kvaliteter som bäst finns stor kreativitet och inspirationsförmåga för att stötta och leda andra.


Solen i jungfrun är realistisk och praktisk, med analytisk förmåga. Där också vetenskap och forskning ligger varmt om hjärtat. Besitter mental skärpa och praktiska färdigheter. Perfektion är ledordet!
Förkärlek för det "naturliga", gällande både material och råvaror, bär stor kroppsmedveten. Ett genuint intresse för örter och hälsa.


Solen i vågen är längtan att finna lösningar som skapar harmoni och rättvisa för alla. Där också vackra harmoniska omgivningar väcker vågens inre känsla för skönhet och balans. Vågen ger solen kreativitet som behöver hittas ett positivt utlopp för. Därtill snappar vågen lätt upp trender i omgivningen vilket är talang för att skapa det som världen behöver och vill ha.


Solen i skorpionen går på djupet. Är passion och intensitet, med välutvecklad intuition. En människokännare som lätt snappar upp känsloströmningar i omgivningen. Räds inte att dela eller diskutera tabuämnen,
fascination för den mörka sidan.


Solen i skytten är sanningssökaren, optimisten och äventyraren. Släcker kunskapstörst och hittar inspiration genom längre resor, utbildning eller genom det spirituella. Besitter värme, kunskap och positivitet som frikostigt delas med andra.


Solen i stenbocken är lojal och pålitlig vilket är egenskaper som kopplas till elementet jord. Stenbocken är principfast och behöver tid för att lägga om kurs. Fokuserar på det solida och hållbara. Stenbocken bygger inte sandslott, här ligger fokus på det gedigna för att säkra framtiden.


Solen i vattumannen är okonventionell och nytänkande. Testar nya idéer, och utmanar rådande konventioner. Trots det är vattumannen vänlig och vänskaplig. Gör val för mänsklighetens bästa. Jobbar för frihet och demokrati!


Solen i fiskarna är fantasirik, andlig och känslig med önskan om att leva i en fridfull värld. Lyhörd och påverkas lätt av sinnesstämningar i omgivningen. Fisken ömmar för de som har det svårt. Bär stor kreativitet som behöver ett uttryck; musik, film, fotografi, dans, drama, poesi eller konst.