SOLEN  I TECKEN

 
SOLENS (UNGEFÄRLIGA) PERIODER I TECKEN

Väduren 21 mars - 19 april
Oxen 20 april - 20 maj
Tvillingarna 21 maj - 20 juni
Kräftan 21 juni - 22 juli
Lejonet 23 juli - 22 aug.
Jungfrun 23 aug. - 22 sep.
Vågen 23 sep - 22 okt.
Skorpionen 23 okt. 21 nov.
Skytten 22 nov - 21 dec.
Stenbocken 22 dec - 19 jan.
Vattumannen 20 jan. - 19 feb.
Fiskarna 20 feb. - 20 mars


Solen i ett stjärntecken gäller för alla födda inom samma månad tillskillnad från  ascendenten som är mer exakt på klockslaget.


 

Solen i väduren är entusiastisk, självständig och spontan, och gillar att initiera nya projekt och aktiviteter. En iver som inte vill slösa med tid, full av nya idéer och lösningar. Önskan om att saker och ting ska hända nu och fort. Behov av att hävda och framhålla egna rättigheter, vilket ger mod att strida för egna åsikter och behov. Hä finns mycket vitalitet och kraft för att möta livets alla utmaningar.

 

 Solen i oxen är pålitlig och resursstark, med strävan om det trygga och ekonomisk stabilitet, där mycket tid spenderas på att planera långsiktigt . En ansvarsfull läggning som står stadigt med båda fötterna på jorden. Förkärlek för det bekväma, vill njuta av livets goda i lugn och ro. Är tålmodig och omtänksam. Överväger noggrant förändring och där de mer välbeprövade vägarna föredras. Oxen tar ogärna risker – " vet vad jag har, men vet inte vad jag får".


Solen i tvillingen är nyfiken, livlig och söker intellektuell stimulans. Mångsidighet med förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt. Är sällskaplig, vetgirig och snabbtänkt med förmåga att snabbt växla fokus. En fallenhet för att se saker och ting ur, och från, ett sakligt perspektiv.


Solen i kräftan är omtänksam och vårdande, med fokus på familj och hemtrevnad. Söker trygghet och tryggar andra. Månen som är kräftans styrande planet gör kräftan till ett av det känslosammaste och intuitiva tecknet på zodiaken.


Solen i lejonet är solig, karismatisk och sällskaplig. Gillar att vara i centrum, såtillvida det inte finns andra aspekter i horoskopet som pekar på en mer tillbakahållen personlighet. Lejonet är generös och lekfull, vilket blandas med frikostighet. Besitter handlingskraft och beskyddarinstinkt. 
När lejonet använder sina kvaliteter som bäst finns stor kreativitet och inspirationsförmåga för att stötta och leda andra.


Solen i jungfrun är realistisk och praktisk med analytisk förmåga. Där också vetenskap och forskning ligger varmt om hjärtat. Besitter mental skärpa och praktiska färdigheter. Perfektion är ledord!
Förkärlek för det "naturliga", gällande både material och råvaror, bär stor kroppsmedveten. Ett genuint intresse för örter och hälsa.


 

Solen i vågen är längtan att finna lösningar som skapar harmoni och rättvisa för alla. Också vackra harmoniska omgivningar väcker vågens inre känsla för skönhet och balans. Vågen ger kreativitet som behöver hittas ett positivt utlopp för. Därtill snappar vågen lätt upp trender i omgivningen, har talang för att skapa det som världen behöver och önskar.


Solen i skorpionen går på djupet. Är passion och intensitet, med välutvecklad intuition. En människokännare som lätt snappar upp känsloströmningar i omgivningen. Räds inte att dela eller diskutera tabuämnen, fascination för djupaste djup.


Solen i skytten är sanningssökaren, optimisten och äventyraren. Släcker kunskapstörst och hittar inspiration genom längre resor, utbildning eller genom det spirituella. Besitter värme, kunskap och positivitet som frikostigt delas med andra.


Solen i stenbocken är lojal och pålitlig vilket är egenskaper som kopplas till elementet jord. Stenbocken är principfast och behöver tid för att lägga om kurs. Fokuserar på det solida och hållbara. Stenbocken bygger inte sandslott, här ligger fokus på det gedigna för att säkra framtiden.


Solen i vattumannen är okonventionell och nytänkande. Testar nya idéer, och utmanar rådande konventioner. Trots det är vattumannen vänlig och vänskaplig. Gör val för mänsklighetens bästa. Jobbar för frihet och demokrati!


Solen i fiskarna är fantasirik, andlig och känslig med önskan om att leva i en fridfull värld. Lyhörd och påverkas lätt av sinnesstämningar i omgivningen. Fisken ömmar för de som har det svårt. Bär stor kreativitet som behöver ett uttryck; musik, film, fotografi, dans, drama, poesi eller konst.