2024 ~ Välkommen till det nya året Jungfrun


JUNGFRUN (ascendent)

Men först, innan Jungfruns årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).


Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan! 

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, där du inte riktigt vet vart den nya vägen bär. I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet.
Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med.Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).

För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan
Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila).

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad.
I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.
Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!


RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora, djupa och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024. Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall.
Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.
Saturnus är gränser(gränssättning), när det är behövligt.
Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig. 


Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.
Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!
Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom.
Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!


Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044. Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
(Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:) 

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor. Det är vad plutos långa process handlar om! 

Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!


Tillbaka till årshoroskopet för Jungfrun……..

Ett år för att öva tillit, en tid där relationer och affärskompanjonskap kan sättas på prov, men också stärkas. Nu förstår du bättre vad som är värt att lägga tid på eller inte.

Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden) visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år. Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt åttonde hus, och Ketu transiterar ditt andra hus, där noderna kommer att stanna året ut. 
I huset som Ketu transiterar kan det upplevas spänningar och stress, vilket beror på att du inte upplever dig riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt andra hus), där lösning och förbättring finns att hämta hos Rahu i åttonde huset. Fokusera på Rahu och du vidgar perspektivet hos Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar).

Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!    


Rahu transiterar följaktligen ditt åttonde hus, vilket är området som också bär största potential för utveckling i år, i huset som fokuserar på djupa psykologiska processer. Åttonde huset är djupa processer, psykologi och mysterium, huset där det omedvetna blir medvetet!
Åttonde huset är: allt det esoteriska, astrologi och tarot etc., är också huset för gemensamma tillgångar, pengar, kontroll, affärspartners och maka/make.
Nu utvecklar du, får ny upplevelser, kopplade till åttonde huset, vilket i grunden handlar om tillit.
Rahu hjälper dig att förstå betydelsen av tillit, att möta dig själv och världen på ett djupare plan. Öka tilliten, släppa taget, släppa kontrollen för att bli bättre på att slappna av.
Lita på att du är okej, oavsett vad som händer och sker i den yttre världen, eller vad andra människor tänker och gör.
Visdomen i åttonde huset är förståelsen om att det inte går att kontrollera livet, att det är omöjlighet att kontrollera andra och att den största förändringen finns i den egna responsen gentemot världen. 
Rahu vill visa att du kan lita på dig själv, lita på att du vet när det är tid för att släppa taget om något på insida eller utsida. Rahu visar också att det kan vara tid för förlåtelse, (vilket samtidigt kan betyda avslut), eller att ge någon, eller något en ny chans.

Åttonde huset är kopplat till pengar därför visar denna transit också tilltron på att pengar finns när du behöver, vilket samtidigt handlar om att öppna tilliten för att tillåta andra hjälpa …. något som tar oss vidare till Ketu som just nu befinner sig i ditt andra hus… Andra huset är där du vill ta hand om dig själv, klara dig själv, men där det nu kommit en tid då du behöver lita på andra.
Har du en affärsverksamhet är det tid för att sätta ett pris som ger dig rättvisa så att andra får chansen att betala för dina tjänster (som ett energiutbyte), eller att ändra på annat som inte ger dig full tillfredställelse i förhållande till givande och tagande.
Eller om du behöver ekonomisk hjälp utifrån lita på att din familj, partner, eller universum stödjer dig att finna den hjälp som du behöver. 
Med andra ord, är det en tid där det är troligt att du behöver luta dig mot andras resurser, oavsett om det gäller betalande kunder, familj eller partner. 
En Rahu transit som vidgar ditt perspektiv på hur du hanterar resurser, visar var du kliver ur din komfortzon för att hitta mer tillfredsställelse inom området.
Som tidigare sagts samarbetar Rahu och Ketu, där Ketu nu befinner sig i huset för självvärde, vilket betyder desto mer tillit du utvecklar i ditt åttonde hus ju mer självvärde upplever du.
Att fokuserar på ditt åttonde hus där Rahu transiterar för att hitta mer tillfredställelse i området som står för finanser, jobb och materiella tillgångar .
Följa den riktning där utmaningen är, dit tankarna går, för precis där hittats också den djupaste transformation!


Och vidare till Saturnus transit genom ditt sjunde hus.......

Saturnus transiterar nu ditt sjunde hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024.
Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att ge lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som det slösas onödig tid och energi på, ser till att du gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som du inte längre behöver, det som inte är du. Det som sedan finns kvar kommer att stanna länge i ditt liv. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt tionde hus (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken).

I sjunde huset fokuserar saturnus på relationer och partnerskap, egentligen alla slags relationer, men i synnerhet kärleksrelation och affärskompanjonskap. Vilket inte behöver betyda att människor försvinner ur ditt liv, mer att något förändras inom dig som gör att du ser relationer i ett nytt ljus. Ditt sätt att förhålla dig till andra förändras. Har själv ställt horoskop för personer som gifter sig under denna transit, alltså är giftemål också en möjlighet när saturnus befinner sig i sjunde huset(saturnus kommer med långsiktighet). Såtillvida det inte finnas andra transiter eller aspekter i det personliga horoskopet som sätter käppar i hjulet.
Saturnus avlägsnar och rensar, men för å andra sidan in stabilitet och långsiktighet in i relationer, är det som verkligen ger support.

I vedisk astrologi blir saturnus extra positivt stark när han transiterar genom sjunde huset. Här ges planeten mycket kraft för att etablera, stärka eller avsluta relationer som inte fungerar.
Sjunde huset är huset för affärsverksamhet och kompanjonskap, följaktligen främjar  transiten också långsiktiga samarbetspartners. En tid då du kanske tar steget för att bli mer seriös i ditt företagande (om det finns med i ditt liv). Saturnus hjälper dig att förbli fokuserad på det viktigast i affärsplanen, är följaktligen en bra transit för att ta viktiga beslut, att göra långsiktiga och hållbara val. 

Saturnus är planeten av tid, kronos, som styr tiden, därmed ser saturnus till att saker och ting faller på plats vid rätt tidpunkt. Med andra ord kan det behövas lite mer tålamod på det området som saturnus transiterar. Saturnus fastslår när tidpunkten är rätt, eller när det inte är tid för viktiga beslut, eller att agera (saturnus är realisten). Så lyssna noga på saturnus, kanske är det inte den roligaste planeten, men är i gengäld den tydligaste, långsiktigaste och klokaste planeten av dem alla. Därmed kan saturnus orsaka förseningar, problem och hinder på nämnda områden för att få dig att tänka till en extra gång – är det här värt att lägga tid på eller inte?

Och glädjeplaneten Jupiter……

Befinner sig just nu i oxens tecken, vilket är ditt nionde hus som står för den spirituella vägen, resor, trossystem, utbildning, lärare eller mentorer. Huset som sätter fokus på din livsfilosofi, är det som du söker dig mot, det som inspirerar resa genom livet. Nionde huset är livsområdet för stora frågor!
Den 25 maj, 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt tionde hus, in i tvillingens tecken.  

Jupiter är kreativitet, positiviteten, det klok, visa och varma som flödar genom dig. Jupiter är glädje och inspiration!
Jupiters transit genom nionde huset bär in många möjligheter eftersom nionde huset är välgång och välmående på alla områden i livet. Vilket kan betyda goda investeringar och ökade tillgångar, men kan också betyda mer visdom och kunskap. Möte med främjande kontakter, kreativa projekt, att finna bra mentorer och lärare, samt att utveckla din spirituella väg.
I vedisk astrologi ser man det nionde huset som ett av det mest framgångsrika huset i horoskopet, och speciellt när jupiter transiterar genom det, eftersom huset och planeten för högsta visdom nu kommer samman!  

Från slutet av maj 2024 och året ut befinner sig jupiter i ditt tionde hus,
vilket är huset för karriär. Har du inte ett sedvanligt arbete är tionde huset också det som du gör varje dag, exempelvis studerar. Oavsett vad du gör, finns det alltid något ansvarsområde som knyter dig till ansvar. Det ansvaret finns i tionde huset.
Jupiters transit genom tionde huset ökar ditt handlingsutrymme för att vidareutveckla och expandera området för karriär(arbete), öppnar för nya karriärmöjligheter.
Jupiter utvidgar ditt inflytande i världen (ansvaret som du ges utifrån), hur andra ser dig och hur du bär ansvar.
Om du letar efter ett nytt jobb, från nu fram till den 25 maj, är det en bra tid för att göra det.  Dessutom är det ett bra år för att planera in resor, både längre och kortare. Resor som inkluderar personlighetsutveckling, utbildning eller arbete, men som du ändå tycker är kul!

Jupiter förstärker ditt goda rykte, förstärka det positiva om hur andra ser dig. 
I tionde huset blir jupiter kraftfull!

Och till sist Pluto……

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.
Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor.

Pluto har nu bearbetat ditt femte hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt sjätte hus, in i vattumannens tecken……
En långvarig transit genom ditt sjätte hus som ger gradvis, men djup förändring de kommande 20 åren rörande: din hälsa, dagliga rutiner och arbete.
Under denna långa transitering utvecklas och ändras din syn på arbete, din hälsa och dina dagliga sysslor. Pluto sätter skärpan på hur du tar hand och relaterar till ovanstående.
En lång transit där dåliga vanor och rutiner avlägsnas för att bytas ut mot något nytt, mot något mer hälsosamt. Möjligt att intresset för alternativa terapier blir ännu starkare, och att du väljer att jobba med andra och nyare alternativ för att förbättra egen och andras hälsa.
Vilket redan är ett grundtema för jungfrun, men som under de kommande 20 åren kommer att utvecklas ännu mer.

Temat för pluto i sjätte huset är självförbättring! 

RAHU kopiapng