2024 ~ Välkommen till det nya året Oxen


OXEN (ascendent)

Men först, innan Oxens årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan!

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, där du inte riktigt vet vart den nya vägen bär.

I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med.
Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila).

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad.
I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.
Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!


RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora, djupa och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024.

Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.

För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall. Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).

Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.
Saturnus är personliga gränser(gränssättning), när det är behövligt.

Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig!

Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.
Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.

Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga i grunden, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!
Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom.

Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!

Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
(Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:)

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor. Det är vad plutos långa process handlar om!

Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!

Tillbaka till årshoroskopet för Oxen……..

Ett år för att släppa på ansvar, släppa föråldrade förväntningar och plikter som tynger. Också en tid för att utveckla och lära känna din dolda sida. Ett år för nystart och nya möjligheter!

Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden) visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år. Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt tolfte huset, och Ketu transiterar ditt sjätte hus, där noderna kommer att stanna året ut.
I huset som Ketu transiterar kan spänningar och stress upplevas, vilket beror på att du inte upplever dig riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt sjätte hus). Fokusera på Rahu och du vidgar perspektivet hos Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar).Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!    

Rahu transit genom tolfte huset ger längtan att släppa ansvar, släppa på det som tynger. Som en längtan att åka på en lång semester, lägga dig på stranden, andas ut och bara vara. Eller längtan att åka till en öde stuga i fjällen, delta i en retreat eller göra ett längre besöka på ett ashram. En önskan om att få mer tid för dig för själv, att spendera mer tid hemma för att utveckla och möta den mer dolda sidan av dig själv. En annan möjligt är att år 2024 blir året då du väljer att gå i pension (om du har åldern inne för det).
För oxen handlar Rahu:s transit, i mångt och mycket, om att släppa taget!

Tolfte huset handlar om att släppa ansvar som inte är ditt, men också att släppa om gamla koncept om vem du är. Att släppa föråldrade idéer om vem du är och vad du behöver, släppa allt det som du håller fast, men som inte fullt ut är du.
Rahu:s transit genom tolfte huset kan även handla om spenderande av pengar. Möjligt är att du nu vill spendera pengar på något som känns extra värdefullt, spendera på något som ger glädje. Likväl som det kan vara utgifter och lån från tidigare spenderande som du nu kommer att betala av. Rahu hjälper dig att bli av med gamla bördor och belastningar.

Mittemot Rahu, i ditt tolfte hus, befinner sig Ketu i ditt sjätte hus. Huset som handlar om arbete, din fysiska hälsa, rutiner, att lösa och ta itu med vardagsproblem. Vilket betyder att det finns en önskan om förbättring och förändring kring just detta område. Och där du nu omvärderar gamla idéer för att bli bättre och effektivare på att lösa problem i din vardag. En tid för att släppa bestämda och fixerade idéer om hur du vanligtvis löser problem för att istället finna nya och mer produktiva sätt att hantera vardagen och ditt arbete.

När du fokuserar på Rahu i ditt tolfte huset (släpper taget, åker på en längre resa, eller ger mer tid med dig själv) öppnas ny möjligheter för att lösa problemen som du tampats med i ditt sjätte hus.
När du fokuserar på Rahu ger det större och mer medvetenhet om de förändringar som behövs göras för att få avlastning. Bringar mer förståelse om vad som underlättar din vardag, eller hur du på bästa sätt förbättrar din fysiska hälsa (hittar bättre och effektivare kost- och träningsprogram). Men där medvetenheten om vad som behöver förändras också kan komma att upplevas som obekväm eftersom det samtidigt är tryggt och ”bekvämt” att stanna kvar i det som är, att stanna kvar i gamla vanor.

Ett år för att släppa om gamla förväntningar, och speciellt om det finns höga förväntningarna om ett specifikt resultat. När greppet om det gamla frias, när Rahu släpps in, öppnas nya möjligheter, nya tankar, idéer och input om var nyckeln till förändring finns. En förändring som kommer med mer tillfredställelse in i ditt sjätte hus (till Ketu).

Tolfte huset handlar om att släppa taget om förutfattade meningar som du har om dig själv, fixaidéer och meningar som tar energi och som dränerar.
Rahu:s transit genom tolfte huset hjälper dig att släppa taget för att bättre förstå vad som underlättar och vad som ger avslappning, visar att det kan behövas vila för att få in nya perspektiv in i vardagen, in i tillvaron.

Och vidare till Saturnus transit genom ditt elfte hus…..

Saturnus transiterar nu genom ditt elfte hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024. Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att ge lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som det slösas onödig tid och energi på. Saturnus ser till att du gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som du inte längre behöver, det som inte är du.
Det som sedan finns kvar kommer att stanna länge. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt tolfte hus igen (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken).

När saturnus transiterar elfte huset sker brytning och förändring med saker som förknippas med sociala cirklar och nätverk, hur du förhåller dig till vänner och i gruppsammanhang.
Saturnus visar vilka kontakter som är viktiga, vem och vilka som ser dig och ditt bidrag, vem och vilka som uppskattar dig genuint. Nu välja du grupper och vänner som är support för vem du på riktigt är, support för ditt sanna jag, och de som inte ser dig, som inte är support, faller åt sidan.
Saturnus transit genom elfte huset kan komma med vinster och vedergällning för det jobb och den möda som du tidigare har lagt ner på din karriär, eller på något annat. Lön för det gedigna arbete som du lagt ner de sista 28 åren.
Om du har jobbat extra hårt för något, jobbat mot ett långsiktigt mål, kan saturnus transit genom elfte huset komma att hjälpa dig att uppnå just detta mål, och det resultat som visar sig kommer att hålla i sig länge.
Saturnus kan komma med vinster och utdelning, men visar samtidigt vad du behöver fokusera mer eller mindre på. Visar vad som är viktigast och vad du bör göra dig av med för att komma vidare, för att lyckas med önskade och långsiktiga mål.

Och glädjeplaneten Jupiter…..

Befinner sig just nu i oxens tecken, vilket är ditt första hus/ascendenten. Den 25 maj, 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt andra hus, in i tvillingens tecken.
Jupiters transit genom första huset ger extra styrka till planeten, samtidigt jupiter påbörjar en ny cykel på sin 12 åriga resa genom ditt horoskop (genom zodiaken).

Jupiter i första huset är spridning och tillgänglighet för stor skaparkraft.
De kreativa projekt som du nu har i gång, och även nya projekt som startas fram till den 25 maj blir sannolikt vad du kommer att hålla igång 12 år framöver. Med andra ord, är det nu, med jupiter i ditt första hus, som du lägger grunden för ditt kreativa skapande, grunden för allt det som du vill se växa de kommande åren.

Varje gång en planet transiterar första huset, oavsett planet, är det en nystart för det som planeten står för. Jupiter är särskilt bra för nystart av alla tänkbara kreativa projekt, men också för att påbörja studier, för allt som rör barn, eller för att ta dig in på en ny spirituell väg. Möjligt är att det kommer in en ny lärare eller mentorer som ger bra support för din resa framåt.

Den 25 maj 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt andra hus som står för finanser, jobb och materiella tillgångar.
Jupiters transit in i andra huset ger goda utsikter kopplade till resurser. Är möjligheter för större ekonomisk trygghet, såsom fördelaktiga investeringar som ger långsiktig lönsamhet (fastigheter, konst, smycken etc.) Jupiter i andra huset är nya idéer och kreativa lösningar för hur du långsiktigt förbättrar kassaflöde och inkomstkälla. Är också ekonomiskt uppsving som kommer ur lön för mödan, det gedigna arbete som du lagt ner de sista tolv åren.
Jupiter kan visa intressanta möjligheter och mer tillfredställelse som finns i ett nytt jobb, befordran eller något annat relaterat till eget företagande. Något som kan komma att förbättra din ekonomiska situation eller som på annat sätt för in mer glädje i ditt liv.
Kanske får du utökat ansvar som i sin tur ger leder till fördelar och fler möjligheter, vilket i sin tur ökar på känslan om självvärde. 
Även en tid då relationen med familj och nära vänner kan komma att förbättras.
Och nu öppnas ett vidare och bredare perspektiv på relationen till dina barn (om du har några), eller/och ett bredare perspektiv gällande ett projekt som du startade tidigare på året……

Jupiters transit genom andra huset visar vad du är värd att omge dig med. Visar dig vad livskvalitet är.
Kort och gott, en Jupiter transit där din kreativitet visas på alla områden, en transit som kan komma att förbättra alla områden i ditt liv!

Och till sist Pluto…….

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor.

Pluto har nu bearbetat ditt nionde hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt tionde hus, in i vattumannens tecken.
En långvarig transit genom tionde huset som ger gradvis djup förändring rörande ditt: yrkesliv, karriärsmål och sociala ställning kommande 20 åren.

En transit som förändrar hur du ser på din målsättning och vad framgång är. År där du kan komma att testas i förhållandet till dina ambitioner, också i förhållandet med auktoriteter. Tenderar du att ge bort din kraft, eller utövar du makt(kontrollerar)andra?

En Pluto transit som kommer med prövningar som utmanar dig att bli tryggare och säkrare på egen förmåga, en transit som avslöjar kapacitet och kraft som du kanske inte riktigt tidigare insett dig ha!

RAHU kopiapng