2024 ~ Välkommen till det nya året Skytten


SKYTTEN (ascendent)

Men först, innan Skyttens årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan!

Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, dit du inte riktigt vet vart den nya vägen bär.

I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med.
Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila).

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad. I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.
Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!


RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora, djupa och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024.

Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.

För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall. Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).

Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för att ge lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.
Saturnus är gränser(gränssättning), när det är behövligt.
Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig. 

Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.
Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.

Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!
Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom.

Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!

Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop. (Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:)

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade
tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor. Det är vad plutos långa process handlar om!

Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!


Tillbaka till årshoroskopet för Skytten……..

Ett år att fokusera på din kreativa juice, vad nytt vill du skapa? En tid för att släppa det förflutna, tid för att släppa på emotionellt bagage!


Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden)
visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år.
Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt femte hus och Ketu transiterar ditt elfte hus, där noderna kommer att stanna året ut.   
I huset som Ketu transiterar kan spänningar och stress upplevas, vilket beror på att du inte upplever dig riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt elfte hus), där lösning och förbättring finns att hämta hos Rahu i femte huset.
Rahu hjälper Ketu att hitta lösningar för mer tillfredställelse. Fokusera på Rahu och du vidgar ditt perspektiv i Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar).
Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!    

Rahu är alltså på besök i ditt femte hus, huset för: barn, självuttryck, romanser, kreativitet, fritid, projekt, hobby. Femte huset är entusiasm.

Rahu tar dig med på resan för att komma närmare ditt inre ”guld”. Rahu är resan som lär dig mer om dig själv, är energin som förstärker området där Ketu befinner sig (både i transit och i ditt personliga horoskop).  
Femte huset handlar om kreativitet, ditt självuttryck. Femte huset är barn, men också ett projekt som blir som ditt barn. I femte huset finns det som du vill visa och dela med världen. Med andra ord är femte huset förknippat med den största glädjen i livet, menat att den största glädjen finns i kreativiteten (inräknat barn). Nu ger Rahu nya dig nya upplevelser i förhållande till din kreativitet, även nya upplevelser runt dina barn (om du har några).   

Femte huset handlar också om investeringar. Möjligt är att du känner att du vill investera i något  annorlunda, som att köpa ett hus i ett annat land, kanske en lägenhet i Tibet att ha som målar- eller skrivarateljé. Rahu styr främmande länder och främlingar (allt det som upplevs som främmande för oss).
Femte huset är även spirituella tekniker, sjunga, böner, chanting och mantran. Femte huset är att på ett eller annat sätt röra energin i kroppen. Femte huset är alla de tekniker som bär medvetenhet och som ger avslappning.
Tänkbart är att du nu lär du dig nya meditationstekniker, lär dig nya tekniker vilka uppleves som lite konstiga, kanske tillochmed som skrämmande, lite som om du rör dig genom ett tabuområde….

Genom att följa Rahu förbättras ditt elfte hus. Det vill säga, det hus där Ketu nu transiterar. Det hus som det finns önskan om att förnya, vilket handlar om sociala nätverk och kontaktnätverk, ditt sociala liv som helhet. Elfte huset handlar också om uppmärksamhet som kommer till dig från utsidan. Det som du är uppskattad för av andra: föräldrar, syskon och vänner. Möjligt är att du inte riktigt upplever dig få den feedback, eller gensvar som du önskar.
För att ändra på det vänder du dig till Rahu i ditt femte hus (till det som nämnts ovan). 
Det vill säga, blir mer lyhörd för din kreativitet: Vad längtar ditt hjärta att skapa? Rahu vill att du tar en risk och investerar i något nytt. Vad kan det vara? Ett nytt projekt eller lära dig nya meditations tekniker? Vadhelst som får dig att må bra, som gör dig glad!
När du investerar dig själv, i det som du gillar kommer du sannolikt också uppleva mer uppskattning från andra, uppleva att det kommer tillbaka mer positivt feedback för det som du gör. Kort och gott, ett år för att fokusera på din kreativa juice!     

Och vidare till Saturnus transit genom ditt fjärde hus…….

Saturnus transiterar nu ditt fjärde hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024.
Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att ge lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som det slösas onödig tid och energi på, ser till att du gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som du inte längre behöver, det som inte är du. Det som sedan finns kvar kommer att stanna länge i ditt liv. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt fjärde hus (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken). 

I fjärde huset fokuserar saturnus på ditt hem (gäller både ditt nuvarande hem och där du är uppväxt), din rötter, det förflutna, nuvarande familjen (och ursprungsfamiljen) och föräldrar. Fjärde huset är hur du relaterar till det förflutna, också hur det påverkar dig nu. Fjärde huset förknippas även med fordon som finns i ditt liv. Allt det omnämnda är områden som Saturnus nu lyfter fram.

Möjligt är att du behöver renovera saker i ditt hem, köpa en ny bil, laga din båt eller ta hand om något annat fordon som finns i dina ägor. Eller kanske du känner du att du vill flytta och börjar fundera på alternativt boende. Alternativ, att du vill göra dig av med något som finns i dina ägor för att det förbindas med för mycket jobb, ger energidränage och slösar med din tid. 
Möjligt är att saturnus kommer med nya ansvarsområden, eller visar allt jobb som en flytt eller husköp bär med sig.

Saturnus transit genom fjärde huset hjälper dig att släppa om saker och ting som känslomässigt kopplas till ditt förflutna. Möjligt är att det kommer upp smärta från det förflutna, kanske handlar det om saker som ältas, om och om igen. Eller kanske handlar det om andra som orsakat dig smärta, situationer eller händelser som varit traumatiska. Möjligt att du söker stöd hos andra, en terapeut eller hos en vän. Andra stöd kan vara meditation, tekniker som löser blockeringar.

Saturnus befinner sig nu i ditt emotionella hus, där han vill att du släpper taget om det som inte längre tillhör dig. Saturnus jobb är att befria dig från smärta och ältande.
Saturnus visar att det är tid att läka gamla sår, släppa taget för att gå vidare!
Hus 4, 8 och 12 i horoskopet är hus för att släppa taget, rena och rensa emotionellt. Husen som gör dig av med det känslomässigt tunga, gör dig av med det som inte längre tillhör dig.
En tid när du inte ska slå på dig själv om du inte upplever dig riktigt lika glädjefylld som vanligt. Inte menat att du nödvändigtvis kommer att känna dig nedstämd varje dag år 2024, mer att det nu finnas en känslomässig tyngd kopplat till ditt fjärde hus, som en emotionell filt som ligger där i bakgrunden under året.
Om det känns som om det förflutna är ikapp dig beror det på att saturnus designad är att väcka saker och ting inom dig i år för att ge dig möjlighet att släppa taget, släppa på onödigt emotionellt bagage!


Och glädjeplaneten Jupiter……

Befinner sig just nu i oxens tecken, vilket är ditt sjätte hus som står för: din hälsa, dagliga rutiner, vanor och jobb, huset för problemlösning. Är också huset för tillväxt eftersom det är här du hittar bättre lösningar som förbättrar och förenklar tillvaron.
Den 25 maj, 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt sjunde hus, in i tvillingens tecken.

Nu får du stöd av jupiter för att korrigera dagliga rutiner, finna gynnsammare dieter och träningsprogram som hjälper dig att förbättrat ditt mående. Ett bättre mående som sedan visas på alla andra områdena i ditt liv. Jupiters transit genom sjätte hus hjälper dig att hålla dig fysiskt och mentalt stark, stärker det robusta för att hantera de  vardagsproblem som kommer med jordelivet. Ger extra kraft och energi för att hitta ny och bättre rutiner som underlättar, och förenklar din vardag och ditt arbete.
Är även en bra tid för att hitta vänner, healers eller hantverkare som på ett eller annat sätt förenklar och förbättrar ditt liv, gör din vardag lite lättare!
Generellt en bra tid för att ta hand om din hälsa, hitta nya och hjälpsamma verktyg och tekniker som förebygger hälsan positivt.
Nu hjälper jupiter dig att ”ta tag i” det som tidigare upplevts som tungt och tråkigt, jupiter gör det tunga jobbet lite lättare och kanske lite roligare!     

Från slutet av maj 2024 och året ut, befinner sig jupiter i ditt sjunde hus, som står för relationer och partnerskap, egentligen alla slags relationer, men i synnerhet kärleksrelation eller affärskompanjonskap. Jupiter är följaktligen på besök i ditt sjunde hus. Är du singel är det möjligt att en ny relation står vid dörren. En annan möjlighet är att kontakten med människor från andra länder och kulturer tilltar. Om du redan befinner dig i en relation sätter jupiter fokus på relationen. En fin tid för att förbättra, få in mer förståelse i förhållandet. En tid som kommer med glädjefulla ämnen kopplat till relationen.
Sjunde huset handlar också om företagande, i synnerhet då affärskompanjonskap. Du lär dig nya positiva saker om ditt företagande, och kanske kommer du i kontakt med människor från andra länder, från andra kulturer knutet till ditt företag. Också bra tid för att starta i gång en verksamhet. Och har du tankar på en långresa, eller att flytta till ett annat land är det även en god tid för också det.  

Jupiter kommer med möjlighet för att finna en ny glädjefull relation, eller att finna bra affärspartners(affärsrelationer). En bra tid för att relatera med andra!


Och till sist Pluto…..

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.
Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor.

Pluto har nu bearbetat ditt andra hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt tredje hus, in i vattumannens tecken……
En långvarig transit genom ditt tredje hus som ger gradvis djupa förändringar kommande 20 åren gällande: kommunikation, vilken information du behöver, kurser och informationskanaler som du använder. Är också huset som håller färdigheter och talanger (språk, art, skriva, kommunikation, musik, astrologi, sjunga, dansa, företagsekonomi osv). Tredje huset är experimentlusta, testa och utforska, även huset som håller konkurrens, tävling och mod. I huset finns även grannar, syskon, kollegor och kurskamrater.  

Pluto vill, liksom saturnus, avsluta saker och ting. Åren som Pluto befinner sig i tredje huset är psykologiska och emotionella förändringar förbundna med tankesätt, men också med syskon, grannar, vänner och utbildning, samt hur du förhåller dig till konkurrens och viljestyrka.
En tid för djuptänkande, avslöjanden, forskning och undersökande hållning. Möjligt är att du  begynner att ifrågasätta mer än vad du tidigare gjort. Saker och ting hamnar mer under lupp! 
År där du fördrar de djupare samtalen före flyktiga konversationer!

RAHU kopiapng