2024 ~ Välkommen till det nya året Vågen


VÅGEN (ascendent)

Men först, innan Vågens årshoroskop, en liten mer allmän förklaring på de stora astrologiska förändringarna som möter dig i år. Förklaring på planettransiter (Månnoderna, Saturnus, Jupiter och Pluto) eftersom de är himlakroppar som kommer med större och långsiktiga omdaningar.
(Årshoroskopet hittar du lite längre ner, men rekommenderar att du läser om planeterna först för helhetsbilden).


Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu)

I vedisk astrologi heter månens noder Rahu och Ketu (serpents huvud och serpents svans).
I modern, västerländsk astrologi, är månnoderna Norra Noden och Södra Noden eller Månknutar.
Månnoderna är inte planeter, de är punkter som visar var månens omloppsbana skär ekliptikan (solens bana). Det är alltså Rahu och Ketu som bildar eklipserna, vilket visar hur kraftfulla månknutarna är.
I vedisk tradition är Rahu och Ketu de viktigaste punkterna i horoskopet (både i det personliga horoskopet och i transit). Det eftersom noderna visar den största utvecklingen genom livet.
Rahu och Ketu är livsresan! Norra Noden (Rahu) och Södra Noden (Ketu) bildar en viktig axel i horoskopet.
Norra Noden (Rahu) öppnar för tillväxt, kastar ljus på framtiden. Låser upp ny nivå av kraft och inre styrka, men kan samtidigt utmana. Det eftersom Rahu är det nya som bygger självförtroende genom ny erfarenhet, dit du inte riktigt vet vart den nya vägen bär. I motsatt placering Norra Noden (Rahu) finns Södra Noden (Ketu) som bär färdigheter från tidigare liv, eller från tidigare i livet. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med.
Ketu är det som du lutar dig tillbaka mot, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) fokuserar du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop).
För vidare livsutveckling behövs balans mellan dessa punkter - en växelverkan, ett samspel mellan Rahu (det nya, tillväxt - serpents huvud) och Ketu (det förtrogna, stadiga och varaktiga - serpents svans).  Rahu utvidgar din energi (yang, utåtriktad energi, expansion) och Ketu är yin (ingående energi, kontraktion, vila). 

Rahu och Ketu är långsamma och befinner sig länge i samma tecken. Det vill säga, byter tecken ungefär var 18:e månad.
I skrivandets stund, och resten av år 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Rahu och Ketu befinner sig följaktligen i de hus, i ditt horoskop, som styrs av vädurens-/vågens tecken. Där Rahu placerad i väduren inviterar dig (oavsett hus placering) att lämna komfortzonen för att utforska nya vägar, att ta nya initiativ.
Rahu bär entusiasm, drivkraft och inspiration. Rahu visar vad som sätter ”heart on fire”. Rahu öppnar för högre dimensioner!RAHUpng 

Saturnus

Saturnus är en långsam planet (tar ca 28 år att vandra genom hela zodiaken), kommer därför med stora, djupa och långsiktiga förändringar. Saturnus stannar i varje tecken ca 2,5 år och befinner sig just nu i fiskarnas tecken, stannar där hela året 2024.

Saturnus främsta uppgift är att avlägsna och avsluta det som inte längre fungerar, ta bort det som inte längre är du. Saturnus frigör oss från vanor och tankesätt som är tillbakahållande, visar vad som behöver förändras på livsområdet som transiteras. Kanske kan man säga att Saturnus transit är som en 2,5 år lång, grundlig och tålamodsprövande vårstädning genom det hus/livsområde som planeten är på besök.

För att ge dig en lite vidare bild styr, astrologiskt, saturnus tjocktarmen i kroppen, vilket innebär att saturnus hanterar avfall. Saturnus jobb är följaktligen att avlägsna avfall, skräp, rester och toxiner - föra bort materiella-, fysiska- och känslomässiga bördor. Om vi inte gör oss av med vad kroppen inte vill ha blir vi sjuka (att inte gå på toaletten gör oss sjuka (metaforiskt och sant).

Med andra ord har saturnus ett mycket viktig jobb, att gör dig av med allt det som du inte längre behöver. Rensar och renar för att ge lättnad!
Saturnus avslutar det som ger problem och som tynger ner, avlägsnar det som slösas onödig tid och energi på.
Saturnus är gränser(gränssättning), när det är behövligt.
Allt detta eftersom saturnus mest betydelsefulla och grundläggande jobb är att skydda dig. 

Jupiter

Jupiter befinner sig just nu i oxens tecken och stannar där fram till 25:e maj för att sedan röra sig vidare in i tvillingens tecken och stanna där resten av år 2024.
Jupiter förblir i varje tecken ca 1 år (tar ca 12 år på sig för att vandra genom hela zodiaken).
Är därmed en av de långsamma planeterna, precis som saturnus, kommer med stor och långsiktig förändring.
Jupiter är expansion, i jämförelse med saturnus, som motsatt är kontraktion (avlägsnar och skalar bort). Jupiter öppnar nya perspektiv, hjälper dig att se hela bilden, öppnar och vidgar det hus/livsområde som besöks.

Astrologisk har jupiter den välvilligaste grundenergin av alla planeter (alla planeter är välvilliga, men jupiter är extra boost:). Det eftersom jupiter är visdom som blir glädje, glädjen som kommer ur visdom - glädjen som kommer inifrån och ut!
Jupiter är kreativitet och inspiration, är insikten om hur du skapar mer av det goda i livet.
Jupiter är rikedom som kommer i olika skepnader. Där många tänker rikedomar som pengar eller materiella ägodelar, men rikedomar är också; barn, kloka vänner, visa lärare, kunskap, god hälsa och visdom.

Jupiter är optimisten som skapar möjligheter, är hopp och tilltron till den goda framtiden!

Pluto

Är långsammast av dem alla och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken. Pluto är heller inte regelrätt i sitt rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken.
Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer (kollektiva och personliga), upplevs pluto-energin inte alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden (detsamma gäller för Uranus och Neptunus). Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
(Ett litet tillägg är att alla planeter har signaturen ”han” i vedisk astrologi, ja, även månen:)

Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna föråldrade
tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädslor. Det är vad plutos långa process handlar om!

Processer som kan komma att upplevas som snabbare nu när Pluto rör sig från Stenbockens (långsamma jordtecken) in i Vattumannens snabba lufttecken. Där det går snabbare att, koppla och föra ihop känslor med tankar, något som i sin tur ger möjlighet för att accelerera den psykologiska läkningsprocessen!


Tillbaka till årshoroskopet för Vågen……..

Ett år som lär dig mer om vem du är i relationer. Det samtidigt som det finns styrka, uthållighet och tålamod som hjälper dig att ta dig igenom grundjobbet för något du ser i framtiden. Också en bra tid för en längre resa, att komma bort för att få avslappning, möta nya platser och kulturer!


Rahu (norra noden) och Ketu (södra noden)
visar var största fokus kommer att finnas under ditt nya år. Från nu och resten av året 2024, befinner sig Rahu i vädurens tecken och Ketu i vågens tecken. Vilket betyder att Rahu transiterar ditt sjunde hus och Ketu transiterar ditt första hus/ascendenten, där noderna kommer att stanna året ut.
I huset som Ketu transiterar kan spänningar och stress upplevas, vilket beror på att du inte upplever dig riktigt nöjd på platsen där Ketu befinner sig (ditt första hus), där lösning och förbättring finns att hämta hos Rahu i sjunde huset. Rahu hjälper Ketu att hitta lösningar för mer tillfredställelse. Fokusera på Rahu och du vidgar ditt perspektiv i Ketu (kom ihåg att Rahu och Ketu samarbetar). Antidoten för Ketu är att fokusera på Rahu!

Rahu är följaktligen på besök i ditt sjunde hus, vilket är huset för relationer och partnerskap, egentligen alla slags relationer, men i synnerhet kärleksrelation och affärskompanjonskap.
Är du singel är det möjligt att du nu inleder en ny relation, eller ser dig om efter en ny. Om du redan befinner dig i en relation sätts mer fokus på relationen. En Rahu transit som lär dig mycket om dig själv i förhållande till vem du är i en relationen. Nu får du nya erfarenheter kopplade till relationer med andra.
En annan möjlighet är att kontakten med människor från andra länder och kulturer tilltar, att du reser till ett annat land under denna transit.
Är du näringsidkare sätter Rahu fokus på ditt företagande. Du lär dig nya saker om ditt företag, och kanske kommer du i kontakt med människor från andra länder, från andra kulturer, som förenas med ditt företagande. Rahu bjuder på nya erfarenheter runt ditt företagande som medför att du nu bättre förstår vad som är värdefullt för ditt företag, i synnerhet i samarbetet med andra. 

Mittemot Rahu befinner sig Ketu i ditt första hus vilket nu kan lyfta självkritik. Ketu är det som du redan känner dig bekväm och förtrogen med, men som samtidigt är platsen där du ändå inte känner dig riktigt helt nöjd.
För mer tillfredställelse (för nya perspektiv) på stället som Ketu befinner sig fokusera du på Rahu (det gäller både i transit och i ditt personliga horoskop). Ketu söker det perfekta, det absoluta något som kan medföra att du nu blir mer kritisk än vanligt över eget utseende eller uppträdande, mer oro över hur andra människor ser dig. (ett litet tillägg är att det är en ketu - upplevelse, det finns inget som är perfekt).
Ketu:s transit kan medföra att du blir mer kritisk till ditt liv och levnadssätt över lag. Att du inte känner dig tillfredsställd med det som du möter, dag från dag (i vardagen). Antidoten är att koncentrera dig på andra, röra dig bland andra människor. Där speglingen hos andra tar bort pressen, eller trycket som kan upplevas.
En viktig transit som kommer med insikter om vem du är, vem du vill vara, men också hur du relaterar och integrerar med andra. Hur du delar med dig av dig själv till andra. Vad du ger av dig själv till andra.
Rahu och Ketu är evolution, som nu hjälpa dig att bli mer av den du verkligen är!


Och vidare till Saturnus transit genom ditt sjätte hus.....

Saturnus transiterar nu ditt sjätte hus genom fiskarnas tecken och stannar där hela året 2024.
Saturnus transiter är viktiga eftersom de har långsiktiga effekter på ditt liv. Rensar och renar för att ge lättnad, avslutar det som ger problem. Saturnus jobb är att avlägsna allt det som det slösas onödig tid och energi på, ser till att du gör dig av med saker och ting som inte längre tillhör dig och ditt liv. Saturnus tar bort det som du inte längre behöver, det som inte är du. Det som sedan finns kvar kommer att stanna länge i ditt liv. Resten av ditt liv, eller i alla fall i 28 år, den tid det tar för saturnus att återvända till ditt sjätte hus (det tar saturnus 28 år att göra en full transit runt hela zodiaken).

I sjätte huset fokuserar saturnus på din hälsa, dagliga rutiner, vanor och jobb, är huset där du löser vardagliga problem. En tid för att finna nya och mer hälsosamma vanor, men där också nya (eller gamla) hälsoproblem kan visa sig. Det du ”missat” ta hand kan nu komma med en påminnelse att det är "hög tid" att göra något åt saken. Saturnus åskådliggör det som inte längre går att ignorera om du vill hålla dig fortsatt frisk och vital.
Byta vanor och rutiner, fasta, ändra diet, motionera, vila mer, eller ta tag i saker som kommit på efterkälken. Saturnus visar vad som behöver återställas, rättas till och justeras. 

En transit som också kan handla om förändringar förknippade till ditt jobb, ändrade jobbrutiner osv. Saturnus transit genom sjätte huset har benägenhet att pressa in mycket jobb (så glöm inte att också lägga in lite vila i schemat under transiten:). Med det sagt, kan detta vara en utmanande transit, men är samtidigt lyckosam eftersom saturnus hjälper dig att förändra sådant som inte längre är du. Att lägga om vanor eller att ändra rutiner kan vara utmanande och påfrestande, men av saturnus får du nu mycket hjälp att ta tag i, och att göra och justera förändringar som behövs.
Saturnus i sjätte huset gör dig stark, är planeten som hjälper dig igenom tuffare livspassager!
Saturnus är styrka, uthållighet, tålamodet som hjälper dig att ta dig igenom det ansträngande, hjälper dig att göra grundjobbet för något som du ser i framtiden.
Allt eftersom saturnus transiterar genom sjätte huset blir saker och ting bättre och bättre.
Du bli bättre och bättre på att lösa och ta tag i problem.
 Långsiktiga lösningar som stannar med dig resten av ditt liv (i alla fall i 28 år) tills saturnus är tillbaka i ditt sjätte hus nästa gång!


Och glädjeplaneten Jupiter……

Befinner sig just nu i oxens tecken, vilket är ditt åttonde hus som står för djupa psykologiska processer, klienter, relationer, intimitet, mystik, det ockulta, tabubelagda, pengar, makt och kontroll. Åttonde huset är psykologi, det esoteriska, astrologi, tarot och mysterium, huset där det omedvetna blir medvetet!
Den 25 maj, 2024, transiterar jupiter vidare in i ditt nionde hus, in i tvillingens tecken… 

Jupiters transit in i ditt åttonde hus kan komma med stora och positiva förändringar gällande det ovannämnda. Jupiter hjälper dig att bättre känna och uppleva tillit, stödjer mötet med dig själv och världen på ett djupare plan. Ökar tilliten för att släppa taget, släppa kontrollen för att bättre kunna att koppla av.

Jupiters transit genom åttonde huset kan visa fördelar och hjälp rörande andras tillgångar, från partnern, kunder, klienter, arv, försäkringsbolag, lån från banken eller statligt stöd av något slag. Nu kan det även komma utdelning ur tidigare investeringar.

Jupiter hjälper dig nu, extra mycket, att öppna upp psykologiska fasthållanden och att läka tidiga sår. Frigör från tankemönster och dynamiker som du växt ur, klargör och belyser, hjälper dig att transformera för det bättre.
Åttonde huset är där vi psykologiskt läker (sjätte huset är var vi fysiskt läker, lite förenklat uttryckt).
Med det nämnt, får du nu stort stöd för att hitta läkning genom psykologi, terapi, astrologi, meditation, eller genom annan esoterisk kunskap.
Även den psykiska förmågan och intuition kan komma att förstärkas och utvecklas under denna transit. Komma med upplevelser som hjälper dig att släppa taget, att finna större tillit för dig själv och till existensen!


Från slutet av maj 2024 och året ut befinner sig jupiter i ditt nionde hus
som står för den spirituella vägen, resor, trossystem, utbildning, lärare eller mentorer. Huset som sätter fokus på din livsfilosofi, upplevelsen av meningen med livet. Nionde huset är det som du söker dig mot, det som inspirerar resa genom livet. Nionde huset är livsområdet för stora frågor!

Jupiter är kreativitet, positiviteten, det klok, visa och varma som flödar genom dig. Jupiter är glädje och inspiration!
Jupiters transit genom nionde hus bär in möjligheter. Det eftersom nionde huset är välgång och välmående på alla områden i ditt liv. Vilket kan betyda goda investeringar och ökade tillgångar, men också mer visdom och kunskap. Också att främja kontakter, kreativa projekt, att finna bra mentorer och lärare, samt att utveckla din spirituella väg.
Visar att det är en bra tid för längre resa, att komma bort för avslappning! Eller en resa för att lära dig mer om en annan kultur, en resa ur vilken du hämtar inspiration som du sedan delar med resten av världen.
Ett år för att släppa koncept och tankar, släppa tankar som stjäl onödig tid och energi ifrån dig!

I vedisk astrologi ser man det nionde huset som ett av det mest framgångsrika huset i horoskopet, och speciellt när jupiter transiterar det. Det eftersom huset och planeten för högsta visdom kommer samman!

Och till sist Pluto….

Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbockens tecken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044.

Eftersom Pluto är långsam, ger långsamma och gradvisa processer upplevs inte pluto-energin alltid som så stark, utan mer som ett ”brus” i bakgrunden. Mer påtaglig blir pluto när han kommer i kontakt med personliga planeter eller punkter som finns i ditt personliga horoskop.
Pluto och Saturnus har lite liknande design: avslutar, avgränsar, avlägsnar och renar. Det för att helt och oåterkalleligen föra bort det som inte längre är du. Avlägsna gamla tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädsla.
Pluto har nu bearbetat ditt fjärde hus i 14 år, och är nu på väg in i ditt femte hus, in i vattumannens tecken……

En långvarig transit som ger gradvisa, men djup förändring kommande 20 åren rörande: barn, självuttryck, romanser, kreativitet, fritid, projekt, hobby. Femte huset är entusiasm, allt det som du finner glädjefyllt i livet.
Pluto hjälper dig att bli av med psykologiska rädslor och hämningar som är kopplade till femte huset. 
År när dina intressen kan komma att vändas ut och in. Där du finner ny sätt för att uttrycka kreativitet, kommer i mer kontakt med kreativa impulser och ambitioner som du kanske inte riktigt visste du hade. Förväntningar som förändras och vidareutvecklas runt dina intressen. Pluto kan också komma med nya tankar och insikter rörande barn, eller barnuppfostran, som bidrar till djupare förståelse. Samt utveckla nya förhållningssätt rörande intimitet och romans!

RAHU kopiapng