Solen konjunktion Saturnus i fiskarnas tecken vid 9 ° den 28 februari 2024…. ett steg framåt, två steg tillbaka....

Solen lämnade vattumannen 19 februari och befinner sig nu i fiskarnas tecken, i samma tecken som saturnus redan är på besök. Där solen nu, dag för dag, närmar sig saturnus, bygger upp energi som når kulmen den 28 februari, ett möte som håller i sig fram till mitten av månaden mars. Ett möte mellan två planeter som är väldigt olika, har två olika agendor, men som samtidigt bär likheter. Båda är uthållighet!

Till saturnus och solens möte sluter sig också kommunikativa merkurius för att lätta upp stämningen. Där det likaså finns en uppmuntrande aspekt från optimisten jupiter runt dagarna för sammankomsten, vilken hjälper till att navigera hinder som kan visa sig närmsta veckorna.
Och där du samtidigt bör vara vaken och aktiv för att fånga favören som jupiter sänder (vilken kan handla om allt från resor, utbildning, arbete, support utifrån, till att agera på första impulsen för nya idéer).

Det samtidigt som mars och venus är tillsammans i vattumannens tecken, en kombination som bär hög energi. Venus är välbefinnande och mars är planeten som verkställer det som önskas (är handlingskraft). Alltså en bra mix för att närma dig det som ger tillfredställelse, en energi som även den står till bjuds fram till mitten på månaden mars.


Jupiterjpeg

Texten nedan belyser kontakten mellan saturnus och solen eftersom de är två kraftfulla spelare som möts i dagarna. Två himlakroppar som bär vida skilda energier vilka kan vara hjälpsamt att ha kännedom om de närmsta veckorna. En generell energi, men som kan bli mest kännbar i det hus/livsområde där du har fiskarnas tecken i ditt horoskop.

Nedan beskrivs grundenergin för Solen och Saturnus, hur den kan upplevas när de möts i transit (i stunden på himlen), men också hur planeterna kan upplevas att ha tillsammans i  födelsehoroskopet….

☆☆☆

Alltså ett möte mellan två väldigt olika planeter, två olika agendor, men som samtidigt bär likheter. Båda är uthållighet och konsekventa!

Solen är målmedvetenhet och självförtroende. En stadig och konstant energi som lyser upp vägen framåt. Solen är lust, inspiration och kreativitet, det positivt unika i dig!

Saturnus är stabilitet, liksom solen, men tillskillnad från solen som riktar ljus framåt är saturnus det motsatta. Planeten som bromsar, som åskådliggör: begränsningar, utmaningar, rädslor och osäkerhet. Saturnus är tålamodsprövande, hårt arbete och disciplin.
Är allt det som ger upplevelsen av:
ett steg framåt, två steg tillbaka.


Solen kj saturnuspng

När saturnus kommer i kontakt med solen (som är självförtroende) kan det väcka upplevelse av att inte räcka till. Lyfta osäkerhet runt självuttryck och förmåga, bli något som hämmar lusten att följa den inspiration som tidigare fanns. Upplevelse av att det som du tidigare trodde på inte riktigt längre känns lika övertygande. Att det som finns framför tycks kräva alltför mycket ansträngning och arbete, ett alltför stort besvär med att följa det som tidigare upplevdes som uppfyllande och inspirerande.
Saturnus kontakt med solen kan bli som en slags prövotid som frågar om du verkligen menar allvar med dina framtidsplaner. Ett möte som kan komma med frestelsen att släppa allt, frestelsen att ge upp!

MEN det är inte en tid för att ge upp, utan snarare en tid för att släppa det som inte längre är du.
Möjligt är att det blir ett par veckor där saker och ting går långsammare, kanske tillochmed stannar av. Vilket beror på att saturnus nu visar vad som behöver justeras och förändras, åskådliggör vad som i det förgångna slösats onödig tid och energi på.
Så, om det, de närmsta veckorna, finns upplevelse om att saker och ting faller samman, eller att det uppstår blockering, är det signal om att ändra kurs, sätta nya mål och lossa från det som inte längre fungerar, lossa det som inte längre är tillfredsställande eller viktigt.

När saturnus och solen kommer samman förändras saker och ting eftersom solen och saturnus konjunktion är support för att fokusera på det som känns mer som du. Hjälper dig att hålla fokus på det som stödjer inre inspiration och motivation på riktigt, att fokusera på det som känns än mer sant, på det som kommer direkt ur hjärtat. 
Ett himmelskt möte som klargör vad som är viktigt, och som därför också kan väcka inre konfrontation om vad som vill behållas, låta sig växa, kontra vad du vill göra dig av med.
Det här är även
 en tid för att fokusera mer på vad du själv gör eller inte gör. Det vill säga, om du har tendens att lägga mer fokus på vad andra gör eller inte gör. En konjunktion som frågar dig, vad och hur, som får ditt personliga kungadöme (i vedisk astrologi är solen(lejonet) ditt kungadöme) att växa och blomstra?

☆☆☆

Till det ovan vill jag tillägga att alla planet transiter och aspekter ger olika och många möjliga senarior, utmaningar och möjligheter beroende på var vi själva befinner oss i förhållandet till just den specifika energin. Också beroende på vad kollektivet som helhet befinner sig i förhållandet till en specifik planet energi. All planet energi kan manifesteras som sin lägsta till sin högsta form (destruktivt eller konstruktivt), och där både ock presenteras inom oss och i kollektivet.
Trots att alla planeter, på sitt sätt, kommer med samma grundenergi, för oss alla, kan grundenergin ändå upplevas olika. Hur exempelvis Saturnus energi är för just dig, hur just du upplever saturnus energi i ditt liv beror på samarbetet som du har med just den specifika planet energin. Det vill säga vilka saturnus aspekter som finns i ditt personliga horoskop.

☆☆☆

Positivt för solen och saturnus möte: upplevelse av grundning, självtillit och stabilitet. En tid som klargör struktur och framtida mål, ge en produktiv kvalité och vara verklighetsförankrade. Bistå  tålamod och uthållighet, samt ge förlikning med det som behöver förlikas med.

Utmaning för solen och saturnus möte: isolering, blockering och begränsning, hämmande, låg energi, självkritik, skam, skuld och nedstämdhet. Upplevt motstånd, bristande stöd eller ökat krav utifrån.

☆☆☆

Solen och Saturnus konjunktion i födelsehoroskopet indikerar, inte sällan, en avsaknad ledargestalt, speciellt en stödjande fadersgestalt som uppmuntrat självuttryck, självförtroende och självtillit. Eller att det på ett eller annat sätt förelegat annat i omgivningen, personligt eller kollektivet, som hindrat den naturliga solenergin att lysa fullt ut.
Vad det än varit som påverkat finnas tilldragelse om att ”ge upp” när första motstånd upplevs. Utmaning och uppmaning för individer med konjunktionen är följaktligen att fullfölja det som önskas nås, och som påbörjats. Det vill säga, vara konsekvent, hitta en formel eller ett uttryck för att sedan stanna med det. Såsom att behålla och stanna med ett strikt träningsprogram när muskler vill byggas, också utveckla högre förståelse för att resultat vanligtvis inte kommer på några dagar utan kan behöva tid! Att förstå vikten av att, hålla ut och hålla i, en bestämd plan (det trots om den framledes kan behövas justeras eller uppdateras).
Ett exempel på det är en svensk fotbollsspelare född 1981, sedd som en av de absolut bästa svenska spelaren genom tiderna, som har denna kombination i sitt personliga horoskop……
Positivt ger konjunktion solen och saturnus det konsekventa, målmedvetenhet och viljestyrka, men där tilldragelsen att ge upp vill bytas ut mot att hålla ut och hålla i för att nå framtida mål.

Därtill inte ställa alltför höga krav utan värna hjärtat som ledstjärna!SSpngMFpng