FJÄRDE HUSET

Rötter, fundament, familjehistoria, barndomsdynamik och arv. Hemmet, tillhörighet, trygghet och frid.

Fjärde huset är nedärvda mönster, allt det som kommit före. Det som format dig till den du är idag; familjetraditioner, släktband, religion, land och kultur. Platsen och människor som du är uppvuxen och bekant med.

 
 
Fjärde huset är inte bara barndom, utan är också hur du väljer att återskapa hemmet senare i livet.
Fjärde huset är grundning, platsen som du kommer till för att hitta harmoni i själ och hjärta.

Saturnus placerad i fjärde huset kan vara sträng,  ger mycket ansvar i hemmiljön. Venus ger generellt värme och det sociala. 

 
 
Gå till 5:e huset eller tillbaka till ASTROLOGISKA HUSEN