MÅNEN

Många i västvärlden känner till sitt soltecken och identifierar sig med solens egenskaper. Det trots att det finns åtskilliga astrologiska traditioner där månen ses som den mest angelägna himlakroppen i horoskopet. Och oavsett tradition ärMåntecknet lika viktigt som Soltecknet eftersom månen är det feminina som vill integreras med den maskulina solen.
Månen förknippas med våra rötter, hemmet och familjen. Månen åskådliggör beteendemönster och tidiga vanor - de grundläggande fysiska och emotionella behoven.
Månen är huvudsätet för känslor, är känslofiltret som åskådliggör hur du ser på omgivningen, visar ditt känslomässiga svar på omgivningen.
Månen är intuition, det feminina och inkännandet, men också upplevelsen av tillhörighet. .......

Månen är essentiell eftersom månen är ursprungskällan för sinnesro och välbefinnande!

Om månen exempelvis är i konjunktion med saturnus, eller om månen befinner sig i stenbockens tecken kan allt för mycket stim, lek och bus bli obekvämt, där det seriösa och praktiska upplevas som mer tryggt och bekvämt. Medan månen tillsammans med merkurius, eller placerad i tvillingens tecken vill ha skämt, bus och lek eftersom det skapar igenkänning och därmed också det trygga.

Var och hur du känner dig bekväm och trygg beror följaktligen på vad som finns i månen, aspekter och inflytande som finns hos din måne!

HÄR HITTAR DU DE ANDRA PLANETERNA