PLUTO

Plutoresan från Stenbocken till Vattumannen……

 

Astronomiskt är Pluto den yttersta planeten (dvärgplaneten) i solsystemet, placerad längst bort från värmande solen.
I grekisk mytologi förknippas Pluto med dödsriket och med guden Hades, härskaren över mörka och kalla underjorden, men där också det lilla fröet gror och där betydelsefulla mineralerna finns. Inom hinduismen förknippas planeten med Lord Yama som står för återfödelse och transformation. Pluto associeras även med Fågel Fenix som reser sig ur askan…………...


Pluto är långsammast av alla planeter och behöver 248 år för att göra ett helt varv runt zodiaken, är heller inte regelrätt i rörelsemönster. Stannar ibland 11 år och i andra fall 30 år i ett och samma tecken. Den 21: a januari 2024 vandrade pluto in i vattumannens tecken, men återvänder igen till stenbocken den 2: a september 2024. Vänder sedan tillbaka in i vattumannens tecken den 20:e november 2024 för att stanna där fram till år 2044. 
Plutos skifte in i vattumannen är en engångs energi, något som vi inte varit med om tidigare och inte kommer att uppleva i igen under detta liv. 
I skrivandes stund befinner sig pluto på 1 grad vattumannen vilket ger ostadighet. Är en kritisk plats eftersom, första och sista graderna, i ett tecken är brytpunkter. Planeter som befinner sig på dessa grader i ett tecken förknippas alltid, mer eller mindre, med stor förändring (speciellt de långsamma planeterna). Det eftersom, första och sista graderna, är övergångar eller passager för förändring, och som därför ter sig skakiga och dramatiska. En revolutionerande transformationspunkt där kraftfulla pluto skiftar från elementet jord(stenbocken) till elementet luft(vattumannen), resan från Stenbocken (det förflutna), till Vattumannen, (framtiden)…….

Såsom en vild storm(luft) fäller och drar upp träd från rötterna(jord), som orkanen som förflyttar runt saker på jordytan. En sinnebild för plutos skifte från jordtecknet stenbocken till lufttecknet vattumannen kan vara orkanen Gudrun när den drog fram år 2005. 

 
 

Sist pluto befann sig i skiftet stenbocken/vattumannen (åren 1777/1779), och i vattumannens tecken åren 1777–1799, kantades världen av betydande politiska-, ekonomiska-, lagliga- och sociala förändringar – kollektivt missnöje som sedermera ledde till decentralisering av traditionella maktsystem (vattumannen är decentralisering, tillskillnad från stenbocken som är hierarkisk ordning, maktstrukturer och toppstyrda direktiv). Plutos 248-åriga planet-cykel in i vattumannen definierar följaktligen kapitel i världshistorien kantade av stora sociala reformer.

En process, ett skifte, som vill omdirigera makten uppifrån och ner, till nerifrån och upp.  Där tidigare slagord varit: frihet, jämlikhet och broderskap!
Ord som alla passar väl in på vattumannens tecken eftersom Vattumannen har ett helt annat syfte än stenbocken - Stenbocken är det toppstyrda, vattumannen är decentralisering!

Plutos cykliska resa influerar följaktligen hela kollektivet, men som inledningsvis påverkats av enskild individ, som i sin tur för vindarna i olika riktningar beroende på upplevelser och tolkningar av omvärlden.

Plutos förflyttning in i vattumannen ger således många möjliga senarior utifrån gjorda val av enskild individ. Och där pluto, liksom all annan planet-energi, kan manifesteras som sin lägsta till sin högsta form (destruktivt eller konstruktivt).
Därtill är alla planeter, precis som pluto, är positiva katalysatorer för tillväxt och kraft. Ytterligare är all planetenergi en reflektion(spegling) av det som finns inom oss, enskilt och kollektivt.
Med andra ord gör planeterna inte något emot oss, planeterna är det omvända, frågar vad vi vill göra och manifestera med tillgänglig energi?

Plutos psykologi….

Plutos grundenergi och design är revolutionären som åskådliggör det som vill bearbetas, läkas och transformeras. Oavsett aspekter och placering i det personliga horoskopet är pluto djup psykologi för alla: självtvivel, skuggor och sårbarhet. 
Pluto, liksom vissa andra planeter, såsom mars och saturnus, sammankopplas med det sympatiska nervsystemet(stress), i jämförelse med exempelvis jupiter och venus grundenergi som sammankopplas med det parasympatiska nervsystemet (avslappning och vila).
Pluto associeras följaktligen med: stress, det skrämmande och hotfulla. Pluto håller obearbetade händelser som kan kopplas långt tillbaka i detta, men också till förra livet, och till det som nedärvts från tidigare generationer. 
Plutos förening med Fågel Fenix (kraft, insikt och suveränitet) som reser sig ur askan visar trots allt att pluto handlar om positiv transformation, även om vägen dit vanligtvis upplevs som allt annat än bekväm och behaglig.

På kollektiva planet och som oläkt .........

Associeras pluto med undre-, dolda- och mörka världen. Förknippas med kontroll, maffia, maktbegär, manipulation, tvång, maktmissbruk, mörka ritualer, förstörelse, vapenallianser och krig. Associeras med kriminalitet, djupa staten, kabal, korruption, terrorism och diktatur. Också hemliga och dolda politiska agendor, individer i maktpositioner med mörk agenda, individer som verka i det fördolda, kontroll och styrning med utgång från maktbegär och megalomani tillhör allt plutofältet. Överallt där det finns dolda och mörka agendor är pluto involverad.

(Pluto är inte endast barbariska agendor utan också: agenter, säkerhetspolis, helande schamanism och djup förståelse, också oljeplattformar och mineralbrytning för att ge en lite bredare bild av planeten).


Tillbaka till var vi befinner oss idag ….

Enskilt och kollektivt handlar således Plutoresan från Stenbocken till Vattumannen om förändring, att avlägsna gamla nedbrytande strukturer. Var på vi nu befinner oss  i en astrologisk brytpunkt(transformationspunkt) där pluto skiftar från elementet jord (stenbocken, det förflutna) till elementet luft (vattumannen, framtiden). 
En betydelsefull brytpunkt som håller, personlig och kollektiv, revolution, uppvaknande och frigörelse. Där Pluto (den djupaste metamorfosen) vill städa, läka, röja upp och föra bort strukturer som tjänat ut sin roll, avlägsna färdiga mallar och det fyrkantiga.
Ett  skeendet som påverkar oss alla, där plutos rörelse in i vattumannen är katalysator för det nya. En evolutionär kraft som bär självständighet, en individuerande kraft som decentraliserar inflytande och som vill undanröja förlegade strukturer och mönster vilka vi alla är delen av.


“Would you tell me please, which way I ought to go from here?

That depends a good deal on where you want to go Said the Cat”.

~ Alice i underlandetAndra kanaler för astrosoulflow
Instagram

Facebook