ANDRA HUSET

 

Egenvärde, självomsorg, finansiella villkor. Materiella och immateriella värderingar. Vad tid och pengar spenderas på, trygghet i form av; familj, vänner, bekvämligheter, inkomst och tillgångar.

 Andra huset ger soliditet. Om första huset är ”who is in” är andra huset ”who am I”.
Andra huset visar det som önskas och behövs för att uppleva tillfredställelse och trygghet. Andra huset åskådliggör grundvärderingar, visar förhållandet till det materiella och synen på den fysiska kroppen. Andra huset inkluderar förhållningssätt till föda(mat), inkomst och val av ägodelar (bilar, kläder, smycken eller liknande, allt det materiella som definierar dig som person).

Andra huset visar förmåga och önskan om att tjäna pengar, val av arbete, rytmen för inkomst och hur tillgångar förvaltas och spenderas.

Mars placerad i andra huset kan ge snabba cash, men som försvinner lika fort.  Saturnus placerad i andra huset ger det motsatta. Låsta, men bevarade tillgångar för framtiden.