ASTROLOGINS HISTORIA

 


En kortfattad resumé av astrologins långa historia vars rötter härrör tusentals år tillbaka i tiden där det har hittats många astronomiska monument som avslöjar att astrologiska ceremonier ägt rum långt innan något fanns nedskrivet. Ritualer för solen och månen - ritualer för regn, skörd, jakt och fiske etc....
Spår av ceremonier (astrologiska monument) finns i flera delar av världen vilket medfört att man inte har fastställt astrologins exakta hemvist eller ursprung. Något som i sin tur gett utrymme för gissningar och teorier, men där det trots gissningar finns ursprungsområden som är mer belysta, vilka du kan välja att läsa mer om  längre ner i texten. 

Och om du är intresserad av ännu mer astrologisk historia finns länkar längst ner på sidan.............


Astrologi, något man tror på eller inte tror på......

Eftersom astrologin tidigt i modern tid, i stora delar av världen, blivit förenklad och avskuren från den mer trovärdiga vetenskapen (mer om det längre ner i texten) presenteras det ofta en skenbild av vad astrologin egentligen handlar om. Det vill säga att masskulturen strävat efter astrologisk förenkling för att fånga allmänhetens intresse i stället för att gå på djupet. Något som i sin tur, parallellt med andra orsaker, lett fram till urvattning av astrologin, medverkat till att astrologin blivit en vetenskap som idag uppfattas som något man "tror på eller inte tro på".
Med det sagt är astrologi inte "new age", astrologi är "old age", det eftersom stjärnhimlen, planeterna, solen, månen och solförmörkelser använts av de lärda i tusentals år.

Och visst kan man ha kul med astrologi, men med medvetenheten om att det också finns en lång och gedigen historia bakom planeter och stjärntydning. 


Djupare in i astrologins rötter.....

Många av de äldsta och nedskrivna astrologiska dokumenten sägs härstamma från antikens Grekland varpå grekerna tillskrivits kartläggandet av zodiakens tolv tecken och ekliptikan (solens illusoriska rörelse över himlavalvet). Det trots att många av de äldsta skrifterna egentligen härstammar från Babylonien eller Mesopotamien, de länder som sägs vara astrologins riktiga vagga för ca 4000 år sedan, områden som idag ligger vid Irak och Persien. Andra menar att kartläggningen av ekliptikan skedde ännu tidigare i Indien och finns nedskrivet i Veda (hinduismens äldsta boksamling). Dock kan man heller inte fastställa att Indien var först ut eftersom det finns mycket som tyder på att också andra kontinenter involverat astrologin i sin kultur. Troligast är att skilda civilisationer integrerat med varandra, bytt idéer och tankar som spridits runt om i världen - från öst till väst och från norr till söder. Hursomhelst kan nog de flesta enas om att västvärlden, den del av världen som vi befinner oss, har haft grekernas astrologiska vetskap som en viktig och inflytelserik begynnelsepunkt fram till idag, oavsett de forna ursprunget.


Mesopotamien

 

Historisk tillämpning…

Lämnar det historiska ursprunget och flyttar fokus vidare mot astrologiskt historisk tillämpning. I svunna tider hölls inte astronomi, matematik och astrologi isär utan de var fram till modern tid integrerade med varandra. Det är först under de senaste århundradena som man klart och tydligt åtskilt disciplinerna. Förr var alltså astronomer, matematiker och praktiserande astrologer en och samma person. Några exempel på det är gestalterna i Pythagoras skola; Aristoteles, Hippokrates och Platon.
Och storverket "Tetrabiblos" skrevs av astronomen, matematikern och astrologen Claudius Ptolemy från Alexandria. Ptolemys volymer från cirka 120 år e.kr innehåller viktiga astrologiska tabeller över solens-, månens- och planeternas rörelse och födelsehoroskop.
Och för att nämna ännu en astronom och matematiker, Hipparchos, som på 200-talet f.kr registrerade tusentals stjärnor, och som satte vår- och höstdagjämningspunkterna på kartan. Hipparchos utvecklade även teorin om att "varje händelse på jorden är knuten till en motsvarande händelse på stjärnhimlen, att skeendet i kosmos upprepas i varje människa".


“Hipparchos at the Observatory in Alexandria”, Hermann Göll, 1876

 

Hur har astrologin hamnat där den befinner sig idag......

Återkommer till det som jag inledde texten med, astrologin har blivit beskuren från den mer trovärdiga vetenskapen i stor del av världen”…..
Trots astrologins tidigt höga status började den astrologiska vetenskapen undangömmas mer och mer när kristendomen tog över. Kyrkan censurerade inte bara astrologin utan ville censurera all visdom om himlavalvet. Höga auktoriteter som kämpade emot astrologin eftersom de ansåg att himlakropparna och planeterna inte skulle konkurrera med den ”riktiga” guden, eller kanske av rädsla för att mista egen hög position. 
Främsta orsaken till att kyrkan ansåg astrologin som omoralisk verkar dock varit ett resultat av nya tidens astronomiska heliocentriska teorier, snarare än på grund av astrologin i sig självt. Menat att upptäckten att solen, och inte jorden, var i centrum, blev något som kyrkan och andra högre auktoriteter inte ville hålla med om. 
Trots detta finns astrologisk symbolik kvar i många europeiska katedraler sedan 1000-talet. I exempelvis Rom, i Vatikanstaten, finns  flera monument som sammankopplas med astrologi och astronomi.
Tilläggas kan att det även finns hänvisning om att läkare runt medeltiden inte fick sin läkarlegitimation innan de var klara med den astrologiska examen. Först när de var kapabla att ställa en diagnos, förstå olika tillstånd ur ett astrologiskt medicinskt perspektiv ansågs de som dugliga läkare.

Hursomhelst blev upptäckten att solen i stället för jorden var centrum en tid då traditionella perspektiv omkullkastades, en tid när det som vi idag kallar vetenskap formas.  En tid när de mystiska lärorna knuffas ut från universitet, ut ur vetenskapens fack, och därmed blir astrologin avskild från naturvetenskapen. (Ja, ”häxjakten” och ”bokjakten” har, mer eller mindre, alltid varit stor genom tiderna trots att bålen och omständigheterna sett lite annorlunda ut längs tidslinjen).

Inte bara i Europa bereddes försök att driva bort gamla kunskaper, även i Indien gjorde kolonialismen och européerna  sitt bästa för att utplåna den ayurvediska kunskapen och Jyotish (vediska astrologin). Ett skeende där auktoriteter tvingade befolkningen att stänga vediska skolor och att bränna vediska skrifter. Tur nog lyckades inte alla vediska dokument utplånas, utan bevarades i avlägsna byar, där kunskapen också fördes vidare via mun, från by till by och från generation till generation. Tillägg till det är att det endast är några få år sedan den viktigaste och äldsta skriften gällande Jyotish återfanns - Brihat Parashara Hora Shastra - en historisk samling som är bärare av viktiga astrologiska visdomar och kunskaper.

Sammantaget av ovanstående har följaktligen gjort att astrologin beskurits från den mer trovärdiga vetenskapen och stannat vid något som man "tror på eller inte tro på". Trots att flera av de största i mänsklighetens historia varit astrologer: Pythagoras, Platon, Hippokrates, Hipparchus, Ptolemaios, Goethe, Emerson, Copernicus, Galileo, Kepler, Brahe, Dante, Yeats, CG Jung, Krishnamurti och Gurdjieff  för att nämna några.

Med andra ord, har astrologin, efter att ha varit en betydande och viktig vetenskap mer eller mindre förskjutits till att bli ett sällskapsnöje för de mer vidskepliga. Börjat klassas som något endast ”häxor” sysslat med, det trots att astrologin är en vetenskap med anor på flera tusen år. Det vill säga, att stjärnhimlen, planeterna, solen, månen och solförmörkelser används av profeter, filosofer och kejsare i större delar av världen sedan urminnes tider. Även i bibeln återfinns  astrologisk konfigurationer; tjuren, lejonet och örnen, mönster och element som kan sammankopplas med tecken och planeter. Och hur var det? Följde inte också de tre vise männen en stjärna till Betlehem:)

Därtill är Astrologin långt ifrån så förenklad som ett "soltecken" i en tidningsspalt, människans natur är bra mycket mer mångfacetterad än så. Tyvärr har år av förenkling skapat en skenbild av vad astrologin är och kan ge - astrologin är otroligt mycket mer komplex, insiktsfull och berikande än den bild som så ofta ges idag!


 
 

GÅ TILLBAKA TILL LÄR DIG ASTROLOGI