ASTROLOGISKT LEXIKON

 

 • Astrologi - vetenskap om planetariska rörelser och positioner för att veta mer om nutid, dåtid och framtid.


 • Ascendenten/Stigande tecknet – det första huset i födelsehoroskopet, stjärnbilden som steg i öst vid födelseögonblicket. Ascendenten är ingen planet utan en beräkningspunkt på himlen.


 • Aspekter – inverkan från en planet som är riktad mot, som påverkar en annan planet i horoskopet, vilket kan vara utmaning eller stödjande borende på aspektens natur.
 • Artha – Ett av människans fyra mål, att införskaffa eller arbeta för att få nödvändigheter in i livet, pengar, husrum och mat.


 • Cusp - Linjen som delar de tolv olika husen. Mittpunkten mellan två stjärntecken. 
 • Combust – när en planet är nära solen försvagas planetens egenskaper, planeten förlorar delar av sin kraft.

 • Dasha - framtidsförutsägelser och tajming, resultat beror på den aktuella planetens situation i födelsehoroskopet.


 • Debilitated - en försvagad planet, när planeten är i ett tecken som inte ger planeten så mycket kraft.


 • Dharma - ansvar och högre syfte, inre längtan, mening och mål.


 • Dagjämning och Solstånd - det finns två dagjämningar och två solstånd varje år, som var och en inleder en förändring av årstider, solens bana. Datum och tidpunkt varierar från år till år men de ungefärliga datumen är; Vårdagjämning: ca 20–21 Mars då solen går in i vädurens tecken. Sommarsolståndet: ca 20–21 juni då solen går in i kräftans tecken, Höstdagjämning: ca 22–23 Sep då solen går in i vågens tecken, Vintersolståndet: ca 21–22 december då solen går in i stenbockens tecken.


 • Exalted - när en planet befinner i ett tecken som ger positiv kraft till planeten.


 • Element - planeter och de 12 stjärntecknen är grupperade i fem element: rymd, luft, jord, eld och vatten.


 • En styrande planet - den planet som ”äger” eller styr ett specifikt stjärntecken. Såsom vädurens tecken styrs av mars eller skyttens tecken styrs av jupiter.


 • Hus – tolv uppdelningar av zodiaken. 360 grader delat i 12, där varje hus blir 30 grader. Varje horoskop har 12 hus som skildrar olika dimensioner och aspekter av livet.


 • Jyotish – Indiskt namn för vetenskapen om astrologi. Vilket förenklat kan översättas till “science of light.”


 • Konjunktion – förening av planetariska energier, två eller fler planeter är placerade i samma hus, eller väldigt nära varandra i olika hus. Påverkan är olika beroende på vilka planeter som är involverade.


 • Kama – Ett av människans fyra mål i livet. Kama är i förenklad betydelse Njutning.


 • Karma – Orsak och verkan. Ackumulerade vanor och betingelser som upprepas, upprepning av sättet att tänka och handla, både negativt och positivt.


 • Kvadranter eller Kendra Bhavas/eller de fyra inre husen - 1, 4, 7, och 10 är husen som är kraftfullast och som har störst påverkan på en persons liv. De fyra byggstenarna är; Asc (Ascendenten), Ds (Descendent), Mc (Medium Coeli) och Ic (Imum Coeli).


 • Mantra – En sekvens av ljud som har en vibrationspåverkan som ändrar det sättet som planetens energi manifesteras.


 • Månförmörkelse - sker när jorden rör sig mellan solen och månen och jorden kastar en skugga på månen så att det blir mörkt. Månförmörkelse inträffar när solen, jorden och månen ligger i rad.


 • Måntecken - det tecknet som solen befann sig i när du föddes.


 • Noderna – Rahu och Ketu är Norra och Södra noderna av månen. Vilka indikerar den punkt på himlen där månens bana runt jorden skär ekliptikan. Det är punkterna där sol- och månförmörkelserna inträffar. Rahu avbildas som huvudet på en drake och Ketu är drakens svans.


 • Nakshatra - är en sidereal indelning med 27 delar som motsvarar en dag på månens omloppsbana varje månad.


 • Planeter - de himlakroppar som påverkar våra liv med sin energi. I vedisk och grekisk astrologi betecknas planeterna som olika gudar vilka ger lycka men också utmaningar in i våra liv.


 • Personligt horoskop - visar positionen för solen, månen och andra planeter vid den exakta tidpunkten för födelseögonblicket. För att göra ett korrekt horoskop behöver man känna till födelsedatum, exakt födelsetid och födelseort.


 • Retrograd – En retrograd planet hänvisar till ett visuellt fenomen som uppstår på grund planetens hastighet i förhållande till jordens omloppsbana. Jorden kretsar förbi planeten i en snabbare takt än den planeten rör sig, så den andra planeten verkar röra sig bakåt. Planetens hastighet minskar tills den ser ut att bli stillastående, vilket gör att det blir en upplevelse av att planeten rör sig bakåt (retrograd) genom zodiaken för en viss tidsperiod. I vedisk astrologi ger retrograda planeter styrka och kraftfull, både i transit och i födelsehoroskopet. Kan ses som en möjlighet att sakta ner och rätta till saker, att reflektera, granska och omorganisera. Solen och månen är aldrig retrograd.


 • Sanskrit – Indiens antika språk.


 • Sidereal Zodiak - Vedisk astrologi använder den sideriska eller "fixerade" zodiaken, vilken motsvarar de faktiska stjärnankonstellationerna.


 • Solförmörkelse - inträffar när månen passerar mellan jorden och solen, och när de ligger i en rät linje, varvid solen helt eller delvis blir skymd för betraktat från jorden. Så månen rör sig framför solen är det en solförmörkelse.


 • Soltecken - är vad du vanligtvis tittar på när du läser ditt horoskop i en tidning eller på nätet. Det tecken som solen befann sig i när du föddes.


 • Supermåne - sker när månen befinner sig ovanligt nära jorden, vilket gör att den ser större ut än normalt.


 • Stellium - En grupp planeter samlade i ett område av zodiaken; en multipel konjunktion.


 • Tropical Zodiak – Zodiaken som främst används inom västerländsk astrologi, som inte baseras på stjärnorna utan på solens bana.


 • Transit - är planeternas aktuella rörelser på himlen. Det som sker när planeterna allteftersom förflyttar sig på himlen. När de transiterade planeterna kommer i kontakt med någon eller några av de ”egna” planeterna i det personliga horoskopet, eller transiterar igenom olika hus i det personliga horoskopet aktiverar och manifesteras olika energier.


 • Zodiaken - stjärnband i himlen som är uppdelade i tolv stjärntecken som vart och ett är 30 grader.

 

Tillbaka till LÄR DIG ASTROLOGI