Den 20:e april 2024 sker ett unikt möte mellan två stora planeter. Ett möte som bär kosmisk nedladdning fylld med inspiration och kreativitet!

Vi befinner oss nu mitt i förmörkelsetiden som aktiverar kollektiva händelser och personliga upplevelser vilka (förhoppningsvis) kommer lugnas och regleras efter solförmörkelsen den 8:e april.
Dock med viss reservation eftersom ett nytt och stort himmelskt möte tar vid strax efter förmörkelserna. 
Ett astrologiskt möte mellan två giganter: Jupiter(vishetsguden för optimism, frihet och rikedom) möter Uranus(kosmiska guden för nyskapande och överraskande händelser). Ett stort och unikt möte som bär kosmisk nedladdning fylld med inspiration och kreativitet, men som också kan komma med överraskningar och mer intensitet!

Och trots att Jupiter och Uranus mötet kan ses som ytterst positivt och nydanande, finns det, som alltid, två sidor av myntet, liksom det gör för all planetenergi!

Först läser du om Jupiter och Uranus konjunktionen på kollektiva planet och längst ner finner du vad konjunktionen kan handla om på det personliga planet....e
n sammanställning för varje Ascendent (sammanställning för alla stjärntecken). Rekommenderar dock att läsa hela texten för helhetsbild.


JUPITER KONJUNKTION URANUS

Den 20:e april 2024 sker Jupiters och Uranus exakta konjunktion i jordtecknet Oxen på 21°. Två kraftfulla planeter som förenas i ett och samma tecken och som därmed öppnar en ny cykel för nästkommande 83 år. Nästa gång jupiter och uranus ses i oxens tecken blir den 5:e mars år 2107Och går vi tillbaka i tiden möttes planeterna 7:e maj år 1941 och 21: a maj år 1858 i oxens tecken, om du är mer nyfiken på vad som historiskt skedde vid planeternas tidigare möten i oxen.

En astrologisköppning för ny en planetärcykel bygger vidare på händelser från tidigare cykler, såsom tidigare innovationer och händelse leder till en annan osv….
Och där mötet mellan uranus och jupiter tillskrivs attributen framåtskridande forskning och större sociala förändringar, en kraftfull konjunktion som håller personlig- och kollektiv revolution, uppvaknande och frigörelse.

Tilläggas kan att Jupiter och Uranus möts vart 14:e år, vilket betyder att det även finns en kortare cykel för planeternas sammankomst, men då möts planeterna inte i oxens tecken, utan då ses planeterna i andra tecken. Där nästa jupiter och uranus möte sker i kräftans (vatten tecken år 2037).

Förändring och genombrott……
Jupiter-Uranus konjunktioner representerar förändring och genombrott inom flera områden. Och eftersom konjunktionen, nu, den 20:e april, 2024, sker i oxens tecken presenteras utveckling förknippad med: finanser, digitala valutor, banker, jordbruk, genetik, livsmedelsproduktion och handelsnätverk, såväl som nya idéer och möjligheter kopplade till naturen (oxens tecken förknippas med det naturliga och jordnära).
Nämnda områden där ny teknik, sociala reformer och politiska rörelser trappas upp (oxens tecken förbindes också med pengar och livsmedel, och där uranus är banbrytande och teknologi, och jupiter är expansion, kunskap och idealism).
Ett exempel på upptrappning av politiska rörelser är alla bondeuppror runt om i Europa som sattes i gång under jupiters transit in i oxens tecken (tecknet för jordbruk). Ett annat exempel är riksbankschefen Erik Thedéen som i dagarna gick ut med ett pressmeddelande där han anser att banker ska vara skyldiga att ta emot kontanter från privatpersoner (oxens tecken är kontanter, är det fundamentala och elementära, är ett jordtecken).

Vad finns ”out there”…….
Eftersom uranus och jupiter rört sig i samma tecken(oxens tecken) sedan maj 2023 har de redan närmat sig varandra, men därpå retirerat(retrograd) och därför inte kommit varandra så nära som de gör nu den 20:e april.
Sedan planeternas rörelse, in i oxens tecken, har inte endast bondeuppror eskalerat, utan det har också väckts frågor kopplade till alla Elon Musk satelliter som cirkulerar jordens omloppsbana. Det parallellt med NASA:s tillkännagivande rörande UFO-objekt och dessa möten.
Utomjordingar är en uranus grej (uranus är allt det som finns ”out there” i kosmos), det samtidigt som jupiter är planeten, liksom uranus, som strävar högt. Så mer av yttre rymden och kosmos (också inkluderat astrologi:) kan vi sannolikt förvänta oss av detta möte, men också ur plutos transit genom vattumannen (uranus styr vattumannens tecken, eller rättare sagt är co-styrare tillsammans med saturnus). Läs mer om pluto i vattumannen HÄR och om vattumannens tidsålder HÄR…

Innovationer och teknologiska genombrott…
Innovationer och teknologiska genombrott sker, och har kontinuerligt skett, genom historien, men tenderar accelerera vid jupiter-uranus konjunktioner. Innovationer och genombrott som sannolikt också kommer accelerera snabbare och snabbare med påverkan från pluto i vattumannen. Det parallellt med bidrag från uranus byte av tecken in i tvillingarna sommaren år 2025, (tvillingarna och vattumannen är båda snabba luft tecken, luft elementet står för kommunikation och nya idéer).
Innovationer och teknologiska genombrott som driver utvecklingen framåt, som erbjuder positiv förändring, men likaså oförutsägbara händelser och chockerande svängningar som kan medföra stora konsekvenser för världen. Huruvida det som presenteras är bra eller inte beror på hur saker och ting väljs att användas.
Jupiter och Uranus förknippas med ytterst välgörande innovationer kopplade till rymden och till ny teknologi, vilket är spännande och kul, men som, likväl, kan driva saker och ting till en ”yttre gräns” där det går för fort och för långt (hamnar långt bortom sans och förnuft).


KJpng
Mer om Jupiter och Uranus som arketyper…..
All planeter har många och olika meningar och principer, i detta sammanhang beskrivs endast vissa delar av vad jupiter och uranus representerar. Det vill säga, det som jag tycker passar in i kontexten. Och, som jag brukar nämna, kan all planet-energi manifesteras som sin lägsta till sin högsta form (destruktivt eller konstruktivt, vilket i vedisk astrologi kallas för tamas kontra sattva) beroende på hur planeten används.

Jupiter är tillväxt med önskan om förbättring och utveckling in i en abundant framtid. Är planeten som förknippas med sökande efter livets mening och filosofiska sanningar. Jupiter associeras med religiös tro och spiritualitet, såväl som med optimism, visdom och tillförsikt om en den goda framtiden.

Jupiter är expansion, menat att jupiter expanderar allt som han(i vedisk astrologi har alla planeter signaturen han) kommer i kontakt med. Jupiter förstorar och vidgar det goda, men kan även blåsa upp saker och ting så att de går för långt, vända saker och ting till det fanatiska och extrema.
Med andra ord kan jupiter medföra att saker och ting faller långt utanför ramen för sans och förnuft, landa i skeenden där tilltro och optimism omvandlas till övermod och fartblindhet.

Uranus är principen om förändring, uppvaknande och revolution: önskan om frihet och avsked av fyrkantiga och föråldrade strukturer. Planeten som förknippas med det oväntade, radikala insikter, innovationer och ny vetenskap. Uranus är originalitet, humanitet, genialitet också förknippad med filantropi.

Presenterad i lägsta form blir uranus uppsåtligt upprorisk, rastlös, kall(hjärtlös), mekanisk och fast i grupptanken. Arketypen som ger upphov till kaos och slitningar som i sin tur kan vändas till kontroll och tyranni. Det läser du mer om HÄR…vattumannens tidsålder…

Två Maskulina planeter…
Jupiter och Uranus trivs tillsammans, är planeter som delar många likheter. Båda är maskulina och regerar över eld- och lufttecken (Jupiter =skytten och Uranus=vattumannen). Planeternas energi är utåtriktad, energigivande och framåtgående rörelse, där jupiters vishet och framåtanda eggar uranus att sikta högre för att finna fler svar. Jupiter förhöjer Uranus visionära förmåga att se positiva lösningar för framtiden (uranus förknippas med framtidsvisioner, tredje ögat) och intensifierar, i bästa fall, uranus förmåga att utveckla det som är för allas bästa.
Med det sagt är planeternas mixade energi en villighet för att ta stora risker för att uppnå visioner, vida chansningar för att landa i tilltänkt mål. Jupiters höjning av uranus revolutionära glöd för  förändring kan, å andra sidan, trappa upp implementerande av extrema och fanatiska ideologier där konsekventtänket för huruvida det är bra eller inte tappas.
Som sagts, tenderar Jupiter att förstärka och expandera vad planeten än kommer i kontakt med, och tar, i bästa fall, fram det högsta och bästa egenskaper i kontakten med andra planeter. Men som också sagts, är planeten som uppmuntrar saker och ting att expandera, breda ut sig, vilket kan leda till överdrift och överoptimism (både enskilt och kollektivt).

Enklare liv byggt på frihet…..
I den bästa av världar bjuder följaktligen jupiter och uranus konjunktion i oxens tecken på positiva uppfinningar och möjligheter som förbättrar livet på jorden för alla dess invånare. Ett möte som ger nya upptäckter, nya sätt att jobba för naturen (människor och djuren inkluderade).
En konjunktion som dessutom bär ytterligare intensifiering av intresset för att odla hemma och att vistas nära naturen, kommer med ännu större längtan tillbaka till enklare liv byggt på frihet.
Till det kan allt som  främjar och uppmuntrar mer av läkande teknologi läggas, såsom frekvenser och ljud healing. En konjunktion som uppmuntrar det som finns bortom peer reviewed artiklar, det som finns bortom etablerade etablissemang och fyrkantiga mallar.
Jupiter och Uranus möte är fröet för förändring, en rörelse, en trigger, för vad som kan komma utvecklas de kommande åren. Alltså inget som sker över en natt, dock sagt med visst förbehåll - Uranus är den mest oförutsägbara planeten på himlavalvet!


Vattumanenns tidsalder kopiapng

Från det kollektiva till det personliga…
Uranus stannar i ca 8 år och jupiter stannar cirka 1 år i ett och samma tecken. Uranus transiterade oxens tecken år 2018 och jupiter transiterade oxens tecken år 2023, vilket betyder att det som beskrivs nedan är något som tidigare känts av, men som kan upplevas starkare och mer intensivt nu när jupiter och uranus möts exakt den 20:e april.
En konjunktion där, som alltid, vissa känner mer och vissa mindre. Där turen för utmaning kommit till vissa och där andra lättare att åka med, beroende på vilka personliga planeter och punkter som involveras i mötet. Beroende på vilka personliga planeter och punkter i horoskopet som involveras i jupiter och uranus konjunktionen.
Ett möte som förknippas med genombrott, en brytpunktsenergi laddad med möjligheter tillgängliga för alla, oavsett utmaning eller inte! (Ibland kan utmaning processats länge (uranus och jupiter har befunnit sig i samma tecken sedan 2023) och därför kan det exakta mötet bli mer som ett kvitto, bli en tid som bär frukt. Såsom lanserandet av en bok, eller ett nytt jobb som presenteras. Eller att slutligen våga ta steget ut i något nytt, det kan gälla vadsomhelst som tidigare jobbats på psykologiskt eller konkret).

Oavsett vilket livsområde som jupiter och uranus än berör i ditt personliga horoskop är det ett område där du kan uppleva rastlöshet, uppleva otillfredsställelse med nuvarande "status quo". Med det sagt är det här ett hjälpsamt tidsfönster för att byta spår, att skapa förändring eftersom jupiter och uranus är bränslet som förstärker och uppmuntrar det stora klivet, att fånga och agera på första impulsen för kreativitet, nya idéer och inspiration!
Ett möte som bär en optimistisk-, visionär- och entusiastisk kraft som skapar utrymme för överraskningar, plötsliga möjligheter och positiva vändningar. En energi som öppnar och vidgar perspektiv!
En transit som lyfter begränsning, och med det sagt, kan det, ändå och också, vara klokt att medvetet försöka behålla foten kvar i verkligheten, att hålla åtminstone en fot förankrad i jorden  kommande veckorna:)

Vill också tillägga att detta är ett väldigt bra möte (konjunktion) för att lära dig astrologi, så varmt välkommen till astrologidagen den 13:e april på Luntmakargatan 94, i Stockholm, där anmälan sker via fusionbymsthlm@gmail.com, och mer om dagen läser du här eller https://www.facebook.com/events/290575186998236?ref=newsfeed


Vad jupiter och uranus kan innebär på det personliga planet? Nedan en sammanfattning för varje enskild Ascendent…….

Om du vet din ascendent vet du också i vilket hus som Jupiter och Uranus transiterar i ditt personliga horoskop. Och för dig som inte vet din ascendent, men som vill ta reda på den, går du till STÄLL DITT HOROSKOP, där hittar du en kalkylator på astro.com. Och glöm inte att ställ in kalkylator på ("Whole sign house" – hussystemet som jag använder).
Har du inte din exakta födelsetid, men vill ha den kontaktar du det BB som du är född så hjälper de dig att ta fram din födelsetid.

1png
Oxen Ascendent ~1: a huset ~ involverar och maximerar möjligheter på alla livsområden!

I första huset tillför jupiter och uranus stor genombrotts energi, är nya idéer och skaparkraft genom alla dina livsområden, och speciellt där du upplevt dig sitt fast. Och möjligt är att du därför, de närmsta veckorna, behöver ändra planer, tänka om eller göra avslut.
En transit som är bränsle för att bryta dig loss från tillbakahållande vanor och begränsningar, en period som verkligen uppmuntrar dig att ta steget ut i det okända, som uppmuntrar dig att gå din egen väg!
Också ett tidsfönster där det kan bli svårare för omgivningen att förutsäga dig eftersom du involveras i radikal förändring förknippat med din personlighet, såväl som förändring förenat med din livsriktning.
En tid där du blir mer autentiskt och spontan. Ett tidsfönster där du släpper begränsande element från det förflutna, där förändringar kan komma hastigt och frihetsbehovet skjuter i höjden!


2png

Väduren Ascendent ~ 2: a huset ~ involverar nya inkomstkällor!

I andra huset är Jupiter och Uranus nya idéer och kreativa lösningar kopplade till förbättrad ekonomi, arbete och komfort. Är bränsle för att hitta bättre och nya lösningar för inkomst, utgifter och sparande(om du önskar det).
Med andra ord ett planetmöte som bär överraskningar och uppfinningsrikedom kopplade till din ekonomi: nya möjligheter att tjäna pengar eller göra goda investeringar för framtiden. 
Andra alternativ kan vara en tid när du väljer att gå i pension (för att få mer tid till annat, önskar mer frihet), eller att du plötsligt väljer att säga upp dig eftersom en ny karriärväg uppenbarar sig. Möjligt är ett nytt yrkesval som till en början ger mer fluktuerande och osäker inkomst, men som ändå känns som mer som du.
Ett tidsfönster som kan komma med längtan att ta större ekonomisk risker och som hjälper dig att finna nya och ovanliga sätt att tjäna pengar på.
En planetenergi med främjande push för att hitta nya vägar för inkomstkällor, men som också ger extra skjuts för att finna det som förbättrar hälsan: passande dieter, healers eller träningscoacher som hjälper och stärker ditt välmående på alla möjliga sätt!

3png
Fiskarna Ascendent ~ 3:e huset ~ involverar idéer som öppnar nya dörrar!

I tredje huset öppnar Jupiter och Uranus för nya färdigheter och talanger, en period där lusten att prova nytt tilltar. Ett tidsfönster för att utforska nya idéer eller aktiviteter som vidgar och stärker dina talanger. Kanske en ny kurs eller involvera dig i något som du tidigare inte riktigt vågat prova.
En tid när du kan attraheras av ovanliga idéer och koncept och där du kanske hittar en uppsjö av nya och spännande områden som öppnar nya världar för dig. Eftersom tredje huset är platsen för kommunikation kan jupiter och uranus komma med överraskande och intensiva möten kopplade till sociala medier och din fysiska närmiljö.
Jupiter och uranus är också bränslet för att finna nya och effektiva kommunikationskanaler för att nå ut till andra(om du söker det), såsom lanserande av ny hemsida eller påbörja skrivandet av en bok. Där vänner, grannar, syskon, kollegor och kurskamrater blir katalysatorer för ditt nyfunna självuttryck. En tid där du blir mer radikal i dina idéer, öppnar för nya åsikter som kan chocka omgivningen, och därför också blir mindre benägen att kompromissa.
Avsikten med jupiters och uranus transit genom tredje huset är att lita på egen intuition, att uttrycka dig mer fritt och med större autenticitet - att experimentera och prova nytt!


4png
Vattumannen Ascendent ~ 4:e huset ~ involverar uttryck av ditt mest autentiska jag!

I fjärde huset bär Jupiter och uranus in nya idéer om hur du vill förändra ditt hem, kanske är du redan är i flyttartagen, eller finns en önskan om flytt. Ett tidsfönster med bränsle för emotionella- och psykologiska genombrott, mer förståelse för känslolivet. Jupiter och uranus håller möjligheter, men kan samtidigt utmana för att släppa känslomässig komfort, släppa det som är känslomässigt tillbakahållande. 
En transit som väcker behov av mer frihet(oberoende), och som uppmanar dig att lita på egen inre intuition.
Jupiter och uranus kan även öppna för interferenser i hemmet, i nuvarande familjesituation. Interferenser som kommer plötsligt, inslag som omgående behöver tas itu med och som därför upplevas som utmanande.
En transit som bära inspiration för flytt, men även för renovering av befintligt hem, eller nya investeringar. Kanske en stuga med sjöutsikt, eller kanske något annat spännande och överraskande förknippat med hem som plötsligt dyker upp, något laddat med nya möjligheter.
Jupiter och Uranus bjuder dig en stor och kraftfull kosmisk knuff för att avlägsna begränsande och känslomässiga mönster, ett tidsfönster för att utrycka mer av ditt autentiska jag!


5png
Stenbocken Ascendent ~ 5:e huset ~ involverar nya idéer och kreativ inspiration!

I femte huset öppnar Jupiter och uranus för genombrott förknippade med ovanliga och uppfinningsrika idéer, en kreativitet som avancerar din hobby eller vidareutvecklar påbörjade projekt till en annan nivå. Jupiter och uranus ger kreativt bränsle kopplat till ditt självuttryck. Med andra ord fylls nu ditt sinne på med spännande idéer och nya möjligheter. En transit som gör dig redo för att uttrycka ditt mest autentiska jag – gör dig redo för att lysa och synas i världen!
En transit som även kan bära positiva överraskningar relaterat till barn eller romantik, där det kan dyka upp spännande och oväntad romans(er) i ditt liv(om du söker det). Såväl som det kan uppstå interferenser runt ovannämnda, något som kan komma plötsligt, inslag som på ett eller annat sätt omgående behöver tas itu med och som därmed upplevas som utmanande.
Ett tidsfönster som gör dig redo för en ny och positiv början på ett eller flera av nämnda områdena!


6png
Skytten Ascendent ~ 6: e huset ~ involverar lämnande av föråldrade rutiner bakom dig!

I sjätte huset öppnar Jupiter och Uranus plötsliga möjligheter, överraskningar och vändningar knutna till arbete, dagliga rutiner och fysisk hälsa. Och möjligt är att det kommer interferenser kopplade till nämnda områden för att studsa in dig i nytt spår. Med andra ord, med jupiter och uranus närvaro i sjätte huset kan dagliga rutiner, inställning till arbetet och hälsan radikalt förändras. En transit som kan komma med plötsliga vändningar som i sin tur är möjlighet för ny riktning: nytt och spännande karriärbyte, nya arbetstider, avbrott i rutiner, eller vändningar och förändring gällande fysiska hälsan. Jupiter och uranus kan vara uppvaknande som vänder upp och ner på livet, på ett bra sätt, även om det kanske inte känns som så självklart först.
Du kan se transiten som en vändpunkt där första fröet vill växa sig starka in i framtiden. Där förbättringarna kan ta tid och kan behöva lite större ansträngning från din sida innan de positiva resultaten visar sig (sjätte huset visar behov av tålamod).
Jupiter och uranus är bränslet som hjälper dig till välgörande och ovanliga läknings tekniker. Är extra skjuts för att finna det som på bästa sätt förbättrar ditt välmående: kroppsterapier, passande dieter och kost, healers eller träningsprogram som hjälper och förstärker din hälsa och välmående på alla plan. Ett tidsfönster som stödjer kroppslig läkning och inre balans.
En positiv transit genom ditt sjätte hus som vill öppna och föra in mer frihet i ditt dagliga liv, en transit som vill säkerställa att ditt liv inte är automatiskt eller livlöst. En transit som hjälper dig att skapa goda och nya vanor som stödjer positiv tillväxt på alla områden i ditt liv!


7png
Skorpionen Ascendent ~ 7: e huset ~ involverar nya insikter och genombrott kopplade till relationer och partnerskap!

Jupiter och uranus i sjunde huset är plötsliga möjligheter, överraskningar och vändningar kopplade till relationer: äktenskap, vänner och affärspartners.
Men ett tidsfönster som likväl kan medföra interferenser runt ovannämnda, inslag som på ett eller annat sätt omgående behöver tas itu och som därför kan upplevas som utmanande.
En annan möjlighet är upplevelse av att andra begränsar dig, och där andra därför blir mötta av motstånd eller upproriskhet från din sida i din önskan om att uppleva mer frihet och utrymme i dina relationer. 
En annan möjlighet är att du upplever mer intensitet, oberäknelighet eller rebelliskt beteende i någon av dina relationer, vilket ger funderingar om vad som ska komma härnäst. Ännu en annan möjligt är att du väljer att avsluta relation(er), eller upplever mer kraft för att utforska dina relationer på djupare plan.
Och om du är singel kan en ny och speciell relation står vid dörren. En annorlunda och mer okonventionell relation (än vad du tidigare är van vid) kommer in i ditt liv. En transit som för in nya relationer, men som också omdefinierar, avslutar eller förbättrar befintliga relationer för att leda dig in i större suveränitet och självständighet.
Därtill är Jupiter och uranus i sjunde huset förbättrade förutsättningarna för ditt företagande, bränslet som för in nya samarbetspartners, kontakter och klienter. En tid när du lär dig nya positiva saker om dig själv, om andra och företagande (om du är inne på det)!

8png
Vågen Ascendent ~ 8:e huset ~ involverar nya och djupa insikter om livet!

I åttonde huset öppnar Jupiter och uranus för djup transformation, öppnar och ges tillgång till djupa psykologiska processer. En tid när du kanske upplever dig lite mer skakig och osäker än vanligt, det eftersom planeterna öppnar och väcker oläkta sår och rädslor. Ett tidsfönster som  lyfter nya möjlighet att utforska livets djupa mysterier genom ockulta intressen och esoteriska ämnen såsom: astrologi, magi och djup psykologi. En annan möjlighet är oväntade händelser förknippade med gemensamma tillgångar, arv, klienter eller skatter, en transit som kan för med sig osäkert brus i kopplat till finanser och tillgångar.
Allt ovanstående för att Jupiter och Uranus är bränsle för nya insikter och bredare perspektiv som vill låta dig läka, släppa på känslomässiga tillbakahållanden.
Likväl som jupiter och uranus kan komma med plötsliga och positiva fördelar rörande din budget, en tid för att reglerar eller avslutar gamla skulder. Komma med ekonomiska fördelar knutna till andra: partner, kunder, klienter, arv, försäkringsbolag, lån från banken, statligt stöd eller utdelning av tidigare investeringar.
Syftet med jupiter och uranus besök i åttonde huset är mer tillit till livet, att släppa taget, att våga lita på dig själv inifrån och ut. Att frigöras från tankemönster och dynamiker som växts ur, en tid för att vända till nytt kapitel. Där Jupiter och uranus frågar dig - Vad du behöver släppa taget om för att komma vidare?


9png
Jungfrun Ascendent ~ 9:e huset ~ involverar stor kreativ inspiration och inre och yttre resor!

När Uranus och jupiter passerar nionde huset sker många positiva överraskningar, men där det även kan komma inslag av interferenser kopplade till utbildning, lärare, undervisning, resor, publicering och inkludera din livsfilosofi. Det vill säga, ske en snabb förändring förknippat med någon eller några av nämnda områden. Plötsliga omställningar som omgående behöver tas itu med och som därmed upplevs som utmanande.
Jupiter och uranus i nionde huset är bränslet för plötsliga insikter och nya idéer som uppmuntrar och inspirerar att söka djupare mening. En period som kan komma att testa dina övertygelser och kanske leda in i ett nytt trossystem, eller att du väljer följa en egen spirituell väg. Oavsett val är det en tid där du sannolikt ifrågasätter tidigare övertygelser. Möjligt är att lärare eller mentorer faller bort, att du avslutar relationer för att du känner att det är tid att gå vidare. Kanske väljer du att lära ut själv, ta hand om det som läraren gav dig för att destillera ner det till något som du ser som viktigast. Eller vänder du dig till en annan lärare, till nya läror för att lära mer och nytt. Jupiter och uranus öppnar nu stort för att ta in mer och ny kunskap, öppnar ditt sinne för att ta in fler och nya koncept som radikalt kan förändra tankar och livsfilosofi. Jupiter och uranus kan även komma med oväntade chanser att resa, tillfälle att åka till ett annat land för utbildning, eller kanske med en flytt till ett annat land.
Är också en tid för uppmärksamhet och tillkännagivande för det du gör, yttre visat intresse för kunskaper som du besitter. En period där du blir mer tillåten att uttrycka dig autentiskt, vågar visa mer av dig!


10png
Lejonet Ascendent ~ 10: e huset ~ involverar omdaning och nya möjligheter förbundna med karriären!

Jupiter och uranus i tionde huset är plötsliga möjligheter och överraskningar kopplade till karriären. För de flesta människor handlar tionde huset om karriär, men om du inte har ett sedvanligt arbete är tionde huset det som du gör varje dag. När Jupiter och Uranus passerar tionde hus påverkar det friheten kopplat till arbete och påskyndar samtidigt förändring förknippat med karriären. Där planeterna öppnar ett tidsfönster som kan komma med utmaning, större genombrott och brytpunkter förknippat med ditt arbete. Och där karriärriktning kan förändras, eller komma med omvärdering beträffande förhållningssätt och relation till auktoritetspersoner i din omgivning. Bli en tid som testar ditt förhållandet till auktoriteter, och där andras försök att styra eller begränsa dig kan mötas av motstånd eller upproriskhet från din sida. För nu vill du ha mer frihet och utrymme! En annan möjlighet är att du känner dig uttråkad eller rastlös på jobbet och därför väljer att säga upp dig, eller att en plötslig oförutsedd jobbförlust uppstår, men där snabbt nya och andra dörrar öppnas för dig!
En lyckad tid för att forma och visualisera nya affärsplaner, livsvägsriktning och karriärsmål. Ett tidsfönster för att byta till ett arbetsområde där dina talanger och skills kommer mer till sin rätt(om du önskar det). Jupiter och uranus lyfter möjligheter för en nystart, vänder dig mot det som är mer ditt autentiska du!


11png
Kräftan Ascendent ~11:e huset ~ involverar nya visioner kring långsiktiga mål!

I elfte huset öppnar jupiter och uranus för plötsliga insikter, nya idéer, men också utmaning och förändring kopplat till sociala cirklar, nätverk och gruppengagemang. Ett tidsfönster för det oväntade och plötsliga, där jupiter och uranus är bränslet för att formulera och uppnå långsiktiga mål och visioner och där det är möjligt att långsiktiga ambitioner som länge drömts om blir till verklighet.
En annan möjlighet är att du möter nya, spännande och ovanliga bekantskaper med säregna intressen, en period när du dras du till mer frisinnade människor. Det kan även uppstå interferenser eller andra överraskningar associerat med vänner eller i dina sociala nätverk, där du väljer att söka nya vänner och lämna gruppen som inte längre stödjer eller speglar den du är. En lyckosam tid för att aktivt engagera dig i ny spännande grupper, delta i intressanta workshops eller seminarier. Jupiter och uranus är bränsle för att finna nya bekantskaper som hjälper dig katalysera dina framtida mål och autentiska självuttryck!


12png

Tvillingen Ascendent ~12:e huset ~ involverar andlig tillväxt och upplysande drömmar!

Uranus och jupiter passage genom tolfte huset är öppning för nya insikter från det undermedvetna. Insikter och kosmiska nedladdningar som visar vägen för en nya framtid. En transit som lyser upp, som vill illuminera delar av dig som förlorats eller som begravds i det omedvetna, en transit som öppnar för andlig tillväxt! En tid för att ta fram dagboken för att fånga nattliga drömmar, också för att fånga och sätta ord på inre fantasi och inspiration. Ett tidsfönster som stödjer stillhet, meditation och kontemplation, också arbete med olika terapier - allt från dröm- och hypnos terapi, shamansk healing till psykoterapi. En kosmisk öppning för självreflektion, frigörelse och utrensning, en transit som bär bränsle för helande på många plan!

 

MJ Upng