ELD

 

Eld-elementet kopplas till planeterna Mars, Solen och Jupiter. 
Eldtecknen är
Väduren, Lejonet och Skytten. I vedisk astrologi förknippas eld med Dharma - livselden som representerar högre syfte, inre längtan, mening och mål.
Eld är
Maskulin energi, en framåtgående rörelse och det instinktiva. Eftersom eld också förknippas med  högre syftet sammankopplas elden med hjärtat: längtan, värmen och glöden som bor där.
Och elden är inte bara passion och hunger för att förverkliga livets önskningar, utan är också beslutsamhet, handlingskraft och ledarskap. Elementet som hjälper dig att ta de beslut som är rätt för dig.  Eld förknippas också med moral och ansvar, ansvaret att följa det egna hjärtat trots om  yttre aspekter drar åt andra håll.

Elden kommer med mycket som är positivt, men har en baksida, liksom alla elementen har i obalans. Såsom en eldsvåda får härja fritt kan den ödelägga allt den kommer i kontakt med. 
Kroppsligt förtär alltför mycket eld och kan starta en för tidig kremeringsprocess som bränner ut kroppen, och annat som den kommer i kontakt med.
Eld i obalans kan bli aggressioner, konflikter, krig eller resultera i förhastade beslut. Eld kan också vända till egoism, en allt för kritisk eller moralisk syn.
För lite eld kan resultera i håglöshet, svårigheter att ta sig vidare i livet; avsaknad av inspiration och målmedvetenhet.

 
Eld är drivkraften och motivatorn som används när du vill genomföra saker. Elden för dig framåt i livet - elden är styrkan och ljuset i mörkret! 


GÅ TILL DE ANDRA ELEMENTEN RYMD, LUFT, VATTEN, JORD