ELFTE HUSET

 

Grupper, föreningsliv, nätverk, vänner, organisationer, klubbar, sociala nätverk, önskan och förmågan att nå ut till andra.

Elfte huset är ”tillsammans blir vi starkare”. I elfte huset finns visioner, tankar och idéer som delas med andra.

Elfte huset är styrkan och kraften i teamet, i kollektivet, där tankar och idéer förs åt ett och samma håll. Elfte huset är alla slags grupper och supportsystem, allt från frihetsrörelser till båtklubbar.

Jupiter placerad i elfte huset är popularitet, stort stöd i gruppsammanhang. Jupiter placerad i elfte huset är vidsynthet och upplyftande idéer med inspiration till världen. Pluto kan däremot utmana i vänskap och gruppsammankomster.  Filmen ”Eyes Wide Shut ” är en skildring hur pluto kan fungera i elfte huset. Det vill säga, om manipulation, det mörka och fördolda tillåts ta över. Positivt tillför pluto styrka och kraft till gruppen.
Oavsett vilken eller vilka planeter som är placerad i elfte huset står huset för möjligheter och visioner kring framtiden.

Gå till ⇒ 12:e huset eller tillbaka till ASTROLOGISKA HUSEN