FEMTE HUSET

 
 

Kreativitet och barn (ett livsprojekt kan också vara som ett barn). Hjärtas intelligens, generositet, skaparkraft, självförverkligande, passion, nöjen, romantik och glädje.

Vad vill ditt hjärta skapa? 

Femte huset är platsen för det unika, vad inom dig som vill hittas ett uttryck för? Vad brinner du för? 
Femte huset är  glädjen i hjärtat, hitta det som ger tillfredställelse och mening med livet, allt det som du vill dela med andra. 
Femte huset är skaparkraft, passion och tillfredsställelse!
När hjärtat sjunger har du svaret på femte huset
Att följa elden som finns i femte huset är att ta ansvar för det som själ och hjärta brinner för. Det oavsett vad omgivningen tycker och tänker om valen. 
Romantiska relationer hör också till detta hus. Att vara någons huvudfokus ger känslan av att vara speciell, det värmer i hjärtat! 

Att vara involverad i jobb, projekt eller annat som inte ger glädje och engagemang dränerar femte huset på vitalitet och livskraft.

Om Mars är placerad i femte huset kan sport och tävling vara källan för glädje. Neptunus kanske vill uttrycka poesi eller något spirituellt.
Femte huset är vad som helst som tar fram upplevelsen av sann levnadsglädje och självförverkligande. Femte huset är hjärtats angelägenheter.


Ger det glädje och tillfredställelse?  Är frågan för femte husets!

 
Gå till ⇒ 6:e huset eller tillbaka till ASTROLOGISKA HUSEN