FEMTE HUSET

 
 

Kreativitet och barn (ett livsprojekt kan också vara som ett barn). Hjärtas intelligens, generositet, skaparkraft, självförverkligande, passion, nöjen, romantik och glädje.

Vad vill ditt hjärta skapa? 

Femte huset är platsen för det unika, vad inom dig som vill hittas ett uttryck för? Vad brinner du för? 
 Femte huset är  glädjen i hjärtat, hitta det som ger tillfredställelse och mening med livet, och det som du vill dela med andra. Skaparkraft, passion och tillfredsställelse!
När hjärtat sjunger har du nått svaret på femte huset
Att följa elden som finns i femte huset är att ta ansvar för det som själ och hjärta brinner för. Det oavsett vad omgivningen tycker och tänker om dina val. 
Romantiska relationer hör också till detta hus. Att vara någons huvudfokus ger känslan av att vara speciell, det värmer i hjärtat! 


Att vara involverad i jobb, projekt eller annat som inte ger glädje eller engagemang dränera femte huset på vitalitet och livskraft.

Om Mars är placerad i femte huset kan sport och tävling bli källan för glädje. Neptunus kanske vill uttrycka poesi eller något spirituellt.
Femte huset är vad som helst som tar fram upplevelsen av sann levnadsglädje och självförverkligande. Femte huset är hjärtats angelägenheter.


Ger det mig glädje och tillfredställelse?  Det är femte husets fråga till dig!

 
Gå till ⇒ 6:e huset eller tillbaka till ASTROLOGISKA HUSEN