LUFT

 

Luft-elementet kopplas till planeterna Merkurius, Venus, Saturnus och Uranus.
Lufttecknen är
Tvillingarna, Vågen och Vattumannen.  I vedisk astrologi representerar luft-elementet, Kama (vilket inte bör förväxlas med Karma), även om det finns en speciell koppling. Kama associeras med intellektet, kommunikation, nöjen, gemenskap och förströelser.

Luft-elementet är ett drivande element, Maskulin energi. Fysisk rörelse; armar och händer i rörelse, men också ett rörligt intellekt, logik, tankar och idéer. Luft är ord och kommunikation. Luft är konst, musik, sång, dans, intimitet och gemenskap. Luft  är också anpassningsförmåga och nyfikenhet. 
Luft i balans ger intellektuell skärpa och god kommunikationsförmåga. Luft i obalans leder till överstimulering och koncentrationssvårigheter. Brist på luft kan också resultera i långsamhet eller stagnation. Luft är ett uppfriskande, entusiastiskt och kul element, men som samtidigt kan bidra till flyktighet. 

Luft-elementet kommer in men försvinner lika snabbt igen - för att luften ska stanna kvar behöver luften sammankopplas med med något av de andra elementen. 
Luft är alltså ett kopplingselement som förbinder människor och idéer, är drivkraften bakom alla delade tankar.
Det är genom luft-elementet som åsikter ventileras. Luft är att ta in nya idéer, också att ändra ställningstagande, är flexibilitet.

 Luft-elementet ruskar och förflyttar saker. Beskåda något som vinden har tagit tag i, det virvlar och snurrar, och kan landa  långt bort ifrån utgångsläget. Och trots att luft är ett lekfullt element kan luft också skapa förstörelse. Luft har en enorm kraft, speciellt när den associeras med stormar eller tornados.
Emellertid behöver förstörande energi nödvändigtvis inte vara av ondo, utan kan också vara positivt - speciellt när gammalt behöver rivas för att ge plats åt något nytt.

Problem kan dock uppstå om obalansen blir statisk eftersom den då kan leda till permanent oro, rastlöshet och koncentrationssvårigheter. Exempel på det är långvarigt dataspelande, ständig interaktion i informationsflödet eller ett konstant fullbokat schema.

Därtill är luft varken stabilt eller tillförlitligt, tvärtom finns luft-elementet för att skapa rörelse. Varaktighet och stadga står jord- och eld elementen för. 

GÅ TILL DE ANDRA ELEMENTEN RYMD, ELD, VATTEN, JORD