Mars betydelse i horoskopet
 

PLANETEN 

MARS

Mars är vitalitet, primalenergi & urkraft…..

Obalanserad är mars; frustration, undan tryckt ilska, håglöshet, vanmakt, konflikt, krig, obefogat våld och instinktivt beteende. Balanserad är mars självständighet, handlingskraft, instinktivt beteende (kan var både destruktivt och konstruktivt) och mod.
Mars energi är, konstruktiv eller destruktiv, beroende på, hur och när, planetenergin används!

Mars är separatist, avslutar, avgränsar, bryter och avlägsnar, vilket är bra när det behövs! Ett bestämt och tydligt, enough is enough, är också mars! Mars är den motståndskraftiga krigaren som skyddar och som sätter sunda gränser. 

Mars är mod, den själsliga krigaren med mod att vända inåt. Är energi för att transformera till fred och frid på insidan. Mars åskådliggör invanda mönster som behöver förändras eller avslutas. Mars är kraft för att lossa det som inte längre är du - föråldrade tankesätt, känslomässiga- och psykologiska vanor och mönster som håller rädsla, mars avlägsnar det som i förlängningen kan vara nedbrytande. 

Mars är....

NEJ, men också......

Att ta initiativ
Att starta något nytt
Att finna ett nytt ”jag”

Att omvandla rädsla till mod
Att medvetet välja att lämna komfortzonen


Mars förvanskas inte sällan till den ”Argsinta Krigarplaneten”……..men Mars är så mycket mer än så.
Mars är den primära livskraften. Och inte bara det, mars är elden som omsluter hjärtat, mars är hjärtats eld!
I sin högsta form är Mars, Dharma – livselden – som ger mening till livet. Den andliga krigaren som tar medvetna beslut, elden som tror på högre andlig makt.
Mars kan, som sagts, vara destruktiv, brutalt och våldsam…., men nu pratar vi om planeten i sin renaste form, högsta och genuinaste egenskaper som Mars är designad för i horoskopet, i våra liv.
Därtill är det Mars energin, som astrologiskt, bär dig ut genom födelsekanalen ut till livet (sant och metaforiskt)….. Mars är RAW livsenergi!


 
 

Vårdagjämning

Destruktiv mars är brutalitet, dogm och hänsynslöshet. En naturlig och oförstörd mars för den goda kampen - är den heliga vrede som Jesus visade när han drev månglarna (de med oärliga vinstintressen) ut ur templet.
Där även ”ren och klar” mars energi kan vara farlig….. och då syftar jag inte på den destruktivt våldsamma energin. Utan syftar på när rättvisa vill skipas, när gränser behöver sättas och avslut göras, när det fordras mod (mars).
Modet som vågar anta utmaning. Modet att vara beredd på att verkligheten kan förändras när valet att stå kvar i egen kraft och sanning väljs (hösta oktaven av Mars handlar om mod, våga vara i egen sanning utan att fastna i konsekvenstänkande).
Såsom Jesus-mars-energi inte bara förde bort månglarna ur templet, utan som också var det som lade grunden för anklagelserna mot honom som upprorsstiftare.. …och resten av historien vet vi…..

Historiskt skedde en helig transformation när Solen stod i vädurens tecken (påsken). En symbolik som visar hur kraftfull Mars och Vädurens tecken verkligen är (planeten mars är styrare av vädurens tecken), visar den viktiga betydelsen som planeten Mars har i vår historia, men också i våra liv.
Det vill säga, det är inte i ett Venus tecken, eller i ett Jupiter-, eller i Merkurius tecken som Jesus sägs uppstå…utan det är i ett planeten Mars tecken. Det är i Vädurens tecken (i mars tecken) som Jesus transformation, återfödelse ägde rum ….påsken…symbolen, högtiden för död och pånyttfödelse…. är alltså planeten Mars tid!

☆☆☆

Mars är drivkraften, elden, som vid vårdagsjämningspunkten talar om, att nu är det tid för nytt liv……… mars är elden som avlägsnar, förstör och bränner bort det kalla och ogästvänliga för att ge plats till nytt liv som kan börja gro.  
Mars är första gnistan, fröet för liv! Är fröet som sätter träden i blom, är magin som bringar kvittrande fågelholkar, små kaniner och söta rådjurskid. Mars är säden som skapar liv….. …. Är elden, drivkraften, som sprakar i gång de allra första processerna… Det är Mars energi som väcker liv till allt!


☆☆☆

Och Mars energi väcker inte bara nytt liv eller är modet att bekämpa det oönskade utanför, utan är också drivkraften, modet att gå inåt. Modet att processa inre psykologiska konflikter, modet att stanna kvar på insidan för att inre transformation ska äga rum, bryta med allt som inte är du!
Mars är inre- och yttre frihet. Mars är impulsen bortom intellektet. Mars är rak och direkt. Mars är entusiasmen och inspirationen inför den gryende dagen ……….Mars är livselden……rå, pure, livsenergi!

Mars är Jesus rena, klara eld och heliga vrede. Mars är Kali som vill göra sig av med grunden till det onda. Mars är lejonguden Narasimha som avlägsnar det onda inom- och utanför oss. Mars är den modiga grekiska krigsguden Ares. Mars är Mangala (den gynnsamma på Sanskrit) ……..

Mars behövs! Mars energi är precis lika GUDOMLIG och viktig som all annan planet-energi!


 
 

 
 

Planeten Mars, Vädurens tecken och Vårdagjämningen är bärare av samma energi….

Är frisk och vital energi, bärare av; entusiasm, drivkraft, glöd och inspiration…… hearts on fire…. som öppnar nya dimensioner.
Är nya idéer, fröet som sätter saker i rullning, är att byta blad, att börja på nytt! 

Vårdagsjämningen bär högsta energin för att starta det nya astrologiska året, är nyskapande energi. En energi som öppnar dörrar för nya möjligheter!!!


En bra fråga för mars energin är; vad som begränsar dig, vilka begränsande tankar har du om dig själv?........

Om du ställer dig frågan ovan, vilka känslor kommer upp, skrämmer de eller skrämmer de inte? Om ja, var finns modet att stanna kvar med det som kommer upp, modet att stanna kvar med Mars transformerande energi? Vad säger ditt inre, var behöver du omvandla rädsla till mod? Finns det någon komfortzon som behöver lämnas för att ge utrymme för annat?
Mars/Väduren är break free planeten och tecknet….....…är ELDEN som transformerar, är brytpunkten med det som inte längre är du, mars är brytningen som skapar plats och utrymme för att något nytt ska kunna ta plats i ditt liv!

Styrkan att leva som dig själv är vad mars energi i grund och botten handlar om, att leva efter egen inre kompass. Mars är vad och var du vill bryta dig loss och ur för att komma närmare egen sanning (det som är rätt för dig, men som kanske inte är det för andra).….iallafall i stunden.

Mars energi är paradoxen; agera eller inte agera, gå inåt eller agera utåt. Menat att det inte finns one way som passar alla. Att olika tillfällen kräver olika agerande beroende på var just du befinner dig…. Huvudsaken är att följa egna impulsen, lita på magkänslan och agera därefter! 
Det är, med andra ord, bara du som vet vad som fodras för att du ska stanna i din kraft. Vad som krävs för att du ska förbli sann mot dig själv. Mars energin handlar om att leda dig själv. Att bara du, längst där inne, vet vad du behöver här och nu, men också acceptans att detsamma gäller för andra.
Mars/Vädurens energi är att minnas, modet att ta reda på vem DU är….. lita på egen intuition och agera därefter. Mars högsta och renaste energi är att göra valen som är rätt för dig!

Mars tar dig tillbaka till dig - är kraften att leva som den du är! Är styrkan att leva som dig själv, är modet att leva egen sanning!

 

Och ett sista… Powerful message from “Mars”

https://www.tiktok.com/@kristyh818/video/7206050942410575146?lang=en