Aliquam in

Vad Merkurius Retrograd innebär,
Merkurius retrograda datum för år 2024.
Samt Merkurius retrograd betydelse genom de olika astrologiska husen.

 
Proin in lobortis lectus dui

Fler och fler börjar uppmärksamma retrograda planeter, men kanske inte riktigt vet innebörden av vad som menas med en retrograd planet, vad en retrograd planet har för betydelse och syfte.
Så här följer en allmän beskrivning av retrograda planeter för er som vill veta mer, och lite längre ner i texten en beskrivning av vad Merkurius retrograd handlar om och har för betydelse i ditt liv.
Och allra längst ner finns en generell beskrivning vad Merkurius ger för resultat i sin transitering genom de olika astrologiska husen/livsområdena.
Artikeln handlar mestadels om Merkurius eftersom det är planeten som är mest frekvent retrograd av alla planeter. Det även om de flesta planeterna är retrograda varje år, med undantag för Venus och Mars, som är retrograda ungefär vart annat år och Solen och Månen som aldrig är retrograda.
Det vill säga, att alla planeter, förutom Solen och Månen, periodvis förflyttar sig bakåt längs med zodiaken (eller rättare sagt, från jorden sett ser det ut som planeterna backar, trots att de egentligen inte gör det). 

Merkurius retrograda perioder….

Merkurius är retrograd tre till fyra gånger varje år och stannar i sin retrograd period i ca tre veckor vid varje tillfälle.

·     Första retrograda cykeln

Från 13:e december, 2023 – till 2 januari, 2024

·     Andra retrograda cykeln

Från 2:a april, 2024 – till 25:e april, 2024

·     Tredje retrograda cykeln

Från 5:a augusti, 2024 – till 28:e augusti, 2024

·     Fjärde retrograda cykeln

Från 26 november, 2024 – till 15:e december, 2024


År 2024 befinner sig Merkurius retrograda perioder mestadels i eld tecken......

Elden står för idéer och inspiration, men också för mod, vilket betyder att att Merkurius retrograda cykler år 2024 är synnerligen bra tid för att ompröva och testa nya idéer.
Perioder för att uppväcka inspiration som kanaliseras ut i världen. Det vill säga, när Merkurius går framåt igen efter sin retrograda cykel.
Merkurius retrograda perioder i eld tecken år 2024 utmanar för det visionära, experimentera, utforska, men också för att ta ut en nya riktning. Att ta nya initiativ, söka ny inspiration, att finna modet för att lossa från gamla hjulspår och vanor. 
Och som sagts, vilka områden som påverkar dig personligen vid merkurius olika retrograda cykler hittas längst ner i textenDär finns en  mer detaljerad beskrivning av merkurius transitering genom de olika astrologiska husen/livsområdena.

Om du vet din ascendent vet du också i vilket hus som merkurius transiterar igenom i ditt personliga horoskop. 
Och för dig som inte vet din ascendent, men som vill ta reda på den, går du till STÄLL DITT HOROSKOP, där hittar du en kalkylator på astro.com. Och glöm inte att ställ in kalkylator på ("Whole sign house" - hussystem). Det vill säga om du vill läsa i vilket hus, vad merkurius retrograd har för betydelse i ditt horoskop(jag använder "Whole sign house" - hussystem).

Allmänt om retrograda planeter…

I vedisk astrologi har retrograda planeter mer kraft, mer Shakti, eftersom de befinner sig närmare jorden. Med det sagt, har det funnits och finns delvis fortfarande, en viss skillnad i synen på retrograda planeter i den traditionell astrologin och i den österländsk traditionen. Där den västerländska, traditionella, astrologin har fokuserats mer på problem som retrograda planeter ger, medan vedisk astrologi fokuserats mer på det motsatta. Det vill säga, den vediska astrologin fokuseras mer på det som retrograda planeter tillför, att retrograda planeter (både i transit, och i ditt personliga horoskop) är mycket support för att manifestera planetenergin i ditt liv. Vedisk astrologi ser retrograda planeter som en gåva (både i transit och de som finns i ditt personliga horoskop) eftersom de retrograda planeterna är större potential att gå inåt, gå djupare för att finna det som är mest meningsfullt för dig och i ditt liv.

Retrograda planeter i transit är perioder som stödjer inre reflektion. Perioder som drar in och tillbaka energin för att ge utrymme för positiv justering. Tid att sakta ner, hämta andan, finna det som tidigare missats eller förbisetts. Retrograda planeter hjälper dig att bli klarare över det som är mest betydelsefullt, ger om och om igen, möjlighet att sakta ner för återhämtning, att komma närmare eget djupaste jag.

Vilka områden styr Merkurius?

 
 

Merkurius är den snabbaste himlakroppen (endast månen är snabbare) och är planeten som associeras med dagliga tankar. Hur du tänker och kommunicerar, din dagliga kommunikation med omgivningen, därtill förknippad med alla de dagliga resorna som du gör. Merkurius associeras med syskon, vänner, kurser och skola, planering, problemlösning, vara på internet, möten, läsa och skriva etc.
Kort och gott, associeras planeten Merkurius med det som du gör varje dag.

Och parallellt med det, i vedisk astrologi, är Merkurius kungens (din själ, ditt hjärtas) rådgivare som hjälper solen (kungen). Merkurius verkställer din sols önskan (det vill säga om du har en medgörlig Merkurius:).

☆☆☆

Det är även genom Merkurius som dina spirituella guider talar till dig eftersom Merkurius är bryggan eller kommunikationskanalen, mellan det spirituella, jorden och dig.
Och ytterligare, i vedisk tradition, förknippas Merkurius med Buddha, betraktaren inom dig som sammanbinds med universum, eller om du hellre vill kalla det Gud.

Vad betyder då Merkurius retrograda period?

Visst kan Merkurius retrograda period medföra förseningar och dylikt, men det är för att justera så att saker och ting hamnar i ett bättre och gynnsammare utgångsläge. Och visst kan retrograda perioder försätta dig trångmål och komma med förseningar, men den vediska traditionen tar det ett steg längre……. Det vill säga, att problem visar sig för att ge möjlighet att rätta till det som inte längre är till gagn, att ändra riktning för att komma närmare hjärtas sanning.

Merkurius är i vedisk tradition planeten som besitter stor manifestationskraft och som i sina retrograd period blir särskilt hjälpsam för att omsätta tankar till verklighet. Det vill säga att verkställa önskningar, idéer och projekt.
Retrograda merkurius perioder ger mer möjlighet att omvärdera tankesätt och förfina kommunikationen.  Merkurius retrograd hjälper dig att sakta ner, vill uppmärksamma saker och ting som inte längre är tillfredställande.  Uppmanar och uppmuntrar att bryta gamla vanor, ger nya perspektiv för att föra in mer tillfredsställelse i livet.

Eftersom Merkurius retrograd presenterar alternativa lösningar och nya möjligheter kan merkurius-processen samtidigt skapa temporär förvirring eller kommunikationsproblem, bli något som inkluderar tekniska utmaningar, trafikförseningar eller andra fördröjande företeelser etc...

☆☆☆

Retrograda Merkurius frågar dig: var du behöver tänka annorlunda och vad som behövs förändras i din vardag? På vilket område det behöver saktas ner för djupare granskning? Vad behöver återöppnas, ändras och tittas närmare på?

 

Nedan hittar du en sammanfattning för varje Ascendent.....

Om du vet din ascendent, vet du också i vilket hus som Merkurius transiterar igenom, i vilket hus som merkurius är på besök i ditt personliga horoskop.
Och för dig som inte vet din ascendent, men som vill ta reda på den går du till STÄLL DITT HOROSKOP, där hittar du en kalkylator på astro.com Ställ in kalkylator på ("Whole sign house" - hussystem).…….
Har du inte din exakta födelsetid, men vill ha den kontaktar du det BB som du är född så hjälper de dig att ta fram din födelsetid.

Merkurius retrograda transit genom de olika husen........

Merkurius retrograd i 1: a huset

I vedisk tradition är Merkurius extra gynnsam i sin transit genom första huset(speciellt när planeten är retrograd) eftersom det ger direkt och kraftfull upplevelse av Merkurius vitalitet.
Det beror på att planeten Merkurius är, i vedisk astrologi, planeten med stor manifestationskraft. Det vill säga, att framtida önskningar och planer lättare tar form, manifesteras, när planeten  besöker första huset, det astrologiska hus som är dig närmast.
Merkurius retrograda period i första huset är följaktligen en särskild gynnsam period för att omsätta tankar till verklighet, hitta nya idéer och kreativa uppslag för framtida planer.
En bra tid för att vidga färdigheter och förmågor, att finslipa talanger. Också en bra period för att vidareutveckla och förbättra kommunikationen med andra, 
samt finna uppslag hur du bäst presenterar idéer och projekt i omvärlden.  
Även en bra tid för att sortera, tålmodigt plocka fram, och att hitta  mest relevant information.  
Ytterligare är det en period när relation och kommunikation med omgivningen: syskon, grannar, klasskamrater, kollegor och vänner kan komma att förbättras.

Merkurius retrograd i 2:e huset

Merkurius retrograd i andra huset kommer med belöning, eller kanske rättare sagt är lön för mödan som du utfört tidigare  under året.
Därtill är Merkurius retrograd i andra huset (i resurshuset) generellt en bra tid för att göra goda investeringar: köpa aktier, konst, guld eller något annat som finns i tankarna (gällande det är det dock delade meningar mellan traditionell och vedisk astrologi).
Hursomhelst är det en bra tid för investeringar som är gynnsamma på sikt, att tänka över beslut relaterade till ekonomi, resurser och besparingar.
 En period för att analysera kassaflödet, se över inkomstkällor, att hitta fördelaktiga justeringar kring dessa områden.
Kort och gott, kan retrograda Merkurius komma med nya idéer och kreativa lösningar för hur du, långsiktigt, förbättrar ekonomi  och komfort. Hitta nya lösningar för inkomst, utgifter och sparande. 

Merkurius retrograd i 3:e huset

Merkurius gillar tredje huset, eftersom det är huset/livsområdet där planeten känner sig hemma. Huset för resor (merkurius gillar rörelse), kommunikation och att umgås, som också är planetens egna områden.
Retrograda Merkurius i tredje huset hjälper dig att effektivisera, gå igenom information: renskriva och rensa, att skilja agnar från vetet, att upptäcka saker som du tidigare kanske missat.
Merkurius retrograd ger tid och fokus för att sortera i den informationsbelastning som möjligtvis hopats tidigare under året.
En period för att djupgående fundera på hur du vill utveckla kommunikationen för att nå ut till andra.
Möjligt är att du under perioden lär dig ett nytt program, hittar intressanta studiecirklar eller finner nya kommunikationskanaler för att nå ut till andra. En bra period för att hantera vardagsstressen, menat trycka på bromsknappen för att hinna i kapp och för att
 förbättra kommunikationen med syskon, grannar och kurskamrater.

Merkurius retrograd i 4:e huset

I vedisk tradition är Merkurius särskilt gynnsam i sin  transit genom fjärde huset eftersom det är, såsom hus 1, 7 och 10, ett av de viktigaste astrologiska husen, en av de fyra pelarna för hela horoskopet. 
Merkurius retrograda period genom fjärde huset ökar koncentrationsförmåga och hjälper dig att fördjupa och att hitta mer förståelse kring rötter, bakgrund och familj. En period som kan komma att förbättra kommunikationen med familj och släkt.
Merkurius retrograd i fjärde huset hjälper dig med nya idéer för förändring och förbättring i hemmet, likväl som att hitta fördelaktiga investeringar gällande bostad, fastigheter, skog och mark (gällande kontraktskrivning under Merkurius retrograd finns delade meningar mellan traditionell och vedisk astrologi). 
Hursomhelst hjälper retrograda Merkurius i fjärde huset dig att finna lösningar som tryggar framtiden på ett eller annat sätt, att föra in mer komfort och insikt förknippat med hemmiljö och ditt ursprung.

Merkurius retrograd i 5:e huset

När Merkurius passerar femte huset finns fokus på kreativitet, på det som du helst vill dela i och med världen, det som finns i ditt hjärta. Merkurius retrograda period vill  hjälpa dig att hitta lösningar på problem som kan associeras med barn, egna eller andras, men också att hitta nya vägar för dating och romantik, om du är inne på det.
Merkurius transit ger extra stöd för att hitta ny rörelse för att uttrycka dig genom
 en hobby, ett projekt eller något annat som du önskar att vidareutveckla och dela i omvärlden!

Merkurius retrograd i 6:e huset

Merkurius retrograda besök i sjätte huset är en utmärkt tid för att reda ut frågetecken, att ta itu med uppgifter som försakats, som tidigare inte hunnits med.
Merkurius retrograd är energi för att ta itu med det "tråkiga" som skjutits på framtiden. Oavsett om det gäller kroppen, hälsan(egenvård) och/eller hemmet eller jobbet som eftersatts.
En period att ta itu med det som behöver förbättring, det som behöver justeras. En tid för att mer
 framgångsrikt initiera nya dieter, införa hälsosamma rutiner eller hitta mer tillfredsställande arbetsschema etc. 
Merkurius retrograd i sjätte huset visar vad som är värt att behålla eller släppa taget om, hjälper dig att skilja agnar från vetet.
En bra tid  för att analysera och att hålla kritiskt tänkandet, en period för att reda ut saker och ting i din vardag. 

En transit som även ger extra stöd för att finna vänner, healer eller hantverkare som på ett eller annat sätt förenklar och förbättrar ditt liv,  som underlättar din vardag!


Merkurius retrograd i 7:e huset

Merkurius retrograda besök i sjunde huset är möjlighet för nya och kreativa lösningar relaterade till affärsverksamhet eller partnerskap. En period för att förbättra kommunikationen i alla slags relationer, att finna lösningar och möjligheter som gynnar alla inblandade parter.  En period för att justera, anpassa, fördjupa och förbättra kontakten med andra.
Också en lukrativ tid att påbörja eller att lösa problem gällande en  affärsidéer. En Merkurius transit som stödjer sökandet efter rätt samarbetspartners och att hitta lösningar för PR eller/och att se över och förbättra nya, likväl som gamla kontrakt.

Merkurius retrograd i 8:e huset

En tid när dina sensoriska sinnen kan förstärkas. En tid när du kanske upplever dig mer intuitiv än vanligt, lättare plockar upp dolda signaler, en period när du lättare läser lättare mellan raderna. Också en tid för att gå djupare inom dig för att söka vad som är viktigast att fokusera på. 
Merkurius retrograda period genom åttonde huset kan även hjälpa dig att bättre förstå värdet av något, menat att du nu kan komma till djupare insikt om att vissa saker är mer betydelsefulla än vad du tidigare tidigare trott eller insett.
En annan möjlighet är merkurius hjälper dig att släppa taget om något som inte längre är värt varken din tid eller pengar,  för in mer förståelse om vad du vill behålla, men också vad du är redo att släppa. 
Ytterligare är det en bra period för att justera och förändra frågor rörande budget eller skulder, en bra tid för att hitta nya sätt att reglera eller avsluta gamla skulder. 
 Med andra ord en bra tid för att finna fördelaktiga ekonomiska lösningar, alt. söka statliga bidrag eller lån.  

Merkurius retrograd i 9:e huset

I nionde huset kan transiten föra med sig tanka om hur du önskar att uttrycka dig, hur du vill dela egen sanning och visioner med och i välden. Med andra ord, en tid där din längtan att uttrycka dig mer sant och autentiskt vidgas, önskan om att uttrycka mer av det som är du.
Nu kan det även komma nya uppslag för utbildning,  hitta en ny lärare eller en längre resa. Merkurius retrograd skärper fokus för att ta in mer och ny kunskap, öppnar sinnet för att lättare ta in olika och nya koncept. Och om du är i skrivartagen kanske du påbörjar en ny bok eller publicerar en.  
På sitt besök genom nionde huset är Merkurius retrograd stöd och hjälp för att hitta en bra advokat eller jurist, alltså en bra period för att lösa rättsliga mål. 
Dessutom främjar Merkurius  transit genom nionde huset kontakten med vänner och med gruppen, höjer upplevelsen av positiv samhörighet med andra.

Merkurius retrograd i 10:e huset

Merkurius retrograd kommer med inspiration och idéer som kan öppna nya dörrar förknippat med karriären.
Alternativ se över, eller ändra något i karriärplanen, men kanske inte riktigt vet vilken väg eller riktning som ska väljas. Då är klarhet är på väg! 
Merkurius retrograd transit genom tionde huset stärker och stödjer kommunikationen med kollegor, kanske ser du dem i nytt ljus och 
därmed höjs också taket för kommunikation på  arbetsplatsen. Följaktligen en bra tid för att fundera djupare på kommunikationen med andra, hur du önskar att kommunicera utåt. Merkurius transit hjälper dig att hitta nya idéer om hur du formulerar dig och att finna effektivare kommunikationskanaler för att nå ut till andra. Ett annat alternativ är att du nu väljer att byta  arbetsområde där dina talanger och skills kommer mer till sin rätt. 
Ytterligare hjälper Merkurius också till med att hitta nya lösningar kring familjelivet, att skapa mer balans mellan arbete och familj (om du önskar det).
Merkurius retrograd i tionde huset är också en bra period att upptäcka nya sätt att hantera stress förknippat med arbetet.
Också en god tid för att trycka på jobb-bromsknappen, hitta djupare andetag!

Merkurius retrograd i 11:e huset

Möjligt är att Merkurius för med sig behov av att sakta ner, lägga bort ambitionerna en stund för att få mer kvalitetstid med vänner.
Merkurius transit är också möjlighet för att hitta nya och effektiva sätt att nå ut i dina sociala kontaktnät, också att finna nya bekantskaper, grupper och kontaktnät som främjar och stöttar dina speciella intressen. En period för att hitta vänner som jobbar för samma mål.
En merkurius period som vill förbättra samarbetsförmåga och som hjälper dig att bättre förstå vem du är i grupp och att förmedla, sätta ord på, det som du vill ha sagt eller gjort i gruppsammanhang.
Är därtill en gynnsam period för att formulera långsiktiga mål, formulera, justera och förfina de mål som håller steg med långsträckta önskningar.
En Merkurius transit som följaktligen stöder långsiktiga mål, men som också ger tid för att omvärdera dessa, stöd för att bättre förstå om tidigare satta mål är värda uppmärksamhet eller inte!

Merkurius retrograd i 12:e huset

En transit som kan hjälpa dig till din ”sista” önskan, menat att få din tidigare önskan uppfylld för attsläppa taget om den  så att nya önskningar får plats :)
Med andra ord kan Merkurius retrograda transit komma med  det som tidigare under året önskats och efterfrågats.

Ett annat scenario är att du bättre förstår betydelsen av något som du tidigare inte helt insett värdet av. Följaktligen en merkurius transit som kommer med betydelsefulla insikter som du tar med dig in i framtiden.
Ytterligare en möjlighet är att du väljer att släppa taget om något som inte längre känns värt att spendera tid eller pengar på. Släpper det som inte längre är du, släpper det som inte längre tillför glädje.
Också bra veckor för att ta fram dagboken för att fånga nattliga drömmar. En kosmisk öppning för stilla begrundan av insikter som kommer från det undermedvetna, insikter som visar vägen för något nytt och fräscht!
En merkurius period för att söka egen tid, stillhet och kontemplation!

 

☆☆☆