Aliquam in

Vad Merkurius Retrograd innebär,
Merkurius retrograda datum för år 2024.
Samt Merkurius retrograd betydelse genom de olika astrologiska husen.

 
Proin in lobortis lectus dui

Fler och fler börjar uppmärksamma retrograda planeter, men kanske inte riktigt vet innebörden av vad som menas med en retrograd planet. Vad en retrograd planet har för betydelse och syfte.
Så här är en allmän beskrivning av retrograda planeter för er som vill veta mer, och lite längre ner i texten finns en beskrivning av vad Merkurius retrograd handlar om och har för betydelse i ditt liv.
Och längst ner i texten finns en generell beskrivning vad Merkurius ger för resultat i sin transitering genom de olika astrologiska husen/livsområdena.
Artikeln handlar mestadels om Merkurius eftersom det är planeten som är mest frekvent retrograd av alla planeter. Även om de flesta planeterna är retrograda varje år, med undantag för Venus och Mars som är retrograda ungefär vart annat år, och Solen och Månen som aldrig är retrograda.

I korthet, kan alltså alla planeter, förutom Solen och Månen, förflytta sig bakåt längs med zodiaken (eller rättare sagt, från jorden sett ser det ut som planeterna backar, trots att de egentligen inte gör det). 

Merkurius retrograda perioder….

Merkurius är retrograd tre till fyra gånger varje år och stannar i sin retrograd period i ca tre veckor vid varje tillfälle.

·     Första retrograda cykeln

Från 13:e december, 2023 – till 2 januari, 2024

·     Andra retrograda cykeln

Från 2:a april, 2024 – till 25:e april, 2024

·     Tredje retrograda cykeln

Från 5:a augusti, 2024 – till 28:e augusti, 2024

·     Fjärde retrograda cykeln

Från 26 november, 2024 – till 15:e december, 2024


År 2024 befinner sig Merkurius retrograda perioder mestadels i eld tecken......

Elden står för idéer och inspiration, men också för mod. Vilket betyder att att merkurius retrograda cykler år 2024 är en synnerligen bra tid för att ompröva och testa nya idéer.
Perioder för att uppväcka inspiration som kanaliseras ut i världen. Det vill säga, när merkurius går framåt igen efter sin retrograda cykel.
Merkurius retrograda perioder i eld tecken är en bra tid för: det visionära, experimentera, utforska, men också för att ta ut en nya riktning.
År 2024 utmanar Merkurius retrograd att ta nya initiativ, söka ny inspiration, att finna modet för att lossa från gamla hjulspår och vanor som inte längre är du. 

Och som sagts, vilka områden som påverkar dig personligen vid merkurius olika retrograda cykler hittas längst ner i textenDär det finns en mer detaljerad, men generell beskrivning, av merkurius transitering genom de olika astrologiska husen/livsområdena.
Om du vet din ascendent, vet du också i vilket hus som merkurius transiterar igenom i ditt personliga horoskop. 
Och för dig som inte vet din ascendent, men som vill ta reda på den går du till STÄLL DITT HOROSKOP, där hittar du en kalkylator på astro.com. Ställ in kalkylator på ("Whole sign house" - hussystem).

Allmänt om retrograda planeter…

I vedisk astrologi har retrograda planeter mer kraft, mer Shakti, eftersom de befinner sig närmare jorden.
Med det sagt, har det funnits och finns delvis fortfarande, en viss skillnad i synen på retrograda planeter i den traditionell astrologin och i den österländsk traditionen. Där den västerländska, traditionella, astrologin har fokuserats mer på problem som retrograda planeter ger, medan vedisk astrologi fokuserats mer på det motsatta. Det vill säga, den vediska astrologin fokuseras mer på det som retrograda planeter ger. Att retrograda planeter (både i transit och i ditt personliga horoskop) ger mycket support för att manifestera planetens energi i ditt liv.
Vedisk astrologi ser retrograda planeter som en gåva (både i transit och de som finns i ditt personliga horoskop) eftersom de retrograda planeterna ger större potential för att gå inåt, gå djupare inom dig själv för att finna det som är mest meningsfullt för dig och i ditt liv.

Retrograda planeter i transit är perioder som ger stöd för inre reflektion. Perioder som drar in och tillbaka energin för att du ska få tid att göra positiva justeringar. Ger dig tid att sakta ner, hämta andan för att lite närmare titt på de saker som tidigare missat.
Retrograda planeter hjälper dig att bli klarare över det som är mest betydelsefullt, ger om och om igen möjlighet att sakta ner för återhämtning och för att komma närmare ditt eget djupaste jag.

Vilka områden styr Merkurius?

 
 

Merkurius är den snabbaste himlakroppen (endast månen är snabbare) och är planeten som associeras med dina dagliga tankar. Hur du tänker och kommunicerar, din dagliga kommunikation med omgivningen, förknippas också med de dagliga resorna som du gör. Merkurius associeras med syskon, vänner, kurser och skola, planering, problemlösning, vara på internet, möten, läsa och skriva etc.
Kort och gott, associeras planeten Merkurius med det som du gör varje dag.

Och parallellt med det, i vedisk astrologi, är Merkurius kungens (din själ, ditt hjärtas) rådgivare som hjälper solen (kungen). Merkurius verkställer din sols önskan (det vill säga om du har en medgörlig Merkurius:).

☆☆☆

Det är också genom Merkurius som dina spirituella guider talar till dig eftersom Merkurius är bryggan, eller kommunikationskanalen mellan det spirituella, jorden och dig. Ytterligare, i vedisk tradition, förknippas Merkurius med Buddha, betraktaren inom dig. Det som sammanbinder dig med universum, eller om du hellre vill kalla det Gud.


Vad betyder då Merkurius retrograda period?

Visst kan Merkurius retrograda period medföra förseningar och dylikt, men det är för att justera så att saker och ting hamnar i ett bättre och gynnsammare utgångsläge. Och visst kan retrograda perioder också försätta dig trångmål och ge förseningar, men den vediska traditionen tar det ett steg längre……. Det vill säga, att problemen visar sig för att ge mer möjlighet att rätta till det som inte längre är dig till gagn, att ändra riktning för att komma närmare ditt hjärtas sanning.

Merkurius är i vedisk tradition planeten som besitter stor manifestationskraft. Och när merkurius är i sina retrograd perioder blir planeten än mer hjälpsam för att hitta sätt att omsätta tankar till verklighet. Det vill säga, att finna tillvägagångssätt för att framtida, önskningar och planer, som finns i det hus som planeten är på besök lättare ska ta form.
Retrograda merkurius perioder ger mer möjlighet att omvärdera tankesätt och kommunikationen utåt.  
Merkurius retrograd är en bra tid för att sakta ner. Det eftersom merkurius, under sina retrograda perioder, vill uppmärksamma dig på saker och ting som inte längre är tillfredställande. Merkurius retrograd uppmanar att bryta gamla vanor och ger nya perspektiv, som i sin tur för med sig mer tillfredsställelse in i ditt liv.
Eftersom Merkurius retrograd presenterar alternativa lösningar och nya möjligheter kan merkuriusprocessen också skapa förvirring och kommunikations problem, något som också inkluderar tekniska utmaningar, trafik förseningar eller andra förseningar etc.

☆☆☆

Retrograda Merkurius frågar dig vad du behöver tänka annorlunda och vad som behövs förändras i din vardag? På vilket område i ditt liv behöver du sakta ner för att ta en djupare granskning? Vad behöver återöppnas, vad behöver ändras och tittas närmare på?

 

Nedan hittar du en sammanfattning för varje Ascendent.....

Om du vet din ascendent, vet du också i vilket hus som Merkurius transiterar igenom, i vilket hus som merkurius är på besök i ditt personliga horoskop.
Och för dig som inte vet din ascendent, men som vill ta reda på den går du till STÄLL DITT HOROSKOP, där hittar du en kalkylator på astro.com Ställ in kalkylator på ("Whole sign house" - hussystem).…….
Har du inte din exakta födelsetid, men vill ha den kontaktar du det BB som du är född så hjälper de dig att ta fram din födelsetid.

Merkurius retrograda transit genom de olika husen........

Merkurius retrograd i 1: a huset

I vedisk tradition är Merkurius speciellt gynnsam i sin transit genom första huset, och speciellt när planeten är retrograd.
Det beror på att planeten Merkurius är, i vedisk astrologi, planeten med stor manifestationskraft. Det vill säga, att dina framtida önskningar och planer lättare tar form, manifesteras, när planeten är på besök i ditt första hus, det hus som astrologiskt är dig närmast.
Merkurius retrograda period i första huset är följaktligen en extra gynnsam period för att omsätta tankar till verklighet.
En bra tid för att förstärka färdigheter och förmågor, finslipa talanger, men också för att vidareutveckla kommunikationsförmågan. Vare sig det gäller att förbättra kommunikation generellt, eller för något jobbrelaterat.
En positiv tid för att förmedla vidare, hitta nya kommunikationskanaler, förstå egen kraft bakom ordet, förnya idéer, ta ut och hitta relevant fakta.
Också en tid då relationen med omgivningen: syskon, grannar, klasskamrater, kollegor och vänner kan komma att förbättras.

Merkurius retrograd i 2:e huset

Merkurius retrograd i andra huset kommer med belöning, eller kanske rättare sagt, ger lön för de mödor som du utfört tidigare  under året.
Därtill är, i vedisk tradition, Merkurius retrograd i andra huset generellt en bra tid för att göra investeringar: köpa aktier, konst, guld eller något annat som finns i dina tankar, investeringar som ger lönsamhet på långsikt (gällande det är delade meningar mellan traditionell och vedisk astrologi).

Hursomhelst är det en bra tid för att analysera kassaflödet och se över inkomstkällor för att hitta fördelaktiga justeringar kring dessa områden.
Kort och gott, kan retrograda Merkurius komma med nya idéer och kreativa lösningar för hur du långsiktigt förbättrar ekonomin, ökar tillgångarna.

Merkurius retrograd i 3:e huset

Merkurius gillar 3:e huset, eftersom det är ett hus/livsområde där planeten känner sig hemma. Huset för resor (merkurius gillar rörelse), kommunikation och att umgås, vilket också är planetens egna områden.
Retrograda Merkurius i tredje huset hjälper dig att gå igenom information: renskriva och rensa, upptäcka saker som du tidigare kan ha missat.
Merkurius retrograd hjälper dig nu att sortera i den informationsbelastning som möjligen har hopats tidigare under året.
Merkurius retrograda period ger dig tid för att mer djupgående fundera på hur du vill att din kommunikation med andra ska se ut, utvecklas och formuleras.
Möjligt är också att du under denna period lär dig ett nytt program, eller hittar nya kommunikationskanaler för att nå ut till andra.
En bra period för att finna nya sätt att hantera den vardagliga stressen, att trycka på bromsknappen för att hinna i kapp.

Merkurius retrograd i 4:e huset

I vedisk tradition är Merkurius synnerligen gynnsam i sin  transit genom det fjärde huset eftersom det är ett av de fyra viktigaste astrologiska husen, en av pelarna till hela horoskopet. 
Den retrograd perioden genom fjärde huset ökar koncentrationsförmågan, och hjälper också till med att komma närmare, att få djupare och mer förståelse för din rötter och din familj. Ger möjlighet att förbättra kommunikationen med familj och släkt.
Merkurius retrograd i fjärde huset hjälper dig att finna nya idéer för att göra fördelaktiga investeringar gällande bostad, fastigheter, skog och mark (gällande tid för kontraktskrivning är det delade meningar mellan traditionell och vedisk astrologi). 
Hursomhelst hjälper retrograda mekurius, genom fjärde huset,  dig med att trygga din framtid på ett eller annat sätt.

Merkurius retrograd i 5:e huset

När Merkurius passerar femte huset finns fokus på det kreativa, på det som du helst vill dela i och med världen.
Merkurius retrograda period genom femte huset hjälper dig också med att hitta lösningar på problem associerade med barn, egna eller andras. 
Ett hus där Merkurius transit ger extra stöd för att hitta rörelsen framåt och utåt gällande:
 en hobby, ett projekt eller något annat som du vill ta ett steg längre, som du vill dela med och i världen!

Merkurius retrograd i 6:e huset

Merkurius retrograda besök i sjätte huset är en utmärkt tid för att reda ut frågetecken, att ta itu med uppgifter som försakats, som tidigare inte hunnits med.
Merkurius retrograd ger energi för att ta itu med det "tråkiga" som skjutits på framtiden. Oavsett om det gäller kroppen, hälsan och/eller hemmet. Att ta itu med allt det som behöver förbättras eller justeras i ditt liv (eller på din arbetsplats).

Merkurius retrograd i sjätte huset visar vad som är värt att behålla eller släppa taget om.
En transit som också också ger extra stöd för att finna vänner, healers eller hantverkare som på ett eller annat sätt förenklar eller förbättrar ditt liv.
En hjälpsam period för att hitta prylar, nya tankebanor eller personer som förbättra din vardag!

Merkurius retrograd i 7:e huset

Merkurius retrograda besök i sjunde huset stödjer all slags affärsverksamhet, men också kommunikationen i partnerskap. Merkurius retrograda period genom sjunde huset stödjer all slag av partnerskap. En bra tid för att finna lösningar och möjligheter som gynnar alla inblandade parter, oavsett typ av partnerskap.
Också en lukrativ tid att skapa grunden för eller att lösa problem gällande en ny eller påbörjad affärsidéer.
Merkurius transit genom sjunde huset hjälper dig att hitta nya samarbetspartners och bättre lösningar för PR eller/och att se över nya eller gamla kontrakt.

Merkurius retrograd i 8:e huset

En tid när de sensoriska sinnena förstärks. En tid då du kanske upplever dig mer intuitiv än vanligt, har lättare att plocka upp dolda signaler från omvärlden, läser lättare mellan raderna.
En tid för att gå ännu djupare inom dig själv för att samla det som är viktigast att fokusera på, och framförallt med fokus på att hur du ännu mer stärker dina relationer (partners eller klient/kund relationer).

Merkurius retrograda period genom åttonde huset kan också hjälpa dig att bättre förstå värdet av något, menat att du nu kan komma till djupare insikt om att det finns vissa saker som är mer betydelsefulla för dig än du kanske tidigare trott eller insett.
En annan möjlighet är merkurius retrograda period  hjälper dig att släppa taget om något som inte längre är värt tid eller pengar. Kommer med mer förståelse om vad du vill behålla i ditt liv, men också vad du är redo att släppa eftersom det inte längre är du.
Merkurius retrograd genom åttonde huset är även en bra tid för att hitta fördelaktiga ekonomiska lösningar, alt. söka statliga bidrag eller lån. 

Merkurius retrograd i 9:e huset

På sitt besök genom det nionde huset kommer Merkurius retrograd med stöd för att lösa rättsliga mål, men också för att hitta lärare eller utbildning. Hitta rätt lärare och utbildning som tillhandahåller den kunskap och undervisning som du önskar.
Ett annat scenario kan vara att merkurius retrograd hjälper dig att bättre förstå din lärare eller mentor. Att du bättre och lättare kan relatera till det som din mentor eller lärare förmedlar.  
Aha-moment!
 Retrograd merkurius genom nionde huset kan också främja kontakten med vänner eller med en grupp, höja upplevelsen av positiv samhörighet med andra

Merkurius retrograd i 10:e huset

Merkurius retrograd transit genom tionde huset stärker och stödjer kommunikationen med kollegor, och kanske kommer du att se dem i nytt ljus under perioden.
Taket för kommunikationen höjs på din arbetsplats. Där du hittar nytt kommunikationssätt och nya kommunikationskanaler. Finner nya arbetsområden där dina talanger, förmågor och skills kommer mer till sin rätt.
Möjligt är att du känner extra styrka i ditt ord, speciellt när du  framföra det som du länge funderat på, men inte tidigare hitta ord för.
Merkurius retrograda period genom tionde huset ger tid att fundera på hur du kommunicera med andra, hur du vill kommunicera med andra.
Merkurius transit genom det tionde huset ger dig nya idéer om hur du bättre formulerar dig för att nå ut till andra, hjälper dig att finna
 nya kommunikationsvägar för att nå ut.
Merkurius retrograd i tionde huset är också en bra period att hitta nya sätt att hantera stress som förknippas med arbetsplatsen. En period för att trycka på bromsknappen och ta ett djupare andetag!

Merkurius retrograd i 11:e huset

Är mer möjlighet för att hitta nya och positiva sätt att nå ut i dina sociala kontaktnät. Att hitta nya kontaktnät, gemenskaper eller grupper som jobbar för samma mål som dig.
En merkurius period som kan komma att förbättra samarbetsförmågan, en transit som hjälper dig att bättre förstå vem du är i grupp, och att lättare förmedla, sätta ord på, det som du vill ha sagt i gruppen. 
Merkurius retrograd stödjer långsiktiga mål, men också att omvärdera dessa. Merkurius retrograd ger dig tid för att bättre förstå om målen är värda din tid eller om de behöver omvärderas.
En period som hjälper dig att lättare förstå vad som 
är värt att fokusera på, men också en tid för att släppa taget om det som inte längre är du!

Merkurius retrograd i 12:e huset

En transit som kan hjälpa dig att få ”sista” önskan uppfylld för att sedan kunna släppa taget om den. Det kommer ju alltid nya:).
Med andra ord, kan Merkurius retrograda transit komma med  det som du tidigare under året önskat och efterfrågat.

Ett annat scenario är att du bättre förstår betydelsen av något som du tidigare inte helt insett värdet av.  Att merkurius retrograda period ger mer och betydelsefulla insikter kring något eller några områden i ditt liv.
Ytterligare en möjlighet är att du väljer att släppa taget om något som inte längre känns värt att varken spendera tid eller pengar på. Släpper taget om det som inte längre är du, släpper taget om det som inte längre tillför glädje.
Också bra veckor för att ta fram dagboken för att fånga nattliga drömmar.
En bra period för att söka egen tid, stillhet och kontemplation!

 

☆☆☆

<