De yttre planeterna Uranus, Neptunus och Pluto åskådliggör personliga och undermedvetna strömningar. Planeterna som kommer med det som utmanar förnuft och intellekt långt mer än de inre planeterna.

 
 

PLUTO

Är den yttersta planeten (dvärgplanet) i vårt solsystem och är därmed planeten längst bort ifrån den värmande solen.
Pluto förknippas i grekisk mytologi med dödsriket, med guden Hades, som härskar över underjorden. Inom hinduismen förknippas Pluto med Lord Yama som står för återfödelse och transformation. Pluto associeras också med Fågel Fenix som reser sig ur askan när transformation ägt rum.


Pluto är den undre- och mörka världen; det undermedvetna, reningsprocesser, transformation, död och pånyttfödelse.

Pluto involverar svårare livsprocesser; självsabotage, beroenden, trauma, ångest, depression och PTSD. Plutoprocesser är problematik som nedärvts från tidigare generationer. Problematik som leder till destruktiva vanor och mönster. Pluto förknippas också med kontroll, maktbegär, förstörelse och krig.
Där Pluto utmanar att undanröja, och att lyfta fram destruktiva beteenden vanor. Att uppmärksamma försvars- och skyddsmekanismer som inte länger behövs.
För somliga kan Pluto-processerna involvera fysisk sväva mellan liv och död. För andra en mer symbolisk process, en själslig metafor för död- och pånyttfödelse.

Pluto är varken vacker eller behaglig eftersom det är planetens jobb att guida ner och in i det mörka och obekväma för att viktiga och djupa läknings- reningsprocesser ska kunna äga rum. 
Pluto guidar till det smärtsamma för att steget mot inre läkning ska fullbordas.

Pluto är planeten som ger mest utmaning - planeten som visar var tidiga sår, det kontrollerande, hämningar och rädslor behöver transformeras!