SATURNUS I TECKEN

 

Saturnus i väduren är utmaning. Det eftersom saturnus är långsam , och där vädurens tecken är i ett impulsivt och snabbt eld tecken. Vilket skapar inre motsättning som kan bli utmattande. Positivt är placeringen stort driv- och konkurrenskraft att leda sig själv och andra framåt.

 

Saturnus i oxen är metodiskt och tålmodig. I andras ögon kanske det går långsamt, men man kan säga att det går sakta, men säkert. I oxen jobbar saturnus hårt och långsiktigt.

 
 
 

Saturnus i tvillingen är mental disciplin, men där det också finns rädslor kopplade till kommunikationen med andra, där saturnus beter sig som en inre kritiker. Positivt inkluderar placeringen noggrannhet och logik, en utmärkt lärare eller ärlig journalist.

 

Saturnus i kräftan kan komma med känslomässig isolering, också problematik runt gränssättning. Ett ställe där saturnus släpper på sina strukturer, vilket kan vara utmanande. Men samtidigt ge moderlighet, en lite strängare och principfast beskyddare som värnar om nära och kära.

 

Saturnus i lejonet är viljekraft och beslutsamhet. Frågan för saturnus här är: När ska jag stå upp för mig själv? Kontra, när är det tid att kliva åt sidan? Osäkerhet runt kreativ kapacitet vilket kan medföra kompensering genom prestige och önskan om hög status. Positivt kommer placeringen med ansvarstagande och målmedvetenhet.

 

Saturnus i jungfrun är noggrann, men kan också bli lite väl pedantisk och självkritisk. Placerad här förstärker saturnus jungfruns ordningssinne och organisationsförmåga.

 

Saturnus i vågen kan ge smärtsamma lektioner gällande relationer - vad betyder samarbete? Positivt, och när relationsläxor lärts finns hög diplomatisk förmåga.

 

Saturnus i skorpionen är maktkamper och motsättning, vilka kommer av att saturnus och skorpionens tecken har olika energier. Skorpionen vill ha transformation och förändring, medan saturnus vill bevara, vilket bär med sig rädslor och inre motsättning. När fasthållande och kontrollerande släpps finns mycket kraft att hämta ur placeringen.

 

Saturnus i skytten håller starka ideal med fokus på rättvisa, lag och ordning. Hög moral om vad som är rätt och riktigt, vad som är rätt eller fel! Stor hängivenhet för etablerat trossystem, eller tvärtom en ateist som söker sanning.

 

Saturnus i stenbocken en plats där planeten känner sig hemma (saturnus styr stenbockens tecken). Här finns uthållighet, tålamod och disciplin. Stor målmedvetenhet, men där skuggsidan kan bli omänskligt höga krav, tendens att ta livet lite väl tungsint och allvarligt.

 

Saturnus i vattumannen är individualisten som går sin egen väg, inkluderat samhällsengagemang, reformvilja och politiskt intresse. En seriös och allvarsam placering med strävan för allas bästa.

 

Saturnus i fiskarna uppskattar perioder av ensamhet, där det samtidigt kan upplevas skuld för att inte räcka till. Svårt att sätta gränser för omvärlden. Eller det motsatta, fly verkligheten, ansvar och skyldigheter. Nyckeln här är att hitta en mittväg mellan ansvar och att släppa taget!