SJUNDE HUSET

 

Relationsdynamik, make/maka, äktenskap, kontrakt, avtal, överenskommelser, kompromiss och affärspartners.

Sjunde huset är huset som ligger längst bort från jaget”, längst bort ifrån dig själv. Därav blir planeter som befinner sig här svårare att assimilera .
Sjunde huset är alltså känslor eller egenskaper som vi inte alltid är i full kontakt med.  Egenskaper som inte fullt förstås, som integrerats, och som därmed kan vara egenskaper och aspekter som projiceras på andra.
Det behöver nödvändigtvis inte gälla det dåliga”, utan kan likväl handla om det som är bra. Kanske upplevelsen av att andra är intelligentare, kärvänligare eller temperamentsfullare.

Planeten Mars i sjunde huset kan ge upplevelsen av att andra är hetlevrade, mer energiska eller är bättre på att sätta gränser, där det är möjligt att du gifter dig med någon som har stark marskvalité för att kompensera det som upplevs som saknat.

Sjunde huset åskådliggör vilka relationer som söks - intima relationer, partnerskap och vänskapsrelationer. Sjunde huset markerar relationsdynamik, men också sociala färdigheter. Hur lätt eller svårt du har för att komma överens med andra. Sjunde huset är huset för samarbete och kompromiss.

Spänningar i relationer är livsläxor, där vi i mötet med andra också möter oss själva. Reaktioner och svar på  dessa möten kan ses från åttonde huset..........