TIONDE HUSET

 

Anseende, karriär, social status och utmärkelser. Föräldrar, ambitioner, status, yrke, yttre press, erkännande, inflytande, auktoritet och ledarskap.

Tionde huset representerar hur vi uppfattas av andra, och är önskan om uppmärksamhet. Tionde huset åskådliggör social status, erkännande och inflytande i världen - vad du önskar att manifestera i världen. Tionde huset är också ansvar, plikter och åtaganden.

Mars placerad i tionde huset presenterar en person som är modig och energisk, men som samtidigt kan uppfattas som  översittare. Neptunus i tionde huset kan ge martyrskap eller helgonförklaring. Venus ger stil, skönhet och takt ~ Afrodite eller Marilyn Monroe style. Solen presenterar yttre framgång och stor uppmärksamhet  utifrån.