TOLFTE HUSET

 

Retreat, semester, spiritualitet, drömmar, tempel, befrielser, andligt utövande - släppa taget. Isolation, fantasier, förluster, förnekelse, sjukdom och hemligheter.
 
Här hittas det intuitiva och spirituella, den multidimensionella verkligheten utanför tid och rum. Tolfte huset är platsen för medvetenhet bortom mentala tankeprocesser.

Planeter placerade i tolfte huset plockar lätt upp känslolägen i omgivningen, men också sådant som har hänt tidigare på plats eller i en byggnad.
Planeter placerade i tolfte huset ger upplevelse av att inte riktigt veta var jag slutar och var andra börjar.
Tolfte huset är oceanen där alla de individuella vågorna bildar en enhet, det kollektiva medvetandet......alltet och inget...

Tolfte huset är en vidsträckt öppenhet, oskuldsfullhet som ger medkänsla och spiritualitet, men som också kan leda till en allt för stor tilltro, naivitet och illusion. All eskapism är försök att nå tolfte huset; droger, spiritualitet, dataspel, djupandning, sex, romantik, film, tv, konst, teater och fashion, alla former av Hollywood glamour. Något som nödvändigtvis inte behöver vara negativt. Det vill säga, så länge det inte medför en konstant flykt från verkligheten, blir ett destruktivt beroende.

Tolfte husets kan också komma till räddning när livet blir lite väl tufft eller övermäktigt. Stundom kan det behövas en paus in i låtsasvärlden, eller in i fantasin, för att hitta andrum eller befrielse från den fysiska verkligheten. Andrum från den verklighet som ibland kan te sig både överväldigande och hård.
Tolfte huset är den mest spirituella, rena och oskuldsfullaste platsen i horoskopet, men som omvänt kan leda till illusion och verklighetsflykt. 

Planeter placerade i tolfte huset är inspirationskanaler....... Uranus i tolfte huset förstärker intuition och tredje öga.
Hur M
ånen beter sig i tolfte huset beror delvis på i vilket tecken som månen befinner sig i (vilket gäller alla planeter). 
Planeten Venus placerad i tolfte huset kan ge idealisering gällande romantiska relationer. Intensiva bilder  om den " perfekta älskaren/älskarinnan " - riddaren på vita hästen eller längtan efter den fulländade prinsessan, men samtidigt besitta stor kärlek, för och i världen.

Oavsett planet som befinner sig i tolfte huset är de en nyckel för det andliga. Tolfte huset är platsen där du, på ett eller annat sätt, ger upp ditt individuella jag - huset där du överlämnas till högre makter, frivilligt eller ofrivilligt!

⇒ Gå tillbaka till ASTROLOGISKA HUSEN ⇒ eller tillbaka till LÄR DIG ASTROLOGI