VATTEN

 

Vatten-elementet kopplas till planeterna Venus, Månen, Mars, Jupiter, Pluto och Neptunus. 
Vatten-tecken är
Kräftan, Skorpionen och Fiskarna. I vediska astrologi förknippas vatten med Moksha som representerar upplysning - det högre medvetandet som förknippas med inre framgång (i motsatt till yttre framgångar). Vatten stimulerar reflektion som i sin tur ger utrymme för självmedvetenhet. 
Vatten är den emotionella guiden, Feminin energi, mjuk och flexibel. Vatten är följaktligen elementet som bär kontakten med de känslomässiga behoven. Vatten är intuition, men också det irrationella eftersom vatten är känslor. Det vill säga, att känslor inte alltid upplevs som logiska eller begripliga. Därmed förknippas vatten också med det mystiska, gåtfulla. Tankar och känslor i det undermedvetna.

Vatten i balans är känslomässig tillfredställelse, upplevelsen av trygghet oavsett vad som händer och sker på utsidan( i omgivningen).
I obalans kan vatten tvärtom medföra okontrollerade känslor, hyperkänslighet, obeslutsamhet, men också leda till ett överdrivet trygghetsbehov.

Vatten är fertilitetens element eftersom vatten föder fram något nytt. Vatten vill och behöver vara i rörelse för att det nya ska födas, stagnerar vatten leder till fasthållande i ett och samma känslotillstånd. Liksom en igenväxt dypöl som blivit kvar någonstans djupt in i skogen........där vattnet står helt stilla. 
Därmed är Vatten i fritt flöde essentiellt eftersom vatten föder fram en ny känsla. Bakom ilskan finns sorgen och bakom sorgen gömmer sig glädjen osv.........

Texten nedan ger tolkning på hur fysiskt liv föds fram ur vattnet, men vi kan också se det som en metafor för hur en känsla föder en annan känsla, och hur det fortsätter i oändlighet. Därmed är vatten tillit, tillit till det som vi inte vet eller alltid förstår, vatten är tillit till att känsloprocesser vill oss väl, men behöver tid......“Water is sacred, because we are born of water,
and live-in water for 9 months. When the water breaks, new life comes.
But even deeper than that, we come from our mother´s water,
and her mother´s water and so on.”
 
-       Autumn Peltier


Vatten-elementet är inte bara den emotionella guiden utan är också emotionell styrka eftersom vattnet ger förståelse, intuition och acceptans. Förståelse och  acceptans för egna och andras känslor vilket stödjer inre lugn. 
Vatten är grunden för emotionell trygghet. Är renande och läkande när det förblir i rörelse.....If you don´t become the ocean, you´ll be seasick every day.

-       Leonard Cohen 


GÅ TILL DE ANDRA ELEMENTEN RYMD, LUFT, ELD, JORD